Mitä eroa on keskittimellä, kytkimellä, reitittimellä ja tukiasemalla?


Keskittimiä, kytkimiä, reitittimiä ja tukiasemia käytetään yhdistämään tietokoneita toisiinsa verkossa, mutta niiden ominaisuudet eroavat toisistaan.

Keskittimet

Keskittimet mahdollistavat tietoliikenteen verkossa olevien tietokoneiden välillä. Kukin tietokone liitetään keskittimeen Ethernet-kaapelilla, ja tietokoneesta toiseen lähetetyt tiedot kulkevat keskittimen kautta. Keskitin ei pysty tunnistamaan vastaanottamiensa tietojen lähdettä eikä tarkoitettua kohdetta, joten se lähettää tiedot kaikkiin siihen kytkettyihin tietokoneisiin, myös siihen tietokoneeseen, joka lähetti tiedot. Keskitin voi lähettää ja vastaanottaa tietoja, mutta ei samanaikaisesti. Tämän vuoksi keskittimet ovat hitaampia kuin kytkimet. Keskittimet ovat näistä laitteista yksinkertaisimpia ja edullisimpia.

Kuva keskitintä käyttävästä verkosta
Verkko, jossa on keskitin

Kytkimet

Kytkimet toimivat samalla tavoin kuin keskittimet, mutta ne pystyvät tunnistamaan vastaanottamiensa tietojen tarkoitetun kohteen ja lähettävät tiedot vain niihin tietokoneisiin, joiden on tarkoitus vastaanottaa ne. Kytkimet voivat lähettää ja vastaanottaa tietoja samanaikaisesti, joten ne pystyvät lähettämään tietoja nopeammin kuin keskittimet. Jos kotiverkossasi on vähintään neljä tietokonetta tai jos haluat käyttää verkkoasi runsasta tiedonsiirtoa vaativiin tehtäviin (esimerkiksi verkkopelien pelaamiseen tai musiikin jakamiseen), sinun saattaa olla syytä käyttää keskittimen asemesta kytkintä. Kytkimet maksavat hieman enemmän kuin keskittimet.

Reitittimet

Reitittimet mahdollistavat tietokoneiden välisen tietoliikenteen ja voivat siirtää tietoja kahden eri verkon (kuten kotiverkon ja Internetin) välillä. Reitittimen nimi tulee sen kyvystä ohjata verkon liikennettä. Reitittimet voivat olla langallisia (Ethernet-kaapeleita käyttäviä) tai langattomia. Jos haluat vain yhdistää tietokoneita toisiinsa, keskittimet ja kytkimet toimivat hyvin. Jos haluat kuitenkin sallia Internet-yhteyden kaikista tietokoneistasi yhden modeemin kautta, käytä reititintä tai sellaista modeemia, jossa on sisäänrakennettu reititin. Reitittimissä on yleensä myös sisäänrakennettuja suojaustoimintoja, kuten palomuuri. Reitittimet ovat kalliimpia kuin keskittimet ja kytkimet.

Kuva langallista reititintä käyttävästä verkosta
Verkko, jossa on langallinen reititin

Tukiasemat

Tukiasemat tarjoavat langattoman yhteyden langalliseen Ethernet-verkkoon. Tukiasema liitetään keskittimeen, kytkimeen tai langalliseen reitittimeen. Tukiasema lähettää langattomia signaaleja. Sen avulla tietokoneet ja laitteet voivat muodostaa langattoman yhteyden langalliseen verkkoon. Tukiasemat toimivat kuten matkapuhelinverkon tukiasemat: voit vaihtaa paikkaa ja jatkaa langatonta verkkoyhteyttä. Kun muodostat langattoman yhteyden Internetiin julkisesta langattomasta verkosta lentokentällä, kahvilassa tai hotellissa, käytät yleensä tukiasemaa. Jos haluat liittää tietokoneita toisiinsa langattomasti ja sinulla on langatonta verkkoa tukeva reititin, et tarvitse tukiasemaa. Tukiasemissa ei ole sisäänrakennettua Internet-yhteyden jakamistekniikkaa. Jos haluat jakaa Internet-yhteyden, sinun on liitettävä tukiasema reitittimeen tai sellaiseen modeemiin, jossa on sisäänrakennettu reititin.

Kuva langallista reititintä ja tukiasemaa käyttävästä verkosta
Verkko, jossa on langallinen reititin ja tukiasema


Tarvitsetko lisää ohjeita?