Useiden verkon yhdyskäytävien määrittäminen


Jos tietokoneessasi on useita verkkosovittimia ja määrität kullekin sovittimelle oletusyhdyskäytävän (joka luo IP-reititystaulukkoon oletusreitin kaikille aliverkon ulkopuolella sijaitseville kohteille), verkkosi tietoja ei ehkä reititetä oikeisiin kohteisiin, jos muodostat yhteyden erillisiin verkkoihin, joita ei ole suunniteltu olemaan suorassa yhteydessä keskenään. Kaikille aliverkon ulkopuolisille kohteille käytetään vain yhtä yhdyskäytävää, vaikka määrittäisit useita oletusyhdyskäytäviä. Esimerkki tästä on se, että tietokone on yhdistetty sekä useita aliverkkoja sisältävään intranetiin että Internetiin. Jos molemmille sovittimille on määritetty oletusyhdyskäytävä, voit olla yhteydessä joko kaikkiin Internetin tietokoneisiin tai kaikkiin intranetin tietokoneisiin, mutta et molempiin.

Voit ratkaista tämän ongelman tekemällä seuraavat toimet:

 • Määritä oletusyhdyskäytävä sille verkkosovittimelle, jonka verkossa on eniten reittejä (yleensä Internetiin liitetylle verkkosovittimelle).

 • Älä määritä oletusyhdyskäytävää millekään muulle verkkosovittimelle. Käytä sen sijaan kiinteitä staattisia tai dynaamisia reititysprotokollia, kun haluat lisätä muiden erillisten verkkojen reittejä paikalliseen IP-reititystaulukkoon. Jos reititysinfrastruktuuri käyttää IPv4-osoitteille RIP (Routing Information Protocol) -protokollaa, voit ottaa Windowsissa käyttöön RIP-kuuntelijan, jonka avulla tietokone oppii verkon muut reitit "kuuntelemalla" yleislähetyksenä lähetettyjä RIP-sanomia ja lisäämällä reititystaulukkoon IPv4-reittejä. Jos reititysinfrastruktuuri ei käytä RIP-protokollaa, et voi käyttää RIP-kuuntelua. Vaihtoehtona on lisätä yksittäiset reitit IPv4-reititystaulukkoon manuaalisesti route add -p -komennolla. IPv6:n yhteydessä on käytettävä netsh interface ipv6 add route -komentoa.

Oletusyhdyskäytävän määrittäminen

 1. Avaa Verkkoyhteydet napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, ja valitse sitten Ohjauspaneeli. Kirjoita hakukenttään sovitin ja valitse sitten Verkko- ja jakamiskeskuksesta Näytä verkkoyhteydet.

 2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella verkkosovitinta, jolle haluat määrittää oletusyhdyskäytävän, ja valitse sitten Ominaisuudet. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.

 3. Valitse Verkko-välilehti.

 4. Valitse Yhteyden käyttämät osat -kohdassa Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) tai Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) ja valitse sitten Ominaisuudet.

 5. Valitse näyttöön tulevassa valintaikkunassa Hanki IP-osoite automaattisesti tai Käytä seuraavaa IP-osoitetta.

  Kuva Ominaisuudet: Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) -valintaikkunasta
  Ominaisuudet: Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) -valintaikkuna

  Jos määrität verkkosovittimen hakemaan IP-osoitteen automaattisesti, DHCP-palvelin määrittää oletusyhdyskäytävän. Jos teet vaihtoehtoisen määrityksen (vain IPv4), oletusyhdyskäytävä on Vaihtoehtoinen määritys -välilehden Oletusyhdyskäytävä-ruudussa oleva IP-osoite. Voit määrittää vain yhden oletusyhdyskäytävän.

  Jos teet IP-osoitteen määrityksen manuaalisesti, oletusyhdyskäytävä on Yleiset-välilehden Oletusyhdyskäytävä-ruudussa oleva IP-osoite.

RIP-kuuntelijan ottaminen käyttöön

 1. Avaa Ohjelmat ja toiminnot napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, napsauttamalla Ohjauspaneeli, napsauttamalla Ohjelmat, ja napsauttamalla lopuksi Ohjelmat ja toiminnot.

 2. Valitse vasemmanpuoleisessa ruudussa ruudussa Ota Windowsin ominaisuudet käyttöön tai poista ne käytöstä. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.

 3. Valitse RIP-kuuntelija-valintaruutu ja valitse sitten OK.

IPv4-reittien lisääminen manuaalisesti

 1. Avaa komentokehote napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta. Kirjoita hakuruutuun Komentorivi ja valitse sitten tulosluettelosta Komentorivi.

 2. Kirjoita komentokehotteessa route -p add [kohde] [mask <verkkopeite>] [yhdyskäytävä] [metric <metric-arvo>] [if <liittymä>].

  Seuraavassa taulukossa on kuvattu route -p add -komennon parametrit.

  Parametri
  Kuvaus

  kohde

  Määrittää reitin kohteen verkossa. Kohde voi olla IP-osoite tai aliverkon etuliite (eli verkko-osoite tai verkon tunnus, jossa etuliitteen isäntäbitit ovat nollia), isäntäreitin IP-osoite tai oletusreitin osoite 0.0.0.0.

  mask

  Määrittää kohteeseen liittyvän aliverkon peitteen. Aliverkon peite voi olla IP-osoitteeseen tai aliverkon etuliitteeseen kuuluva aliverkon peite, isäntäreitin peite 255.255.255.255 tai oletusreitin peite 0.0.0.0. Jos tätä ei määritetä, järjestelmä käyttää aliverkon peitettä 255.255.255.255. Koska kohteella ja aliverkon peitteellä on reittien määrittämisessä keskinäinen yhteys, kohde ei voi olla tarkempi kuin sitä vastaava aliverkon peite. Toisin sanoen kohteen bitti ei voi olla 1, jos vastaava aliverkon peitteen bitti on 0.

  yhdyskäytävä

  Määrittää seuraavan siirräntävälin IP-osoitteen, jonka kautta kohteen ja aliverkon peitteen määrittämät osoitteet ovat tavoitettavissa. Paikallisesti liitettyjen aliverkkojen reiteillä yhdyskäytävän osoite on kyseiseen aliverkkoon liitetylle liittymälle määritetty IP-osoite. Etäreiteillä (käytettävissä yhden tai usean reitittimen kautta) yhdyskäytävän osoite on naapurireitittimelle määritetty suoraan tavoitettavissa oleva IP-osoite.

  metric

  Määrittää reitin käyttämisen kustannukset kokonaislukuna (1 - 9999). Tätä käytetään valittaessa reititystaulukossa olevien välitettävän paketin kohdeosoitteeseen sopivien reittien välillä. Järjestelmä valitsee reitin, jonka metric-arvo on pienin. Metric-arvo voi kuvata hyppyjen määrää, reitin nopeutta, luotettavuutta, välityskykyä tai hallinnollisia ominaisuuksia.

  if

  Määrittää sen liittymän liittymäindeksin, jonka kautta kohde on tavoitettavissa. Luettelo käyttöliittymistä ja niitä vastaavista liittymäindekseistä on route print -komennon tulosteessa. Voit käyttää liittymäindeksille joko desimaali- tai heksadesimaaliarvoa. Heksadesimaaliarvojen eteen on kirjoitettava 0x. Jos if-parametri jätetään pois, järjestelmä määrittää liittymän yhdyskäytävän osoitteen perusteella.

  Kun käytät -p-parametria, määritetty reitti lisätään rekisteriin ja sitä käytetään IP-reititystaulukon alustamiseen aina, kun TCP/IP-protokolla aloitetaan.

IPv6-reittien lisääminen manuaalisesti

 1. Avaa komentokehote napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta. Kirjoita hakuruutuun Komentorivi ja valitse sitten tulosluettelosta Komentorivi.

 2. Kirjoite komentokehotteeseen netsh interface ipv6 add route [prefix=]<IPv6-osoite>/<kokonaisluku> [interface=]<merkkijono> [[nexthop=]<IPv6-osoite>] [[siteprefixlength=]<kokonaisluku>] [[metric=]<kokonaisluku>] [[publish=]<arvo>] [[validlifetime=]<kokonaisluku>|infinite] [[preferredlifetime=]<kokonaisluku>] [[store=]<arvo>].

  Seuraavassa taulukossa on kuvattu netsh interface ipv6 add route -komennon parametrit.

  Parametri
  Kuvaus

  prefix

  Osoitteen tai aliverkon etuliite, jolle lisätään reitti.

  interface

  Liittymän nimi tai indeksi.

  nexthop

  Yhdyskäytävän osoite, jos etuliite ei ole linkissä (on-link).

  siteprefixlength

  Koko saitin etuliitteen pituus, jos se on linkissä (on-link).

  metric

  Reitin metric-arvo.

  publish

  Arvo on jompikumpi seuraavista seuraavista:

  • no: Ei ilmoitusta reitti-ilmoituksissa (oletusarvo)

  • age: Reitti ilmoitetaan reitti-ilmoituksissa, elinajat lyhenevät

  • yes: Reitti ilmoitetaan reitti-ilmoituksissa, elinajat pysyvät samoina

  Kun publish-parametrin arvo on age, reitti-ilmoitus sisältää voimassa olevan elinajan poistamiseen asti. Kun publish-parametrin arvo on yes, reittiä ei poisteta koskaan voimassa olevan elinajan arvosta riippumatta, ja jokaisessa reitti-ilmoituksessa on (sama) määritetty voimassa oleva elinaika. Kun publish-parametrin arvo on no tai age, reitti poistetaan voimassa olevan elinajan päätyttyä.

  validlifetime

  Reitin voimassaoloaika määritetään päivinä, tunteina, minuutteina ja sekunteina (esimerkiksi 1d2h3m4s). Oletusarvo on infinite (ikuinen).

  preferredlifetime

  Voimassaoloaika, jonka ajan reitti on ensisijainen. Oletusarvo on sama kuin elinaika.

  store

  Arvo on jompikumpi seuraavista:

  • active: Muutos on voimassa vain seuraavaan käynnistykseen asti

  • persistent: Muutos on pysyvä (oletusarvo)Tarvitsetko lisää ohjeita?