Voit käyttää Windows Media Playeria sellaisen digitaalisen mediasisällön toistamiseen, joka virtautetaan Internetistä. Jotta voitaisiin varmistaa, että Windows Media -palvelimen yhteys Playeriin on sen ympäristöstä riippuen mahdollisimman hyvä, Player on asetettu ottamaan vastaan virtoja automaattisesti jollakin seuraavista protokollista: User Datagram Protocol (UDP), Transmission Control Protocol (TCP) ja Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Player voi ottaa vastaan myös monilähetystietovirtoja. UDP ja TCP ovat perusverkkoprotokollia, joita käytetään yhdessä korkeatasoista tiedonvaihtoa hoitavan RTSP-protokollan (Real Time Streaming Protocol) kanssa.

Huomaa, että jos olet julkisessa verkossa, kuten kahvilassa tai lentokentällä, Windowsin palomuuri saattaa estää UDP:n ja monilähetystietovirtojen pääsyn Playeriin. Voit ratkaista ongelman avaamalla Windowsin palomuurin, valitsemalla Poikkeukset-välilehden ja siitä Windows Media Player -valintaruudun. Jos asetus ei ole käytettävissä, sitä saattaa ohjata ryhmäkäytäntö. Kysy lisätietoja ryhmäkäytännöstä järjestelmänvalvojalta. Lisätietoja Windowsin palomuurin käytöstä on Windowsin Ohje ja tuki -toiminnossa.

Näytä kaikki

Protokolla-asetusten muuttaminen Playerissa

 1. Napsauta nuolta Toisto-välilehden alapuolella, valitse Lisäasetukset ja sitten Verkko-välilehti.

 2. Tee haluamasi muutokset.

  Jos poistat TCP-valintaruudun valinnan tai jos palomuurisi estää TCP-virrat ja Player on määritetty käyttämään RTSP-protokollaa, Player yrittää ottaa virrat vastaan UDP-protokollan avulla. Jos poistat myös UDP-valintaruudun valinnan tai jos palomuurisi estää näitä protokollia käyttävät virrat ja Player on määritetty käyttämään RTSP-protokollaa, Player yrittää ottaa virrat vastaan HTTP-protokollan avulla.

Välityspalvelinasetusten muuttaminen Playerissa

Jos otat yhteyden Internetiin välityspalvelimen kautta, saat seuraavassa tietoja siitä, miten määrität välityspalvelinasetukset kutakin protokollaa varten.

 1. Napsauta nuolta Toisto-välilehden alapuolella, valitse Lisäasetukset ja sitten Verkko-välilehti.

 2. Valitse kohdassa Virtautetun median välityspalvelinasetukset protokolla, jonka haluat määrittää, ja valitse sitten Määritä. Tee haluamasi muutokset seuraaviin asetuksiin.

  • Tunnista välityspalvelimen asetukset automaattisesti. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat Playerin tunnistavan välityspalvelimen asetukset tai automaattiset määritysasetukset automaattisesti.

  • Käytä selaimen välityspalvelimen asetuksia. Valitse tämä vaihtoehto (käytettävissä vain HTTP-protokollan kanssa), jos haluat Playerin käyttävän oletusselaimesi välityspalvelinasetuksia.

  • Älä käytä välityspalvelinta. Jos valitset tämän vaihtoehdon, Player ei yritä kommunikoida välityspalvelimen kanssa ottaessaan yhteyden Internetiin. Yleensä tämä merkitsee sitä, että Player ei ota virtautettavaa sisältöä vastaan Internetistä.

  • Käytä seuraavaa välityspalvelinta. Voit määrittää käytettävän välityspalvelimen antamalla sen välityspalvelimen nimen tai IP-osoitteen ja portin numeron, jota haluat käyttää Internet-yhteydessä. Oletusporttinumerot ovat: HTTP (80) ja RTSP (554). Voit valita myös seuraavat vaihtoehdot:

   • Voit ohittaa välityspalvelimen paikallisissa osoitteissa, jos et halua Playerin käyttävän välityspalvelinta intranetistä tuleviin virtoihin. Koska välityspalvelin toimii intranetin ja Internetin välisenä suojana, tarvitset ehkä järjestelmänvalvojalta lisäoikeuksia, jotta pääset WWW-sivuille välityspalvelimen kautta.

   • Kirjoita osoitteet, joille et halua käyttää välityspalvelinta. Jos haluat ottaa yhteyden intranetissä olevaan tietokoneeseen, muista kirjoittaa sen osoite tähän ruutuun. Jos tietokoneen nimi on vaikkapa Joe1, kirjoita Joe1. Voit käyttää yleismerkkejä vastaamaan toimialueen ja isäntäkoneen nimiä tai osoitteita, esimerkiksi www.*.com; 128.*, 240.*, *mygroup.*, *x* ja niin edelleen.