Ohjelmien, järjestelmäasetusten ja tiedostojen varmuuskopiointi


Voit luoda järjestelmän näköistiedoston, joka sisältää kopion Windowsista sekä kopiot ohjelmista, järjestelmäasetuksista ja tiedostoista. Järjestelmän näköistiedosto tallennetaan sitten eri sijaintiin kuin alkuperäiset ohjelmat, järjestelmäasetukset ja tiedostot. Tämän näköistiedoston avulla voit palauttaa tietokoneen sisällön, jos kiintolevy tai tietokone lakkaa toimimasta.

Jos tiedostoja varmuuskopioidaan Windowsin varmuuskopioinnilla, kunkin varmuuskopioinnin yhteydessä voi määrittää luotavaksi järjestelmän näköistiedoston. Tiedostot voidaan tallentaa USB-muistitikulle, CD-levylle, DVD-levylle tai kiintolevylle. Järjestelmän näköistiedosto täytyy tallentaa kiintolevylle. Oletusarvoisesti järjestelmän näköistiedosto sisältää vain ne asemat, joita Windowsin suorittamiseen tarvitaan.

Jos haluat sisällyttää lisäasemia järjestelmän näköistiedostoon, voit luoda järjestelmän näköistiedoston manuaalisesti. Jos luot järjestelmän näköistiedoston manuaalisesti, se voidaan tallentaa USB-muistitikulle, CD-levylle, DVD-levylle tai kiintolevylle. Voit luoda järjestelmän näköistiedoston manuaalisesti noudattamalla seuraavia ohjeita. Lisätietoja järjestelmän näköistiedostoista on ohjeaiheessa Mikä on järjestelmän näköistiedosto?

Huomautus

  • Aseman, josta järjestelmän näköistiedosto luodaan, on oltava alustettu NTFS-tiedostojärjestelmässä. Jos luot järjestelmän näköistiedoston kiintolevylle tai USB-muistitikulle, sen täytyy olla NTFS-tiedostojärjestelmämuodossa. Lisätietoja NTFS:stä on ohjeaiheessa Kiintolevyn tai osion muuntaminen NTFS-muotoon.

Tämä video opastaa ohjelmien, järjestelmäasetusten ja tiedostojen varmuuskopioinnissa (0:45)

Ohjelmien, järjestelmäasetusten ja tiedostojen varmuuskopiointi

  1. Kun haluat avata Varmuuskopiointi- ja palautus -ikkunan, napsauta Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, valitse Ohjauspaneeli, valitse Järjestelmä ja ylläpito ja valitse sitten Varmuuskopiointi ja palautus.

  2. Valitse vasemmasta ruudusta Luo järjestelmän näköistiedosto ja toimi ohjatun toiminnon ohjeiden mukaan. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.

Järjestelmän näköistiedoston eri versioiden säilyttäminen

Jos järjestelmän näköistiedostot tallennetaan sisäiseen tai ulkoiseen asemaan tai CD- tai DVD-levyille, järjestelmän näköistiedostosta voi säilyttää useita versioita. Vanhat järjestelmän näköistiedostot poistetaan sisäisistä ja ulkoisista asemista, kun niiden tila loppuu. Levytilaa voi säästää poistamalla vanhoja järjestelmän näköistiedostoja itse. Lisätietoja on ohjeaiheessa Mitä varmuuskopiointiasetuksia tulisi käyttää levytilan käytön optimoimiseksi?

Jos järjestelmän näköistiedosto tallennetaan verkkosijaintiin, kustakin tietokoneesta voidaan säilyttää vain uusin näköistiedosto. Järjestelmän näköistiedostot tallennetaan muodossa asema\WindowsImageBackup\tietokoneen nimi\. Jos tietokoneesta on olemassa aiempi järjestelmän näköistiedosto, kun siitä luodaan uusi näköistiedosto, uusi näköistiedosto korvaa aiemmin luodun näköistiedoston. Jos aiemmin luotu järjestelmän näköistiedosto halutaan säilyttää, se on kopioitava toiseen sijaintiin ennen uuden järjestelmän näköistiedoston luomista toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti:

  1. Siirry järjestelmän näköistiedoston sijaintiin.

  2. Kopioi WindowsImageBackup-kansio uuteen sijaintiin.