Jos haluat pitää useita ohjelmia avoinna samaan aikaan, on syytä tietää, miten ohjelman ikkunat on järjestetty tehtäväpalkissa ja miten ne voi lajitella nopeasti. Useiden ikkunoiden hallinnan opetteleminen nopeuttaa ikkunaan siirtymistä ja avointen ikkunoiden järjestämistä itsellesi sopivalla tavalla.

Ikkunoiden esikatselu tehtäväpalkissa

Kaikki avoimet ikkunat on esitetty tehtäväpalkin painikkeina. Jos avoinna on useita ikkunoita (ohjelmassa on esimerkiksi avattu useita tiedostoja tai ohjelmasta, kuten Internet-selaimesta, on avattu useita esiintymiä), Windows ryhmittelee saman ohjelman avoimet ikkunat automaattisesti yhden otsikoimattoman tehtäväpalkin painikkeen alle. Kun tehtäväpalkin painiketta osoitetaan, näkyviin tulee pikkukuva painiketta vastaavista ikkunoista.

Avointen ikkunoiden esikatselu Aero Peek -toiminnolla

 1. Osoita tehtäväpalkissa olevaa ohjelmapainiketta.

 2. Osoita pikkukuvaa. Muut avoimet ikkunat häipyvät tilapäisesti näkyvistä ja vain valittu ikkuna jää näkyviin.

 3. Osoita jotakin toista pikkukuvaa, kun haluat avata sen ikkunan esikatselun.

Voit palauttaa työpöytänäkymän siirtämällä hiiren osoittimen pois pikkukuvien päältä.

Vihje

 • Voit avata esikatselussa olevan ikkunan napsauttamalla pikkukuvaa.

Jos et halua ryhmittää tehtäväpalkin painikkeita, voit poistaa ryhmityksen käytöstä. Ilman ryhmitystä et voi kuitenkaan ehkä tarkastella kaikkia tehtäväpalkin painikkeita kerralla.

Samankaltaisten tehtäväpalkin painikkeiden ryhmityksen lopettaminen tehtäväpalkissa

 1. Avaa Ominaisuudet: Tehtäväpalkki ja Käynnistä-valikko napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, napsauttamalla Ohjauspaneeli, napsauttamalla Ulkoasu ja mukauttaminen, ja valitsemalla sitten Tehtäväpalkki ja Käynnistä-valikko.

 2. Valitse Tehtäväpalkki-välilehden Tehtäväpalkin ulkonäkö -kohdassa olevasta Tehtäväpalkin painikkeet -valikosta Älä koskaan yhdistä ja valitse sitten OK.

Lisätietoja tehtäväpalkin painikkeiden mukauttamisesta on ohjeaiheessa Tehtäväpalkin painikkeiden näkymisen muuttaminen.

Avoimien ikkunoiden tarkasteleminen esikatselunäkymässä Aero Flip 3D:n avulla

Flip 3D:n avulla voit tarkastella kaikkia avoimia ikkunoita (esimerkiksi avoimia tiedostoja, kansioita ja asiakirjoja) nopeasti esikatselunäkymässä napsauttamatta tehtäväpalkkia. Flip 3D tuo avoimet ikkunat näkyviin pinoon. Pinon päällimmäisenä on avoin ikkuna. Jos haluat tarkastella muita ikkunoita, voit selata pinoa.

Kuva Windowsista Flip 3D -näkymässä
Ikkunasta toiseen siirtyminen Flip 3D:n avulla

Ikkunoiden vaihtaminen Flip 3D:n avulla

 1. Avaa Flip 3D painamalla näppäinyhdistelmää Windows-näppäinKuva Windows-näppäimestä+sarkain.
 2. Kun pidät Windows-näppäintä Kuva Windows-näppäimestä painettuna, voit selata avoimia ikkunoita painamalla sarkainnäppäintä toistuvasti tai pyörittämällä hiiren pyörää.
 3. Vapauttamalla Windows-näppäimen Kuva Windows-näppäimestä voit näyttää päällimmäisen ikkunan. Saat haluamasi ikkunan näkyviin myös napsauttamalla jotakin kyseisen ikkunan osaa.
  Jos haluat sulkea Flip 3D:n, vapauta sekä Windows-näppäin Kuva Windows-näppäimestä että sarkainnäppäin.

Vihje

 • Voit pitää Flip 3D -ohjelman auki painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Windows-näppäin Kuva Windows-näppäimestä+sarkain. Voit sitten selata ikkunoita sarkainnäppäimellä. (Voit myös siirtyä seuraavaan ikkunaan painamalla oikeaa nuolinäppäintä tai alanuolinäppäintä sekä siirtyä edelliseen ikkunaan painamalla vasenta nuolinäppäintä tai ylänuolinäppäintä.) Voit sulkea Flip 3D:n Esc-näppäimellä.

Huomautus

 • Flip 3D ja tehtäväpalkin ikkunoiden esikatselunäkymät eivät toimi, jos tietokoneen näyttösovitin ei voi näyttää kehittyneitä visuaalisia tehosteita, joita Windows tukee. Lisätietoja Aero-työpöytätekniikkaan liittyvien ongelmien korjaamisesta saat etsimällä ohje- ja tukipalveluista hakusanoilla "aeron vianmääritys".

Ikkunaan siirtyminen

Voit vaihtaa käsiteltävän avoimen ikkunan nopeasti myös näppäinyhdistelmällä Alt+sarkain. Kun painat näppäinyhdistelmää Alt+sarkain, näyttöön tulee luettelo kaikista avoimista tiedostoista.

Voit valita tiedoston pitämällä Alt-näppäintä painettuna ja jatkamalla sarkainnäppäimen painamista, kunnes olet korostanut avattavan tiedoston. Vapauttamalla näppäimet voit tarkastella valitsemaasi ikkunaa.

Kuva esikatselusta painettaessa Alt+sarkain
Ikkunasta toiseen siirtyminen painamalla Alt+sarkain

Vihje

 • Paina Ctrl+Alt+sarkain, niin valintaikkuna pysyy avoinna. Voit sitten selata ikkunoita sarkainnäppäimellä. Jos painat Enter-näppäintä, valittu ikkuna avataan. Jos painat Esc-näppäintä, valintaikkuna suljetaan.

Ikkunoiden järjestäminen

Voit järjestää avoimet ikkunat jollakin seuraavista kolmesta tavasta:

 • Limittäin, jolloin ikkunat asetetaan yksittäiseen pinoon, joka on aseteltu siten, että ikkunoiden nimet ovat näkyvissä.

 • Allekkain, jolloin ikkunat asetetaan vähintään yhteen pystypinoon sen mukaan, montako ikkunaa on avattu.

 • Vierekkäin, jolloin kukin ikkuna – avoin, mutta ei suurennettu – asetetaan työpöydälle, jotta voit tarkastella kaikkia ikkunoita kerralla.

Kuva ikkunoista järjestettyinä limittäin, allekkain ja vierekkäin
Ikkunat järjestettyinä limittäin (vasemmalla), allekkain (keskellä) ja vierekkäin (oikealla)

Voit järjestää avoimet ikkunat napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella tyhjää kohtaa tehtäväpalkissa ja valitsemalla Limitä ikkunat, Näytä ikkunat päällekkäin tai Näytä ikkunat vierekkäin.

Vihje

 • Jos käytät vain yhtä näyttöä, voit asettaa kaksi ikkunaa vierekkäin kohdistamistoiminnon avulla. Vedä ikkunan otsikkorivi näytön vasempaan tai oikeaan reunaan, kunnes näkyviin tulee laajennetun ikkunan ääriviiva, ja laajenna sitten ikkuna vapauttamalla hiiren painike. Toista tämä toisen ikkunan kohdalla niin, että ikkunat asettuvat vierekkäin. (Jos käytät useaa näyttöä, ikkunat kiinnittyvät sen alueen oikeaan tai vasempaan reunaan, joka kattaa molempien näyttöjen alan.)

Ikkunoiden koon muuttaminen kohdistamistoiminnon avulla

Kohdistamistoiminnon avulla voit muuttaa avoimien ikkunoiden kokoa automaattisesti ja tehokkaasti niin, että kaikki työpöydän käytettävissä oleva tila tai vain osa siitä on käytössä.

Ikkunoiden suurentaminen pystysuunnassa työpöydällä

 1. Osoita avoimen ikkunan ylä- tai alareunaa niin, että osoitin muuttuu kaksipäiseksi nuoleksi Kuva pystynuolesta, joka osoittaa, että ikkunan korkeutta voidaan muuttaa.
 2. Suurenna ikkuna työpöydän korkeuden mukaiseksi vetämällä ikkunan reuna näytön ylä- tai alareunaan. Ikkunan leveys pysyy entisellään.

Voit palauttaa ikkunan sen alkuperäiseen kokoon vetämällä ikkunan otsikkoriviä poispäin työpöydän yläosasta tai vetämällä ikkunan alareunaa poispäin työpöydän alaosasta.

Ikkunan suurentaminen koko työpöydän kokoiseksi

 1. Vedä ikkunan otsikkorivi näytön yläreunaan. Ikkunan ääriviiva laajenee koko näytön kokoiseksi.

 2. Laajenna ikkuna koko työpöydän kokoiseksi vapauttamalla ikkuna.

Voit palauttaa ikkunan sen alkuperäiseen kokoon vetämällä ikkunan otsikkoriviä poispäin näytön yläreunasta.

Kaikkien avoimien ikkunoiden pienentäminen ja työpöydän näyttäminen

Jos haluat tarkastella työpöytää sulkematta avoimia ikkunoita, voit pienentää kaikki ikkunat kerralla napsauttamalla tehtäväpalkin ilmaisinalueen Näytä työpöytä -painiketta.

Voit myös avata työpöydän tilapäisen esikatselun osoittamalla Näytä työpöytä -painiketta hiirellä. Avoimia ikkunoita ei pienennetä, mutta ne häipyvät näkyvistä niin, että työpöytä paljastuu. Ikkunat tulevat näkyviin uudelleen, kun siirrät hiiren osoittimen Näytä työpöytä -painikkeen päältä.

Kuva tilapäisesti pienennetyistä työpöydän ikkunoista
Työpöydän esikatselu Aero Peek -toiminnolla

Vihje

 • Voit pienentää kaikki avoimet ikkunat näppäimistöllä painamalla näppäinyhdistelmää Windows-näppäinKuva Windows-näppäimestä+M. Voit palauttaa pienennetyt ikkunat entiselleen painamalla näppäinyhdistelmää Windows-näppäinKuva Windows-näppäimestä+vaihto+M.


Tarvitsetko lisää ohjeita?