Pikanäppäimet ja -näppäinyhdistelmät

Pikanäppäimet (tai pikanäppäinyhdistelmät) ovat kahden tai useamman näppäimien yhdistelmiä, joita painamalla voi suorittaa tehtäviä, jotka yleensä edellyttävät hiirtä tai muuta osoitinlaitetta. Pikanäppäimet voivat helpottaa tietokoneen käyttöä, sillä niillä voit säästää aikaa ja vaivaa, kun käytät Windowsia ja muita ohjelmia.

Näytä kaikki

Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet

Seuraava taulukko sisältää pikanäppäimet, jotka helpottavat tietokoneen käyttöä.

Painettava näppäin Toiminto
Painettava näppäin

Oikea Vaihto-näppäin kahdeksan sekunnin ajan

Toiminto

Näppäimien toiston suodatuksen käyttöönottaminen ja käytöstä poistaminen

Painettava näppäin

Vasen Alt + vasen Vaihto + PrtScn

Toiminto

Suuren kontrastin käyttöönottaminen ja käytöstä poistaminen

Painettava näppäin

Vasen Alt + vasen Vaihto + Num Lock

Toiminto

Hiirinäppäimien käyttöönottaminen ja käytöstä poistaminen

Painettava näppäin

Vaihto-näppäin viisi kertaa

Toiminto

Alas jäävien näppäimien käyttöönottaminen ja käytöstä poistaminen

Painettava näppäin

Num Lock viiden sekunnin ajan

Toiminto

Lukitusnäppäimien käyttöönottaminen ja käytöstä poistaminen

Painettava näppäin

Windows-logonäppäin+U

Toiminto

Toimintojen hallinnan avaaminen

Yleiset pikanäppäimet

Seuraava taulukko sisältää yleiset pikanäppäimet.

Painettava näppäin Toiminto
Painettava näppäin

F1

Toiminto

Ohje-toiminnon näyttäminen valintaikkunassa

Painettava näppäin

Ctrl+C

Toiminto

Kopioiminen

Painettava näppäin

Ctrl+X

Toiminto

Leikkaaminen

Painettava näppäin

Ctrl+V

Toiminto

Liittäminen

Painettava näppäin

Ctrl+Z

Toiminto

Peruuttaminen

Painettava näppäin

Delete

Toiminto

Poistaminen

Painettava näppäin

Vaihto+Delete

Toiminto

Valitun kohteen poistaminen siirtämättä sitä roskakoriin

Painettava näppäin

F2

Toiminto

Valitun kohteen uudelleennimeäminen

Painettava näppäin

Ctrl + oikea nuoli

Toiminto

Osoittimen siirtäminen seuraavan sanan alkuun

Painettava näppäin

Ctrl + vasen nuoli

Toiminto

Osoittimen siirtäminen edellisen sanan alkuun

Painettava näppäin

Ctrl+alanuoli

Toiminto

Osoittimen siirtäminen seuraavan kappaleen alkuun

Painettava näppäin

Ctrl+ylänuoli

Toiminto

Osoittimen siirtäminen edellisen kappaleen alkuun

Painettava näppäin

Ctrl+Vaihto+nuolinäppäin

Toiminto

Tekstin osan korostaminen

Painettava näppäin

Vaihto ja mikä tahansa nuolinäppäin

Toiminto

Ikkunan tai työpöydän useiden kohteiden valitseminen tai asiakirjan ja tiedoston tekstin valitseminen

Painettava näppäin

Ctrl+A

Toiminto

Kaiken valitseminen

Painettava näppäin

F3

Toiminto

Tiedoston tai kansion hakeminen

Painettava näppäin

Alt+Enter

Toiminto

Valitun kohteen ominaisuuksien tarkasteleminen

Painettava näppäin

Alt+F4

Toiminto

Avoinna olevan kohteen sulkeminen tai käynnissä olevan ohjelman sulkeminen

Painettava näppäin

Alt+välilyönti

Toiminto

Käytössä olevan ikkunan pikavalintavalikon avaaminen

Painettava näppäin

Ctrl+F4

Toiminto

Käytössä olevan tiedoston sulkeminen (ohjelmissa, joissa voi olla samanaikaisesti auki useita tiedostoja)

Painettava näppäin

Alt+Sarkain

Toiminto

Avoinna olevien kohteiden välillä siirtyminen

Painettava näppäin

Alt+Esc

Toiminto

Kohteiden välillä siirtyminen niiden avaamisjärjestyksessä

Painettava näppäin

F6

Toiminto

Ikkunan tai työpöydän elementtien välillä siirtyminen

Painettava näppäin

F4

Toiminto

Käytössä olevien luettelon kohteiden näyttäminen valintaikkunassa

Painettava näppäin

Valikkonäppäin

Toiminto

Valitun kohteen pikavalikon näyttäminen

Painettava näppäin

Ctrl+Esc

Toiminto

Käynnistä-valikon näyttäminen

Painettava näppäin

Alt + alleviivattu kirjain

Toiminto

Kirjainta vastaavan komennon suorittaminen tai kirjainta vastaavan valintaikkunan kohteen valitseminen

Painettava näppäin

Alt + alleviivattu kirjain valikon nimessä

Toiminto

Kirjainta vastaavan valikon näyttäminen

Painettava näppäin

F10

Toiminto

Käynnissä olevan ohjelman valikkorivin aktivointi

Painettava näppäin

Oikea nuoli

Toiminto

Oikealta seuraavan valikon avaaminen tai alivalikon avaaminen

Painettava näppäin

Vasen nuoli

Toiminto

Vasemmalta seuraavan valikon sulkeminen tai alivalikon sulkeminen

Painettava näppäin

F5 (tai Ctrl+R)

Toiminto

Käytössä olevan ikkunan päivittäminen

Painettava näppäin

Askelpalautin

Toiminto

Yhtä tasoa ylempänä olevan kansion tarkastelu Windowsin resurssienhallinnassa

Painettava näppäin

Esc

Toiminto

Nykyisen tehtävän peruuttaminen

Painettava näppäin

Vaihto-näppäin CD-levyn tietokoneeseen asettamisen yhteydessä

Toiminto

CD:n automaattisen toistamisen estäminen

Valintaikkunoiden pikanäppäimet

Seuraava taulukko sisältää valintaikkunoissa käytettävät pikanäppäimet.

Painettava näppäin Toiminto
Painettava näppäin

Ctrl+Sarkain

Toiminto

Välilehdestä toiseen siirtyminen eteenpäin

Painettava näppäin

Ctrl+Vaihto+Sarkain

Toiminto

Välilehdestä toiseen siirtyminen taaksepäin

Painettava näppäin

Sarkain

Toiminto

Asetuksesta toiseen siirtyminen eteenpäin

Painettava näppäin

Vaihto+Sarkain

Toiminto

Asetuksesta toiseen siirtyminen taaksepäin

Painettava näppäin

End

Toiminto

Käytössä olevan ikkunan alareunaan siirtyminen

Painettava näppäin

Alt + alleviivattu kirjain

Toiminto

Kirjainta vastaavan komennon suorittaminen tai kirjainta vastaavan asetuksen valitseminen

Painettava näppäin

Enter

Toiminto

Hiiren napsautusta vastaavan toiminnon suorittaminen monien komentojen yhteydessä

Painettava näppäin

Välilyönti

Toiminto

Valintaruudun valitseminen tai sen valinnan poistaminen, kun käytössä oleva asetus on valintaruutu

Painettava näppäin

Nuolinäppäimet

Toiminto

Painikkeen valitseminen, kun valittu asetus on painikejoukko

Painettava näppäin

F1

Toiminto

Ohje-toiminnon näyttäminen

Painettava näppäin

F4

Toiminto

Käytössä olevien luettelon kohteiden näyttäminen

Painettava näppäin

Askelpalautin

Toiminto

Yhtä tasoa ylempänä olevan kansion avaaminen, kun valittuna on kansio Tallenna nimellä- tai Avaa-valintaikkunassa.

Windows-logonäppäimen pikanäppäimet

Seuraava taulukko sisältää Windows-logonäppäimen pikanäppäimet.

Painettava näppäin Toiminto
Painettava näppäin

Windows-logonäppäin

Toiminto

Käynnistä-valikon avaaminen tai sulkeminen

Painettava näppäin

Windows-logonäppäin+B

Toiminto

Kohdistuksen siirtäminen ilmoitukseen

Painettava näppäin

Windows-logonäppäin+Ctrl+F

Toiminto

Tietokoneiden hakeminen

Painettava näppäin

Windows logonäppäin + Pause Break

Toiminto

Järjestelmän ominaisuudet -valintaikkunan näyttäminen

Painettava näppäin

Windows-logonäppäin+D

Toiminto

Työpöydän näyttäminen

Painettava näppäin

Windows-logonäppäin+M

Toiminto

Kaikkien ikkunoiden pienentäminen

Painettava näppäin

Windows-logonäppäin+Vaihto+M

Toiminto

Pienennettyjen ikkunoiden palauttaminen

Painettava näppäin

Windows logonäppäin+E

Toiminto

Tietokoneen avaaminen

Painettava näppäin

Windows-logonäppäin+F

Toiminto

Tiedoston tai kansion hakeminen

Painettava näppäin

Windows logonäppäin+L

Toiminto

Tietokoneen lukitseminen tai käyttäjän vaihtaminen

Painettava näppäin

Windows logonäppäin+R

Toiminto

Suorita-valintaikkunan avaaminen