Windowsissa voit tulostaa melkeinpä mitä vain: asiakirjoja, kuvia, Internet-sivuja ja sähköpostiviestejä.

Tässä artikkelissa on tietoja tavanomaisista tulostimista sekä Windowsissa tulostamisen perusteista uusille tietokoneen käyttäjille.

Tulostimen hankkiminen

Liikkeissä myydään pääsääntöisesti kolmea tulostintyyppiä. Nämä yleisimmät tulostintyypit on tarkoitettu niin koteihin kuin toimistoihinkin. Jokaisella tulostintekniikalla on hyvät ja huonot puolensa.

Mustesuihkutulostimet

Mustesuihkutulostimet muodostavat tekstiä ja kuvia suihkuttamalla sivulle pieniä mustepisteitä. Mustesuihkutulostimet ovat suosittuja, koska ne ovat tavallisesti suhteellisen edullisia. Mallivalikoima on suuri, ja joukossa on nimenomaan värivalokuvien tulostamiseen suunniteltuja malleja.

Huono puoli sen sijaan on mustesuihkutulostimen suhteellinen hitaus (sivuina minuutissa) lasertulostimeen verrattuna. Mustekasetti täytyy myös aika ajoin vaihtaa.

Kuva mustesuihkutulostimesta
Mustesuihkutulostin

Lasertulostimet

Lasertulostimet tulostavat tekstiä ja grafiikkaa hienojakoista jauhemaista väriainetta käyttäen. Lasertulostimella voi tulostaa mustavalkoisia kuvia ja värikuvia, mutta värikuvia tulostavat mallit ovat usein kalliimpia. Pelkällä mustalla värillä tulostavaa lasertulostinta kutsutaan mustavalkotulostimeksi.

Lasertulostimissa on yleensä suuremmat paperilokerot kuin mustesuihkutulostimissa, joten paperia ei tarvitse lisätä yhtä usein. Ne myös tulostavat nopeammin (useampia sivuja minuutissa) kuin useimmat mustesuihkutulostimet. Lasertulostimen väriainekasetti riittää myös tavallisesti mustesuihkutulostimen mustekasettia pidempään. Tulostusmääristä riippuen voi olla mahdollista saada takaisin lasertulostimen korkeampi hinta.

Kuva lasertulostimesta
Lasertulostin

Monitoimitulostimet

Monitoimitulostin on nopeasti kasvava tulostintyyppi. Monitoimitulostimia ovat AIO (All-in-one) -tulostimet ja MFP (multifunction) -tulostimet. Kuten nimi kertoo, näillä laitteilla voi tehdä monia eri toimia, esimerkiksi tulostaa, skannata valokuvia, tehdä valokopioita ja jopa lähettää fakseja.

Mitä eroa on AIO- ja MFP-tulostimilla? Usein eroa ei ole lainkaan, mutta MFP-tulostimina myytävät laitteet voivat olla suurempia, ja niissä voidaan painottaa nimenomaan toimistokäyttöä.

Monitoimitulostinten pääasiallinen myyntivaltti on käytön helppous. Kolmen laitteen työt sujuvat yhdellä laitteella. Lisäksi kaikkiin toimintoihin, esimerkiksi valokopiointiin, ei edes tarvita tietokonetta.

Kuva monitoimitulostimesta
Monitoimitulostin

Tulostimen yhdistäminen tietokoneeseen

Tulostimet yhdistetään Windows-tietokoneeseen eri tavoin tulostinmallin mukaan ja sen mukaan, onko kyseessä koti- vai toimistokäyttö.

Nämä ovat esimerkkejä tavallisimmista yhdistämistavoista:

Langalliset tulostimet

Nämä laitteet yhdistetään tietokoneeseen kaapelia ja porttia käyttäen.

Useimmissa kotitulostimissa on USB (Universal Serial Bus) -liitäntä. Vanhemmissa tulostimissa voi kuitenkin olla rinnakkais- tai sarjaporttiliitäntä. Tietokoneen rinnakkaisportissa on usein LPT1-merkintä tai pieni tulostinta kuvaava merkki.

Kun USB-tulostin kytketään tietokoneeseen, Windows yrittää automaattisesti tunnistaa tulostimen ja asentaa ohjelmiston (eli ohjaimen). Ohjainta tarvitaan, jotta tulostin toimii tietokoneen kanssa.

Windows tunnistaa satoja tulostimia automaattisesti. Tutustu kuitenkin aina tulostimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Osa tulostimista edellyttää, että valmistajan ohjelmistot asennetaan ennen tulostimen kytkemistä tietokoneeseen.

Jos kyseessä on vanhempi tulostin tai tulostimessa ei ole USB-liitäntää, tulostin täytyy ehkä asentaa manuaalisesti. Ohjeita on ohjeaiheessa Tulostimen asentaminen.

Langattomat tulostimet

Langaton tulostin muodostaa yhteyden tietokoneeseen radioaalloilla joko Bluetooth- tai Wi-Fi-tekniikkaa käyttäen.

Bluetooth-tulostimen liittäminen tietokoneeseen voi edellyttää, että tietokoneeseen lisätään Bluetooth-sovitin. Useimmat Bluetooth-sovittimet liitetään tietokoneen USB-porttiin.

Kun liität sovittimen tietokoneeseen ja kytket Bluetooth-tulostimeen virran, Windows yrittää asentaa tulostimen automaattisesti tai pyytää sinua asentamaan sen. Jos Windows ei havaitse tulostinta, voit lisätä sen manuaalisesti.

Wi-Fi-tulostin muodostaa tavallisesti erillislaitteena suoran yhteyden langattomaan verkkoon. Lisätietoja on ohjeaiheessa Tulostimen asentaminen kotiverkkoon.

Tietoja paikallisten tulostinten ja verkkotulostinten eroista

Tulostinta kutsutaan paikalliseksi tulostimeksi, jos se kytketään suoraan tietokoneeseen. Erillisenä laitteena suoraan verkkoon kytkettävää tulostinta kutsutaan luonnollisesti verkkotulostimeksi.

Verkkotulostimia käytetään yleensä työpaikoilla, mutta tämä on hyvää vauhtia muuttumassa. Monet tulostinten valmistajat tuottavat nyt verkkoon yhdistettäviä malleja, jotka on tarkoitettu kotikäyttöön. Nämä tulostimet kytketään verkkoon tavallisesti Ethernet-kaapelilla tai langattomalla tekniikalla, kuten Wi-Fi- tai Bluetooth-tekniikalla.

Lisätietoja yhteyden muodostamisesta verkkotulostimeen kotona tai työpaikalla on ohjeaiheissa Tulostimen asentaminen ja Tulostimen asentaminen kotiverkkoon.

Tietoja paikallisen tulostimen jakamisesta toisten kanssa on ohjeaiheessa Tulostimen jakaminen.

Tulostaminen Windowsissa

Windowsin käyttäjä voi tulostaa monella eri tavalla. Tapa määräytyy sen mukaan, mitä on tarkoitus tulostaa. Tämä on luettelo tavanomaisista tulostustehtävistä sekä ohjeista, joissa on tehtäviin liittyvää opastusta.

Tulostusasetusten valitseminen

Kaksipuolinen tai yksipuolinen. Mustavalkotulostus tai väritulostus. Vaaka- tai pystysuuntainen tulostus. Tulostamisen yhteydessä täytyy tehdä myös lukuisia muita valintoja.

Useimmat asetukset ovat Tulosta-valintaikkunassa, joka avataan useimmissa ohjelmissa Tiedosto-valikon kautta.

Kuva WordPadin Tulosta-valintaikkunasta
WordPadin Tulosta-valintaikkuna

Käytettävissä olevat vaihtoehdot ja niiden valintatavat Windowsissa määräytyvät tulostinmallin ja käytettävän ohjelman mukaan. Lisätietoja on tulostimen tai ohjelmiston mukana toimitetuissa ohjeissa. (Osa vaihtoehdoista on käytettävissä vasta, kun napsautat Tulosta-valintaikkunan Asetukset-, Ominaisuudet- tai Lisäasetukset-linkkiä tai -painiketta.)

Tässä kerrotaan yleisimmistä tulostamiseen liittyvistä valinnoista ja niiden merkityksestä:

  • Tulostimen valinta. Käytettävissä olevien tulostinten luettelo. Joissakin yhteyksissä käyttäjä voi valita, että asiakirja lähetetään faksina tai tallennetaan XPS-tiedostona. (Lisätietoja: Tulostaminen Microsoft XPS Document Writeriin.)

  • Sivuväli. Kun haluat valita tiettyjä sivuja tai sivualueita, käytä pilkkuja tai yhdysviivoja. Kun esimerkiksi kirjoitat 1, 4, 20–23, sivut 1, 4, 20, 21, 22 ja 23 tulostetaan.

    Kun Valinta-asetusta käytetään, vain asiakirjan valittu teksti tai kuva tulostetaan. Kun Nykyinen sivu -asetusta käytetään, vain nykyinen näkyvissä oleva sivu tulostetaan.

  • Kopioiden määrä. Asiakirjasta, kuvasta tai tiedostosta voi tulostaa useita kopioita kerralla. Kun valitset Lajittele-valintaruudun, asiakirja tulostetaan kokonaisuudessaan ennen seuraavan kopion tulostamista.

  • Sivun suunta. Sivun suuntaa kutsutaan myös asetteluksi. Vaihtoehtoja ovat Pysty ja Vaaka.

  • Paperikoko. Voit määrittää paperiarkin koon.

  • Kohde tai paperilähde. Tätä kutsutaan myös tulostuskohteeksi ja paperilokeroksi. Voit valita käytettävän paperilokeron. Tämä on erityisen hyödyllistä, jos eri lokeroissa käytetään erikokoista paperia.

  • Kaksipuolinen tulostus. Kun haluat tulostaa arkinmolemmille puolille, käytä kaksipuolista tulostusta.

  • Tulostuksen väri. Valitse mustavalko- tai väritulostus.

Tulostusta odottavien asiakirjojen hallinta

Kun kohde tulostetaan, se siirtyy tulostusjonoon. Tulostusjonon kautta voit tarkastella, keskeyttää tai peruuttaa tulostuksen sekä suorittaa muita hallintatehtäviä. Tulostusjonossa näkyy parhaillaan tulostettavat tai tulostamista odottavat kohteet. Jonossa näkyy myös hyödyllisiä tietoja, kuten tulostuksen tila, tulostava käyttäjä sekä jäljellä olevien sivujen määrä.

Kuva tulostusjonosta
Tulostusjono

Ohjeet ja lisätietoja on ohjeaiheessa Tulostuksen tarkasteleminen, keskeyttäminen ja peruuttaminen.

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostimet – niin kuin tekniikka yleensäkin – ei aina toimi odotetulla tavalla. Jos oma tulostinmallisi ei toimi, kun yhdistät sen tietokoneeseen, tai tulostetut sivut näyttävät haalistuneilta tai muuten omituisilta, ongelman syy täytyy selvittää.

Ongelman ratkaisu voi olla niinkin yksinkertainen kuin väriainekasetin vaihtaminen. Uuden ohjaimen lataaminen ja asentaminen on myös yksi vaihtoehto.

Parasta opastusta saat joka tapauksessa tulostimen käyttöoppaasta tai valmistajan Internet-sivustosta. Lisätietoja on ohjeaiheissa Löydä ja asenna tulostinohjaimia Windows 7 -käyttöjärjestelmään ja Miksi tulostus ei onnistu?Tarvitsetko lisää ohjeita?