Windows Media Centerin ohjelmaoppaan latausongelmien vianmääritys

Jos tietokoneessa ei ole televisioviritintä, televisio-ohjelmien toistoon ja tallennukseen Windows Media Centerissä tarvitaan valinnainen analoginen tai digitaalinen televisioviritin.

Voit yrittää poistaa Windows Media Centerin ohjelmaoppaan latausongelmia seuraavien ohjeiden avulla.

Näytä kaikki

Miksei ohjelmaoppaan lataaminen onnistunut?

Lataaminen voi epäonnistua, kun määrität opasta tai lataat oppaan päivitettyjä ohjelmatietoja. Seuraavat ovat mahdollisia ongelman syitä:

 • Tietokone ei ole yhteydessä Internetiin tai yhteyttä ei voida muodostaa käyttämällä Windows Media Center -tietokoneelle määritettyä Internet-yhteyttä.

  Jos tietokone muodostaa Internet-yhteyden käyttämällä puhelinverkkoyhteyttä, varmista, että puhelinverkkoyhteyden asetukset on määritetty oikein, jotta uusimmat ohjelmaoppaan tiedot voidaan ladata. Lisätietoja puhelinverkkoyhteyden asetusten määrittämisestä Windows Media Centeriä varten on ohjeaiheessaInternet-yhteysongelmien vianmääritys.

 • Ohjelmaopaspalvelin ei ole käytettävissä tai se on tilapäisesti pois käytöstä. Jos oppaan määritykset on tehty oikein, Windows Media Center yrittää ladata sen uudelleen joka päivä.

 • Opaspalveluntarjoajalla ei ole opastietoja sijaintiasi varten.

Miksi ohjelmaoppaan tiedot eivät ole oikein?

Jos useat kanavat ovat väärin, kannattaa oppaan määrityksissä valita eri ohjelmatietosarja. Jos kuitenkin vain muutaman kanavan verkko- ja ohjelmatiedot ovat oppaassa väärin, voit muokata kanavanumeroita, muuttaa ohjelmatietoja tai lisätä ohjelmatietoja kanavaan seuraavasti:

Kanavanumeroiden muokkaaminen

 1. Siirry aloitusnäytössä kohtaan Tehtävät ja valitse asetukset, TV, Opas, Muokkaa kanavia ja Muokkaa numeroita. Muokkaa numeroita -painikkeen vieressä oleva valintamerkki ilmoittaa, että voit muokata kanavia. (Valinnainen) Poista kaikki oppaan ohjelmatietoihin tehdyt muutokset valitsemalla Palauta oletus. Kun Palauta oletus valitaan, kaikki käytettävissä olevat kanavat otetaan käyttöön ja ohjelmatietojen oletuskartoitus palautetaan.

  Muokkaa numeroita -painike ei näy Muokkaa kanavia -näytössä, jos vastaanotettavan televisiosignaalin tyyppi on PAL, SECAM tai DVB-T. Jos Muokkaa numeroita -painiketta ei näy näytössä, siirry seuraavaan kohtaan nimeltä Kanavan ohjelmatietojen muuttaminen tai lisääminen, jossa käsitellään antennivälitteinen digitaalitelevisio, PAL ja DVB-T.

 2. Selaa luetteloa nuolinäppäimillä ja etsi kanavanumero, jota haluat muuttaa. Aina kun valitset kanavan, upotusikkuna näyttää sen.

  Upotusikkunan kuva
  Upotusikkunan kuva
 3. Anna uusi kanavanumero. Varmista näppäimistöä käyttäessäsi, että NumLock-näppäin on päällä.

 4. Jokin seuraavista tapahtuu:

  • Uusi kanavanumero hyväksytään.

  • Uusi kanavanumero on jo ohjelmatiedoissa, ja sinua pyydetään ratkaisemaan ristiriita.

   Jos muokkaat useita kanavanumeroita, lajittele luettelo kanavanumeron mukaiseen järjestykseen valitsemalla Luettelon lajittelu ja tarkastele muokattuja ohjelmatietoja.

 5. Kun muutokset on tehty, palaa oppaan Asetukset-näyttöön valitsemalla Tallenna.

Kanavan ohjelmatietojen muuttaminen tai lisääminen (antenni- tai kaapelivälitteinen digitaalitelevisio, PAL ja DVB-T)

 1. Siirry aloitusnäytössä kohtaan Tehtävät, valitse asetukset, TV, Opas ja tee jompikumpi seuraavista:

  • Valitse Muokkaa digitaalisia televisio-ohjelmia, jos muokkaat digitaalista televisiosignaalityyppiä käyttävää kanavaa.

  • Valitse Lisää ohjelmatiedot kanavaan, jos muokkaat PAL- tai DVB-T-signaalia käyttävää kanavaa.

 2. Valitse kanava, jonka ohjelmatietoja haluat lisätä tai muuttaa.

 3. Valitse luettelosta kanavalle asianmukaiset oppaan ohjelmatiedot. Jatka ohjelmatietojen lisäämistä tarpeen mukaan.

 4. Kun muutokset on tehty, palaa oppaan Asetukset-näyttöön valitsemalla Tallenna.

Eri ohjelmatietosarjan valitseminen

 1. Siirry aloitusnäytössä kohtaan Tehtävät ja valitse asetukset, TV, Opas ja Ohjelmatietojen määrittäminen.

 2. Valitse uusi kanavakokoonpano noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

  Jos et ole varma siitä, mikä televisiopalveluntarjoaja pitäisi valita, etsi lisätietoja kaapelilaskustasi.

Miksi tietoja ei ole käytettävissä oppaassa?

Ohjelmatiedot ladataan määräajoin Internetin kautta ohjelmatietopalveluntarjoajalta. Opas ilmoittaa "Tietoja ei ole käytettävissä", jos jompikumpi seuraavista tapahtuu:

Miksi digitaalisten televisiokanavien ohjelmatiedot puuttuvat?

Jos televisiosignaali tulee satelliittitelevisiotarjoajalta etkä ole tilannut paikallisia kanavia, television ohjelmatiedot eivät todennäköisesti sisällä paikallisen kanavapaketin tietoja. Koska useissa tapauksissa digitaalisen television ohjelmatiedot ovat peräisin paikallisista ohjelmatiedoista, paikallisten ohjelmatietojen puuttuminen aiheuttaa sen, että myös antennivälitteisten digitaalisten ohjelmatiedot puuttuvat.

Voit saada digitaalisten televisiokanavien ohjelmatiedot määrittämällä uudelleen oppaan osan, joka käsittelee standardia televisiosignaalia ja valitsemalla toisen televisiopalveluntarjoajan, joka sisältää paikalliset kanavat. Kun paikalliset kanavat lisätään, digitaaliset televisiokanavat korreloidaan oppaaseen lisättyjen paikallisten kanavien ohjelmatietojen kanssa. Tietoja oppaan määrittämisestä uudelleen on ohjeaiheessa Ohjelmatietojen määrittäminen Windows Media Centerissä käyttämistä varten.

Miksi ohjelmatiedot eivät vastaa vastaanotettavia kanavia?

Voit valita uuden alueen ja uuden postinumeron ja tarkistaa, saatko tarkempia ohjelmatietoja, vaikka niitä ei olisikaan tarkoitettu juuri omalle alueellesi. Voit vaihtaa alueen ja postinumeron seuraavasti:

 1. Siirry aloitusnäytössä kohtaan Tehtävät ja valitse asetukset, TV, Opas ja Ohjelmatietojen määrittäminen.

 2. Ohjelma pyytää vahvistamaan alueen. Valitse Ei, haluan valita muun alueen ja valitse toinen alue noudattamalla ohjeita. Määritä oppaaseen uusi ohjelmatietovalikoima, joka ehkä vastaa paremmin vastaanotettavia kanavia.

Mitä tapahtuu, jos virhe 20, 21, 22, 23, 24, 25 tai 82 näytetään?

Jos saat ilmoituksen virheestä 20, 21, 22, 23, 24, 25 tai 82, on tapahtunut käsittelyvirhe, jonka seurauksena oppaan lataaminen epäonnistui. Käynnistä tietokone uudelleen ja lataa päivitetyt ohjelmatiedot uudelleen. Jos ohjelmatietojen lataaminen epäonnistuu jatkuvasti Windows Media Center -tietokoneessa käsittelyvirheen takia, pyydä apua tietokoneen valmistajalta.

Mitä jos Internet-yhteydessä on ongelma?

Varmista, että Internet-yhteys toimii. Lisätietoja on ohjeaiheessa Internet-yhteyden ongelmien vianmääritys.