Elokuvan lähettämisessä DV-nauhalle esiintyvien ongelmien vianmääritys

Seuraavat ratkaisuehdotukset koskevat tavallisimpia ongelmia, joita saattaa esiintyä lähetettäessä elokuva digitaaliselle videonauhalle (DV).

Näytä kaikki

Tietokone ei löydä digitaalista videokameraa, kun liitän kameran tietokoneeseen.

Tämä voi johtua seuraavista syistä:

 • DV-kameraan ei ole kytketty virtaa.

 • DV-kamera on siirtynyt valmiustilaan. Jotkin DV-kamerat siirtyvät valmiustilaan, jos DV-kamera on nauhoitustilassa ja jos kamerassa on kasetti mutta videokuvaa tai ääntä ei siirretä kameraan tai kamerasta.

Voit ratkaista ongelman suorittamalla jonkin tai joitakin seuraavista toimenpiteistä ja yrittämällä sitten uudelleen:

 • Tarkista, että DV-laite on liitetty tietokoneeseen oikein IEEE 1394- tai USB 2.0 -kaapelin avulla. IEEE 1394 -kaapeli on tavallisin tapa liittää DV-kamera tietokoneeseen. USB 2.0 -liitäntä on harvinaisempi.

 • Tarkista, että DV-kameraan on kytketty virta ja että kamera on VCR-tilassa (toisto).

 • Sammuta DV-kamera muutamaksi sekunniksi ja käynnistä se sitten uudelleen VCR-tilassa (toisto/muokkaus). Jos tämä ei onnistu ensi yrittämällä, pidä laite sammutettuna hieman pitempään, ennen kuin kytket siihen virran uudestaan. Näin tietokone ehtii havaita muutoksen.

 • Tarkista, että DV-kamera on liitetty tietokoneeseen oikein ja että DV-kameraa varten tarvittavat ohjaintiedostot on asennettu. Voit tarkistaa laitteistoasetukset Laitehallinnasta seuraavasti:

  1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Ohjauspaneeli.

  2. Valitse Laitteisto ja äänet.

  3. Valitse Laitehallinta.

En tiedä, tukeeko DV-kamera DV In -toimintoa. Mitä pitäisi tehdä, jos kamera ei tue sitä?

Jotkin kamerat eivät tue DV In -toimintoa, jolloin julkaistua elokuvaa ei voi lähettää tietokoneelta tai muusta laitteesta DV-kameraan. Saat lisätietoja siitä, tukeeko kamerasi DV In -toimintoa, DV-kameran dokumentaatiosta tai valmistajan WWW-sivustosta.

Kameran liittäminen tietokoneeseen ei onnistu. Missä tilassa kameran tulee olla?

Voit tallentaa elokuvan tietokoneesta DV-nauhalle, jos DV-kamera on toistotilassa. Kameran toistotila on yleensä merkitty kameraan kirjaimin VCR tai VTR.

Voit ratkaista ongelman suorittamalla jonkin tai joitakin seuraavista toimista ja yrittämällä sitten uudelleen:

 • Tarkista, että DV-kameraan on kytketty virta ja että kamera on VCR-tilassa (toistotilassa).

 • Tarkista, että DV-laite on liitetty tietokoneeseen oikein IEEE 1394- tai USB 2.0 -kaapelin avulla. IEEE 1394- ja USB 2.0 -liitäntää käyttävät laitteet käyttävät videokuvan tuomiseen yleensä IEEE 1394 -liitäntää.

 • Sulje DV-kamera muutamaksi sekunniksi ja käynnistä se sitten uudelleen VCR-tilassa (toisto). Jos tämä ei onnistu ensi yrittämällä, pidä laite sammutettuna hieman pitempään, ennen kuin kytket siihen virran uudestaan. Näin tietokone ehtii havaita muutoksen.

Elokuvan lähettäminen kameraan ei onnistu. Mikä voi olla tähän syynä?

DV-kamerassa ei ehkä ole nauhaa. Voit korjata ongelman asettamalla kameraan kirjoitettavan DV-nauhan ja yrittämällä sitten tallentaa elokuvan uudelleen nauhalle.

Elokuvan tallentaminen kamerassa olevalle nauhalle ei onnistu, koska Windows Movie Maker ilmoittaa, että DV-nauha on kirjoitussuojattu. Mitä tämä tarkoittaa ja miten ongelma on ratkaistavissa?

Useissa DV-nauhakaseteissa on kirjoitussuojakytkin. Voit asettaa sen sellaiseen asentoon, että kasetille ei voi tallentaa. Kytkin estä tallentamasta videota aiemman videon päälle.

Seuraavassa kuvassa on DV-kasetti, jonka kirjoitussuoja on poistettu, jolloin elokuvan tallentaminen nauhalle on mahdollista.

Kuva DV-kasetista, jonka kirjoitussuoja on poistettu
DV-kasetti, jonka kirjoitussuoja on poistettu

Voit ratkaista ongelman ja tallentaa elokuvan nauhalle seuraavasti:

 1. Varmista, ettei kasetti sisällä videota, jonka haluat säilyttää, katselemalla tallennetta kameran VCR-tilassa.

 2. Poista kasetti DV-kamerasta.

 3. Siirrä nauhan kirjoitussuojakytkin asennosta SAVE asentoon REC.

 4. Aseta kasetti takaisin DV-kameraan ja yritä sitten uudelleen tallentaa nauhalle.

Kun olen tallentanut elokuvan nauhalle ja toistan sitä kamerassa tai kameran kautta televisiossa, elokuvan alusta puuttuu muutama sekunti. Miten voin ratkaista ongelman?

Tämä ongelma johtuu siitä, että jotkin kamerat eivät ala tallentaa nauhalle riittävän nopeasti, jotta elokuvan ensimmäisten sekuntien tallentaminen onnistuisi.

Voit ratkaista ongelman lisäämällä elokuvan alkuun nimitekstin, jonka väri ja taustaväri ovat samat. Lisätietoja nimitekstien lisäämisestä on ohjeaiheessa Elokuvan nimitekstien ja tekijätietojen lisääminen.

Koko Windows Movie Maker -elokuva ei mahdu DV-kasettiin, kun tallennan tavallisella nopeudella (SP-tilassa). Mitä minun pitäisi tehdä?

Voit tallentaa elokuvan DV-kasettiin kahdessa tallennustilassa, jotka määrittävät DV-kasettiin mahtuvan kuva-aineiston määrän. Normaalitoisto (SP) ja pitkä toisto (LP). Jos tallennat normaalitoiston tilassa (SP-tilassa), nauhan nopeus on nopeampi kuin LP-tilassa. Vaikka tallennetun videon laatu on parempi SP-tilassa, nauhalle mahtuu vähemmän kuva- ja ääniaineistoa.

Voit korjata ongelman tekemällä jonkin seuraavista toimista:

 • Lyhennä elokuvan kestoa poistamalla kohteita Windows Movie Makerin kuvakäsikirjoituksesta tai aikajanasta.

 • Aseta DV-kameran tallennustilaksi LP. Saat lisätietoja DV-kameran tallennustilan vaihtamisesta LP:ksi kameran mukana tulevasta dokumentaatiosta tai valmistajan WWW-sivustosta.

Saan virhesanoman, jonka mukaan tilapäisen elokuvatiedoston koko ylittää FAT32:n neljän gigatavun rajoituksen. Mitä tämä tarkoittaa ja miten ongelma on ratkaistavissa?

Tämä sanoma aiheutuu siitä, että julkaiset pitkän elokuvan sisältävän tiedoston nauhalle ja määritetty tilapäinen tallennuspaikka sijaitsee FAT32-tiedostojärjestelmän mukaisessa asemassa tai osiossa. MS‑DOS ja jotkin Windows-pohjaiset käyttöjärjestelmät käyttävät FAT32-tiedostojärjestelmää tiedostojen järjestämiseen ja hallintaan.

Voit korjata ongelman tekemällä jonkin seuraavista toimista:

 • Lyhennä elokuvan kestoa poistamalla kohteita Windows Movie Makerin kuvakäsikirjoituksesta tai aikajanasta.

 • Muunna tiedostojärjestelmäsi käyttämään NTFS-tiedostojärjestelmää, jolla ei ole tiedostokokorajoitusta. Tallenna nykyinen projektisi Windows Movie Makerissä, sulje kaikki avoimet sovellukset ja muunna sitten tiedostojärjestelmä käyttämään NTFS-järjestelmää. Lisätietoja on ohjeaiheessa Aseman muuntaminen NTFS-muotoon.

 • Jos kiintolevyssä on useita osioita ja jos yksi osio on alustettu NTFS-tiedostojärjestelmää käyttämällä, toimi seuraavasti:

  1. Valitse Työkalut ja sitten Asetukset.

  2. Valitse Yleiset-välilehdestä Väliaikainen tallennuspaikka -ruutu ja valitse sitten osio, joka on alustettu NTFS-tiedostojärjestelmän mukaiseksi.