Hakuongelmien vianmääritys

Seuraavien ohjeiden avulla voit yrittää poistaa tiedostojen etsimiseen liittyviä ongelmia.

Näytä kaikki

En tiedä, miten suorittaa haku.

Voit aloittaa minkä tahansa kansion yläreunassa olevan Etsi-ruudun avulla. Se tekee pikahaun nykyisestä kansiosta ja sen kaikista alikansioista. Jos haluat määrittää tätä kattavamman haun, avaa Etsintäkansio.

  • Avaa Haku painamalla Windows-näppäin Kuva Windows-näppäimestä +F.

Lisätietoja on ohjeaiheessa Tiedoston tai kansion etsiminen.

Windows ei löydä tiedostoa, jonka tiedän olevan tietokoneessani.

Todennäköisin syy tähän on se, että etsit rajoitetuista sijaintien joukosta. Indeksoidut sijainnit, oletusarvoisesti käytetty tiedostoryhmä, sisältää useimmat yleisistä etsinnässä läpikäytävistä sijainneista. Voit kuitenkin laajentaa hakuasi lisäämällä sijainteja Etsintäkansion nykyiseen hakuun. Toimi seuraavasti:

  1. Valitse hakukentästä Etsinnän lisäasetukset.

  2. Valitse Sijainti-valikosta Kaikki sijainnit.

Vihje

  • Jos haluat kohdistaa haun tiettyyn sijaintien joukkoon koko tietokoneen asemesta, valitse Sijainti -valikosta Valitse etsintäsijainnit.

Hakutoiminto ei löydä toisille käyttäjille kuuluvia tiedostoja.

Tietosuojasyistä vain omat tiedostosi lisätään indeksiin, joten oletusarvoisesti haku tehdään vain omista tiedostoistasi. Hakujen muokkaaminen niin, että toiselle käyttäjälle kuuluvat tiedostot tulevat näkyviin etsinnän tuloksissa:

  1. Avaa kansio, joka sisältää etsittävät käyttäjätiedostot. Yleensä tämä on C:\Users\käyttäjä, jossa käyttäjä on sen käyttäjän nimi, jonka tiedostoja haluat etsiä. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.

  2. Suorita etsintä. Tämän käyttäjän tiedostot tulevat nyt näkyviin etsinnän tuloksissa.

Joidenkin hakujen suoritus voi kestää kauan.

Kun haun kohteena olevia sijainteja ei ole indeksoitu, haku saattaa olla hidas. Tämä johtuu siitä, että Windows joutuu tarkistamaan jokaisen kyseisissä sijainneissa olevan tiedoston etsinnän aikana. Voit lisätä nämä sijainnit indeksiin nopeuttaaksesi tulevia hakuja. Lisätietoja on ohjeaiheessa Windowsin hakujen tehostaminen indeksin avulla: usein kysyttyjä kysymyksiä.

Huomautus

  • Voit lisätä indeksiin vain tietokoneessasi olevia sijainteja. Verkkosijainteja ei voida indeksoida, joten niistä tapahtuva etsintä on aina hitaampaa kuin tietokoneessasi olevista kansioista.

En löydä järjestelmä- tai ohjelmatiedostoa.

Jotta tavalliset hakusi tapahtuisivat nopeasti, järjestelmä- ja ohjelmatiedostoja ei sisällytetä indeksiin. Jos haluat etsiä järjestelmä- tai ohjelmatiedostoa, muuta Etsintäkansiossa olevan nykyisen etsinnänsijaintiin kaikki sijainnit indeksin asemesta tai valitse erityinen etsintäkohde, kuten tietty kiintolevy tai kansio. Muista, että etsintäsi tapahtuvat normaalia hitaammin etsiessäsi sijainneista, joita ei ole indeksoitu.

En voi lisätä verkkosijaintia indeksiin.

Vain tietokoneessasi olevat tiedostot ja kansiot voidaan lisätä indeksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkosijainneista etsitään hitaammin kuin tietokoneessasi olevista tiedostoista.

Mitä tarkoittaa sanoma, jonka mukaan etsinnän tulokset saattavat olla hitaita, koska sijaintia ei ole indeksoitu?

Kun teet haun Etsintäkansiosta tai Käynnistä-valikosta, saat tulokset nopeasti, koska etsinnässä käydään läpi vain ne tietokoneesi sijainnit, jotka on indeksoitu. Jos muutat Etsintäkansion etsintäsijainteja tai jos kohdistat haun kansioon, joka ei ole indeksissä, haku kestää kauemmin. Tämän lisäksi indeksin ulkopuolisissa etsinnöissä tiedostoja etsitään tiedostonimen mukaan, kun taas indeksihaussa huomioidaan tiedostojen ominaisuudet ja tiedostojen sisältö. Jos etsit usein tietokoneesi hitaasta sijainnista, se kannattaa lisätä indeksiin.

Mitä tarkoittaa sanoma, jonka mukaan etsinnän tulokset saattavat olla puutteellisia, koska tiedostoja yhä indeksoidaan?

Windows kerää tietoja tietokoneessasi olevista tiedostoista tehdäkseen entistä nopeampia ja täsmällisempiä hakuja. Nämä tiedot tallennetaan indeksiin. Windowsin on säännöllisesti päivitettävä indeksi. Jos teet haun, kun indeksiä ollaan parhaillaan päivittämässä, tulokset eivät ehkä ole päivitettyjä.

Mitä tarkoittaa sanoma, jonka mukaan verkkosijainneista ja yhdistetyistä laitteista etsiminen saattaa viedä kauan?

Sijainteja, jotka eivät ole tietokoneen kiintolevyllä, kuten verkkosijainnit ja tietovälinelaitteet, ei voida lisätä tietokoneen indeksiin. Niinpä näistä sijainneista etsiminen vie pitempään kuin tietokoneessa olevista indeksoiduista tiedostoista etsiminen.

Mitä tarkoittaa sanoma, jonka mukaan sijaintiin ei päästä tai etsinnän kohteesta puuttuu tietoväline?

Yhden tai useamman sijainnin etsimisessä on ongelmia. Yleisin syy on se, että olet valinnut verkkosijainnin tai yhdistetyn laitteen, joka ei ole tällä hetkellä yhdistettynä tietokoneeseen. On myös mahdollista, että olet valinnut siirrettävän tietovälineen, mutta kyseinen tietoväline (kuten muistikortti tai CD-levy) ei ole tietokoneessa. Tarkista sijaintisi ja yritä hakua uudelleen.

Miksi etsintä ei joskus ala Etsi-ruudussa, ennen kuin painan ENTER-näppäintä?

Jos etsinnän kohteena on indeksoimattomia sijainteja, , etsintä on aloitettava painamalla ENTER-näppäintä. Muista, että etsintäsi tapahtuvat normaalia hitaammin etsiessäsi sijainneista, joita ei ole indeksoitu.

Mistä tiedän, mistä tiedostoista etsitään nopeasti?

Mistä tahansa indeksissä olevasta tiedostosta etsitään nopeasti. Oletusarvoisesti kaikki yleisimmät tietokoneessa olevat tiedostot ovat indeksoituja. Indeksoidut sijainnit sisältävät kaikki omassa kansiossa olevat tiedostot (kuten Tiedostot-, Kuvat-, Musiikki- ja Videot-kansioiden tiedostot) sekä sähköpostin ja offline-tiedostot. Indeksoimattomiin tiedostoihin kuuluvat ohjelma- ja järjestelmätiedostot. Kyseisten tiedostojen sijainteja ei ole indeksoitu, koska kyseisistä tiedostoista ei tarvitse etsiä juuri koskaan. Niiden jättäminen indeksoinnin ulkopuolelle nopeutta hakuja.

Saat näkyviin täydellisen luettelon indeksoiduista sijainneista avaamalla indeksoinnin ja etsinnän asetukset:

  • Avaa Indeksointi- ja etsintäasetukset napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Ohjauspaneeli sekä Indeksointi- ja etsintäasetukset.

    Indeksoidut sijainnit näkyvät Indeksoi nämä sijainnit -luettelossa.