Mitä ovat peruslevyt ja dynaamiset levyt?

Peruslevyt ja dynaamiset levyt ovat Windowsin kiintolevytyyppejä. Useimmissa PC-tietokoneissa käytetään peruslevyjä, joiden hallinta on helppoa. Kokeneet käyttäjät ja IT-alan ammattilaiset voivat hyödyntää dynaamisia levyjä, jotka käyttävät tietokoneessa olevia useita kiintolevyjä tietojen hallinnassa, mikä yleensä parantaa suorituskykyä ja luotettavuutta.

Huomautus

  • Vain Windows Vista Enterprise- ja Windows Vista Ultimate -versiot tukevat dynaamisia levyjä.

Peruslevy käyttää ensisijaisia osioita, jatko-osioita ja loogisia asemia tietojen järjestämiseen. Alustettua osiota kutsutaan myös asemaksi (termejä asema ja osio käytetään usein samassa merkityksessä). Tässä Windows-versiossa peruslevyillä on joko neljä ensisijaista osiota tai kolme ensisijaista osiota ja yksi jatko-osio. Jatko-osio voi sisältää useita loogisia asemia (tukee enintään 128 loogista asemaa). Peruslevyn osiot eivät voi jakaa tietoja muiden osioiden kanssa. Kukin peruslevyn osio on erillinen kokonaisuus levyllä.

Dynaamiset levyt voivat sisältää useita dynaamisia asemia (noin 2 000), jotka toimivat kuin peruslevyissä käytetyt ensisijaiset osiot. Joissakin Windows-versioissa on mahdollista yhdistää erillisiä dynaamisia kiintolevyjä yhdeksi dynaamiseksi asemaksi (mitä kutsutaan virittämiseksi), jakaa suorituskyvyn parantamiseksi tietoja usealle kiintolevylle (mitä kutsutaan viivoittamiseksi) tai kahdentaa tietoja usean kiintolevyn kesken (mitä kutsutaan peilaukseksi) luotettavuuden lisäämiseksi.

Windows Vista Ultimate- ja Windows Vista Enterprise -versiot tukevat dynaamisten levyjen virittämistä ja viivoittamista, mutta eivät peilausta (Windows Server 2008 tukee peilausta). Kokeneille käyttäjille on lisätietoa asiasta Microsoftin WWW-sivustossa kohdassa Windows Vista Springboard Resource Guide.