Voit pitää Windowsin avulla kirjaa henkilöistä ja yhteisöistä luomalla yhteystiedot Windowsin yhteystiedot -sovellukseen. Kukin yhteystieto sisältää yhden henkilön tai yhteisön tiedot.

Kun tarvitset tuttavan sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, voit etsiä tiedot Yhteystiedot-kansiosta. Yhteystiedot-kansiossa voi säilyttää myös liiketuttavia koskevia muistiinpanoja. Myös yhteyshenkilöiden kuvat voi tallentaa Yhteystiedot-kansioon.

Avaa Windowsin yhteystiedot napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, ja valitse sitten oma käyttäjänimesi. Kirjoita osoiteriville yhteystiedot ja paina sitten Enter.

Yhteystiedon sisältö

Voit tallentaa jokaisesta yhteystiedosta haluamasi tiedot, joita voivat olla mitkä tahansa seuraavista:

 • Sähköpostiosoitteet. Voit tallentaa yhteyshenkilölle niin monta sähköpostiosoitetta kuin haluat ja asettaa niistä yhden ensisijaiseksi osoitteeksi.

 • Kuva. Yhteyshenkilön kuvan lisääminen voi helpottaa henkilön muistamista.

 • Puhelinnumerot. Voit tallentaa yhteyshenkilön koti-, työ-, matkapuhelin- ja faksinumeron.

 • Katusoitteet. Voit tallentaa yhteyshenkilön koti- ja työosoitteen.

 • Perhetiedot. Voit tallentaa tietoja yhteyshenkilön puolisosta tai kumppanista, lapsista, sukupuolesta, syntymäpäivästä ja vuosipäivistä.

 • WWW-osoitteet. Voit tallentaa yhteyshenkilön koti- ja työsivuston osoitteen.

 • Huomautuksia. Tähän tilaan voit lisätä muita yhteyshenkilöä koskevia tietoja.

Yhteystiedon lisääminen

 1. Avaa Windowsin yhteystiedot napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, ja valitse sitten oma käyttäjänimesi. Kirjoita osoiteriville yhteystiedot ja paina sitten Enter.

 2. Valitse Uusi yhteystieto ja kirjoita haluamasi yhteyshenkilöä koskevat tiedot välilehdissä oleviin ruutuihin. Valitse sitten OK. Kaikkiin ruutuihin ei tarvitse lisätä tietoja.

Huomautus

 • Jos lisäät uudelle yhteyshenkilölle sähköpostiosoitteen, valitse ensin Lisää ja valitse vasta sitten OK.

Tietojen lisääminen yhteystietoon

 1. Avaa Windowsin yhteystiedot napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, ja valitse sitten oma käyttäjänimesi. Kirjoita osoiteriville yhteystiedot ja paina sitten Enter.

 2. Kaksoisnapsauta muutettavaa yhteystietoa.

 3. Valitse välilehti, johon haluat lisätä tietoja, ja kirjoita tiedot käytettävissä oleviin ruutuihin. Valitse sitten OK.

Yhteyshenkilön kuvan lisääminen ja vaihtaminen

Windows lisää jokaiselle yhteyshenkilölle oletuskuvan. Voit vaihtaa kuvan valokuvaksi tai muuksi kuvaksi.

 1. Avaa Windowsin yhteystiedot napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, ja valitse sitten oma käyttäjänimesi. Kirjoita osoiteriville yhteystiedot ja paina sitten Enter.

 2. Kaksoisnapsauta yhteyshenkilöä, jonka kuvan haluat vaihtaa.

 3. Valitse yhteyshenkilön kuva Nimi ja sähköposti -välilehdessä ja tee jokin seuraavista toimista:

  • Kun haluat lisätä uuden kuvan, napsauta kuvaa ja valitse Vaihda kuvaa. Etsi haluamasi kuva, napsauta sitä, valitse Aseta ja valitse sitten OK.

  • Jos haluat poistaa aiemman kuvan, napsauta kuvaa, valitse Poista kuva ja valitse sitten OK. Kuva korvautuu Windowsin oletusarvona olevalla yhteystietokuvalla. (Oletuskuvaa ei voi poistaa.)

Yhteystietoryhmien (postituslistojen) luominen

Voit luoda myös yhteystietoryhmiä. Se tarkoittaa usean yhteyshenkilön yhdistämistä ryhmäksi, jolla on yksi sähköpostiosoite. Jos lähetät sähköpostiviestin yhteystietoryhmälle, se lähetetään kaikille ryhmän henkilöille. Sähköpostiviestin lähettäminen yhteystietoryhmälle voi olla huomattavasti helpompaa kuin nimien lisääminen viestiin yksi kerrallaan – etenkin, jos lähetät viestejä usein samalle ryhmälle.

Lisätietoja on ohjeaiheessa Yhteystietoryhmien (postituslistojen) luominen.

Yhteystietojen lähettäminen muille

Henkilöiden ja yritysten yhteystietoja voi paitsi säilyttää myös lähettää muille. Puhelinnumeroita, osoitteita ja muita tietoja ei tarvitse kirjoittaa erikseen sähköpostiviestiin. Riittää, että lähetät haluamasi yhteystiedot. Yhteystiedot lähetetään tavallisesti sähköpostiviestin liitteenä. (Tiedostot liitetään eri sähköpostiohjelmissa eri tavalla.)

Jos haluat lähettää yhteystiedot käyttäjälle, joka käyttää jotakin muuta Windows-versiota, yhteystiedot täyty ehkä viedä ensin toiseen muotoon. Lisätietoja on ohjeaiheessa Yhteystietojen tuominen ja vieminen sekä yhteystietojen muodon muuttaminen.Tarvitsetko lisää ohjeita?