Kaiuttimien määrittäminen Windows Media Centerissä käyttöä varten

Voit määrittää kaiuttimet niin, että ääni toistetaan oikein käytettäessä Windows Media Centeriä. Valittava kaiutinmalli riippuu tietokoneeseen asennetun äänilaitteiston ominaisuuksista, kaiuttimien määrästä sekä yhteystavasta, jolla tietokone on yhdistetty kaiuttimiin tai audiovastaanottimeen.

  1. Siirry aloitusnäytössä kohtaan Tehtävät ja valitse asetukset sekä Yleiset.

  2. Valitse Windows Media Centerin määritys ja valitse Määritä kaiuttimet.

  3. Määritä kaiuttimet noudattamalla ohjeita.