Langattoman kotiverkkoyhteyden luominen Windows XP:ssä ilman reititintä

Verkon muodostamista langattomasti toisen tai kolmannen tietokoneen kanssa ilman langatonta reititintä tai erillistä langatonta tukiasemaa kutsutaan tietokoneiden väliseksi (tai itsenäiseksi) langattomaksi verkoksi. Voit muodostaa tietokoneiden välisen langattoman 802.11b-verkon käyttämällä Windows XP:n graafista käyttöliittymää. Seuraavassa kerrotaan, miten Internet-yhteyden jakaminen lisätään isäntätietokoneeseen ja tietokoneiden välinen langaton verkko määritetään.

Näytä kaikki

Isäntätietokoneen määrittäminen

Sinun täytyy ensin asentaa langaton 802.11b-verkkokortti päätietokoneeseen ja määrittää se tietokoneiden väliseksi (itsenäiseksi) langattomaksi yhteydeksi. Kun olet asentanut 802.11b-sovittimen tietokoneeseen, Windows XP tunnistaa kortin automaattisesti, asentaa ohjaimet ja tuo ilmoitusalueelle näkyviin kuvakkeen. Jos tietokone on ympäristössä, jossa kantoalueella on muita langattomia verkkoja, Windowsin pitäisi tuoda näyttöön käytettävissä olevien verkkojen luettelo automaattisesti. Jos langattomia verkkoja ei kuitenkaan ole kantoalueella, langattoman yhteyden kuvakkeessa saattaa näkyä punainen X-kirjain, eikä Näytä langattomat verkot -ikkuna välttämättä avaudu automaattisesti. Voit avata tämän ikkunan napsauttamalla langattoman yhteyden kuvaketta.

Älä valitse käytettävissä olevaa verkkoa tällä kertaa, jos niitä näkyy Käytettävissä olevat verkot -luettelossa. Jos tietokone muodosti aiemmin yhteyden johonkin ensisijaiseen tukiasemaan, poista kaikki ensisijaiset tukiasemat. Tämä varmistaa, että yhteys muodostetaan ainoastaan siihen tietokoneiden väliseen verkkoon, jota yrität määrittää.

Valitse ikkunan ylälaidassa oleva Lisäasetukset-välilehti. Valitse Vain tietokoneiden väliset verkot ja poista Yhdistä automaattisesti toissijaisiin verkkoihin -valintaruudun valinta, jos kyseinen valintaruutu on valittuna. Tämä asetus yhdessä ensisijaisten verkkojen poistamisen kanssa varmistaa, että yhteys muodostetaan vain tietokoneiden väliseen verkkoon.

Valitse Langattomat verkot -välilehti uudelleen. Valitse Ensisijaiset verkot -kohdassa Lisää. Määritä Ominaisuudet: Langaton verkko -valintaikkunassa Verkkonimi (SSID). Käytä mitä tahansa haluamaasi nimeä, mutta varmista, että käytät sitä kaikkien tietokoneiden määrittämiseen. Huomaa, että verkon tyypiksi on jo merkitty tietokoneiden välinen verkko. Tätä ei voi muuttaa, koska on jo määritetty, että yhteys tulee muodostaa ainoastaan tietokoneiden välisiin verkkoihin.

Kun olet määrittänyt verkkonimen (SSID) Ominaisuudet: Langaton verkko -valintaikkunassa, uuden tietokoneiden välisen verkon yhteydessä näkyy PC-korttikuvake, joka ilmaisee, että kyseessä on tietokoneiden välinen verkko.

Asiakastietokoneen määrittäminen

Kun olet asentanut toiseen tietokoneeseen 802.11b Silver -PC-kortin, Langattomat verkot -välilehdessä näkyy luettelo kantoalueella olevista langattomista tukiasemista tai tietokoneiden välisistä verkoista.

Uuden tietokoneiden välisen verkon pitäisi olla luettelossa. Korosta verkon nimi ja valitse sitten Määritä. Koska WEP-suojausta ei määritetä nyt, valitse OK.

Yhteyden jakaminen

Jaa yhteys seuraavasti:

  1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Ohjauspaneeli, valitse Vaihda perinteiseen näkymään ja valitse sitten Verkkoyhteydet.

  2. Valitse jaettava yhteys ja valitse sitten Verkkotehtävät-kohdassa Muuta yhteyden asetuksia.

  3. Valitse Lisäasetukset-välilehti ja valitse sitten Salli muiden verkon käyttäjien muodostaa yhteys Internetiin tämän tietokoneen kautta -valintaruutu.

  4. Jos et ole käyttämässä jotakin kolmannen osapuolen palomuuria etkä ole jo määrittänyt Internet-yhteyden palomuuria, ota tämä ominaisuus käyttöön valitsemalla Internet-yhteyden palomuuri (ICF) -valintaruutu.

  5. Ota asetus käyttöön, jotta muut käyttäjät voivat hallita tätä yhteyttä tai ottaa sen käyttöön.

Kun olet viimeistellyt Internet-yhteyden palomuurin määrityksen, isäntätietokoneen Verkkoyhteys-ikkunassa näkyy alkuperäinen langallinen Ethernet-yhteys ja Jaettu-tila sekä Käytössä. Asiakastietokoneen Verkkoyhteys-ikkunassa näkyy isännän yhteys muodossa Internet-yhdyskäytävä.

Asiakastietokoneet saavat nyt yksityisen luokan ja reitittämättömän IP-osoitteen osoitealueella 192.168.0.* isäntätietokoneen DHCP:n kautta. Lisäksi niissä pitäisi olla täydet Internet-yhteydet.

WEP-salauksen määrittäminen

Jos yhteys on nyt muodostettu onnistuneesti, palaa Verkon ominaisuuksiin ja määritä WEP-asetukset, jotta tietokoneiden välisen verkon suojaus varmistetaan.

Avaa isäntätietokoneessa Ominaisuudet: Langaton verkko -valintaikkuna ja valitse Salaus (WEP käytössä) -valintaruutu. Tietoja avaimen muodosta ja pituudesta saat langattoman verkkokortin valmistajan toimittamasta dokumentaatiosta.

Käytä suurinta mahdollista laitteiston ja ohjainten tukemaa salaustasoa (avaimen pituutta). Jos käytät ASCII-verkkoavainta, varmista, että valitset satunnaisia merkkejä ja kirjaimia, joita ei voi arvata helposti. Viimeinen vaihe on käyttää samaa avainta sekä samoja salausasetuksia ja määrittää asiakastietokoneet.

Huomautus

  • Voit parantaa suojausta muuttamalla avaimen viikoittain.