Tehtävienhallinnan Suorituskyky-välilehdessä on tietoja siitä, kuinka tietokone käyttää järjestelmäresursseja, kuten RAM-muistia ja suoritinta.

 1. Avaa Tehtävienhallinta napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkkia ja valitsemalla sitten Tehtävienhallinta.

 2. Valitse Suorituskyky-välilehti.

Näytä kaikki

Suoritin- ja muistiresurssien käytön seuranta

Kuva suorituskaavioista
Suorituskaaviot

Suorituskyky-välilehdessä on neljä kaaviota. Kaksi ylintä kaaviota näyttävät, kuinka paljon suoritinta käytetään tällä hetkellä sekä muutamana edeltäneenä minuuttina. (Jos Suorittimen käyttöhistoria -kaavio näkyy jaettuna, tietokoneessa on joko useita suorittimia, yksi kaksiytiminen suoritin tai kummatkin näistä. Korkea prosenttiluku tarkoittaa, että ohjelmat tai prosessit käyttävät paljon suoritinresursseja. Tämä voi hidastaa tietokoneesi toimintaa. Jos prosenttiosuus ei muutu tai on lähes 100 %, ohjelma on ehkä lakannut vastaamasta. Lisätietoja on ohjeaiheessa Ohjelman lopettaminen, jos se ei vastaa.

Alemmat kaksi kaaviota näyttävät käytetyn fyysisen RAM-muistin määrän megatavuina (Mt) parhaillaan ja edeltävien minuuttien aikana. Käytössä olevan muistin prosenttiosuus näkyy Tehtävienhallinta-ikkunan alareunassa. Jos muistin käyttö vaikuttaa jatkuvasti suurelta tai se hidastaa tietokoneen suorituskykyä merkittävästi, yritä vähentää samalla kertaa avoinna olevien ohjelmien määrää tai asenna lisää RAM-muistia. Lisätietoja on ohjeaiheessa Muistin loppumisen estäminen.

Saat näkyviin tietokoneen yksittäisten prosessien muistin käytön napsauttamalla Prosessit-välilehteä. Muisti (yksityinen työskentelysarja) -sarake on oletusarvoisesti valittuna. Yksityinen työskentelysarja on työskentelysarjan alijoukko. Työskentelysarja on tekninen termi, joka kuvaa sitä, miten paljon muistia kukin prosessi käyttää. Yksityinen työskentelysarja kuvaa erityisesti sitä muistimäärää, jota jokin prosessi käyttää ja jota muut prosessit eivät voi käyttää samanaikaisesti.

Kokeneen käyttäjän kannattaa tarkastella muita muistiarvoja Prosessit-välilehdessä. Valitse tällöin Näytä, valitse Valitse sarakkeet ja valitse sitten jokin muistiarvo:

 • Muisti - työskentelysarja. Yksityisen työskentelysarjan muistimäärä sekä muiden prosessien jaettavissa oleva prosessin käyttämä muistimäärä.

 • Muisti - työskentelysarjan huippu. Prosessin käyttämän työskentelysarjamuistin enimmäismäärä.

 • Muisti - työskentelysarjan muutos. Prosessin käyttämän työskentelysarjamuistin muutoksen määrä.

 • Muisti - vahvistuskoko. Prosessin käyttöön varatun näennäismuistin määrä.

 • Muisti - sivutettu varanto. Sellaiselle prosessille varatun näennäismuistin määrä, joka voidaan kirjoittaa toiseen tallennusvälineeseen, kuten kiintolevylle.

 • Muisti - ei-sivutettu varanto. Sellaiselle prosessille varattu näennäismuistin määrä, jota ei voi kirjoittaa toiseen tallennusvälineeseen.

Tietojen saaminen käytettävästä muistin määrästä

Kuva suorituskykytaulukoista
Suorituskykytaulukot

Kolmessa kaavioiden alapuolella olevassa taulukossa näkyy tietoja muistin ja resurssien käytöstä. Fyysistä muistia (Mt) -kohdassa Yhteensä tarkoittaa tietokoneeseen asennetun RAM-muistin määrää megatavuina (Mt). Välimuistissa tarkoittaa järjestelmäresurssien äskettäin käyttämän fyysisen muistin määrää. Vapaana tarkoittaa sitä muistimäärää, joka on käyttämättömänä tai ei sisällä hyödyllisiä tietoja (toisin kuin välimuistissa olevat tiedostot, jotka sisältävät hyödyllisiä tietoja).

Ydinmuistia (Mt) -kohdassa Yhteensä tarkoittaa Windowsin ydinosan eli ytimen käyttämää muistimäärää. Sivutettu tarkoittaa ytimen käyttämän näennäismuistin määrää. Sivuttamaton tarkoittaa ytimen käyttämän RAM-muistin määrää.

Järjestelmä-taulukko sisältää viisi kenttää:

 • Kahvat. Prosessien käytössä olevien yksilöllisten objektitunnisteiden määrä. Tätä arvoa tarvitsevat useimmiten IT-ammattilaiset ja ohjelmoijat.

 • Säikeet. Suurempien prosessien tai ohjelmien sisällä suoritettavien objektien tai prosessien määrä. Tätä arvoa tarvitsevat useimmiten IT-ammattilaiset ja ohjelmoijat.

 • Prosessit. Tietokoneessa käynnissä olevien yksittäisten prosessien määrä (nämä tiedot näkyvät myös Prosessit-välilehdessä).

 • Käynnissäoloaika. Tietokoneen uudelleenkäynnistyksen jälkeen kulunut aika.

 • Sivutustiedosto. Näennäismuistin (eli sivutustiedoston) käytön kuvaus. Sivutustiedosto on kiintolevyllä oleva tila, jota Windows käyttää RAM-muistin lisäksi. Ensimmäinen luku on käytössä olevan RAM- ja näennäismuistin määrä ja toinen luku on tietokoneessa käytettävissä olevan RAM- ja näennäismuistin määrä.

Saat lisätietoja käytössä olevien muisti- ja suoritinresurssien määrästä napsauttamalla Resurssienvalvonta-painiketta. Resurssienvalvonta näyttää samankaltaiset graafiset yhteenvedot kuin Tehtävienhallinta, mutta Resurssienvalvonnassa on enemmän yksityiskohtia. Resurssienvalvonnassa on myös lisätietoja resursseista, kuten kiintolevyn ja verkon käytöstä.