Voit käyttää Laskinta useissa tehtävissä yksinkertaisesta matematiikasta vaativaan tilastotieteeseen. Tässä osiossa on vastauksia työpöydän Laskin-sovellusta koskeviin yleisiin kysymyksiin.

Lisätietoja Windowsin Laskin-sovelluksesta on ohjeaiheessa Windowsin Laskin-sovellus: usein kysytyt kysymykset.

Laskin-ikkuna
Laskin-ikkuna
Näytä kaikki

Mitä erilaisia tiloja Laskimessa on?

Laskin sisältää neljä tilaa: Nelilaskin, Funktiolaskin, Ohjelmointilaskin ja Tilastolaskin.

 1. Avaa Laskin sipaisemalla näyttöä oikeasta reunasta vasemmalle, valitsemalla Hae (tai käyttäessäsi hiirtä osoittamalla näytön oikeaa yläkulmaa, siirtämällä hiiren osoitinta alaspäin ja valitsemalla sitten Hae), kirjoittamalla hakuruutuun calc.exe ja valitsemalla sitten Laskin.

 2. Valitse Näytä ja valitse haluamasi tila.

Huomautus

 • Kun vaihdat tilaa, meneillään oleva laskutoimitus poistetaan. Laskentahistoria ja muistiin tallennetut luvut tallennetaan.

Funktiolaskin-tila

Tässä tilassa voit suorittaa hieman monimutkaisempia laskutoimituksia kuin Nelilaskin-tilassa.

 • Kun haluat käyttää käänteisiä funktioita, napauta tai napsauta Inv-painiketta.

 • Funktiolaskin-tilassa Laskimessa on käytössä tarkalleen 32 merkitsevää numeroa.

Huomautus

 • Jos yhdistät useita merkkejä (+,-,* ja /), Laskin käyttää perusmerkkijärjestystä eli suorittaa laskutoimitukset seuraavassa järjestyksessä:

  1. sulut

  2. eksponentit ja juuret

  3. kertolasku ja jakolasku

  4. yhteenlasku ja vähennyslasku.

Ohjelmointilaskin-tila

Tässä tilassa Laskimessa on käytössä enintään 64 bittiä valitun sanan pituuden mukaan.

 • Laskin käyttää merkkijärjestystä.

 • Ohjelmointilaskin-tilassa käytetään ainoastaan kokonaislukuja. Lukujen desimaaliosia ei käytetä.

Tilastolaskin-tila

Tässä tilassa voit syöttää tiedot, joiden tilastotiedot haluat laskea, ja suorittaa sitten laskutoimitukset.

 1. Kirjoita tai valitse ensimmäinen tieto ja lisää sitten tieto tietojoukkoon valitsemalla Lisää.

 2. Napauta tai napsauta suoritettavan tilastolaskutoimituksen painiketta.

Mikä on laskentahistoria?

Istunto käynnistyy, kun avaat Laskimen, ja kestää siihen asti, kunnes suljet laskimen. Laskentahistoria tallentaa kaikki istunnon aikana tehdyt laskutoimitukset. Voit muuttaa historian arvoja ja laskea uudet tulokset. Voit tarkastella sekä Nelilaskin- että Funktiolaskin-tilojen laskentahistoriaa.

 1. Avaa Laskin sipaisemalla näyttöä oikeasta reunasta vasemmalle, valitsemalla Hae (tai käyttäessäsi hiirtä osoittamalla näytön oikeaa yläkulmaa, siirtämällä hiiren osoitinta alaspäin ja valitsemalla sitten Hae), kirjoittamalla hakuruutuun calc.exe ja valitsemalla sitten Laskin.

 2. Valitse Näytä ja valitse sitten Historia.

 3. Sipaise tai kaksoisnapsauta muokattavaa laskutoimitusta.

 4. Syötä uudet laskettavat arvot ja paina Enter-näppäintä.

Huomautus

 • Nelilaskin- ja Funktiolaskin-tilojen laskentahistoria tallennetaan erikseen. Näkyvissä on käytössä olevan tilan historia.

Miten muunnan mittayksikön arvon toiseen mittayksikköön?

 1. Avaa Laskin sipaisemalla näyttöä oikeasta reunasta vasemmalle, valitsemalla Hae (tai käyttäessäsi hiirtä osoittamalla näytön oikeaa yläkulmaa, siirtämällä hiiren osoitinta alaspäin ja valitsemalla sitten Hae), kirjoittamalla hakuruutuun calc.exe ja valitsemalla sitten Laskin.

 2. Valitse Näytä ja valitse sitten Yksiköiden muuntaminen.

 3. Valitse Valitse muunnettava yksikkötyyppi -kohdassa mittayksikkö, mihin haluat muuntaa ja mistä haluat muuntaa, ja arvo, jonka haluat muuntaa.

 4. Kirjoita Mistä-ruutuun muunnettava arvo.

Voinko laskea päivämääriä?

Kyllä, voit selvittää Laskimen avulla kahden päivämäärän välisen eron tai lisätä päiviä määritettyyn päivämäärään tai vähentää siitä päiviä.

 1. Avaa Laskin sipaisemalla näyttöä oikeasta reunasta vasemmalle, valitsemalla Hae (tai käyttäessäsi hiirtä osoittamalla näytön oikeaa yläkulmaa, siirtämällä hiiren osoitinta alaspäin ja valitsemalla sitten Hae), kirjoittamalla hakuruutuun calc.exe ja valitsemalla sitten Laskin.

 2. Valitse Näytä ja valitse sitten Päivämäärien laskeminen.

 3. Valitse Valitse haluamasi päivämäärän laskenta -kohdassa suoritettavan laskutoimituksen tyyppi.

 4. Valitse arvot ja valitse sitten Laske.

Miten voin laskea polttoaineenkulutuksen, autovuokran tai asuntolainan lyhennykset?

 1. Avaa Laskin sipaisemalla näyttöä oikeasta reunasta vasemmalle, valitsemalla Hae (tai käyttäessäsi hiirtä osoittamalla näytön oikeaa yläkulmaa, siirtämällä hiiren osoitinta alaspäin ja valitsemalla sitten Hae), kirjoittamalla hakuruutuun calc.exe ja valitsemalla sitten Laskin.

 2. Valitse Näytä, valitse Laskentataulukot ja valitse sitten laskettava kohde.

 3. Valitse Valitse laskettava arvo -kohdassa laskettava arvo, kirjoita arvot muokkausruutuihin ja valitse sitten Laske.