Kun asennat langattoman reitittimen, luot langattoman verkon. Tämän prosessin neljä päävaiheita ovat:

 • Hankitaan oikea laitteisto

 • Määritetään reititin

 • Yhdistetään reititin Internetiin (jos halutaan käyttää Internetiä)

 • Yhdistetään tietokoneita verkkoon

Jokaista vaihetta on kuvattu yksityiskohtaisemmin myöhemmissä jaksoissa.

Näytä kaikki

Hankitaan oikea laitteisto

Langattoman verkon pystyttämiseen tarvitaan seuraavat laitteet:

 • langaton reititin Lisätietoja langattoman reitittimen valinnasta on ohjeaiheessa Langattoman reitittimen tai muun langattoman verkkolaitteen valitseminen.

 • Tietokone, jossa on langatonverkkosovitin.

 • Tietokone jossa on lankaverkon sovitin (käytetään vain asetusten määrittämiseen, voi olla sama tietokone jossa on langaton verkkosovitin).

 • Verkkokaapeli (Ethernet) (Sitä käytetään vain asetusten määrittämiseen. Jos halutaan yhteys Internetiin ja on erillinen laajakaistamodeemi, tarvitaan toinen Ethernet-kaapeli).

Määritetään reititin

Jos reitittimessä on Windows 7 -logo tai lause "Compatible with Windows 7" (yhteensopiva), sen asetukset voidaan määrittää automaattisesti Windowsin Connect Now (WCN) -ominaisuuden uusimmalla versiolla Windows Vista Service Pack 2:ssa tai Windows 7:ssä. Määritä reitittimen asetukset automaattisesti seuraavasti:

 1. Pura reititin pakkauksesta ja liitä se virtalähteeseen. Koska käytössä on WCN, reititintä ei tarvitse kytkeä suoraan tietokoneeseen.

 2. Avaa Yhdistä verkkoon -toiminto napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Yhdistä kohteeseen.

  Näyttöön tulee käytettävissä olevien verkkojen luettelo.

 3. Valitse reitittimen oletusverkko, joka on tunnistettavissa valmistajan nimestä.

 4. Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

Huomautus

 • WCN määrittää oletuksena verkon suojaus kytkettynä päälle. Voit muuttaa tämän suojausasetuksia myöhemmin tarvittaessa.

Vaikka WCN-ominaisuutta ei olisi käytettävissä, useimpien reititinten mukana tulee asennus-CD, jonka avulla asetukset voidaan määritellä. Tutustu reitittimen mukana tulleisiin ohjeisiin.

Jos WCN on käytettävissä, reitittimen asetukset voidaan myös määrittää käsin seuraavasti:

 1. Pura reititin pakkauksesta ja liitä se virtalähteeseen.

 2. Liitä verkkokaapelin toinen pää tietokoneen lankaverkon sovittimeen ja toinen pää langattomaan reitittimeen (mihin tahansa porttiin jossa ei ole merkintää "Internet", "WAN" tai "WLAN").

 3. Avaa WWW-selain ja kirjoita reitittimen määritys-WWW-sivun osoite. Useimpien reitittimien määritys-WWW-sivun osoite on joko http://192.168.0.1 tai http://192.168.1.1. Seuraavassa luettelossa on tietoja kuinka WWW-sivua käytetään useimmissa reitittimissä.

  Reititin
  Osoite
  Käyttäjätunnus
  Salasana

  3Com

  http://192.168.1.1

  admin

  admin

  D-Link

  http://192.168.0.1

  admin

  Linksys

  http://192.168.1.1

  admin

  admin

  Microsoft-laajakaista

  http://192.168.2.1

  admin

  admin

  Netgear

  http://192.168.0.1

  admin

  password

  Määrityssivua käytettäessä pyydetään sisäänkirjautumista käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjätunnus ja salasana löytyy yllä olevasta taulukosta tai reitittimen mukana tulleista ohjeista.

 4. Suorita reitittimen asennusapuohjelma, jos sellainen on toimitettu. Jos asennusapuohjelmaa ei ole toimitettu, määritä seuraavat asetukset käsin soveltaen reitittimen mukana tulleita ohjeita.

  • Valitse langattomalle verkolle nimi määrittämällä langattoman verkon tunnus (SSID).

  • Valitse suojaukseksi haluttu salaus (WPA, WPA2 tai WEP) ja ota se käyttöön.

   Huomautus

   • Suosittelemme WPA2-suojauksen käyttämistä, jos mahdollista. Microsoft ei suosittele WEP:n käyttämistä. WPA ja WPA2 ovat sitä luotettavampia suojaustapoja. Jos WPA tai WPA2 ei toimi yritettyäsi käyttää sitä, Microsoft suosittelee, että päivität verkkosovittimesi WPA- tai WPA2-yhteensopivaksi.

  • Valitse suojausavain langattoman verkon käyttöä varten.

  • Vaihda oletusasetuksena oleva reitittimen hallintasalasana uuteen salasanaan, jotta luvattomat henkilöt eivät pääse verkkoon.

Muodosta reitittimestä yhteys Internetiin

Reitittimen liittäminen Internetiin tuo Internet-yhteyden kaikkien verkon käyttäjien saataville.

Internet-yhteyden tyypistä riippuen tämä vaihe voi vaihdella seuraavasti:

 • Jos käytössä on laajakaistainen (TV-kaapeli, DSL tai valokuitu) Internet-palvelu, kytke laajakaistan toimittajan kaapeli reitittimeen (liitin on yleensä merkitty sanalla "Internet").

 • Jos käytössä on erillinen laajakaistamodeemi, kytke Ethernet-kaapelin toinen pää reitittimen Internet-porttiin ja toinen pää modeemiin. Kytke sitten laajakaistan toimittajan kaapeli modeemiin.

Yhdistä tietokoneet verkkoon

Ensimmäisen tietokoneen voi pitää pysyvästi liitettynä reitittimeen lankaverkon yhteydellä tai se voidaan vaihtaa langattomaan yhteyteen. Voit liittää muita tietokoneita verkkoon seuraavasti:

 1. Kirjaudu tietokoneeseen, jonka haluat liittää verkkoon.

 2. Avaa Yhdistä verkkoon -toiminto napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Yhdistä kohteeseen.

 3. Valitse langaton verkko näyttöön tulevasta luettelosta ja valitse Yhdistä.

  Varoitus

  • On syytä käyttää suojattua langatonta verkkoa aina, kun mahdollista. Jos muodostat yhteyden verkkoon, joka ei ole suojattu, huomaa, että sopivilla työkaluilla kuka tahansa voi nähdä, mitä teet, ja saada tietoja vierailemistasi sivustoista, käsittelemistäsi tiedostoista sekä käyttämistäsi käyttäjänimistä ja salasanoista. Tämän riski pienenee, kun vaihdat verkkosijainniksi Julkinen. Lisätietoja on ohjeaiheissa Verkkosijainnin valitseminen ja Mistä tiedän, onko langaton verkko turvallinen?.

 4. Toimi seuraavasti:

  • Jos reititin tukee Windows Connect Now (WCN) tai Wi‑Fi Protected Setup (WPS) -tekniikkaa ja reitittimessä on painike, paina painiketta ja odota muutaman sekunnin ajan reitittimen lisätessä tietokone verkkoon automaattisesti. Suojausavainta ei ole tarpeen kirjoittaa.

  • Kirjoita suojausavain tai tunnuslause, jos ohjelma pyytää sitä ja valitse OK.

  • Jos halutaan käyttää USB-muistitikkua verkkoasetusten kopioimiseen tietokoneelle suojausavaimen tai tunnuslauseen syöttämisen sijaan, etsi Ohje ja tuki -toiminnosta lauseella "Lisää laite tai tietokone verkkoon".

  Näyttöön tulee vahvistussanoma, kun verkkoyhteys on muodostettu.