Tietoja kirjoitetaan tietokoneeseen pääasiassa näppäimistöllä, olipa kyseessä tekstin tai numeroiden syöttäminen. Tietokonetta voi myös hallita näppäimistön avulla. Vain muutaman yksinkertaisen näppäimistökomennon (tietokoneelle annettavan ohjeen) avulla voit työskennellä tehokkaammin. Tässä artikkelissa on perustietoja näppäimistötoiminnoista ja -komennoista.

Näppäimien järjestys

Näppäimistön näppäimet voidaan jakaa useaan ryhmään näppäintoimintojen perusteella:

 • Kirjoitusnäppäimet (aakkosnumeeriset näppäimet). Näppäimiin kuuluvat samat kirjain-, numero-, välimerkki- ja merkkinäppäimet, jotka löytyvät myös kirjoituskoneen näppäimistöstä.

 • Ohjausnäppäimet. Näppäimien tai näppäimistä muodostuvien näppäinyhdistelmien avulla suoritetaan tiettyjä toimintoja. Yleisimmät ohjausnäppäimet ovat CTRL, ALT, Windows-logo-näppäin Kuva Windows-näppäimestä ja ESC.
 • Toimintonäppäimet. Toimintonäppäimien avulla suoritetaan tiettyjä toimintoja. Toimintonäppäimiä ovat esimerkiksi F1, F2, F3 ja F12. Näppäimien toiminnot vaihtelevat ohjelmasta toiseen.

 • Siirtymisnäppäimet. Näitä näppäimiä käytetään asiakirjassa tai WWW-sivuilla liikkumiseen ja tekstin muokkaamiseen. Niihin kuuluvat nuolinäppäimet sekä HOME-, END-, PAGE UP-, PAGE DOWN-, DELETE- ja INSERT-näppäimet.

 • Numeronäppäimistö. Numeroiden kirjoittaminen onnistuu nopeasti ja kätevästi numeronäppäimistöllä. Näppäimet on ryhmitelty yhteen suorakulmion muotoon kuten laskimessa.

Seuraavassa kuvassa näkyy, missä järjestyksessä näppäimet tavallisesti ovat näppäimistössä. Käyttämäsi näppäimistö saattaa olla erinäköinen.

Kuva näppäimistöstä ja näppäintyypeistä
Näppäimien järjestys näppäimistössä

Tekstin kirjoittaminen

Kun kirjoitat jotain missä tahansa ohjelmassa, kuten sähköpostissa, tai kun kirjoitat muokkausruutuun, näytössä näkyy vilkkuva pystysuora viiva (Kuva kohdistimesta ). Kyseessä on kohdistin, jota sanotaan myös lisäyskohdaksi. Se osoittaa kirjoitettavan tekstin aloituskohdan. Voit siirtää kohdistinta haluamaasi paikkaan napsauttamalla sitä hiirellä tai käyttämällä siirtymisnäppäimiä (lisätietoja on tämän artikkelin kohdassa "Siirtymisnäppäimien käyttäminen").

Numero-, kirjain-, välimerkki- ja merkkinäppäimien lisäksi VAIHTO-, CAPS LOCK-, SARKAIN-, ENTER-, VÄLI- ja ASKELPALAUTIN-näppäimet ovat kirjoitusnäppäimiä.

Näppäin
Käyttäminen

VAIHTONÄPPÄIMET

Painamalla toista VAIHTONÄPPÄINTÄ yhdessä kirjainnäppäimen kanssa voit kirjoittaa ison kirjaimen. Painamalla toista VAIHTONÄPPÄINTÄ yhdessä toisen näppäimen kanssa voit kirjoittaa toisen näppäimen yläosassa näkyvän merkin.

CAPS LOCK

Painamalla CAPS LOCK -näppäintä kerran voit kirjoittaa kaikki kirjaimet isoina. Painamalla CAPS LOCK -näppäintä uudelleen voit poistaa toiminnon käytöstä. Näppäimistössä saattaa olla valo, joka osoittaa, onko CAPS LOCK käytössä.

SARKAIN

Painamalla SARKAINTA voit siirtää kohdistinta hyppäyksittäin eteenpäin. Painamalla SARKAINTA voit myös siirtyä elektronisen lomakkeen seuraavaan ruutuun.

ENTER

Painamalla ENTER-näppäintä voi siirtää kohdistimen seuraavan rivin alkuun. Painamalla valintaikkunassa ENTER-näppäintä voit valita korostetun painikkeen.

VÄLINÄPPÄIN

Painamalla VÄLINÄPPÄINTÄ voit siirtää kohdistinta yhden välin verran eteenpäin.

ASKELPALAUTIN

Painamalla ASKELPALAUTINTA voit poistaa kohdistimen edellä olevan merkin tai valitun tekstin.

Pikanäppäimien käyttäminen

Pikanäppäimien avulla näppäimistöä voi käyttää toimintojen suorittamiseen. Pikanäppäin-nimitys viittaa siihen, että näppäimien käyttö nopeuttaa työskentelyä. Itse asiassa lähes minkä tahansa toiminnon tai komennon voi suorittaa nopeammin näppäimien tai näppäinyhdistelmien kuin hiiren avulla.

Jos ohjeessa on kahden tai useamman näppäimen välissä +-merkki, näppäimiä on painettava yhtä aikaa toiminnon suorittamiseksi. Esimerkiksi CTRL+A tarkoittaa, että CTRL- ja A-näppäimiä on painettava yhtä aikaa. CTRL+VAIHTO+A tarkoittaa, että CTRL-, VAIHTO- ja A-näppäimiä on painettava yhtä aikaa.

Ohjelman pikanäppäimien etsiminen

Monissa ohjelmissa voi suorittaa toimintoja näppäimistön avulla. Avaamalla valikon voit tarkastella, mitä komentoja voi suorittaa pikanäppäimillä. Pikanäppäimet (jos käytettävissä) näkyvät valikon kohteiden vieressä.

Kuva Microsoft Paintin valikosta, jonka komentojen vieressä on pikanäppäimet
Pikanäppäimet näkyvät valikon kohteiden vieressä

Valikoiden, komentojen ja vaihtoehtojen valitseminen

Voit avata valikoita ja valita komentoja sekä muita vaihtoehtoja näppäimistön avulla. Kun painat ALT-näppäintä ohjelmassa, jossa on valikoita, yksi kirjain kustakin valikkorivin kohteesta näkyy alleviivattuna. Painamalla alleviivattua kirjainta voit avata sitä vastaavan valikon. Painamalla valikossa jonkin kohteen alleviivattua kirjainta voit valita komennon.

Kuva Microsoft WordPadin valikosta, jonka komennoissa on alleviivattuja kirjaimia
Painamalla ALT+T voit avata Tiedosto-valikon ja painamalla L-kirjainta voit valita Tulosta-komennon

Tämä toimii myös valintaikkunoissa. Kun valintaikkunan vaihtoehdon jokin kirjain on alleviivattu, voit valita vaihtoehdon painamalla ALT-näppäintä sekä kyseistä kirjainta.

Hyödyllisiä pikanäppäimiä

Seuraavassa taulukossa on luettelo joistakin hyödyllistä pikanäppäimistä. Yksityiskohtaisempi luettelo on ohjeaiheessa Pikanäppäimet.

Pikanäppäin
Toiminto:
Windows -logo-näppäin Kuva Windows-näppäimestä

Käynnistä-valikon avaaminen

ALT+SARKAIN

Siirtyminen ohjelmasta tai ikkunasta toiseen

ALT+F4

Aktiivisen kohteen tai ohjelman sulkeminen

CTRL+S

Nykyisen tiedoston tai asiakirjan tallentaminen (toimii useimmissa ohjelmissa)

CTRL+C

Valitun kohteen kopioiminen

CTRL+X

Valitun kohteen leikkaaminen

CTRL+V

Valitun kohteen liittäminen

CTRL+Z

Toiminnon kumoaminen

CTRL+A

Asiakirjan tai ikkunan koko sisällön valitseminen

F1

Ohjelman tai Windowsin ohjeen näyttäminen

Windows-logo-näppäin Kuva Windows-näppäimestä +F1

Windowsin Ohje ja tuki -toiminnon näyttäminen

ESC

Suoritettavan tehtävän peruuttaminen

Sovellusnäppäin Kuva sovellusnäppäimestä

Ohjelman valintoihin liittyvän komentovalikon avaaminen. Vastaa valinnan napsauttamista hiiren kakkospainikkeella.

Siirtymisnäppäimien käyttäminen

Siirtymisnäppäimien avulla voit siirtää kohdistinta, siirtyä asiakirjassa tai WWW-sivuilla ja muokata tekstiä. Seuraavassa taulukossa on luettelo näiden näppäimien yleisistä toiminnoista.

Pikanäppäin
Toiminto:

Vasen ja oikea nuolinäppäin sekä ylä- ja alanuoli

Kohdistimen tai valinnan siirtäminen välilyönnin tai rivin verran nuolen osoittamaan suuntaan, tai WWW-sivun vierittäminen nuolen osoittamaan suuntaan

HOME

Kohdistimen siirtäminen rivin alkuun tai WWW-sivun yläreunaan

END

Kohdistimen siirtäminen rivin loppuun tai WWW-sivun alareunaan

CTRL+HOME

Asiakirjan alkuun siirtyminen

CTRL+END

Asiakirjan loppuun siirtyminen

PAGE UP

Kohdistimen tai sivun siirtäminen ylöspäin yhden näytön verran

PAGE DOWN

Kohdistimen tai sivun siirtäminen alaspäin yhden näytön verran

DEL

Kohdistimen perässä olevan merkin tai valitun tekstin poistaminen ja valitun kohteen poistaminen ja siirtäminen roskakoriin Windowsissa

INSERT

Lisäystilan käyttöön ottaminen tai käytöstä poistaminen Kun lisäystila on käytössä, kirjoitettu teksti lisätään kohdistimen kohtaan. Kun lisäystila on pois käytöstä, kirjoitettu teksti korvaa aiemmin kirjoitetut merkit.

Numeronäppäimistön käyttäminen

Numeronäppäimistössä ovat numerot 0–9, aritmeettiset operaattorit + (yhteenlasku), - (vähennyslasku), * (kertolasku) ja / (jakolasku) sekä desimaalipilkku, kuten tavallisessa laskimessa. Merkit löytyvät myös muualta näppäimistöstä, mutta numeronäppäimistön ansiosta voit syöttää numeerisia tietoja nopeasti ja tehdä matemaattisia laskutoimituksia yhdellä kädellä.

Kuva numeronäppäimistöstä
Numeronäppäimistö

Voit kirjoittaa numeroita numeronäppäimistön avulla painamalla ensin NUM LOCK -näppäintä. Näppäimistöissä on usein valo, joka osoittaa, onko NUM LOCK käytössä (onko näppäintä painettu). Kun NUM LOCK on poissa käytöstä, numeronäppäimistö toimii kuten siirtymisnäppäimet (kunkin näppäimen toiminto näkyy näppäimen pinnassa numeron tai muun merkin vieressä).

Voit käyttää numeronäppäimistöä yksinkertaisten laskutoimitusten suorittamiseen Laskin-ohjelmalla.

Laskimen käyttäminen numeronäppäimistön avulla

 1. Avaa Laskin napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Kaikki ohjelmat, Apuohjelmat ja Laskin.

 2. Tarkista, palaako näppäimistön NUM LOCK -valo eli onko NUM LOCK käytössä. Jos ei, paina NUM LOCK -näppäintä.

 3. Kirjoita laskutoimituksen ensimmäinen luku numeronäppäimistön avulla.

 4. Valitse näppäimistöstä +, jos haluat lisätä, -, jos haluat vähentää, *, jos haluat kertoa tai /, jos haluat jakaa.

 5. Kirjoita laskutoimituksen seuraava luku.

 6. Voit suorittaa laskutoimituksen painamalla ENTER-näppäintä.

PRINT SCREEN-, SCROLL LOCK- ja PAUSE/BREAK-näppäimet

Artikkelissa on käsitelty jo lähes kaikkia näppäimistön näppäimiä. Näppäimistössä on vielä kolme näppäintä, joita käytetään harvoin. Ne ovat PRINT SCREEN, SCROLL LOCK ja PAUSE/BREAK.

PRINT SCREEN

Aiemmin tietokoneen näytön teksti voitiin lähettää tulostimeen PRINT SCREEN -näppäimen avulla. Nykyisissä tietokoneissa PRINT SCREEN -näppäintä painamalla voi ottaa kuvan tietokoneen näytöstä ja kopioida sen Leikepöydälle tietokoneen muistiin. Voit liittää näyttöruutukuvan Leikepöydältä Microsoft Paintiin tai muuhun ohjelmaan painamalla Ctrl+V-näppäimiä. Voit myös tulostaa näyttöruutukuvan kyseisestä ohjelmasta.

On olemassa myös SYS RQ -toiminto, jota käytetään samalla näppäimellä kuin PRINT SCREEN -toimintoa joissakin näppäimistöissä. Alunperin SYS RQ -näppäin suunniteltiin "järjestelmäpyynnön" tekemiseen. Komento ei ole käytössä Windowsissa.

Vihje

 • Painamalla ALT+PRINT SCREEN -näppäimiä voit kopioida kuvan vain aktiivisesta ikkunasta, ei koko näytöstä.

SCROLL LOCK -näppäin

SCROLL LOCK -näppäin ei toimi monissakaan ohjelmissa. Joissakin ohjelmissa voi muuttaa nuoli-, PAGE UP- ja PAGE DOWN -näppäimien toimintoja painamalla SCROLL LOCK -näppäintä. Näppäimen painamisen jälkeen asiakirjaa voi vierittää nuoli-, PAGE UP- ja PAGE DOWN -näppäimien avulla muuttamatta kohdistimen paikkaa tai valintaa. Näppäimistössä saattaa olla valo, joka osoittaa, onko SCROLL LOCK käytössä (onko näppäintä painettu).

PAUSE/BREAK

PAUSE/BREAK-näppäintä käytetään harvoin. Joissakin vanhoissa ohjelmissa oli mahdollista keskeyttää ohjelma PAUSE/BREAK-näppäintä painamalla tai lopettaa ohjelma PAUSE/BREAK+CTRL-näppäimiä painamalla.

Muut näppäimet

Uusissa näppäimistöissä saattaa olla pikanäppäimiä tai painikkeita, joiden avulla voi nopeasti yhdellä painalluksella käyttää ohjelmia, tiedostoja ja komentoja. Joidenkin näppäimistöjen avulla voi säätää äänenvoimakkuutta, tai niissä on vierityspyörä, zoomauspyörä tai muita pienoisohjelmia. Lisätietoja näistä ominaisuuksista on näppäimistön tai tietokoneen mukana tulleissa ohjeissa sekä valmistajan WWW-sivustossa.

Vihjeitä näppäimistön käyttämiseen

Käyttämällä näppäimistöä oikein voit välttää ranteiden ja käsien rasitusvammat, etenkin jos työskentelet tietokoneen ääressä paljon. Näiden vihjeiden avulla voit välttää mahdollisia ongelmia:

 • Aseta näppäimistö kyynärpäiden korkeudelle. Käsivarsien yläosan tulisi levätä kylkiä vasten.

 • Aseta näppäimistö suoraan eteesi. Jos näppäimistössä on numeronäppäimistö, aseta näppäimistö niin, että välinäppäin on suoraan edessäsi.

 • Kirjoita niin, että kätesi ja ranteesi ovat ilmassa näppäimistön yllä. Tällä tavalla voit käyttää käsivarttasi, kun painat kauimmaisia näppäimiä, eikä sinun tarvitse kurkottaa sormilla.

 • Älä lepuuta kämmeniä tai ranteita esimerkiksi pöydän pinnalla, kun kirjoitat. Jos näppäimistössä on kämmentuki, käytä sitä vain, kun keskeytät kirjoittamisen hetkeksi.

 • Kun kirjoitat, kosketa näppäimiä vain kevyesti ja pidä ranteet suorina.

 • Kun et kirjoita, pidä kädet ja käsivarret rentoina.

 • Pidä lyhyitä taukoja tietokoneen käytössä 15–20 minuutin välein.