Windows 2000:n päivittäminen Windows Vistaksi

Tässä artikkelissa käsitellään eri asennusvaihtoehtoja, joita voidaan käyttää päivitettäessä Windows 2000Windows Vistaksi.

Joitakin keskeisiä asioita:

  • Päivitys. Päivitys säilyttää henkilökohtaiset tiedostot, asetukset ja ohjelmat. Windows 2000:ta ei voi päivittää Windows Vistaksi.

  • Puhdas asennus. Puhdas asennus ei säilytä henkilökohtaisia tiedostoja, asetuksia ja ohjelmia. Tietoja tiedostojen palauttamisesta puhtaan asennuksen jälkeen on sivulla Henkilökohtaisten tiedostojen palauttaminen mukautetun asennuksen jälkeen (sivu voi olla englanninkielinen) verkossa.

  • Päivityskopio. Jos käytettävissä on päivityskopio, Windows Vistan voi asentaa, jos tietokoneessa on yhteensopiva, laillinen Windows 2000-, Windows XP- tai Windows Vista -versio.

  • Täydellinen kopio. Jos käytettävissä on täydellinen kopio, tietokoneessa oleva käyttöjärjestelmä voidaan päivittää tai Windows Vistasta voidaan tehdä puhdas asennus sellaisessakin tietokoneessa, johon ei ole aiemmin asennettuna mitään käyttöjärjestelmää.

Windows Vistan jälleenmyyntipakkauksen etupuolella tai verkkokaupan myyntikuitissa on maininta siitä, onko tuote päivityskopio vai täydellinen kopio.

Päätä, haluatko asentaa 32-bittisen vai 64-bittisen Windows Vista -version. Lisätietoja on ohjeaiheessa 32-bittinen ja 64-bittinen Windows: usein kysyttyjä kysymyksiä.

Mitkä asennusvaihtoehdot ovat käytettävissä?

Seuraavasta taulukosta näkyvät käytettävissä olevat vaihtoehdot, kun päivitys tehdään Windows 2000:sta Windows Vistaksi.

Windows 2000:n päivittäminen versioksi Tee näin
Windows 2000:n päivittäminen versioksi

Windows Vista Home Basic (32-bittinen)

Tee näin

Puhdas asennus

Windows 2000:n päivittäminen versioksi

Windows Vista Home Premium (32-bittinen)

Tee näin

Puhdas asennus

Windows 2000:n päivittäminen versioksi

Windows Vista Business (32-bittinen)

Tee näin

Puhdas asennus

Windows 2000:n päivittäminen versioksi

Windows Vista Ultimate (32-bittinen)

Tee näin

Puhdas asennus

Windows 2000:n päivittäminen versioksi

Windows Vista (64-bittiset versiot)

Tee näin

Puhdas asennus

Päivityksen tai puhtaan asennuksen suoritusohjeet ovat ohjeaiheessa Windowsin asentaminen ja uudelleenasentaminen.

Lisätietoja Windowsin 32-bittisen ja 64-bittisen version asentamisesta ja päivittämisestä on sivulla Windows Vistan (32-bittisen version) asennusvaihtoehdot (sivu voi olla englanninkielinen) verkossa.

Lisätietoja Windowsin 64-bittisten versioiden asentamisesta ja päivittämisestä on sivulla Windows Vistan (64-bittisen version) asennusvaihtoehdot (sivu voi olla englanninkielinen) verkossa.

Päivitys Windows Vistan 32-bittiseksi versioksi

Windows 2000:ta ei voi päivittää Windows Vistaksi. Voit kuitenkin tehdä Windows Vistan päivityskopion (tai täydellisen kopion) avulla puhtaan asennuksen seuraaviksi Windows Vistan versioiksi: Home Basic, Home Premium, Business tai Ultimate.

Varoitus

  • Jos käytettävissä on 32-bittisen Windows Vistan päivityskopio, asennus täytyy käynnistää, kun tietokoneessa käytetään olemassa olevaa Windows-versiota.

Päivitys Windows Vistan 64-bittiseksi versioksi

Windows 2000:ta ei voi päivittää 64-bittiseksi Windows Vista -versioksi. Voit kuitenkin tehdä Windows Vistan 64-bittisen version päivityskopion (tai täydellisen kopion) avulla puhtaan asennuksen 64-bittiseksi Windows Vistan Home Basic-, Home Premium-, Business- tai Ultimate-versioksi.

Varoitus

  • Aloita asennus asettamalla 64-bittisen Windows Vista -version asennuslevy tietokoneeseen ja käynnistä sitten tietokone uudelleen. 64-bittisen version asennus on käynnistettävä Windows Vistan 64-bittiseltä levyltä, koska Windowsin asennusta ei voi suorittaa 32-bittisessä Windows-versiossa.