Aseman BitLocker-salauksen BIOS-järjestelmän päivittäminen

Kun yrität ottaa BitLocker-salauksen käyttöön ensimmäisen kerran, näyttöön voi tulla virhesanoma, jonka mukaan BIOS-järjestelmä on päivitettävä ennen BitLockerin käyttöönottoa. Tämä johtuu siitä, että tietokoneeseen on asennettu valmiiksi TPM (Trusted Platform Module) -suojauslaitteiston (uusissa tietokoneessa oleva mikropiiri, joka tukee kehittyneitä suojausominaisuuksia) versio 1.2 tai uudempi, ja tietokoneen BIOS on päivitettävä, jotta se toimisi oikein TPM-turvapiirin kanssa. Sanoman tulisi näkyä vain, jos olet päivittänyt tähän Windows-versioon aiemmasta Windows-käyttöjärjestelmästä.

BIOS-päivitysmenetelmät vaihtelevat eri valmistajien tekemissä laitteissa. Tarkista tietokoneen mukana tulleet tiedot tai käy tietokoneen valmistajan sivustossa.

Jos olet jo ottanut BitLocker-salauksen käyttöön ja BIOS on päivitettävä muusta syystä, esimerkiksi laitteiston yhteensopivuusongelman takia, poista BitLocker tilapäisesti käytöstä, ennen kuin päivität BIOS-järjestelmän. Ota BitLocker takaisin käyttöön, kun päivitys on valmis. Tällöin BitLocker ei voi lukita levyasemaa, kun käynnistät tietokoneen uudelleen päivityksen jälkeen.

Varoitus

  • BIOS kannattaa päivittää vain tarvittaessa. Päivittäminen voi olla hankala prosessi, ja jos siinä tapahtuu virhe, tietokonetta ei ehkä voi enää käyttää. Muista noudattaa valmistajan ohjeita tarkasti.