Etätyöpöytä: usein kysytyt kysymykset

Windows XP Professionalin Etätyöpöytä-toiminnon avulla voit käyttää kaikkia tietokoneesi ohjelmia, resursseja ja apuohjelmia toisesta Windows-tietokoneesta. Lue vastauksia Etätyöpöytä-toiminnon käyttämiseen liittyviin yleisiin kysymyksiin.

Näytä kaikki

Miten Etätyöpöytä-toiminto otetaan käyttöön?

Napsauta hiiren kakkospainikkeella Oma tietokone -kohtaa, valitse Ominaisuudet ja valitse sitten Etäkäyttö-välilehti. Ota Etätyöpöytä-toiminto käyttöön valitsemalla Salli tämän tietokoneen etäkäyttö -valintaruutu. Määritä käyttäjät valitsemalla Valitse etäkäyttäjät.

Onko Etätyöpöytä-toiminto käytettävissä Windows XP Home Editionissa?

Ei ole. Voit kuitenkin päivittää Windows XP Home Editionin Windows XP Professionaliksi, niin saat Etätyöpöytä-toiminnon. Voit käyttää Windows XP Home Editionia asiakaskoneena, kun käytät Etätyöpöytä-toimintoa suorittavaa Windows XP Professional -tietokonetta.

Toimiiko Etätyöpöytä-toiminto Windowsin palomuurin kanssa?

Jos tietokoneesi käyttöjärjestelmä on Windows XP Service Pack 2 (SP2) ja otat Etätyöpöytä-toiminnon käyttöön, Windowsin palomuuri määritetään automaattisesti sallimaan etätyöpöytäyhteydet tietokoneeseesi.

Vihje

  • Jos olet määrittänyt tai joku muu on määrittänyt Windowsin niin, ettei se salli poikkeuksia, Etätyöpöytä-toiminto ei toimi. Jos haluat sallia poikkeukset Windowsin palomuurissa, avaa Ohjauspaneelin Tietoturvakeskus, valitse Windowsin palomuuri ja poista sitten Älä salli poikkeuksia -valintaruudun valinta.

Jos käytät Internet-yhteyden palomuuria Windows XP SP1:ssä tai aiemmassa versiossa, napsauta hiiren kakkospainikkeella Verkkoyhteydet-ikkunassa yhteyttä, jonka kautta käytät Etätyöpöytä-toimintoa, ja valitse sitten Ominaisuudet. Valitse Lisäasetukset-välilehti ja valitse sitten Suojaa tätä tietokonetta ja verkkoa rajoittamalla tai estämällä tietokoneen käyttäminen Internetin välityksellä -valintaruutu. Valitse Asetukset. Valitse Palvelut-luettelosta Etätyöpöytä-valintaruutu.

Onko Etätuki sama asia kuin Etätyöpöytä?

Ei ole. Etätuki käyttää Etätyöpöytä-tekniikkaa sallimaan asiantuntijan tarjota apua Windows XP -tietokoneen kokemattomalle käyttäjälle.

Paikallisen tietokoneen näyttö lukittuu, kun käyttäjä on muodostanut etäyhteyden. Miten voin saada useamman kuin yhden yhteyden Windows XP Professional -tietokoneeseeni?

Jos haluat, että Windows XP Professional -tietokonetta voi käyttää useampi kuin yksi henkilö samanaikaisesti, voit kokeilla Etätuki-toimintoa yhteistyö- ja tukitilanteissa.

Tarvitsenko päätepalvelimen käyttöoikeuspalvelimen Etätyöpöytä-toiminnolle?

Et. Päätepalvelimen käyttöoikeuspalvelinta ei tarvita Etätyöpöytä-toiminnolle. Etätyöpöytä-toiminto on suunniteltu yhdelle käyttäjälle (paikallinen käyttäjä tai etäkäyttäjä).

Mitä protokollaa Windows XP:n Etätyöpöytä-toiminto tukee?

Windows XP:n Etätyöpöytä-toiminto käyttää RDP (Remote Desktop Protocol) 5.1 -protokollaa. Joitakin RDP 5.1:een sisältyvistä ominaisuuksista ovat tuki 24-bittiselle värille sekä äänen, älykortin, COM-portin, paikallisen verkkotulostimen ja levyaseman uudelleenohjaukselle. RDP 5.1:ssä on myös entistä parempi pakkaus, parannettu suorituskyky ja näennäiskanavan pakkaus.

Onko Etätyöpöytäyhteys-asiakas yhteensopiva Windows 2000 Terminal Servicesin ja Windows NT 4.0 Terminal Server Editionin kanssa?

Kyllä, Etätyöpöytäyhteys-asiakas tukee Remote Desktop Protocol 5.1 -protokollaa. Asiakas on taaksepäin yhteensopiva Windows 2000:n ja Windows NT 4.0 Terminal Server Editionin kanssa. Kun käytät asiakasta vanhempien palvelinten kanssa, saat vanhemman protokollan ominaisuudet.

Voinko saada Etätyöpöytä-asiakkaan muille ympäristöille?

Etätyöpöytäyhteys-ohjelmistoa ei voi suorittaa Windows for Workgroupsissa tai Windows 3.11 -versiossa. Näiden Windows-versioiden viimeiset päätepalvelinasiakkaat toimitetaan Windows 2000 Server -CD-levyllä.

Miksi MIDI-tiedostot eivät toistu Etätyöpöytä-yhteyden välityksellä?

MIDI-tiedostojen toistoa ei tällä hetkellä tueta Etätyöpöytä-yhteyden välityksellä.

Mitä porttia Etätyöpöytä-toiminto käyttää? Kulkeeko kaikki portin 3389 kautta?

Portti 3389 on ainoa portti, joka sinun täytyy avata. Windows yrittää virtauttaa äänen ensin UDP (User Datagram Protocol) -protokollan kautta. Jos mitään porttia ei ole käytettävissä UDP-protokollalle, ääni virtautetaan porttia 3389 käyttävän RDP-protokollan näennäiskanavan kautta.

Miten voin yhdistää Windowsin Etätyöpöytä-asiakkaan etäporttiin, joka on muu kuin 3389?

Määritä portti Etätyöpöytä-asiakkaan yhteyden valintaikkunan Tietokone-kentässä jommallakummalla seuraavista tavoista:

  • Tietokoneen nimi, kaksoispiste ja portin numero

    Esimerkki: PP-tietokone: 22229

  • IP-osoite, kaksoispiste ja portin numero

    Esimerkki: 192.168.1.1: 22229

Mikä on Web-etätyöpöytäyhteys? Mihin se on tarkoitettu?

Web-etätyöpöytäyhteys on Etätyöpöytäyhteys-asiakas pakattuna ActiveX-komponentiksi, joka voidaan upottaa WWW-sivuun, jotta päätepalvelinta tai tietokonetta, jossa on Windows XP Professional ja Etätyöpöytä-toiminto käytössä.

Mitkä ovat Web-etätyöpöytäyhteyden edellytykset?

  • Palvelinpuolella tarvitset Internet Information Server 4.0:n tai uudemman version. Windows XP Professionalissa on valmiina Internet Information Server 5.1.

  • Asiakaspuolella se voidaan suorittaa ainoastaan seuraavissa: Windows 9x, Windows Millennium Edition (Windows Me), Windows NT (vain Intel) ja Windows 2000 -käyttöjärjestelmät, joissa on käytössä Internet Explorer 4 tai uudempi versio. Sitä ei tueta missään muussa ympäristössä.

Tukeeko Web-etätyöpöytäyhteys äänen ja aseman uudelleenohjausta?

Kyllä. Web-etätyöpöytäyhteys tukee samoja ominaisuuksia kuin Etätyöpöytäyhteys.