Windows XP:n päivittäminen Windows Vistaksi

Tässä artikkelissa käsitellään eri asennusvaihtoehtoja, joita voidaan käyttää päivitettäessä Windows XPWindows Vistaksi. Päivitystapa riippuu vastauksista seuraaviin kolmeen kysymykseen:

  • Onko käytettävissä Windows Vistan päivityskopio vai täydellinen kopio? Tämä kerrotaan Windows Vistan jälleenmyyntipakkauksen etupuolella tai verkkokaupan myyntikuitissa.

    Jos käytettävissä on päivityskopio, Windows Vistan voi asentaa, jos tietokoneessa on yhteensopiva, laillinen Windows 2000-, Windows XP- tai Windows Vista -versio. Jos käytettävissä on täydellinen kopio, tietokoneessa oleva käyttöjärjestelmä voidaan päivittää tai Windows Vistasta voidaan tehdä puhdas asennus sellaisessakin tietokoneessa, johon ei ole aiemmin asennettu mitään käyttöjärjestelmää.

  • Salliiko tietokoneeseen asennettuna oleva Windows-versio tehdä päivityksen hankituksi Windows Vista -versioksi? Jäljempänä tässä ohjeaiheessa olevassa taulukossa on ohjeita siitä, onko syytä tehdä päivitys vai puhdas asennus.

  • Haluatko säilyttää henkilökohtaiset tiedostot, asetukset ja ohjelmat?

    Päivitys säilyttää henkilökohtaiset tiedostot, asetukset ja ohjelmat. Windows Vistan puhdas asennus ei säilytä henkilökohtaisia tiedostoja, asetuksia ja ohjelmia. Tietoja tiedostojen palauttamisesta puhtaan asennuksen jälkeen on sivulla Henkilökohtaisten tiedostojen palauttaminen mukautetun asennuksen jälkeen (sivu voi olla englanninkielinen) verkossa.

Päätä, haluatko asentaa 32-bittisen vai 64-bittisen Windows Vista -version. Lisätietoja on ohjeaiheessa 32-bittinen ja 64-bittinen Windows: usein kysyttyjä kysymyksiä.

Varoituksia

  • Jos käytettävissä on 32-bittisen Windows Vista -version päivityskopio, päivitys täytyy käynnistää, kun tietokoneessa käytetään olemassa olevaa Windows-versiota.

  • Jos käytettävissä on 64-bittisen Windows Vistan päivityskopio, jolla päivitetään 64-bittinen Windows XP Professional -versio, Windows Vistasta on tehtävä puhdas asennus.

Päivityksen tai puhtaan asennuksen suoritusohjeet ovat ohjeaiheessa Windowsin asentaminen ja uudelleenasentaminen.

Lisätietoja Windowsin 32-bittisen ja 64-bittisen version asentamisesta ja päivittämisestä on sivulla Windows Vistan (32-bittisen version) asennusvaihtoehdot (sivu voi olla englanninkielinen) verkossa.

Mitkä asennusvaihtoehdot ovat käytettävissä?

Seuraavista taulukoista näkyvät käytettävissä olevat asennusvaihtoehdot, kun päivitys tehdään Windows XP:stä Windows Vistaan.

Windows XP Home Edition - Tee näin
Windows XP Home Edition -

Windows Vista Home Basic

Tee näin

Päivitys

Windows XP Home Edition -

Windows Vista Home Premium

Tee näin

Päivitys

Windows XP Home Edition -

Windows Vista Business

Tee näin

Päivitys

Windows XP Home Edition -

Windows Vista Ultimate

Tee näin

Päivitys

Windows XP Home Edition -

Windows Vista (64-bittiset versiot)

Tee näin

Puhdas asennus

Windows XP Professional (32-bittinen) - Tee näin
Windows XP Professional (32-bittinen) -

Windows Vista Home Basic

Tee näin

Puhdas asennus

Windows XP Professional (32-bittinen) -

Windows Vista Home Premium

Tee näin

Puhdas asennus

Windows XP Professional (32-bittinen) -

Windows Vista Business

Tee näin

Päivitys

Windows XP Professional (32-bittinen) -

Windows Vista Ultimate

Tee näin

Päivitys

Windows XP Professional (32-bittinen) -

Windows Vista (64-bittiset versiot)

Tee näin

Puhdas asennus

Windows XP Professional x64 Edition - Tee näin
Windows XP Professional x64 Edition -

Windows Vista Home Basic

Tee näin

Puhdas asennus

Windows XP Professional x64 Edition -

Windows Vista Home Premium

Tee näin

Puhdas asennus

Windows XP Professional x64 Edition -

Windows Vista Business

Tee näin

Puhdas asennus

Windows XP Professional x64 Edition -

Windows Vista Ultimate

Tee näin

Puhdas asennus

Windows XP Professional x64 Edition -

Windows Vista (64-bittiset versiot)

Tee näin

Puhdas asennus

Windows XP Tablet PC Edition - Tee näin
Windows XP Tablet PC Edition -

Windows Vista Home Basic

Tee näin

Puhdas asennus

Windows XP Tablet PC Edition -

Windows Vista Home Premium

Tee näin

Puhdas asennus

Windows XP Tablet PC Edition -

Windows Vista Business

Tee näin

Päivitys

Windows XP Tablet PC Edition -

Windows Vista Ultimate

Tee näin

Päivitys

Windows XP Tablet PC Edition -

Windows Vista (64-bittiset versiot)

Tee näin

Puhdas asennus

Windows XP Media Center 2002 Edition - Tee näin
Windows XP Media Center 2002 Edition -

Windows Vista Home Basic

Tee näin

Puhdas asennus

Windows XP Media Center 2002 Edition -

Windows Vista Home Premium

Tee näin

Puhdas asennus

Windows XP Media Center 2002 Edition -

Windows Vista Business

Tee näin

Puhdas asennus

Windows XP Media Center 2002 Edition -

Windows Vista Ultimate

Tee näin

Puhdas asennus

Windows XP Media Center 2002 Edition -

Windows Vista (64-bittiset versiot)

Tee näin

Puhdas asennus

Windows XP Media Center 2004 Edition - Tee näin
Windows XP Media Center 2004 Edition -

Windows Vista Home Basic

Tee näin

Puhdas asennus

Windows XP Media Center 2004 Edition -

Windows Vista Home Premium

Tee näin

Päivitys

Windows XP Media Center 2004 Edition -

Windows Vista Business

Tee näin

Puhdas asennus

Windows XP Media Center 2004 Edition -

Windows Vista Ultimate

Tee näin

Päivitys

Windows XP Media Center 2004 Edition -

Windows Vista (64-bittiset versiot)

Tee näin

Puhdas asennus

Windows XP Media Center 2005 Edition - Tee näin
Windows XP Media Center 2005 Edition -

Windows Vista Home Basic

Tee näin

Puhdas asennus

Windows XP Media Center 2005 Edition -

Windows Vista Home Premium

Tee näin

Päivitys

Windows XP Media Center 2005 Edition -

Windows Vista Business

Tee näin

Puhdas asennus

Windows XP Media Center 2005 Edition -

Windows Vista Ultimate

Tee näin

Päivitys

Windows XP Media Center 2005 Edition -

Windows Vista (64-bittiset versiot)

Tee näin

Puhdas asennus

Tarkista ennen päivittämistä laitteiston yhteensopivuus.

Tarkista ennen päivittämistä laitteiston yhteensopivuus. Siirry Microsoft-sivuston kohtaan Windows Vistan päivityksen tukisovellus. Voit myös suorittaa päivityksen tukisovelluksen päivityksen aikana valitsemalla Windowsin asennus -sivulta Tarkista yhteensopivuus online-tilassa.

Windows XP Home Editionin päivitys Windows Vistaksi (32-bittiseksi versioksi)

Jos Windows XP Home Edition on asennettu, voit tehdä päivityksen tai puhtaan asennuksen seuraavien Windows Vistan versioiden asentamiseksi: Home Basic, Home Premium, Business tai Ultimate.

Windows XP Professionalin päivitys Windows Vistaksi (32-bittiseksi versioksi)

Jos tietokoneessa on asennettuna Windows XP Professional, voit päivittää sen Windows Vista Business- tai Windows Vista Ultimate -versioksi. Puhtaan asennuksen voi tehdä seuraaviin Windows Vista -versioihin: Home Basic, Home Premium, Business tai Ultimate.

Windows XP Tablet PC Editionin päivitys Windows Vistaksi (32-bittiseksi versioksi)

Jos tietokoneessa on asennettuna Windows XP Table PC Edition, voit päivittää sen Windows Vista Business- tai Windows Vista Ultimate -versioksi. Puhtaan asennuksen voi tehdä seuraaville Windows Vista -versioihin: Home Basic, Home Premium, Business tai Ultimate.

Windows XP Media Center Editionin päivitys Windows Vistaksi (32-bittiseksi versioksi)

Jos tietokoneessa on asennettuna Windows XP Media Center Edition 2004 tai Windows XP Media Center Edition 2005, voit päivittää sen Windows Vista Home Premium- tai Windows Vista Ultimate -versioksi.

Jos tietokoneessa on asennettuna Windows XP Media Center Edition 2002, Windows XP Media Center Edition 2004 tai Windows XP Media Center Edition 2005, voit tehdä puhtaan asennuksen seuraaviin Windows Vista -versioihin: Home Basic, Home Premium, Business tai Ultimate.

Windows XP Professionalin 64-bittisen version päivittäminen Windows Vistan 64-bittiseksi versioksi

Voit käyttää 64-bittisen Windows Vista -version päivityskopiota. Tällöin on kuitenkin tehtävä puhdas asennus.

Puhtaan asennuksen suoritusohjeet ovat ohjeaiheessa Windowsin asentaminen ja uudelleenasentaminen.

Lisätietoja Windowsin 64-bittisten versioiden asentamisesta ja päivittämisestä on sivulla Windows Vistan (64-bittisen version) asennusvaihtoehdot (sivu voi olla englanninkielinen) verkossa.

32-bittisen Windows XP -version päivittäminen 64-bittiseksi Windows Vista -versioksi?

32-bittistä Windows XP -versiota ei voi päivittää 64-bittiseksi Windows Vista -versioksi. Voit kuitenkin tehdä Windows Vistan päivityskopion avulla puhtaan asennuksen 64-bittiseksi Windows Vista -versioksi.

Puhtaan asennuksen suoritusohjeet ovat ohjeaiheessa Windowsin asentaminen ja uudelleenasentaminen.

Lisätietoja Windowsin 64-bittisten versioiden asentamisesta ja päivittämisestä on sivulla Windows Vistan (64-bittisen version) asennusvaihtoehdot (sivu voi olla englanninkielinen) verkossa.

Varoitus

  • Aloita asennus asettamalla 64-bittisen Windows Vista -version DVD-levy tietokoneen levyasemaan ja käynnistä sitten tietokone uudelleen. 64-bittisen Windows Vistan asennus on käynnistettävä Windows Vistan 64-bittiseltä levyltä, koska Windowsin asennusta ei voi suorittaa 32-bittisessä Windows-versiossa.