Leikkeiden käsitteleminen Windows Movie Makerissa

Kun olet tuonut tiedostot Windows Movie Makeriin, voit siirtyä elokuvanteon tärkeimpään vaiheeseen — muokkaamiseen. Kun käytössäsi on Windows Movie Maker, voit muokata leikkeitä monin eri tavoin. Voit jakaa pitkän leikkeen kahteen osaan, yhdistää kaksi leikettä yhdeksi leikkeeksi, leikata leikkeen alkua tai loppua ja jopa luoda uusia leikkeitä.

Leikkeiden jakaminen ja yhdistäminen

Voit jakaa video- tai äänileikkeitä manuaalisesti vielä pienemmiksi leikkeiksi, mikä helpottaa leikkeiden käsittelyä. Voit esimerkiksi jakaa kaksi eri kohtausta sisältävän videoleikkeen kahtia ensimmäisen kohtauksen lopusta ja lisätä siirtymän leikkeiden väliin.

Kuva kahdesta videoleikkeestä
Kahtia jaettu videoleike

Voit myös yhdistää pienemmiksi leikkeiksi jaetun tiedoston leikkeitä. Voit kuitenkin yhdistää vain peräkkäisiä leikkeitä. Tämä tarkoittaa sitä, että toisen leikkeen aloitusajan on oltava heti ensimmäisen leikkeen lopetusajan jälkeen. Jos käytettävissä on video- tai äänitiedosto, joka on Windows Movie Makeriin tuotaessa jaettu leikkeiksi, ja leikkeiden nimet ovat järjestyksessä Leike 1, Leike 2 ja Leike 3, voit yhdistää Leikkeen 1 ja Leikkeen 2, tai Leikkeen 2 ja Leikkeen 3, mutta et voi yhdistää Leikettä 1 ja Leikettä 3.

Voit yhdistää peräkkäisiä videoleikkeitä kuvakäsikirjoituksessa tai sisällysruudussa ennen leikkeen tai leikkeiden lisäämistä kuvakäsikirjoitukseen tai aikajanaan.

Näytä kaikki

Leikkeen jakaminen

 1. Valitse jaettava video- tai äänileike sisällysruudusta, kuvakäsikirjoituksesta tai aikajanasta.

 2. Napsauta esikatseluikkunan alla olevaa Toista-painiketta Windows Movie Makerin Toista-painikkeen kuva.
 3. Kun leikkeen toisto etenee haluamasi jakamiskohdan lähelle, valitse Keskeytä.

 4. Voit etsiä leikkeen täsmällisen jakamiskohdan esikatseluikkunan alla sijaitsevien toistopainikkeiden avulla.

 5. Napsauta esikatseluikkunan alla olevaa Jaa-painiketta.

Vihje

 • Voit vetää etsintätyökalun toiston ilmaisimen tarkalleen siihen kohtaan, josta haluat jakaa leikkeen.

Leikkeiden yhdistäminen

 1. Pidä CTRL-näppäintä alhaalla ja valitse sisällysruudusta tai kuvakäsikirjoituksesta peräkkäiset leikkeet, jotka haluat yhdistää.

 2. Valitse Leike ja valitse sitten Yhdistä.

  Ryhmän ensimmäisen leikkeen nimi- ja ominaisuustietoja käytetään uuden leikkeen tietoina, ja aikaa muutetaan vastaavasti.

Vihje

 • Voit yhdistää enemmän kuin kaksi leikettä kerrallaan, jos leikkeet ovat peräkkäisiä. Voit valita useita leikkeitä napsauttamalla ensimmäistä leikettä, pitämällä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla ja napsauttamalla sitten viimeistä leikettä.

Videoleikkeen osien leikkaaminen (piilottaminen)

Kun leikkaat leikettä, voit luoda uuden leikkauksen alku- ja/tai loppupisteen. Leikkauksen alkupiste määrittää kohdan, josta leikkeen toisto alkaa, ja loppupiste kohdan, johon leikkeen toisto loppuu projektissa ja lopullisessa elokuvassa. Kun leikkaat leikkeen, leikattua osaa ei poisteta lähdetiedostosta, vaan se piilotetaan niin, ettei se näy projektissa tai julkaistussa elokuvassa.

Kuva leikatusta videoleikkeestä (leikattu osa korostettuna)
Leikattu videoleike (leikattu osa korostettuna)
Näytä kaikki

Videoleikkeen leikkaaminen

 1. Jos esillä on kuvakäsikirjoitusnäkymä, valitse Näytä ja valitse sitten Aikajana.

 2. Valitse aikajanasta leikkeen, jonka haluat leikata.

 3. Voit käyttää esikatseluikkunan alla olevia toistopainikkeita etsiessäsi kohtaa, josta haluat leikata leikkeen.

 4. Toimi seuraavasti:

  • Kun toiston ilmaisin on kohdassa, josta haluat valitun video- tai äänileikkeen toiston alkavan, valitse Leike ja valitse sitten Leikkauksen alku.

  • Kun toiston ilmaisin on kohdassa, johon haluat valitun video- tai äänileikkeen toiston loppuvan, valitse Leike ja valitse sitten Leikkauksen loppu.

Huomautuksia

 • Voit määrittää leikkauksen alku- ja loppupisteet myös vetämällä leikkeen leikkauskahvoista. Leikkauskahvat näkyvät pieninä mustina kolmioina leikkeen alussa ja lopussa, kun olet valinnut leikkeen aikajanasta. Osoitin muuttuu punaiseksi kaksipäiseksi nuoleksi, kun pidät osoitinta leikkauskahvan päällä. Voit määrittää leikkeen uuden alku- ja loppupisteen vetämällä leikkauskahvaa.

  Kuva leikkeen leikkaamisesta
  Leikkeen leikkaaminen leikkauskahvaa käyttämällä
 • Voit joutua napsauttamaan Lähennä aikajanaa -painiketta vähintään kerran, ennen kuin leikkeet näkyvät selvästi aikajanassa. Lähennä aikajanaa -painike näkyy aikajanan työkalurivillä suurennuslasina, jossa on plusmerkki (+).

Leikkeen leikkauksen kumoaminen

 1. Jos esillä on kuvakäsikirjoitusnäkymä, valitse Näytä ja valitse sitten Aikajana.

 2. Valitse leikattu leike aikajanasta, valitse Leike ja valitse sitten Poista leikkauspisteet.

Leikkeiden luominen

Projektin käsitteleminen helpottuu, jos luot useita pieniä ja helposti hallittavia leikkeitä yhdestä videotiedostosta. Windows Movie Maker luo leikkeitä eri tavoin leikkeen alkuperän mukaan. Jos lähdeleike on peräisin digitaalisesta (DV) videokamerasta, Windows Movie Maker luo leikkeitä, jotka perustuvat DV-kameran lähdevideon tallentamisen aikana lisäämiin aikaleimoihin. DV-kamera lisää aikaleimoja myös silloin, kun videokuvaan tehdään merkittäviä muutoksia.

 1. Valitse Kokoelmat-ruudusta videoleike, josta haluat luoda leikkeitä.

 2. Valitse Työkalut ja valitse sitten Luo leikkeitä.

Huomautus

 • Leikkeitä voi luoda automaattisesti Windows Media Video (WMV) -tiedostoista ja Audio-Video Interleaved (AVI) -videotiedostoista, jotka käyttävät DV-pakkauksenhallintaa. Jos videotiedostomuoto on jokin muu, leikkeitä ei voi aina luoda automaattisesti. Tällöin videotiedosto näkyy yhtenä suurena videoleikkeenä Windows Movie Makerissa. Voit jakaa tällaisen suuren videoleikkeen pienemmiksi leikkeiksi manuaalisesti.