Tapahtumalokit ovat erityisiä tiedostoja, joihin tallennetaan keskeisiä tietokoneeseen liittyviä tapahtumia, kuten tietokoneeseen kirjautumiset ja ohjelmavirheet. Kun tämäntyyppisiä tapahtumia ilmenee, Windows tallentaa ne tapahtumalokiin, jota voi lukea Tapahtumienvalvonnan avulla. Kokeneet käyttäjät voivat saada tapahtumalokeista apua Windowsin ja muiden ohjelmien ongelmien vianmäärittämiseen.

Tapahtumienvalvonnassa voi tarkastella useiden eri lokien tietoja. Windows-lokit:

  • Ohjelmatapahtumat. Tapahtumat luokitellaan virheiksi, varoituksiksi tai tiedoiksi tapahtuman vakavuuden mukaan. Virhe on merkittävä ongelma, kuten tietojen menettäminen. Varoitus on tapahtuma, joka ei välttämättä ole merkittävä, mutta saattaa viitata mahdolliseen tulevaan ongelmaan. Tietotapahtuma kuvaa ohjelman, ohjaimen taipalvelun onnistunutta toimintaa.

  • Tietoturvaan liittyvät tapahtumat. Tällaista tapahtumaa kutsutaan valvonnaksi. Tapahtuma, kuten käyttäjän kirjautuminen Windowsiin, voi olla onnistunut tai epäonnistunut.

  • Määritystapahtumat. Tietokoneissa, jotka on määritetty toimialueen ohjauskoneiksi, näkyy tässä kohdassa lisää lokeja.

  • Järjestelmätapahtumat. Järjestelmätapahtumia kirjaavat Windows ja Windowsin järjestelmäpalvelut. Järjestelmätapahtumat luokitellaan virheiksi, varoituksiksi tai tiedoiksi.

Sovellus- ja palvelulokit voivat vaihdella Niihin kuuluu erillisiä lokeja tietokoneessa suoritettavista ohjelmista, sekä tiettyjä Windowsin palveluja koskevia yksityiskohtaisia lokeja.

  1. Avaa Tapahtumienvalvonta napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Ohjauspaneeli, Järjestelmä ja ylläpito, Valvontatyökalut ja kaksoisnapsauttamalla Tapahtumienvalvonta. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.

  2. Napsauta tapahtumalokia vasemmanpuoleisessa ruudussa.

  3. Voit tarkastella tapahtuman tietoja kaksoisnapsauttamalla sitä.

Huomautus

  • Lisätietoja tapahtumalokeista saat valitsemalla Ohje-valikosta Ohjeen aiheet.