Näyttöjen ja näyttösovittimien vianmääritys

Näyttöongelmat ovat yleisiä Windows-käyttöjärjestelmän tai tietokoneen päivityksen yhteydessä ilmeneviä ongelmia. Tässä jaksossa esitetään ratkaisuja joihinkin yleisiin näyttöongelmiin.

Näytä kaikki

Miten voin selvittää, mistä näyttöongelma johtuu?

Tietokoneen näyttölaitteisto sisältää näyttösovittimen (tunnetaan myös nimellä näyttökortti), joka asennetaan tietokoneen sisään, ja näyttölaitteen, jolla ohjelmien teksti ja grafiikka näytetään. Windows käyttää ohjaimia tiedon siirtämiseen näiden osien välillä. Suurin osa näyttöongelmista johtuu virheellisistä, vahingoittuneista tai puuttuvista näytönohjaimista. Laitteistohäiriöt tai asennusvirheet aiheuttavat osan ongelmista. Myös ulkoiset tekijät voivat aiheuttaa näyttöongelmia.

Jos olet juuri asentanut Windowsin tai vaihtanut näyttösovittimen, ongelmien syynä on luultavasti puuttuva tai väärä näytönohjain. Useiden näyttösovittimien mukana tulee levy, joka sisältää ohjaimet ja muita ohjelmia. Ennen kuin asennat ohjaimen, tarkista näyttösovittimen mukana tulleista tiedoista, että ohjain tukee nykyistä Windows-versiotasi. Jos näin ei ole, lataa valmistajan WWW-sivustosta uusin Windows-versiotasi vastaava ohjain. Lisätietoja ohjaimista on kohdassa Tietoja ohjaimista

Miten saan selville, millainen näyttösovitin tietokoneessani on?

  • Avaa Näyttöasetukset napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Ohjauspaneeli, Ulkoasu ja mukauttaminen, Mukauttaminen ja Näyttöasetukset.

    Tässä näytössä näet, millainen näyttösovitin ja näyttö tietokoneessasi on. Lisätietoja näyttösovittimista on ohjeaiheessa Näyttösovittimet: usein kysyttyjä kysymyksiä.

Minkälainen näyttö tietokoneessani on?

Näyttöjä on pääasiassa kahdenlaisia: kuvaputkinäyttöjä (CTR) ja nestekidenäyttöjä (LCD). Kuva on terävä molemmissa näytöissä, mutta nestekidenäytöt ovat ohuempia ja kevyempiä. Kuvaputkinäytöt ovat suurempia ja painavampia. Ne vievät myös enemmän pöytätilaa ja tuottavat enemmän lämpöä kuin nestekidenäytöt.

Jos näytön Windows-laiteohjain on päivitettävä, tarkista näytön valmistaja ja malli (nämä tiedot löytyvät yleensä näytön takana tai pohjassa olevasta tarrasta).

Miksi näyttöni näyttää vain rajoitetun määrän tarkkuuksia?

Kun Windows asennetaan, se yrittää tunnistaa laitteiston, johon se on asennettu. Jos se ei tunnista tietokoneessa olevaa näyttösovitinta, Windows asentaa oletusarvon mukaan yleiskäyttöisen näytönohjaimen. Tämä yleiskäyttöinen ohjain ei takaa samaa toiminnallista tasoa kuin näyttösovitinta varten nimenomaisesti tehty ohjain. Tilanteen voi korjata asentamalla oikean näyttösovittimen ohjaimen. Lataa ohjain näyttösovittimen valmistajan WWW-sivustosta. Ohjainta ladattaessa tarvitaan tieto näyttösovittimen merkistä ja mallista. Lisätietoja ohjaimien asennuksesta on kohdassa Sellaisen laitteiston ohjaimen päivittäminen, joka ei toimi oikein.

Miksi kuvaputkinäytössä näkyy vaakaviivoja, värinää tai muita häiriöitä?

Kuvaputkinäytöt ovat usein herkempiä ulkopuolisille häiriölähteille kuin nestekidenäytöt. Häiriöitä voivat aiheuttaa laitteet, joissa käytetään radiotaajuuksia (kuten radiopuhelimet), tai laitteet, jotka tuottavat magneettisen kentän (kuten sähkötuulettimen moottori), tai vain se, että näytön päällä tai lähellä on kasa virtajohtoja.

Radiosignaalit voivat häiritä tietokoneen ja näytön välistä signaaliyhteyttä ja joissakin tapauksissa aiheuttaa vaakaviivoja tai muita häiriöitä näyttöön. Voit vähentää häiriöitä siirtämällä radiotaajuuslaitteen pois tietokoneen luota tai siirtämällä tietokoneen ja näytön pois laitteen luota.

Kuvaputkinäytön lähellä olevat liikkuvat magneettikentät (joiden lähteenä voi olla esimerkiksi sähkömoottori) voivat aiheuttaa värinää näytössä. Staattinen magneettikenttä, jonka syynä voi olla esimerkiksi tietokoneen kaiutin, voi aiheuttaa värisiirtymiä tai virheellisiä värejä magneetin läheisyydessä. Värisiirtymä johtuu siitä, että osia näytöstä magnetisoituu. Toisinaan värisiirtymä jää jäljelle, vaikka magneettisuuden lähde poistetaan. Värisiirtymää voi vähentää tai sen voi poistaa kokonaan käyttämällä useimmista näytöistä löytyvää magneettisuuden poistotoimintoa. Useat uudet näytöt tekevät magneettisuuden poiston automaattisesti, kun niihin kytketään virta, kun taas vanhoissa näytöissä tämä on tehtävä manuaalisesti. Useissa näytöissä on painike tai valikkotoiminto, jolla magneettisuuden voi poistaa manuaalisesti. Magneettisuus poistetaan näytön sisältä, jolloin värisiirtymä häviää. Jos näyttö on ollut alttiina magneettisuuden lähteelle liian pitkään, magneettisuuden poisto ei auta vaan näyttö on korjattava tai vaihdettava.

Mikä on DirectX ja miten sille voi tehdä vianmäärityksen?

DirectX on Windows-tekniikka, joka sisältää näyttö-, animaatio- ja äänikomponentit ja joka auttaa tietokonetta parantamaan multimediaohjelmien, kuten pelien ja elokuvien, suorituskykyä. DirectX-diagnostiikkatyökalu on suunniteltu DirectX-ongelmien vianmääritystä varten. Tämä työkalu voi antaa tietoja järjestelmästä, kuten muistin ja suorittimen nopeudesta, sekä asennetusta DirectX-versiosta ja siitä, toimiiko se oikein. Lisätietoja DirectX:stä on ohjeaiheessa DirectX: usein kysyttyjä kysymyksiä. Lisätietoja DirectX-vianmääritystyökalun käytöstä on ohjeaiheessa DirectX-vianmääritystyökalun käyttäminen.

Olen muuttanut näyttölaitteen tarkkuutta ja nyt en näe näyttökuvaa lainkaan.

Useilla näyttölaitteilla on tietty tarkkuusalue, jonka ne voivat näyttää. Jos määrität arvon, joka on alueen ulkopuolella, näyttökuva voi olla virheellinen tai kadota näkyvistä kokonaan. Kun tarkkuutta muutetaan, Windows odottaa yleensä hetken, että uusi tarkkuus vahvistetaan. Jos et vahvista muutosta, Windows muuttaa tarkkuuden takaisin aiempaan arvoonsa. Jos taas vahvistat muutoksen vahingossa eikä näyttölaite kykene näyttämään uutta tarkkuutta, Windows on käynnistettävä uudelleen vikasietotilassa ja tarkkuus on asetettava sellaiseksi, jonka näyttölaite pystyy näyttämään. Lisätietoja on ohjeaiheessa Näyttötarkkuuden muuttaminen.

Miksi näyttölaitteen teksti on epätarkka?

Windows käyttää niin sanottua ClearType-tekniikkaa näytön luettavuuden parantamiseen. Joissakin näytöissä ClearType-ominaisuuden voi ottaa käyttöön, poistaa käytöstä tai sitä voi säätää. Lisätietoja ClearType-ominaisuuden käyttöönottamisesta ja säätämisestä on kohdassa Tekstin lukemisen helpottaminen ClearTypen avulla. Lisätietoja ClearType-ominaisuuden käytöstä on kohdassa ClearType: usein kysyttyjä kysymyksiä.

Miten useita näyttölaitteita käytetään?

Kahden tai useamman näyttölaitteen käyttäminen tietokoneen kanssa voi tehostaa videopelien, taulukkolaskentaohjelmien, kuvankäsittelyohjelmien ja muiden vastaavien ohjelmien käyttöä, joissa on hyötyä isosta näyttöruudusta. Saat lisätietoja lisänäyttölaitteiden asentamisesta Ohje- ja tukipalveluista hakutermillä "useat näytöt".

Miksi näyttöön tulee virhesanoma, kun käytän eri näyttösovittimia eri näytöille?

Windows Vista käyttää uutta ja vakaampaa Windows Display Driver Model (WDDM) -tekniikkaa, joka sallii vain yhden näytönohjaimen käytön, kun tietokoneeseen on kytketty useita näyttölaitteita. Virheitä ilmenee yleensä silloin, kun käytössä on useita erimerkkisiä näyttösovittimia ja tietokoneen emolevyyn integroitu näyttötuki.

Jos usean näyttösovittimen kanssa käytetään montaa näyttölaitetta, kaikkien korttien täytyy käyttää samaa ohjainta. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että käytetään samaa näyttösovitinta tai saman valmistajan eri sovittimia (jos ne käyttävät samaa ohjainta). Useat uudet näyttösovittimet mahdollistavat kahden näyttölaitteen käyttämisen saman näyttösovittimen kanssa. Lisätietoja näyttösovittimen käytöstä on kyseisen valmistajan WWW-sivustossa. Saat lisätietoja useiden näyttölaitteiden käytöstä Ohje- ja tukipalveluista hakutermillä "useat näytöt".

Voiko näyttölaitteen kirkkautta ja kontrastia muuttaa?

Kyllä. Näyttölaitteen kirkkautta ja kontrastia voi säätää tekstin ja kuvien luettavuuden parantamiseksi. Lisätietoja tästä on ohjeaiheessa Näytön kirkkauden ja kontrastin säätäminen.