Mitä tulisi tietää ennen Windows Media Centerin kanssa käytettävien TV-virittimien lisäämistä?


TV-viritin on laite, joka mahdollistaa TV-signaalin liittämisen tietokoneeseen. Windows Media Centerin ja yhteensopivan TV-virittimen avulla voit katsoa suoria TV-lähetyksiä ja elokuvia tietokoneelta sekä tallentaa ohjelmia. Lisätietoja on ohjeaiheissa TV tietokoneessa: Tietoja TV-signaaleista ja TV-virittimistä ja TV-signaalin määrittäminen Windows Media Centerissä.

TV-virittimen ostaminen

Nykyisin on saatavana useiden valmistajien TV-virittimiä. Joidenkin TV-virittimien mukana toimitetaan Media Center -kaukosäädin, jolla voidaan esimerkiksi vaihtaa kanavia ja tallentaa ohjelmia jopa huoneen toiselta laidalta. Kun ostat TV-viritintä, ota huomioon nämä neljä perustyyppiä:

 • sisäinen TV-kortti, joka on asennettava tietokoneen sisään

 • ulkoinen TV-viritin, joka voidaan kytkeä tietokoneen vapaaseen USB-porttiin tai IEEE 1394 -porttiin.

 • verkko-TV-viritin, joka voidaan kytkeä reitittimen vapaaseen Ethernet-porttiin.

 • ulkoinen TV-kortti, joka voidaan liittää kannettavan tietokoneen CardBus- tai ExpressCard-korttipaikkaan.

Markkinoilla on paljon erilaisia TV-virittimiä, ja on tärkeää, että valitset alueesi TV-signaalia tukevan virittimen. Tutustu pakkauksen merkintöihin tai käy valmistajan verkkosivuilla, niin voit selvittää, mitä signaaleja viritin tukee.

Lisätietoja tietokoneeseen sopivista TV-viritinmalleista saat tietokoneen valmistajalta tai siirtymällä Windows-logon sisältävien tuotteiden luettelon sivustoon.

TV-signaalin vastaanottaminen

Jotta voit vastaanottaa TV-signaalia tietokoneella, TV-viritinlaitteen ja Media Centerin on tuettava signaalityyppiä. Kun olet liittänyt yhteensopivan TV-signaalin tietokoneeseen, voit määrittää signaalin Media Centerissä siten, että voit katsoa ja tallentaa TV-ohjelmia ja elokuvia. Seuraavat seikat vaikuttavat siihen, mitä TV-ohjelmatyyppejä voit katsoa ja tallentaa tietokoneessa:

 • Tietokoneen käytettävissä olevat järjestelmäresurssit. Järjestelmäresurssit sisältää suorittimen nopeuden, muistin, näytönohjaimen ominaisuudet sekä käytettävissä olevat portit.

 • Sijaintialue ja sijaintialueella lähetettävät signaalityypit. Saat lisätietoja paikalliselta kaapeli- tai satelliittiyhtiöltä.

 • Onko TV-signaali analoginen vai digitaalinen. Analogiset TV-signaalit lähetetään yleensä kaapelin, satelliitin tai antennin kautta. Digitaaliset TV-signaalit lähetetään samantapaisesti, mutta ne tuottavat paremman kuvan ja äänen laadun kuin analogiset TV-signaalit. Lisätietoja Windows Media Centerin kanssa yhteensopivista signaalityypeistä on ohjeaiheessa Windows Media Centerin tukemat TV-signaalit.

 • TV-viritinlaite ja signaalityyppi, jota se vastaanottaa. Lisätietoja yhteyden ottamisesta laitteistovalmistajaan on ohjeaiheessa Ohjeita TV-virittimen käyttämiseen.

 • Tietokoneeseen liitetyn antennin tyyppi. (Tämä pätee vain, jos vastaanotat TV-signaalin antennin kautta.)

TV-virittimien lisääminen tietokoneeseen

Kun tietokoneeseen on liitetty yksi TV-viritin, voit katsoa tai tallentaa suoria TV-lähetyksiä Media Centerissä vain yhdeltä kanavalta kerrallaan. Kun tietokoneeseen on liitetty kaksi TV-viritintä tai kaksoisviritin, voit tehdä seuraavaa:

 • katsoa suoraa TV-lähetystä yhdeltä kanavalta samalla, kun tallennat toisen kanavan ohjelmaa

 • tallentaa kahta eri TV-ohjelmaa kahdelta eri kanavalta samanaikaisesti

 • katsoa aiemmin tallennettua ohjelmaa ja tallentaa suoraa lähetystä kahdelta eri kanavalta samanaikaisesti.

Ennen kuin lisäät TV-virittimiä tietokoneeseen, huomioi seuraavat seikat:

 • Sinun on ehkä asennettava ohjain kullekin tietokoneeseen liittämällesi TV-virittimelle. Lisätietoja uusimman ohjaimen lataamisesta ja asentamisesta on ohjeaiheessa Puutteellisesti toimivan laitteen ohjaimen päivittäminen. Saat lisätietoja ohjaimesta myös tietokonevalmistajan tai TV-viritinvalmistajan verkkosivustosta.

 • Media Center tukee enintään neljää analogista TV-viritintä ja neljää digitaalista TV-viritintä tietokonetta kohden. (Jos kokoonpanoosi kuuluu digitaalisia kaapelivirittimiä, niiden enimmäismäärä on neljä.)

 • Jos tietokoneeseen on liitetty useita samantyyppisiä TV-virittimiä, niillä on oltava sama signaalilähde. Jos sinulla esimerkiksi on kaksi analogista TV-viritintä ja analoginen kaapelitelevisiosignaali tulee suoraan seinän koaksiaalikaapelista, voit jakaa kaapelin kaapelinjakajalla ennen kaapelin liittämistä tietokoneeseen.

 • Jos käytät laitetta, joka sisältää useita TV-virittimiä (kuten kaksoisviritin tai yhdistelmäviritin), Media Center pitää kutakin TV-viritintä erillisenä laitteena. Yhtä analogista kaksoisviritintä pidetään esimerkiksi kahtena analogisena virittimenä.

 • Jos sinulla on analoginen viritin ja haluat asentaa digitaalisen kaapelivirittimen (laite digitaalisten kaapeli-TV-lähetysten vastaanottamista varten), sinun on poistettava analoginen TV-viritin. Lisätietoja on ohjeaiheessa Digitaaliset kaapelivirittimet: usein kysytyt kysymykset. (Tämä rajoitus ei päde, jos vastaanotat digitaalisen signaalin satelliitin tai antennin kautta.)

 • Voit lisätä useita TV-viritinlaitteita, joiden avulla voit vastaanottaa teräväpiirtolähetyksiä. Tietokoneessa voi olla esimerkiksi kaksi digitaalista signaalia (kuten ATSC:tä tai ClearQAM:ää) tukevaa digitaalista TV-viritintä sekä kaksi digitaalista kaapeliviritintä.Tarvitsetko lisää ohjeita?