Hiiren voi mukauttaa usealla eri tavalla. Voit esimerkiksi vaihtaa hiiren painikkeiden toiminnot keskenään, parantaa hiiren osoittimen näkyvyyttä ja muuttaa hiiren vierityspainikkeen vieritysnopeutta.

Tämä video opastaa hiiren asetusten muuttamisessa (1.56)
Näytä kaikki

Hiiren painikkeiden toiminnan muuttaminen

 1. Voit avata Hiiren ominaisuudet -valintaikkunan napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Ohjauspaneeli-vaihtoehdon. Kirjoita hakuruutuun hiiri ja valitse sitten Hiiri.

 2. Valitse Painikkeet-välilehti ja tee jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat vaihtaa hiiren oikean ja vasemman painikkeen toiminnot keskenään, valitse Painikemääritykset-kohdan Vaihda painikkeiden paikkaa keskenään -valintaruutu.

  • Jos haluat muuttaa hiiren kaksoisnapsautuksen nopeutta, siirrä Kaksoisnapsautuksen nopeus -kohdan Nopeus-liukusäädintä kohti arvoa Hidas tai Nopea.

  • Jos haluat ottaa käyttöön Napsautuksen lukitus -toiminnon, jonka avulla voit korostaa tai vetää kohteita pitämättä hiiren painiketta painettuna, valitse Napsautuksen lukitus -kohdan Ota napsautuksen lukitus käyttöön -valintaruutu.

 3. Valitse OK.

Hiiriosoittimen ulkoasun muuttaminen

 1. Voit avata Hiiren ominaisuudet -valintaikkunan napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Ohjauspaneeli-vaihtoehdon. Kirjoita hakuruutuun hiiri ja valitse sitten Hiiri.

 2. Valitse Osoittimet-välilehti ja tee jompikumpi seuraavista toimista:

  • Jos haluat muuttaa osoittimien ulkoasua, napsauta avattavaa Valikoima-luetteloa ja valitse uusi hiiriosoitinmalli.

  • Jos haluat muuttaa yksittäisen osoittimen ulkoasua, valitse muutettava osoitin Mukauta-kohdasta, valitse Selaa, napsauta käytettävää osoitinta ja valitse Avaa.

 3. Valitse OK.

Hiiriosoittimen toiminnan muuttaminen

 1. Voit avata Hiiren ominaisuudet -valintaikkunan napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Ohjauspaneeli-vaihtoehdon. Kirjoita hakuruutuun hiiri ja valitse sitten Hiiri.

 2. Valitse Osoittimen asetukset-välilehti ja tee jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat muuttaa nopeutta, jolla hiiriosoitin liikkuu, siirrä Liike-kohdan Valitse osoittimen liikkumisnopeus -liukusäädintä kohti arvoa Hidas tai Nopea.

  • Jos haluat lisätä hiiren tarkkuutta tilanteissa, jossa sitä liikutetaan hitaasti, valitse Liike-kohdan Parannettu osoittimen tarkkuus -valintaruutu.

  • Jos haluat nopeuttaa vaihtoehtojen valitsemista valintaikkunassa, valitse Kohdistaminen-kohdan Siirrä osoitin automaattisesti oletuspainikkeeseen valintaikkunoissa -valintaruutu.

   Huomautus

   • Kaikki ohjelmat eivät tue tätä asetusta. Joissakin ohjelmissa osoitin on siirrettävä napsautettavan painikkeen kohdalle.

  • Jos haluat helpottaa osoittimen havaitsemista tilanteissa, joissa sitä liikutetaan, valitse Näkyvyys-kohdasta Näytä osoittimen jäljet -valintaruutu. Siirrä sitten liukusäädintä kohti arvoa Lyhyt, kun haluat lyhentää osoittimen jäljen pituutta, tai kohti arvoa Pitkä, kun haluat pidentää osoittimen jäljen pituutta.

  • Jos haluat varmistaa, että osoitin ei peitä kirjoittamaasi tekstiä, valitse Näkyvyys-kohdan Piilota osoitin kirjoitettaessa -valintaruutu.

  • Jos haluat, että osoitin voidaan etsiä painamalla CTRL-näppäintä, valitse Näkyvyys-kohdan Näytä osoittimen sijainti CTRL-näppäintä painettaessa -valintaruutu.

 3. Valitse OK.

Hiiren vierityspainikkeen toiminnan muuttaminen

 1. Voit avata Hiiren ominaisuudet -valintaikkunan napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Ohjauspaneeli-vaihtoehdon. Kirjoita hakuruutuun hiiri ja valitse sitten Hiiri.

 2. Valitse Kiekko-välilehti ja tee jompikumpi seuraavista toimista:

  • Jos haluat määrittää, kuinka monta riviä yksi hiiren vierityspainikkeen pykälä vierittää näyttöä, valitse Vieritys pystysuunnassa -kohdasta Vierittää näyttöä seuraavan rivimäärän ja kirjoita haluamasi rivimäärä ruutuun.

  • Jos haluat, että jokainen vierityspainikkeen pykälä vierittää koko näytön, valitse Vieritys pystysuunnassa -kohdasta Vierittää yhden näytöllisen kerrallaan.

  • Jos hiiren vierityspainike tukee vaakatasoista vieritystä, lisää Vieritys vaakasuunnassa -kohdan Vierittää näyttöä seuraavan merkkimäärän kerralla -ruutuun vaakasuunnassa vasemmalta oikealle vieritettävien merkkien määrä.

 3. Valitse OK.Tarvitsetko lisää ohjeita?