Tässä on vastauksia yleisiin komentokehotetta koskeviin kysymyksiin.

Näytä kaikki

Mikä komentokehote on?

Komentokehotteen avulla voit kirjoittaa ja suorittaa MS‑DOS (Microsoft Disk Operating System) -komentoja ja muita tietokonekomentoja. Kirjoittamalla komentoja voit suorittaa tietokoneessa toimintoja ilman hiirtä tai kosketuskäyttöä. Komentokehotetta käyttävät yleensä vain kokeneet käyttäjät.

Komentokehotetta käytettäessä termillä komentokehote viitataan myös oikeaan kulmasulkeeseen (>). Komentokehote voi sisältää myös muita tärkeitä tietoja, kuten nykyisen työhakemiston, jossa komento suoritetaan. Jos Komentokehote-ikkunan avattuasi siinä näkyy esimerkiksi C:\> sekä vilkkuva kohdistin sen oikealla puolella, kirjoittamasi komento suoritetaan tietokoneen koko C-asemassa.

Miten komentokehote avataan?

Voit avata komentokehotteen seuraavasti:

 1. Sipaise näyttöä oikeasta reunasta vasemmalle ja valitse Haku.
  (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin ja valitse sitten Haku.)

 2. Kirjoita hakukenttään cmd ja valitse sitten Komentokehote.

Mitä komentoja komentokehotteessa voi suorittaa?

Voit suorittaa MS-DOS-komentoja ja muita tietokonekomentoja.

Saat näkyviin yleisten komentojen luettelon kirjoittamalla komentokehotteeseen help ja painamalla sitten Enter-näppäintä.

Saat lisätietoja näistä komennoista kirjoittamalla help<komennon nimi>, jossa korvaat <komennon nimi> -kohdan komennolla, josta haluat lisätietoja.

Miten Komentokehote-ikkunaa muutetaan?

Voit muuttaa Komentokehote-ikkunan ulkoasua muuttamalla komentokehotteen asetuksia.

Voit määrittää komentokehotteen asetuksia seuraavasti:

 1. Kun olet avannut komentokehotteen, napsauta otsikkoriviä hiiren kakkospainikkeella tai paina sitä pitkään ja tee jompikumpi seuraavista toimista:

  • Jos haluat muuttaa kaikkien Komentokehote-ikkunoiden asetuksia, valitse Oletukset.

  • Jos haluat muuttaa nykyisen Komentokehote-ikkunan asetuksia, valitse Ominaisuudet.

 2. Valitse haluamasi asetukset ja valitse OK, kun olet valmis.

Miten komento suoritetaan järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksilla?

Osa komentokehotteessa suoritettavista komennoista saattaa edellyttää järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksia. Nämä komennot voi suorittaa Suorita järjestelmänvalvojana -komennolla.

 1. Sipaise näyttöä oikeasta reunasta vasemmalle ja valitse Haku.
  (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin ja valitse sitten Haku.)

 2. Kirjoita hakukenttään cmd ja napsauta sitten Komentokehote-kohdetta hiiren kakkospainikkeella tai paina sitä pitkään.

 3. Valitse Suorita järjestelmänvalvojana.

Miten voin kiinnittää komentokehotteen aloitusnäyttöön?

Tietoja komentokehotteen kiinnittämisestä aloitusnäyttöön on aloitusnäytön opetusohjelmassa.

Miten voin kiinnittää komentokehotteen tehtäväpalkkiin?

Tietoja komentokehotteen kiinnittämisestä tehtäväpalkkiin on ohjeaiheessa Tehtäväpalkin käyttäminen.
Tarvitsetko lisää ohjeita?