Mitä ovat tulostimen käyttöoikeudet?

Tulostimen käyttöoikeudet määrittävät, mitä tulostimen ominaisuuksia käyttäjä voi hallita. Näitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi tulostimen uudelleen nimeäminen tai jakaminen, tulostimen käytön salliminen tai estäminen ja tulostimen tiedostojen ja ominaisuuksien hallitseminen. Tulostimen käyttöoikeuksia hallitsee yleensä henkilö, joka on asentanut tulostimen, tai jos tulostin on yhdistetty yrityksen verkkoon, järjestelmänvalvoja.

Käyttöoikeudet voi määrittää erikseen kaikille tulostimen käyttäjille tai ryhmälle käyttäjiä, joilla on samantyyppinen käyttäjätili. Tietokoneen Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsenillä on esimerkiksi käyttöoikeus tulostinten hallitsemiseen oletusarvona.

Windowsissa on neljäntyyppisiä tulostimen käyttöoikeuksia:

  • Tulostus. Kaikki käyttäjät voivat oletusarvon mukaan tulostaa asiakirjoja ja tiedostoja sekä peruuttaa, keskeyttää ja käynnistää uudelleen tulostimelle lähettämiensä tiedostojen tulostuksen.

  • Tiedostojen hallinta. Käyttäjä, jolla on tämä käyttöoikeus, voi hallita kaikkia tulostimen töitä, jotka odottavat tulostusjonossa, myös muiden käyttäjien tulostamia asiakirjoja ja tiedostoja. Lisätietoja on ohjeaiheessa Tulostusjonon tarkasteleminen.

  • Tulostimien hallinta. Tämän käyttöoikeuden avulla voi nimetä uudelleen, poistaa, jakaa ja valita tulostimen määrityksiä. Sen avulla voi valita tulostimen käyttöoikeudet muille käyttäjille ja hallita kaikkia tulostimen töitä. Tietokoneen Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsenillä on oletusarvon mukaan käyttöoikeus tulostinten hallintaan.

  • Erikoisoikeudet. Näitä käyttöoikeuksia käyttävät yleensä vain järjestelmänvalvojat, ja niiden avulla voi tarvittaessa muuttaa tulostimen omistajan. Tulostimen LUOJA-OMISTAJALLA on kaikki tulostimen käyttöoikeudet, ja hän on oletusarvon mukaan henkilö, joka asentaa tulostimen.