Käytönvalvonnan käyttäminen Windows Media Centerissä

Jos tietokoneessa ei ole televisioviritintä, televisio-ohjelmien toistoon ja -tallennukseen Windows Media Centerissä tarvitaan valinnainen analoginen tai digitaalinen televisioviritin.

Digitaalisen median saapuminen tarjoaa monenlaisen sisällön ennenkuulumattoman saatavuuden. Kaikki sisältö ei kuitenkaan välttämättä sovi jokaiselle katsojalle. Vanhemmat voivat määrittää ja pakottaa perheilleen sopivan sisällön määrittämällä Windows Media Centerin käytönvalvonnan.

Kun käytönvalvonta otetaan käyttöön, vain sellaista televisio ja elokuvasisältöä voidaan katsella, joka ei ylitä korkeinta sallittua luokitusta. Kaikkea televisio ja elokuvasisältöä ei ole luokiteltu, joten voit määrittää käytönvalvonnan estämään myös luokittelemattoman sisällön. Kun käytönvalvonta otetaan käyttöön, voit määrittää tunnusluvun, jonka avulla voit myöhemmin käyttää estettyä sisältöä tai muuttaa käytönvalvonnan asetuksia. Tunnusluku kannattaa kirjoittaa muistiin myöhempää käyttöä varten.

Lisätietoja on ohjeaiheessa Mitä käytönvalvonnalla voidaan hallita?

Huomaa, että käytönvalvonta ei ole käytettävissä kaikissa maissa / kaikilla asuinalueilla. Kun määrität käytönvalvonnan estämään tietyn luokituksen ylittävät ohjelmat ja huomaat, että luokituksen ylittävää ohjelmaa voidaan katsella, syynä voi olla, että televisiosignaalin mukana lähetettävä luokitustieto eroaa Oppaassa olevasta luokituksesta. Windows Media Center määrittää television lähetyssignaalin perusteella, mitkä ohjelmat estetään. Oppaassa näkyvät luokitustiedot on kuitenkin ladattu Internetistä. Joskus harvoin Oppaan luokitus ei vastaa television lähetyssignaalista saatua luokitustietoa.

Näytä kaikki

Käytönvalvonnan määrittäminen

 1. Siirry aloitusnäytössä kohtaan Tehtävät ja valitse asetukset, Yleiset ja Käytönvalvonta.

 2. Sinua pyydetään antamaan nelinumeroinen luku koodin asettamiseksi.

 3. Suorita yksi seuraavista toimista:

  • Määritä televisio-ohjelmien käytönvalvonta napsauttamalla TV-luokitukset ja valitsemalla Ota käyttöön televisio-ohjelmien estäminen.

   Voit määrittää korkeimmat sallitut televisioluokitukset, jotka sisältävät kaikkien luokiteltujen ohjelmien eston, kaikenikäisille katsojille suunnattujen ohjelmien eston, vanhempien valvontaa vaativien ohjelmien eston ja aikuisille tarkoitettujen ohjelmien eston.

  • (Valinnainen) Estä luokittelematon sisältö valitsemalla Estä luokittelemattomat televisio-ohjelmat.

   Voit myös valita Lisäasetukset, jos haluat määrittää luokitusasetukset tarkemmin. Lisäluokitukset -kohdassa on viisi aluetta, joiden luokitukset voidaan määrittää: fantasiaväkivalta, vihjaileva kielenkäyttö, karkea kielenkäyttö, seksuaalinen sisältö ja väkivalta.

  • Määritä DVD- ja elokuvien käytönvalvonta napsauttamalla Elokuva- ja DVD-luokitukset ja valitsemalla Ota käyttöön elokuvien estäminen.

   Voit myös estää luokittelemattoman sisällön valitsemalla Estä luokittelemattomat elokuvat ja määrittää Elokuvan sallittu enimmäisluokitus -asetuksen.

  • Tallenna muutokset valitsemalla Tallenna.

Käytönvalvonnan nollaaminen

 1. Siirry aloitusnäytössä kohtaan Tehtävät ja valitse asetukset, Yleiset ja Käytönvalvonta.

 2. Kirjoita tunnusluku, kun sitä pyydetään.

 3. Valitse Palauta käytönvalvonnan oletusasetukset.

 4. Poista tunnusluku ja nollaa kaikki luokitusrajat valitsemalla Kyllä.

Tunnusluvun muuttaminen

 1. Siirry aloitusnäytössä kohtaan Tehtävät ja valitse asetukset, Yleiset ja Käytönvalvonta.

 2. Valitse Muuta käyttökoodia.

 3. Kirjoita ja vahvista uusi tunnusluku.

 4. Valitse Käyttökoodin muuttaminen -valintaikkunassa OK.