Tässä osassa on vastauksia yleisiin langattomia verkkoja koskeviin kysymyksiin.

Näytä kaikki

Mikä on langaton verkko?

Verkko voi olla Internetiin yhdistetty tietokone tai vähintään kaksi toisiinsa (ja Internetiin) yhteydessä olevaa tietokonetta. Langattomassa verkossa tietokoneet yhdistetään johtojen ja kaapeleiden sijasta radiosignaaleilla. Langattoman verkon etuja ovat liikkumavapaus ja se, ettei hankalia johtoja tarvita. Haittoja ovat lankaverkkoa hitaammat yhteydet ja muiden langattomien laitteiden (kuten langattomien puhelimien) aiheuttamat häiriöt.

Kuva langattomasta verkosta, jossa on jaettu Internet-yhteys
Langaton verkko, jossa on jaettu Internet-yhteys

Langattomien verkkotekniikoiden tyypit

Tällä hetkellä vaihtoehtoja on neljä: 802.11b, 802.11a, 802.11g ja 802.11n. Seuraavissa taulukoissa verrataan näitä tekniikoita.

802.11b

Nopeus

Enintään 11 megabittiä sekunnissa (Mbps)

Edut
 • Hyvä signaalin kantomatka

Haitat
 • Hitain siirtonopeus

 • Vähemmän samanaikaisia käyttäjiä

 • Käyttää 2,4 gigahertsin (GHz) taajuutta (samaa kuin monet mikroaaltouunit, langattomat puhelimet ja muut kodin sähkölaitteet), joten se voi olla altis häiriöille

802.11a

Nopeus

Enintään 54 Mbps

Edut
 • Enemmän samanaikaisia käyttäjiä

 • Käyttää 5 gigahertsin taajuutta. Tämä vähentää muiden laitteiden aiheuttamia häiriöitä

Haitat
 • Pienempi signaalin kantomatka, jota seinät ja muut esteet estävät helpommin

 • Ei ole yhteensopiva 802.11b-tekniikkaa käyttävien verkkosovittimien, reitittimien ja tukiasemien kanssa

802.11g

Nopeus

Enintään 54 Mbps

Edut
 • Siirtonopeus vastaa 802.11a-tekniikkaa suotuisissa olosuhteissa

 • Enemmän samanaikaisia käyttäjiä

 • Hyvä signaalin kantomatka, signaalia ei estetä helposti

 • Yhteensopiva 802.11b-tekniikkaa käyttävien verkkosovittimien, reitittimien ja tukiasemien kanssa

Haitat
 • Käyttää 2,4 gigahertsin taajuutta, joten sillä on sama häiriöalttius kuin 802.11b-tekniikalla

802.11n

Nopeus

Riippuen laitteiston tukemien tietovirtojen määrästä 802.11n voi siirtää tietoa enintään 150 Mbps, 300 Mbps, 450 Mbps tai 600 Mbps nopeudella

Edut
 • Nopein siirtonopeus

 • Käyttää useita signaaleita ja antenneja, mikä tarjoaa paremman nopeuden

 • Enemmän samanaikaisia käyttäjiä

 • Paras signaalin kantomatka, signaalia ei estetä helposti

 • Sietää muista laitteista tulevia häiriöitä

 • Voi käyttää joko 2,4 tai 5 gigahertsin taajuutta

 • Käytettäessä 2,4 gigahertsin taajuutta yhteensopiva 802.11g-tekniikkaa käyttävien verkkosovittimien, reitittimien ja tukiasemien kanssa

Haitat
 • Käytettäessä 2,4 gigahertsin taajuutta sama häiriöalttius kuin 802.11b-tekniikalla

 • Tätä protokollaa viimeistellään edelleen, ja jotkin vaatimukset voivat muuttua

Jos tietokoneessa on useita langattomia verkkosovittimia tai jos sovitin käyttää useita standardeja, voit määrittää kussakin verkkoyhteydessä käytettävän sovittimen ja standardin. Jos esimerkiksi lähetät tietokoneella virtautettua mediaa (kuten elokuvia tai musiikkia) muihin verkon tietokoneisiin, määritä tietokone käyttämään 802.11a- tai 802.11n-yhteyttä, jos se on käytettävissä, koska silloin tiedot siirtyvät nopeammin, kun katsot elokuvia tai kuuntelet musiikkia.

Mitä laitteita tietokoneeseen tarvitaan langatonta verkkoa varten?

Tietokoneeseen tarvitaan sisäinen tai ulkoinen verkkosovitin. Näin saat selville, onko tietokoneessa langaton verkkosovitin:

 • Avaa Verkkoyhteydet napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, valitsemalla Ohjauspaneeli, Verkko ja Internet, Verkko- ja jakamiskeskus ja Hallitse verkkoyhteyksiä.

  Luettelossa näkyvät tietokoneeseen asennetut sovittimet.

Mikä on langattoman signaalin vahvuus?

Käytettävissä olevien langattomien verkkojen luettelossa näkyy symboli Kuva langattoman verkon signaalin vahvuuden kuvakkeesta, joka näyttää kunkin verkon langattoman signaalin vahvuuden. Mitä enemmän palkkeja on, sitä vahvempi on signaali. Vahva signaali (viisi palkkia) tarkoittaa yleensä, että langaton verkko on lähellä tai siinä ei ole häiriöitä. Saat parhaan suorituskyvyn, kun muodostat yhteyden langattomaan verkkoon, jolla on vahvin signaali. Jos kuitenkin suojaamattomalla verkolla on vahvempi signaali kuin suojatulla verkolla, tiedot ovat paremmin turvassa, kun muodostat yhteyden suojattuun verkkoon (mutta sinun on oltava kyseisen verkon valtuutettu käyttäjä). Voit parantaa signaalin vahvuutta siirtämällä tietokoneen lähemmäksi langatonta reititintä tai tukiasemaa tai siirtämällä reitittimen tai tukiaseman paikkaan, jossa se ei ole häiriölähteiden (kuten tiiliseinien tai metallirakenteita sisältävien seinien) lähellä.
 • Avaa Yhdistä verkkoon -toiminto napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Yhdistä kohteeseen.

Mitä riskejä on yhteyden muodostamisessa julkiseen langattomaan verkkoon?

Julkiset langattomat verkot ovat hyödyllisiä, mutta jos niitä ei ole suojattu oikein, yhteyden muodostaminen niihin voi olla riskialtista. Aina, kun mahdollista, muodosta yhteys vain sellaiseen langattomaan verkkoon, joka edellyttää verkon suojausavainta tai joka on suojattu jollakin muulla tavoin, esimerkiksi varmenteella. Sellaisissa verkoissa lähetetyt tiedot salataan, mikä voi suojata tietokonetta luvattomalta käytöltä. Jokainen käytettävissä olevien langattomien verkkojen luettelossa oleva verkko on merkitty joko suojatuksi tai suojaamattomaksi. Jos muodostat yhteyden suojaamattomaan verkkoon, ota huomioon, että tarkoitukseen sopivilla työkaluilla muut voivat nähdä kaiken, mitä teet tietokoneella, esimerkiksi sivustot, joissa käyt, käsittelemäsi asiakirjat sekä käyttämäsi salasanat ja käyttäjänimet. Kun olet muodostanut yhteyden suojaamattomaan verkkoon, älä käsittele henkilökohtaisia tietoja (kuten pankkitietoja) sisältäviä asiakirjoja äläkä käy henkilökohtaisia tietoja sisältävissä sivustoissa.

Kuinka löydän langattoman verkon, jota ei ole käytettävissä olevien verkkojen luettelossa?

Jos olet muodostanut yhteyden verkkoon aiemmin, varmista, että tietokone on verkon alueella (802.11b- ja 802.11g-laitteet: enintään 46 metriä sisällä ja 92 metriä ulkona. 802.11a-laitteet: enintään 15 metriä sisällä ja 30 metriä ulkona), reititin tai tukiasema on toiminnassa (jos käytät reititintä tai tukiasemaa) ja tietokoneen langaton kytkin on toiminnassa. (Kaikissa tietokoneissa ei ole kytkintä. Jos tietokoneessasi on kytkin, se on yleensä tietokoneen etupuolella tai sivulla.) Jos et ole muodostanut yhteyttä verkkoon, lähetystila on ehkä pois käytöstä ja verkko on ehkä lisättävä manuaalisesti. Jos haluat lisätä verkon, joka ei ole lähetystilassa:

 1. Avaa Yhdistä verkkoon -toiminto napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Yhdistä kohteeseen.

 2. Valitse Määritä yhteys tai verkko.

 3. Valitse Muodosta yhteys langattomaan verkkoon manuaalisesti ja kirjoita sitten verkon tiedot.

  Verkko lisätään verkkoluetteloon, ja siihen voidaan muodostaa yhteys, kun tietokone on signaalialueella.

Miksi langattoman verkon asetukset on kopioitava verkon muihin tietokoneisiin ja laitteisiin?

Verkon muiden tietokoneiden ja laitteiden on tiedettävä reitittimen yhteystiedot, jotta ne voivat lähettää ja vastaanottaa tietoja verkossa. Jokainen tietokone tai laite tarvitsee esimerkiksi verkon nimen ja verkon suojaustunnuksenvoidakseen olla yhteydessä reitittimeen. Kun lisäät verkkoon laitteita Ohjatun langattoman reitittimen tai tukiaseman asennustoiminnon avulla, Windows antaa yksityiskohtaisia ohjeita oikeiden asetusten kopioimisesta tietokoneisiin.

 • Avaa Määritä langaton verkko napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Ohjauspaneeli, Verkko ja Internet sekä Verkko- ja jakamiskeskus. Valitse vasemmasta ruudusta Luo uusi yhteys tai verkko ja valitse sitten Määritä langaton verkko.

Voiko langattomia verkkoyhteyksiä hallita muun ohjelmiston kuin Windowsin avulla?

Kyllä. Vaikka automaattinen langattoman verkon määritys on oletusarvon mukaan käytössä Windowsissa, voit poistaa sen käytöstä asentamalla toisen ohjelman ja käyttämällä sitä. Monilla verkkosovittimilla on oma langattoman verkon hallintaohjelmansa. Jos hallitset langattomia verkkoyhteyksiä toisella ohjelmalla ja haluat käyttää sen sijasta Windowsia, noudata seuraavia ohjeita:

 1. Sulje kyseinen ohjelma tai poista se käytöstä.

 2. Avaa Komentorivi-ikkuna napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Kaikki ohjelmat, Apuohjelmat ja Komentorivi.

 3. Kirjoita netsh wlan show settings.

  Jos automaattinen langattoman verkon määritys on pois käytöstä, näyttöön tulee Automaattinen määrityslogiikka on pois käytöstä liittymässä "Liittymän nimi".

 4. Voit ottaa automaattisen määrityksen käyttöön kirjoittamalla set autoconfig enabled=yes interface=" <Liittymän nimi>".

Mistä tiedän, toimiiko langaton verkkosovitin WEP (Wired Equivalent Privacy)- tai WPA (Wi-Fi Protected Access) -salauksen kanssa?

Kun määrität verkkoa, Windows selvittää salaustyypin, jonka kanssa reititin tai tukiasema ja tietokoneen verkkosovitin toimivat, ja suosittelee vaihtoehtoa. Jos haluat tietää salaustyypit, joiden kanssa verkkosovitin toimii, etsi ne sovittimen tai tietokoneen mukana tulleista ohjeista tai valmistajan WWW-sivuilta.