Verkkokartassa näkymättömien tietokoneiden vianmääritys

Verkkokartta on graafinen näkymä verkossa olevista tietokoneista ja laitteista sekä niiden välisistä yhteyksistä. Joskus Windows ei havaitse kaikkia verkon tietokoneita ja laitteita tai ei pysty sijoittamaan kaikkia tietokoneita ja laitteita oikeisiin kohtiin kartalla. Tässä kerrotaan verkkokarttaan liittyvien ongelmien syistä ja ratkaisuista.

Näytä kaikki

Tietokone tai laite ei näy verkkokartalla.

Tämä voi johtua seuraavista syistä:

 • Tietokoneessa on Windows Vista -käyttöjärjestelmä, ja tietokone on verkossa, jolla on julkinen verkkosijainti. Windows ei havaitse tietokonetta, jolle on määritetty Julkinen-sijainti. Voit yrittää korjata ongelman muuttamalla verkkosijainnin yksityiseksi tai muodostamalla yhteyden verkkoon, jolle on määritetty Yksityinen-sijainti. Lisätietoja verkkosijainneista on ohjeaiheessa Verkkosijainnin valitseminen.

  Varoitus

  • Kun muodostat yhteyden verkkoon, jolla on yksityinen verkkosijainti, tietokone näkyy muissa lähistöllä olevissa tietokoneissa, jolloin se voi olla alttiina Internetistä ladattaville haittaohjelmille. Älä määritä verkolle Yksityinen-verkkosijaintia muissa kuin sellaisissa paikoissa, jossa tunnet verkkoa käyttävät henkilöt ja laitteet sekä luotat näihin henkilöihin ja laitteisiin, kuten kotona tai työpaikalla. Älä määritä tätä verkkosijaintia verkolle julkisissa paikoissa, kuten kahvilassa tai lentokentällä.

 • Tietokoneessa on Windows Vista -käyttöjärjestelmä ja LLTD-protokolla (Link Layer Topology Discovery) on poistettu käytöstä verkkosovittimessa. Windows käyttää LLTD- protokollaa verkon tietokoneiden ja laitteiden kartoitukseen. Voit ottaa LLTD-protokollan käyttöön noudattamalla seuraavia ohjeita:

  1. Avaa Verkkoyhteydet napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, valitsemalla Ohjauspaneeli, Verkko ja Internet, Verkko- ja jakamiskeskus ja Hallitse verkkoyhteyksiä.

  2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella verkkosovitinkuvaketta ja valitse sitten Ominaisuudet.

  3. Valitse valintaruudut Linkkikerroksen topologian etsintäkartoittimen I/O-ohjain ja Linkkikerroksen topologian etsinnän vastaaja ja valitse sitten OK.

 • Tietokoneessa on Windows Vista -käyttöjärjestelmä, ja verkon etsiminen on pois käytöstä. Voit ottaa verkon etsimisen käyttöön seuraavasti:

  1. Avaa Verkko- ja jakamiskeskus napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Ohjauspaneeli, Verkko ja Internet sekä Verkko- ja jakamiskeskus.

  2. Jos verkon etsiminen on pois käytöstä, laajenna osaa napsauttamalla nuolipainiketta Kuva nuolipainikkeesta, napsauta Ota verkon etsiminen käyttöön ja valitse sitten Käytä. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.

  Lisätietoja verkon etsimisestä on ohjeaiheessa Tietoja verkon etsimisestä

 • Tietokoneessa on Windows XP -käyttöjärjestelmä, eikä LLTD-protokollaa ole asennettu. Ennen kuin Windows XP -tietokone voidaan havaita ja esittää verkkokartassa, kyseiseen tietokoneeseen on asennettava LLTD-protokolla. Lisätietoja on Microsoftin WWW-sivuston kohdassa Verkkokartassa ei näy Windows XP -tietokoneita (sivu voi olla englanninkielinen).

 • Tietokoneessa on Windows XP -käyttöjärjestelmä, ja palomuurin asetukset estävät Windowsia havaitsemasta tietokonetta. Tarkista palomuurin asetukset ja varmista, että tiedostojen ja tulostimien jakaminen on käytössä. Jos käytössä on Windowsin palomuuri, katso lisätietoja ohjeaiheesta Tietoja Windowsin palomuurin asetuksista. Jos käytössä on muu palomuuri, katso lisätietoja sen mukana toimitetuista tiedoista.

 • Laite ei tue tarvittavia Windows Vista -protokollia. Tarkista, onko laitteen tiedoissa Windows Vista -logo. Jos laitteella on tämä logo, laitteen pitäisi näkyä verkkokartassa. Laitteessa tai sen mukana tulleissa tiedoissa voi myös olla tietoja LLTD-protokollasta tai verkkokartasta.

Tietokone tai laite ei näy oikein verkkokartalla.

Tämä voi johtua seuraavista syistä:

 • Tietokoneessa on Windows Vista -käyttöjärjestelmä, ja se on yhteydessä verkkoon, jolle on määritetty Julkinen-verkkosijainti. Kun tietokone on verkossa, jolle on määritetty Julkinen-sijainti, Windows ei voi sijoittaa sitä oikein verkkokartalle. Voit yrittää korjata ongelman muuttamalla verkkosijainnin yksityiseksi tai muodostamalla yhteyden verkkoon, jolle on määritetty Yksityinen-sijainti. Lisätietoja verkkosijainneista on ohjeaiheessa Verkkosijainnin valitseminen.

  Varoitus

  • Kun muodostat yhteyden verkkoon, jolla on yksityinen verkkosijainti, tietokone näkyy muissa lähistöllä olevissa tietokoneissa, jolloin se voi olla alttiina Internetistä ladattaville haittaohjelmille. Älä määritä verkolle Yksityinen-verkkosijaintia muissa kuin sellaisissa paikoissa, jossa tunnet verkkoa käyttävät henkilöt ja laitteet sekä luotat näihin henkilöihin ja laitteisiin, kuten kotona tai työpaikalla. Älä määritä tätä verkkosijaintia verkolle julkisissa paikoissa, kuten kahvilassa tai lentokentällä.

 • Tietokoneessa on Windows XP -käyttöjärjestelmä, eikä LLTD-protokollaa ole asennettu. Ennen kuin Windows XP -tietokone voidaan havaita ja näyttää oikein verkkokartassa, kyseiseen tietokoneeseen on asennettava LLTD-protokolla. Lisätietoja Windows XP -tietokoneiden näyttämisestä verkkokartassa on Microsoftin WWW-sivuston kohdassa Verkkokartassa ei ole Windows XP -tietokoneita (sivu voi olla englanninkielinen).

 • Laite ei tue tarvittavia Windows Vista -protokollia, minkä seurauksena, jotkin laitteet voivat näkyä verkkokartassa, mutta odottamattomalla tavalla. Esimerkiksi reititin voi näkyä kolmessa muodossa: reitittimenä, kytkimenä, ja tukiasemana. Tarkista, onko laitteen tiedoissa Windows Vista -logo. Jos laitteella on tämä logo, laitteen pitäisi näkyä verkkokartassa. Laitteessa tai sen mukana tulleissa tiedoissa voi myös olla tietoja LLTD-protokollasta tai verkkokartasta.

Näytössä on sanoma, jonka mukaan kartoituksen aikana on ilmennyt virhe.

Tämä voi johtua seuraavista syistä:

 • Verkossa oleva tietokone tai laite on käynnistetty uudelleen kartoituksen aikana. Voit korjata tämän ongelman odottamalla, että tietokone tai laite käynnistyy, ja päivittämällä sitten verkkokartan napsauttamalla Päivitä-painiketta Kuva Päivitä-painikkeesta.
 • Tietokone on kytketty langattomaan verkkoon ja langattoman signaalin laatu on heikko tai katkonainen. Voit korjata tämän ongelman siirtämällä tietokoneen lähemmäs langatonta reititintä tai tukiasemaa.

 • Verkon laite, kuten keskitin tai kytkin, ei toimi oikein tai ei ole yhteensopiva Windowsin käyttämän LLTD-protokollan kanssa. Voit korjata tämän ongelman poistamalla laitteen käytöstä, katkaisemalla siitä virran tai poistamalla sen verkosta.

 • Vastaukset muista verkon laitteista viivästyvät, tai verkossa on epäyhteensopiva reititin. Jos vastaukset viivästyvät, kokeile odottaa muutama minuutti ja päivittää verkkokartta napsauttamalla Päivitä-painiketta Kuva Päivitä-painikkeesta. Jos reititin ei ole yhteensopiva, kokeile poistaa se käytöstä, katkaista siitä virta tai poistaa se verkosta.