Windows in sivupalkki ja pienoisohjelmat (yleiskatsaus)

Windowsin sivupalkki on pitkä ja pystysuora työpöydän reunassa oleva palkki. Se sisältää pienoisohjelmia, jotka tarjoavat tietoa nopeasti ja joiden avulla on helppo käyttää usein tarvittavia työkaluja. Pienoisohjelmien avulla voit esimerkiksi näyttää diaesityksen kuvista, tarkastella jatkuvasti päivittyviä uutisotsikoita tai etsiä yhteystietoja.

Kuva Windowsin sivupalkista ja pienoisohjelmista
Sivupalkki ja pienoisohjelmat

Miksi sivupalkkia kannattaa käyttää?

Sivupalkkiin voi asettaa tietoja ja työkaluja nopeaa käyttöönottoa varten. Voit esimerkiksi määrittää uutisotsikot näkymään avoimien ohjelmien vieressä. Näin voit seurata uutisia, eikä työskentelyä tarvitse keskeyttää uutissivustoon siirtymisen vuoksi.

Sivupalkin Syötteiden otsikot -pienoisohjelman avulla voit tarkastella uutisotsikoita valitsemistasi lähteistä. Tiedoston käsittelyä ei tarvitse keskeyttää, koska uutisotsikot ovat koko ajan näkyvissä. Jos näet kiinnostavan otsikon, voit otsikkoa napsauttamalla avata uutisen selaimessa.

Sivupalkin avaaminen

 • Avaa Windowsin sivupalkki napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Kaikki ohjelmat, Apuohjelmat ja Windowsin sivupalkki.

Jos haluat pitää sivupalkin näkyvissä koko ajan, määritä asetukset niin, että muut ikkunat eivät peitä sivupalkkia. Sivupalkin leveys on aina sama.

Sivupalkin pitäminen muiden ikkunoiden päällä

Koska sivupalkki vie näytöstä tilaa, tästä vaihtoehdosta on eniten apua, kun käytössä on iso näyttö, laajakuvanäyttö tai useita näyttöjä.

 1. Avaa Windowsin sivupalkin ominaisuudet napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Ohjauspaneeli, Ulkoasu ja mukauttaminen ja Windowsin sivupalkki.

 2. Valitse Sivupalkki on aina päällimmäinen ikkuna -valintaruutu.

 3. Valitse OK.

Pienoisohjelmien käytön aloittaminen

Windows sisältää joitakin pienoisohjelmia, mutta vain muutamat niistä kuuluvat sivupalkkiin oletusarvon mukaan. Jotta pienoisohjelmien käyttö olisi helppoa, lue seuraavasta tietoja kolmesta pienoisohjelmasta, jotka näkyvät sivupalkissa, kun Windows käynnistetään ensimmäistä kertaa: Kello, Diaesitys ja Syötteiden otsikot.

Tietoja Kellon toiminnasta

Kun osoitat Kello-pienoisohjelmaa, lähellä sen oikeaa yläkulmaa näkyy kaksi painiketta: Sulje-painike (ylempi painike) ja Asetukset-painike.

Kuva Kello-pienoisohjelmasta
Kello

Napsauttamalla Sulje-painiketta voit poistaa Kellon sivupalkista. Sulje-painikkeen alla oleva painike näyttää asetukset, joiden avulla voit nimetä kellon, muuttaa sen aikavyöhykettä ja näyttää sekuntiviisarin.

Huomautus

 • Kaikilla pienoisohjelmilla ei ole Asetukset-painiketta. Jos pienoisohjelmalla ei ole Asetukset-painiketta, sillä ei ole muutettavia asetuksia.

Tietoja Diaesityksen toiminnasta

Osoita seuraavaksi Diaesitys-pienoisohjelmaa, joka näyttää tietokoneen kuvat yhtäjaksoisena diaesityksenä.

Kuva Diaesitys-pienoisohjelmasta
Diaesitys

Kun osoitat Diaesitystä, Sulje- ja Asetukset-painikkeet näkyvät pienoisohjelman oikeassa yläkulmassa.

Napsauttamalla Asetukset-painiketta voit valita, mitkä kuvat näkyvät diaesityksessä, määrittää diaesityksen nopeuden sekä muuttaa kuvasta toiseen siirtymisen siirtotehostetta.

Näytä kaikki

Diaesityksen kuvien muuttaminen

Oletusarvon mukaan Diaesitys näyttää Kuvanäytteet-kansion kohteet.

 1. Osoita Diaesitystä ja napsauta Asetukset-painiketta, kun se tulee näkyviin.

 2. Valitse Kansio-ruudusta niiden kuvien sijainti, jotka haluat näyttää.

 3. Valitse OK.

Diaesityksen nopeuden ja siirtotehosteen asettaminen

 1. Osoita Diaesitystä ja napsauta Asetukset-painiketta, kun se tulee näkyviin.

 2. Valitse Näytä kaikki kuvat -luettelosta, kuinka monta sekuntia kutakin kuvaa näytetään.

 3. Valitse Kuvasta toiseen siirtyminen -luettelosta haluamasi siirtymä.

 4. Valitse OK.

Tietoja Syötteiden otsikot -pienoisohjelman toiminnasta

Syötteiden otsikot -pienoisohjelmassa näkyvät jatkuvasti päivittyvät uutisotsikot sivustosta, joka tukee syötteitä (näitä kutsutaan myös nimillä RSS-syötteet, XML-syötteet ja verkkosyötteet). Sivustot välittävät usein uutisia ja blogeja syötteiden avulla. Syötteiden vastaanottaminen edellyttää Internet-yhteyttä. Oletusarvon mukaan Syötteiden otsikot -pienoisohjelma ei näytä otsikoita. Voit aloittaa joidenkin ennalta valittujen otsikoiden näyttämisen valitsemalla Näytä otsikot.

Kuva Syötteiden katseluohjelma -pienoisohjelmasta
Syötteiden otsikot

Kun osoitat Syötteiden otsikot -pienoisohjelmaa, Sulje- ja Asetukset-painikkeet näkyvät pienoisohjelman oikeassa yläkulmassa. Napsauttamalla Asetukset-painiketta voit tehdä valintoja käytettävissä olevien syötteiden luettelosta. Voit lisätä luetteloon syötteitä Internetistä.

Näytä kaikki

Syötteen valitseminen Internetistä Internet Explorerin avulla

Internet Explorer, joka on Windowsin mukana toimitettava selain, etsii syötteitä kaikilta käyttämiltäsi WWW-sivuilta.

 1. Avaa Internet Explorer napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Internet Explorer.

 2. Siirry syötteitä sisältävälle WWW-sivulle.

  (Kun Internet Explorer löytää käytettävissä olevia syötteitä, Syötteet-painike Kuva Syötteet-painikkeesta, joka on Internet Explorerin työkalurivillä, muuttuu harmaasta oranssiksi.)
 3. Napsauta Syötteet-painikkeen vieressä olevaa nuolta ja sitten haluamaasi syötettä näyttöön tulevassa syöteluettelossa.

 4. Napsauta näyttöön tulevalla WWW-sivulla Tilaa tämä syöte.

 5. Napsauta näyttöön tulevassa valintaikkunassa Tilaa.

  Syötteen pitäisi nyt olla käytettävissä Syötteiden otsikot -pienoisohjelmassa. Voit näyttää syötteen Syötteiden otsikot -pienoisohjelmassa seuraavien ohjeiden avulla.

Syötteen näyttäminen Syötteiden otsikot -pienoisohjelmassa

 1. Osoita Syötteiden otsikot -pienoisohjelmaa ja napsauta sitten Asetukset-painiketta.

 2. Valitse Näytä tämä syöte -luettelosta syöte, jonka haluat näyttää.

 3. Valitse OK.

Huomautus

 • Voit selata otsikoita osoittamalla Syötteiden otsikot -pienoisohjelmaa ja napsauttamalla sitten alas- tai ylöspäin osoittavia nuolia alareunassa.

Mitä pienoisohjelmia tietokoneessa on?

Ennen kuin pienoisohjelman voi lisätä sivupalkkiin, pienoisohjelma on asennettava tietokoneeseen. Tietokoneeseen asennettujen pienoisohjelmien selvittäminen:

 1. Avaa pienoisohjelmavalikoima napsauttamalla sivupalkin yläreunassa olevaa plusmerkkiä (+).

  Kuva Lisää pienoisohjelma -painikkeesta
  Lisää pienoisohjelma -painike
 2. Vierityspainikkeilla saat näkyviin kaikki pienoisohjelmat.

 3. Napsauta pienoisohjelmaa ja valitse sitten Näytä tiedot, jos haluat näyttää pienoisohjelman tiedot valintaikkunan alareunassa.

Kuva Windowsin sivupalkin pienoisohjelmavalikoimasta
Pienoisohjelmavalikoima

Voit ladata muita pienoisohjelmia Internetistä. Voit etsiä pienoisohjelmia Internetistä Microsoft Gadgets -sivuston avulla.

Pienoisohjelmien lisääminen ja poistaminen

Voi lisätä minkä tahansa asennetun pienoisohjelman sivupalkkiin. Voit halutessasi lisätä useita esiintymiä samasta pienoisohjelmasta. Jos esimerkiksi haluat nähdä kellonajan kahdella eri aikavyöhykkeellä, voit lisätä Kello-pienoisohjelman kaksi kertaa ja asettaa kellot haluamaasi aikaan.

Näytä kaikki

Pienoisohjelman lisääminen sivupalkkiin

 1. Avaa pienoisohjelmavalikoima napsauttamalla sivupalkin yläreunassa olevaa plusmerkkiä (+).

  Kuva Lisää pienoisohjelma -painikkeesta
  Lisää pienoisohjelma -painike
 2. Kaksoisnapsauttamalla pienoisohjelmaa voit lisätä sen sivupalkkiin.

Pienoisohjelman poistaminen sivupalkista

 • Napsauta pienoisohjelmaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Sulje pienoisohjelma.

Pienoisohjelmien järjestäminen

Voit järjestellä pienoisohjelmat monella tavalla:

 • Voit pitää kaikki pienoisohjelmat sivupalkissa.

 • Voit muuttaa pienoisohjelmien järjestystä sivupalkissa. Voit tehdä tämän vetämällä pienoisohjelman uuteen sijaintiin.

 • Voit säilyttää toiset pienoisohjelmat sivupalkissa ja sijoittaa toiset työpöydälle.

 • Voit siirtää kaikki pienoisohjelmat pois sivupalkista ja sijoittaa ne työpöydälle. Jos järjestelet pienoisohjelmat tällä tavalla, voit halutessasi sulkea sivupalkin.

Näytä kaikki

Pienoisohjelman sijoittaminen työpöydälle

Voit siirtää kaikki pienoisohjelmat pois sivupalkista ja sijoittaa ne minne tahansa työpöydällä.

 • Voit siirtää pienoisohjelman pois sivupalkista vetämällä sen työpöydälle. Voit siirtää pienoisohjelman takaisin sivupalkkiin vetämällä.

Vihje

 • Jos pienoisohjelman vetämisessä on ongelmia, voit yrittää vetää sitä eri kohdasta, kuten reunasta tai kulmasta.

Sivupalkin sulkeminen

Voit halutessasi sulkea sivupalkin, jos siirrät kaikki pienoisohjelmat pois siitä.

 • Napsauta sivupalkkia hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Sulje sivupalkki. Voit avata sivupalkin uudelleen napsauttamalla sitä hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin Kuva Windowsin sivupalkin ohjelmakuvakkeestailmaisinalueella ja valitsemalla sitten Avaa.

Lisätietoja sivupalkin mukauttamisesta on ohjeaiheessa Windowsin sivupalkin mukauttaminen.