Jos olet joskus tarvinnut verkossa jaettuun kansioon tallennettuja tärkeitä tiedostoja mutta et ole saanut niitä käyttöön verkkoyhteyden ollessa poissa käytöstä, ymmärrät varmasti offline-tiedostojen tarpeen. Offline-tiedostojen avulla saat käyttöön jaettuihin verkkokansioihin tallennetut tiedostot, vaikka verkkokopiot eivät olisi käytettävissä. Voit tehdä niin valitsemalla verkkotiedostot, jotka haluat offline-käyttöön, jolloin järjestelmä luo tietokoneeseesi automaattisesti kopion verkkotiedostoista. Näitä tietokoneeseen tallennettuja verkkotiedostojen kopioita kutsutaan offline-tiedostoiksi. Windowssynkronoi automaattisesti kaikki offline-tiedostot ja avaa ne aina, kun verkkoversiot eivät ole käytettävissä.

Ohjeita offline-tiedostojen käyttämisestä on ohjeaiheessa Verkkotiedostojen käsitteleminen offline-tilassa.

Esimerkki siitä, kuinka voit käyttää verkkotiedostoja, kun olet yhteydessä tietokoneeseen, johon verkkotiedostot on tallennettu
Voit käyttää verkkotiedostoja, kun olet yhteydessä tietokoneeseen, johon verkkotiedostot on tallennettu
Esimerkki siitä, kuinka voit käyttää verkkotiedostojen paikallisia kopioita, kun et ole yhteydessä tietokoneeseen, johon verkkotiedostot on tallennettu
Voit käyttää verkkotiedostojen paikallisia kopioita, kun et ole yhteydessä tietokoneeseen, johon verkkotiedostot on tallennettu

Syitä käyttää offline-tiedostoja

Offline-tiedostoista on paljon hyötyä kaikille, jotka käyttävät jaettuihin verkkokansioihin tallennettuja tiedostoja. Offline-tiedostoja käsittelemällä voit tehdä seuraavaa:

  • Suojautua verkkokatkoksilta. Käyttäessäsi offline-tiedostoja ei haittaa, vaikka verkko ei toimisi tai käyttämäsi verkkokansio ei olisi enää käytettävissä. Jos niin käy, Windows alkaa automaattisesti käyttää tietokoneeseesi tallennettuja offline-kopioita verkkokansion tiedostojen sijasta ja voit jatkaa työskentelyä keskeytyksettä.

  • Käsitellä tiedostoja, kun verkko ei ole käytettävissä. Kun katkaiset yhteyden verkkoon, et yleensä voi käyttää verkkoon tallennettuja tiedostoja. Offline-tiedostojen avulla voit katkaista yhteyden verkkoon ja käyttää kaikkia verkkotiedostojen kopioita, jotka olet määrittänyt offline-käyttöön. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä silloin, kun olet matkoilla ja mukanasi on kannettava tietokone.

  • Synkronoida tiedostot helposti verkkotiedostojen kanssa. Aina kun haluat synkronoida offline-tiedostosi verkkokansion viimeisimpien tiedostoversioiden kanssa, voit tehdä niin napsauttamalla yhtä painiketta.

  • Tehostaa työskentelyä hitaassa yhteydessä. Kun verkkoyhteytesi on hidas, jaetun verkkokansion tiedostojen käsittely voi tehotonta ja hidasta. Offline-tiedostot ratkaisevat ongelman, koska voit milloin tahansa siirtyä helposti käsittelemään verkkotiedostojen offline-kopiota.

Offline-tiedostojen synkronoiminen

Kun valitset verkkotiedoston tai -kansion otettavaksi offline-käyttöön, Windows luo tiedostosta tai kansiosta automaattisesti kopion tietokoneeseesi. Aina kun luot yhteyden verkkokansioon uudelleen, Windows synkronoi tietokoneesi ja verkkokansion tiedostot. Ne voi myös synkronoida manuaalisesti milloin tahansa.

Muuta sinun ei tarvitsekaan tietää offline-tiedostojen synkronoimisesta. Jos kuitenkin olet asiasta kiinnostunut, tässä joitakin lisätietoja:

  • Jos työskentelet offline-tilassa ja teet muutoksia verkkokansiosta kopioituihin offline-tiedostoihin, Windows synkronoi automaattisesti tiedostoihin tekemäsi muutokset, kun seuraavan kerran otat yhteyden verkkokansioon.

  • Jos työskentelet offline-tilassa ja joku muu tekee samanaikaisesti muutoksia jaetun verkkokansion tiedostoihin, Windows synkronoi muutokset tietokoneessasi olevien offline-tiedostojen kanssa, kun seuraavan kerran otat yhteyden verkkokansioon. Jos sinäkin olet muuttanut tiedostoja sen jälkeen, kun viimeksi olit yhteydessä verkkokansioon, syntyy synkronointiristiriita ja Windows kysyy, kumman version haluat säilyttää.

    Tämän ja muita synkronointiristiriitoja voi ratkaista Synkronointikeskuksen avulla. Lisätietoja on ohjeaiheessa Synkronointiristiriitojen ratkaiseminen: usein kysyttyjä kysymyksiä.

  • Jos Windows havaitsee ongelman offline-tiedostojen synkronoinnissa oman tietokoneesi ja verkkokansion välillä (jos esimerkiksi synkronoitava verkkokansio ei ole käytettävissä), tapahtuu synkronointivirhe. Lisätietoja on ohjeaiheessa Tietoja synkronointiongelmista ja -varoituksista.