Pöytätietokone ei koostu ainoastaan yhdestä osasta, jonka nimi on "tietokone". Tietokone on monen erillisen osan yhdessä muodostama järjestelmä. Erillisiä ulkoisia osia kutsutaan yhteisnimellä laitteisto. (Ohjelmisto puolestaan tarkoittaa ohjeita tai ohjelmia, joiden avulla laitteistoa voi käyttää.)

Seuraavassa kuvassa näkyy, mitä pöytätietokonejärjestelmän laitteistoon tavallisesti kuuluu. Oma järjestelmäsi saattaa näyttää hieman erilaiselta, mutta todennäköisesti siinä on melkein kaikki samat osat. Kannettavassa tietokoneessa on samoja osia, mutta ne on yhdistetty yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Kuva pöytätietokonejärjestelmästä
Pöytätietokonejärjestelmä

Seuraavaksi käydään läpi tietokoneen osia.

Keskusyksikkö

Keskusyksikkö on tietokonejärjestelmän tärkein osa. Se on yleensä työpöydän alla tai päällä oleva suorakulmion muotoinen laatikko. Laatikon sisällä olevat elektroniset osat käsittelevät tietoja. Osista tärkein on suoritin tai mikrosuoritin, joka toimii tietokoneen aivoina. Yksi osista on käyttömuisti (RAM). Siihen tallentuvat tilapäisesti tiedot, joita suoritin käyttää tietokoneen ollessa käynnissä. RAM-muistiin tallennetut tiedot poistuvat, kun tietokone sammutetaan.

Melkein jokainen tietokoneen osa liitetään keskusyksikköön kaapelin avulla. Kaapelit liitetään portteihin (aukkoihin), jotka ovat yleensä keskusyksikön takapuolella. Laitteiston muita osia kuin keskusyksikköä kutsutaan usein oheislaitteiksi tai laitteiksi.

Kuva keskusyksiköstä
Keskusyksikkö

Tallentaminen

Tietokoneessa on yksi tai useampia levyasemia eli laitteita, joiden avulla tietoja voidaan tallentaa metalli- tai muovilevylle. Tiedot säilyvät levyllä, vaikka tietokone sammutetaan.

Kiintolevyasema

Tietoja voi tallentaa tietokoneen kiintolevyaseman avulla kiintolevylle, joka on magneettipintainen kova levy tai levypino. Koska kiintolevyille mahtuu runsaasti tietoja, niitä käytetään yleensä tietokoneen pääasiallisena tallennuspaikkana. Niille tallennetaan melkein kaikki ohjelmat ja tiedostot. Kiintolevyasema on yleensä keskusyksikön sisällä.

Kuva kiintolevyasemasta
Kiintolevyasema

CD- ja DVD-levyasemat

Melkein kaikissa uusissa tietokoneissa on CD- tai DVD-asema, joka on yleensä keskusyksikön etupuolella. CD-asemat lukevat (noutavat) tiedot CD-levyltä laseria käyttäen. CD-asemat voivat usein myös kirjoittaa (tallentaa) tietoja CD-levylle. Jos tietokoneessa on tallentava levyasema, voit tallentaa tiedostoja tyhjälle CD-levylle. Voit myös soittaa musiikkia tietokoneessa CD-levyaseman kautta.

Kuva CD-levystä
CD

DVD-levyasemien ominaisuudet ovat samat kuin CD-levyasemien. Lisäksi DVD-levyasemat voivat lukea DVD-levyjä. Jos tietokoneessa on DVD-levyasema, elokuvien katsominen on mahdollista. Monet DVD-asemat pystyvät tallentamaan tietoja tyhjille DVD-levyille.

Vihje

  • Jos tietokoneessa on tallentava CD- tai DVD-levyasema, on hyvä varmuuskopioida tärkeät tiedostot CD- tai DVD-levylle säännöllisesti. Näin tiedot ovat tallessa, vaikka kiintolevy menisi rikki.

Levykeasema

Tietoja voi tallentaa levykeasemassa levykkeille, joita sanotaan myösdisketeiksi. CD- ja DVD-levyihin verrattuna levykkeelle mahtuu vain vähän tietoja. Tietojen hakeminen niistä on myös hitaampaa, ja ne voivat vahingoittua herkemmin. Siksi levykeasemien suosio on hiipunut, vaikka joissakin tietokoneissa on edelleen levykeasema.

Kuva levykkeestä
Levyke

Levykkeiden ulkokuori on kovaa muovia. Sisäpuolelta levyke on kuitenkin ohutta ja joustavaa vinyyliä.

Hiiri

Hiiri on pieni laite, jonka avulla voi osoittaa ja valita tietokoneen näytössä näkyviä kohteita. Hiiriä on monenlaisia, mutta perinteisesti hiiri muistuttaa oikeaa hiirtä. Se on pieni ja pitkulainen, ja se liitetään keskusyksikköön pitkän johdon avulla, joka muistuttaa häntää. Uudet hiiret voivat olla langattomia.

Kuva tietokoneen hiirestä
Hiiri

Hiiressä on yleensä kaksi painiketta: ykköspainike (tavallisesti vasemmalla) ja kakkospainike. Hiiren painikkeiden välissä on usein myös pyörä, jonka avulla voi vierittää näytön tietoja.

Kuva hiiriosoittimista
Hiiriosoittimet

Kun siirrät hiirtä, osoitin liikkuu näytössä samaan suuntaan. (Osoittimen ulkonäkö saattaa vaihdella riippuen siitä, missä kohdassa näyttöä se on.) Kun haluat valita kohteen, sinun on osoitettava sitä ja napsautettava (painettava ja vapautettava) ykköspainiketta. Tietokonetta käytetään pääasiassa hiiren avulla osoittamalla ja napsauttamalla. Lisätietoja on ohjeaiheessa Hiiren käyttäminen.

Näppäimistö

Näppäimistöä käytetään pääasiassa tekstin kirjoittamiseen. Siinä on kirjain- ja numeronäppäimiä kuten kirjoituskoneen näppäimistössä. Lisäksi siinä on erikoisnäppäimiä:

  • Ylärivillä olevien toimintonäppäimien avulla voi suorittaa erilaisia toimintoja riippuen siitä, missä ympäristössä näppäimiä käytetään.

  • Numeroiden kirjoittaminen onnistuu nopeasti numeronäppäimillä, jotka ovat yleensä näppäimistön oikeassa reunassa.

  • Siirtymisnäppäimien, kuten nuolinäppäimien, avulla voi siirtyä asiakirjassa tai WWW-sivulla toiseen paikkaan.

Kuva näppäimistöstä
Näppäimistö

Näppäimistöllä voi suorittaa lähes samat tehtävät kuin hiirellä. Lisätietoja on ohjeaiheessa Näppäimistön käyttäminen.

Näyttölaite

Tiedot näkyvät näyttölaitteessa visuaalisessa muodossa tekstin ja grafiikan avulla. Näyttölaitteen osaa, jossa tiedot näkyvät, sanotaan näytöksi. Kuten televisioruudussa, tietokoneen näytössä voidaan näyttää liikkumattomia ja liikkuvia kuvia.

Näyttöjä on pääasiassa kahdenlaisia: kuvaputkinäyttöjä (CTR-näyttöjä) ja nestekidenäyttöjä (LCD-näyttöjä), jotka ovat uudempaa tekniikkaa. Kuva on terävä molemmissa näytöissä, mutta nestekidenäytöt ovat ohuempia ja kevyempiä.

Kuva nestekidenäytöstä ja kuvaputkinäytöstä
Nestekidenäyttö (vasemmalla) ja kuvaputkinäyttö (oikealla)

Tulostin

Tietoja voi siirtää tietokoneesta paperille tulostimella. Tietokonetta voi käyttää ilman tulostinta, mutta tulostinta tarvitaan sähköpostiviestien, korttien, kutsujen, ilmoitusten ja muiden asiakirjojen tulostamiseen. Tulostimella voidaan myös tulostaa valokuvia kotona.

Tulostimet ovat yleensä mustesuihkutulostimia tai lasertulostimia. Mustesuihkutulostimet ovat suosittuja kotikäytössä. Niillä voidaan tulostaa mustavalkoisia tai värillisiä asiakirjoja. Myös korkealaatuisten valokuvien tulostaminen onnistuu, kun käytetään erikoispaperia. Lasertulostimet ovat nopeampia ja käteviä, kun tulostetaan paljon.

Kuva mustesuihkutulostimesta ja lasertulostimesta
Mustesuihkutulostin (vasemmalla) ja lasertulostin (oikealla)

Kaiuttimet

Kaiuttimia käytetään äänen toistamiseen. Ne voivat sisältyä keskusyksikköön tai ne voidaan liittää tietokoneeseen kaapeleilla. Kaiuttimet mahdollistavat musiikin kuuntelun ja tietokoneen äänitehosteiden kuulemisen.

Kuva tietokoneen kaiuttimista
Tietokoneen kaiuttimet

Modeemi

Jos haluat yhdistää tietokoneen Internetiin, tarvitset modeemin. Modeemi on laite, joka lähettää ja vastaanottaa tietokonetietoja puhelinlinjaa pitkin tai nopean kaapeliyhteyden avulla. Modeemi voi sisältyä keskusyksikköön, mutta nopeimmat modeemit ovat yleensä erillisiä laitteita.

Kuva kaapelimodeemista
Kaapelimodeemi


Tarvitsetko lisää ohjeita?