Jos tietokoneessa on langattoman verkon sovitin, näet langattoman verkon kuvakkeen Langattoman verkon kuvake napsauttaessasi Asetukset-oikopolkua. Windows havaitsee automaattisesti kantoalueella olevat langattomat verkot.

Langattomien verkkojen luettelon tarkasteleminen

 1. Sipaise näyttöä oikeasta reunasta vasemmalle ja valitse Asetukset.
  (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin ja valitse sitten Asetukset.)

 2. Valitse langattoman verkon kuvake (Langattoman verkon kuvake ).

Jos Windows ei havaitse verkkoa, jonka pitäisi mielestäsi olla tietokoneen kantaman sisällä, tämä voi aiheutua seuraavista syistä:

Ongelmat
Mahdolliset ratkaisut

Tietokoneen langaton toiminto on poistettu käytöstä kytkimen avulla.

Monissa taulutietokoneissa ja kannettavissa tietokoneissa on langattoman toiminnon kytkin tietokoneen etuosassa tai kyljessä. Jos kannettavassa tietokoneessa tai taulutietokoneessa on kytkin, varmista, että se on oikeassa asennossa. Joissakin kannettavissa tietokoneissa kytkintoimintoa käytetään toimintonäppäinyhdistelmällä. Lisätietoja langattoman toiminnon kytkimestä on tietokoneen mukana toimitetuissa tiedoissa.

Lentotila on käytössä.

Lentotilan poistaminen käytöstä

 1. Sipaise näyttöä oikeasta reunasta vasemmalle ja valitse Asetukset.
  (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin ja valitse sitten Asetukset.)

 2. Valitse langattoman verkon kuvake (Langattoman verkon kuvake ).
 3. Varmista, että Lentotila-asetuksena on Ei käytössä.

Tietokone on liian kaukana langattomasta reitittimestä tai tukiasemasta.

Siirrä tietokone lähemmäs reititintä tai tukiasemaa. Jos tietokone on kannettava, yritä selvittää langattoman signaalin kantama ja tietokoneen paras mahdollinen sijainti siirtämällä tietokonetta.

Jos et voi siirtää tietokonetta lähemmäksi reititintä tai tukiasemaa, harkitse ulkoisen antennin hankkimista ja asentamista langattomaan verkkosovittimeen vastaanoton parantamista varten. Tietoja siitä, voiko langattomaan verkkosovittimeen asentaa lisäantennin, on sovittimen mukana toimitetuissa tiedoissa.

Reititin ja tietokoneesi verkkosovitin eivät toimi yhdessä.

Jotta ne toimivat yhdessä, tietokoneen verkkosovittimen on vastattava reitittimen langattoman verkon standardia tai oltava sitä vanhempi. Jos esimerkiksi tietokoneen verkkosovitin käyttää langattoman verkon standardia 802.11n (toiselta nimeltään Wireless-N) ja reititin käyttää langattoman verkon standardia 802.11g (toiselta nimeltään Wireless-G), yhteyttä ei voi muodostaa, koska Wireless-G-standardi on aiempi versio eikä tunnista Wireless-N-standardia. Jos reititin kuitenkin käyttää Wireless-N-standardia ja tietokoneen sovitin Wireless-G-standardia, yhteyden muodostuksen pitäisi onnistua, jos reititin on määritetty monijärjestelmätilaan. Wireless-N nimittäin toimii joidenkin tai kaikkien aiempien standardien kanssa (802.11a, 802.11b ja 802.11g).

Langaton reititin tai tukiasema on poistettu käytöstä tai se ei toimi oikein.

Voit yrittää kahta vaihtoehtoa:

 • Varmista, että reitittimen tai tukiaseman virta on kytkettynä ja että langattoman signaalin merkkivalo palaa.

 • Nollaa reititin tai tukiasema irrottamalla sen virtapistoke, odottamalla vähintään 10 sekuntia ja kytkemällä pistoke takaisin pistorasiaan.

  Varoitus

  • Reitittimen tai tukiaseman nollaus katkaisee väliaikaisesti kaikkien käyttäjien verkkoyhteydet.

Jos et ole tukiaseman tai verkon ylläpitäjä, ota yhteyttä verkonvalvojaan.

Muut laitteet aiheuttavat häiriöitä.

Jotkin kodin laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä tietokoneen ja kantoalueella olevien verkkojen välille. Esimerkiksi mikroaaltouunit ja jotkin langattomat puhelimet käyttävät tiettyjä taajuuksia (esimerkiksi 2,4 GHz ja 5 GHz), joita myös jotkin verkkolaitteet käyttävät.

Voit yrittää kahta vaihtoehtoa:

 • Jos mainitun kaltaisia laitteita on tietokoneen lähettyvillä, katkaise niistä väliaikaisesti virta tai siirrä ne kauemmaksi.

 • Muuta reitittimen tai tukiaseman asetuksia niin, että se käyttää langattoman verkon eri kanavaa, tai ota käyttöön automaattinen kanavanvalinta, jos kanavan numero on kiinteästi asetettu. Joskus jokin langattoman verkon kanava toimii paremmin kuin muut. Tarkista ohjeet langattoman verkon signaalin kanavan määrittämiseen tukiaseman tai reitittimen mukana tulleista tiedoista.

Reititin tai tukiasema on ruuhkautunut.

Jos useat tietokoneet tai laitteet käyttävät reititintä tai tukiasemaa, se voi olla liian ruuhkautunut vastaamaan uusiin pyyntöihin. Jos sinulla on muita verkkoon yhteydessä olevia tietokoneita, kokeile katkaista niiden yhteys verkkoon tilapäisesti.

Etsimääsi verkkoa ei ole määritetty lähettämään verkkonimeään.

Langatonta reititintä ei ehkä ole määritetty lähettämään verkkotunnustaan (SSID). Kun verkkotunnuksen lähettäminen sallitaan, verkko näkyy kaikille verkon kantoalueella oleville käyttäjille. Se parantaa myös verkon suojausta (katso lisätietoja seuraavasta varoituksesta). Voit ottaa verkkotunnuksen lähettämisen käyttöön langattoman reitittimen mukana tulleiden ohjeiden mukaisesti tai avaamalla reitittimen asetussivun.

Varoitus

 • Yleensä langattomat verkot lähettävät nimeään ja tietokone kuuntelee niiden verkkojen nimiä, joihin se haluaa muodostaa yhteyden. Koska piilotettu verkko ei lähetä nimeään, tietokone ei löydä sitä. Tällöin verkon on löydettävä tietokone. Tätä varten tietokoneen täytyy lähettää sekä etsittävän verkon nimeä että omaa nimeään. Tässä tilanteessa muut verkkoja kuuntelevat tietokoneet saavat tietoonsa tietokoneesi nimen sekä verkon, johon olet yhteydessä, mikä lisää tietokoneen luvattoman käytön riskiä.

Verkonvalvoja on estänyt tiettyjen verkkojen käytön.

Jos olet yrityksen verkossa, verkonvalvoja saattaa käyttää ryhmäkäytäntöä langattomien verkkojen käytön hallintaan. Jos olet sitä mieltä, että tietokoneen kantaman sisällä on langattomia verkkoja, jotka eivät näy tai joihin ei voi muodostaa yhteyttä siksi, että verkonvalvoja on estänyt pääsyn niihin, ota yhteyttä verkonvalvojaan.

Langattoman verkon verkkosovitin on tarkkailutilassa.

Jos tietokoneessa on käynnissä verkontarkkailusovellus, langattoman verkon sovitin asetetaan tarkkailutilaan, mikä estää Windowsia muodostamasta yhteyttä langattomiin verkkoihin. Jos haluat muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon, sulje verkontarkkailusovellus tai poistu tarkkailutilasta sovelluksen ohjeiden mukaisesti.Tarvitsetko lisää ohjeita?