Vastauksia kysymyksiin varmennevirheistä.

Näytä kaikki

Mistä varmennevirheet johtuvat?

Varmennevirheitä tapahtuu, kun varmenteessa tai palvelimen varmenteen käytössä on ongelmia. Internet Explorer auttaa suojaamaan tietojasi ilmoittamalla varmennevirheistä.

Kuinka varmennevirheen voi havaita?

Yleensä näyttöön tulee estosivu, joka varoittaa varmenteeseen liittyvästä ongelmasta. Jos päätät ohittaa virheen ja jatkaa, osoiterivi muuttuu punaiseksi ja sen vieressä olevassa suojaustilarivissä näkyy sanoma Varmennevirhe.

Onko turvallista siirtyä sivustoon, jolla on varmennevaroitus?

Jos varmennevirhe estää siirtymisen sivustoon, siirtymistä sivustoon ei suositella, mutta sen voi tehdä valitsemalla varmennevirhesivulta Jatka tähän WWW-sivustoon (ei suositella). Jos ohitat varoitussivun ja siirryt sivustoon, jonka varmenteessa on virheitä, Internet Explorer muistaa kyseisen varmenteen niin kauan kuin selain on auki. Voit palata sivustoon eikä Internet Explorer varoita varmenteesta, ennen kuin käynnistät Internet Explorerin uudelleen. Näet kuitenkin punaisen osoiterivin ja sanoman Varmennevirhe suojaustilarivillä.

Voiko varmenteiden tarkistuksen poistaa käytöstä?

Ei, varmenteiden tarkistusta ei voi poistaa käytöstä Internet Explorerissa. Varmennevirhe tarkoittaa, että käyttämälläsi sivustolla on varmenneongelmia. Kyseessä ei ole Internet Explorer -ongelma.

Mitä voin tehdä, kun usein käyttämilläni sivustoilla tulee virhesanomia?

Jos aiemmin virheettä toimineella sivustolla ilmenee varmennevirheitä, sivusto saattaa olla väärin määritetty. Yritä kirjoittaa sivun osoite uudestaan. Jos esimerkiksi kirjoitit osoitteen aiemmin muodossa https://esimerkki.fi, koeta muuttaa se muotoon https://www.esimerkki.fi.

On myös mahdollista, että sivuston varmenne on vanhentunut ja että omistajan tai operaattorin on uusittava varmenne ottamalla yhteyttä varmenteen myöntäjään, jotta varmenteen käyttöä voi jatkaa. Tämä on sivustoon liittyvä ongelma, jota ei voi korjata Internet Explorerissa. Jos virhe ilmenee sivustossa, jota olet käyttänyt aiemmin ilman ongelmia, ilmoita ongelmasta sivustolle tai WWW-järjestelmänvalvojalle.

Onko varmennevirheen ohittaminen ja sivuston käyttö koskaan turvallista?

Sivuston varmenne sisältää WWW-palvelimen tunnistetiedot. Varmennevirhe saattaa tarkoittaa, että yhteytesi on kaapattu tai että WWW-palvelin käyttää vääriä tunnistetietoja.

Entä vanhentuneet varmenteet? Onko turvallista siirtyä sivustoon, jonka varmenne on vanhentunut?

Ei. Jos varmenne on vanhentunut, varmenteen myöntäjä ei enää tarkkaile varmenteen kelpoisuutta. Vanhentunut varmenne voi olla varastettu ja haitallisen sivuston käytössä.

Mitä erilaiset varmennevirheet tarkoittavat?

Seuraavassa taulukossa on lueteltu yleisimmät varmennevirheet ja mitä ne tarkoittavat.

Virhesanoma
Tarkoitus

Tämän sivuston varmenne on kumottu

Sivusto ei ole luotettava. Tämä varmennevirhe tarkoittaa yleensä, että sivusto on joko hankkinut suojausvarmenteen tai käyttänyt sitä vilpillisesti. Varmenteessa määritetty salausavain on saattanut joutua vääriin käsiin tai varmenteessa mainitulla käyttäjällä ei ole käyttämiseen vaadittavia oikeuksia (esimerkiksi yritysmyynnin johdosta). Varmenteen myöntänyt taho ylläpitää luetteloa kumotuista varmenteista. Internet Explorer käyttää tätä luetteloa varmenteiden tarkistamiseen.

Sivuston osoite ei vastaa suojausvarmenteessa olevaa osoitetta

Tämä virhe tarkoittaa, että sivusto käyttää toiselle WWW-osoitteelle myönnettyä digitaalista varmennetta. Näin voi käydä myös, jos yritys omistaa useita sivustoja ja käyttää yhteen WWW-osoitteeseen myönnettyä varmennetta muissa (esimerkiksi eri osaston tai alueen) sivustoissa. Ohita virhe vain jos olet aivan varma, että sivusto liittyy varmenteessa määritettyyn sivustoon.

Tämän sivuston varmenteen päivämäärä ei kelpaa

Tämä virhe johtuu siitä, että varmenteen voimassaoloaika on päättynyt tai alkaa vasta tulevaisuudessa. Sivustojen täytyy uusia varmenteensa niiden myöntäjältä, jotta ne säilyvät voimassa. Vanhentuneet varmenteet saattavat olla tietoturvariski. Kun varmenne on lakannut olemasta voimassa, sen myöntäjä ei enää ole vastuussa siitä, että varmennetta ei käytetä väärin.

Sivuston suojausvarmenne ei ole luotettavan lähteen myöntämä

Tämä virhe johtuu siitä, että Internet Explorer ei tunnista varmenteen myöntäjää. Tätä virhettä ei pitäisi esiintyä laillisissa yritys- tai pankkisivustoissa. Tämä virhe aiheutuu usein väärennetyistä varmenteista, joita monet tietokalastelusivustot käyttävät.

Internet Explorer on havainnut ongelman sivuston suojausvarmenteessa

Tämä virhe johtuu siitä, että Internet Explorer on havainnut varmenteessa ongelman, joka ei kuulu muihin virheluokkiin. Virhe saattaa johtua siitä, että varmenne on joko vioittunut, luvattomasti käsitelty, tuntemattomassa muodossa tai lukukelvoton. Sivuston tunnistetietoihin ei kannata luottaa, jos varmenteessa on edellä mainittu virhe.Tarvitsetko lisää ohjeita?