Microsoftin palvelusopimus

Päivitetty 11.6.2014
Voimassa 31.7.2014 alkaen

Kiitos, että olet valinnut Microsoftin!

Tämä on sopimus käyttäjän ja Microsoft Corporationin (tai käyttäjän asuinpaikan mukaan määräytyvän Microsoft-yhtiön kohdan 12 mukaisesti) välillä. Sopimuksessa on kuvattu kohdassa 1.1 eriteltyjen ohjelmistojen ja palvelujen käyttöoikeudet. Osa tämän Sopimuksen ehdoista on esitetty kysymys ja vastaus -muodossa, jotta ne olisivat helpommin ymmärrettävissä. Koko Sopimus on syytä lukea, koska kaikki ehdot ovat tärkeitä ja ne muodostavat yhdessä oikeudellisesti sitovan sopimuksen, joka astuu voimaan, kun käyttäjä hyväksyy sen. Lisäksi on asiakirjoja ja käytäntöjä, jotka on sidottu tähän Sopimukseen ja jotka käyttäjän tulisi myös lukea.

1. Sopimuksen kattavuus, hyväksyminen ja muutokset

1.1. Mitkä palvelut tämä Sopimus kattaa? Outlook.com (aiemmin Hotmail), OneDrive (aiemmin SkyDrive), Microsoft-tili, Microsoftin perheturva, Windowsin valokuvavalikoima, Windowsin elokuvatyökalu, Windows Liven sähköposti, Windows Live Writer (näihin palveluihin viitataan kokonaisuutena termillä ”Windows-palvelut”); Office.com, Microsoft Office 365 Home Premium, Microsoft Office 365 University ja muut Microsoft Office -tuotteisiin kuuluvat palvelut, jotka liittyvät tähän sopimukseen lisäsopimuksen kautta (”Office-palvelut”). Bing ja MSN ovat tämän sopimuksen kattamat ensisijaiset palvelut. Näihin palveluihin sekä muihin ohjelmistoihin, verkkosivustoihin ja palveluihin, jotka liittyvät tähän Sopimukseen, viitataan nimellä ”Palvelut”.

1.2. Mitä ehtoja käyttäjän tulee noudattaa käyttäessään Palveluita? Microsoftin tavoitteena on luoda turvallisempi ja suojatumpi ympäristö, joten siksi se vaatii, että käyttäjien on Palveluita käyttäessään noudatettava näitä ehtoja (”tätä Sopimusta”). Palveluja ei saa käyttää kolmansien osapuolten oikeuksia rikkovalla tavalla, mukaan lukien rajoituksetta yksityishenkilön tai juridisen henkilön tietoinen vahingoittaminen.

1.3. Miten tämä Sopimus hyväksytään? Microsoft tekee tarjouksen käyttäjälle tarjoamalla mahdollisuutta tilata Palveluja. Nämä ehdot on hyväksyttävä antamalla suostumus, ennen kuin Palveluja voi käyttää. Ehdot ja suostumus muodostavat voimassa olevan sopimuksen käyttäjän ja Microsoftin välillä. Käyttämällä Palveluja tai hyväksymällä nämä ehdot käyttöliittymän hyväksyntävaihtoehdolla käyttäjä vahvistaa noudattavansa tätä Sopimusta muokkaamatta sitä. Jos käyttäjä ei hyväksy sopimuksen ehtoja, hän ei saa käyttää Palveluja.

1.4. Voiko Microsoft muuttaa tätä Sopimusta käyttäjän hyväksymisen jälkeen? Kyllä. Microsoft ilmoittaa, jos se aikoo muuttaa tätä Sopimusta. Tämän Sopimuksen ehtoja saatetaan muuttaa, jos (i) se on tarpeen sovellettavan lain perusteella, mukaan lukien rajoituksetta kyseiseen lakiin tehdyt muutokset, (ii) se on tarpeen sovellettavaan lakiin perustuvan ohjeistuksen ja/tai määräyksen perusteella, (iii) palvelun ja korvauksen välinen vastaavuussuhde on epäjärjestyksessä, (iv) se on tarpeen teknisen syyn vuoksi, (v) se on tarpeen Palvelujen käytön varmistamiseksi tai (vi) ehtoja on muutettava käyttäjän eduksi. Ilmoitamme muutoksesta ennen sen voimaantuloa joko käyttöliittymän kautta, sähköpostitse tai jollakin muulla käytännöllisellä tavalla. Käyttäjälle annetaan mahdollisuus irtisanoa Palvelut vähintään 30 päivää ennen kuin muutos astuu voimaan. Jos käyttäjä ei irtisano Palveluita irtisanomisjakson kuluessa (kohdassa 4.3 kuvatun prosessin mukaisesti), hän hyväksyy tämän Sopimuksen muuttamisen. Viittaamme tähän myös erikseen, kun ilmoitamme tähän Sopimukseen tehtävästä muutoksesta.

1.5. Millaisia muutoksia Palveluihin voi odottaa tulevan? Parannamme Palveluja jatkuvasti ja julkaisemme uusia ominaisuuksia tai sovellamme palveluja toimintojen parantamiseksi ja päivittämiseksi. Saatamme myös muuttaa palveluja tai poistaa ominaisuuksia milloin tahansa. Syitä voivat muun muassa olla seuraavat: Microsoftin tekemiin sopimuksiin kolmansien osapuolien aineistojen tuomisesta saataville tulee rajoituksia, palvelujen tarjoaminen ei enää ole Microsoftille kannattavaa, tekninen edistyminen aiheuttaa muutoksia tai asiakaspalautteen perusteella muutos on tarpeellinen. Ilmoitamme maksullisiin Palveluihin tehtävistä merkittävistä muutoksista etukäteen. Saatamme julkaista Palveluja tai niiden ominaisuuksia beetaversiona, joka ei välttämättä toimi oikein tai samalla tavalla kuin lopullinen versio. Microsoft ilmoittaa käyttäjälle ennakkoon myös silloin, jos muutos Palveluihin aiheuttaa sen, että käyttäjä menettää Sisältönsä (määritetty jäljempänä). Käyttäjä voi irtisanoa Palvelut milloin tahansa kohdassa 4.3 kuvattua prosessia noudattaen.

1.6. Minkä ikäiset henkilöt saavat käyttää Palveluja? Palveluja käyttämällä käyttäjä samalla vakuuttaa, että hän on asuinpaikkansa lakien mukaisesti täysi-ikäinen tai että hänellä on vanhemman tai laillisen huoltajan hyväksyntä, joka vahvistaa tämän Sopimuksen ehtojen noudattamisen. Jos käyttäjä ei tiedä, onko hän saavuttanut täysi-ikäisyyden asuinpaikassaan tai ei ymmärrä tätä kohtaa, ei tiliä pidä luoda, ennen kuin vanhemmalta tai lailliselta huoltajalta on pyydetty apua. Jos käyttäjä on tilin luovan alaikäisen vanhempi tai laillinen huoltaja, käyttäjä hyväksyy tämän Sopimuksen alaikäisen puolesta ja on vastuussa kaikesta tilien tai Palvelujen käytöstä, mukaan lukien ostot, huolimatta siitä, onko alaikäisen tili jo olemassa vai luodaanko se myöhemmin.

2. Microsoft-tili

2.1. Mikä on Microsoft-tili? Microsoft-tili on palvelu, jonka avulla käyttäjä pystyy kirjautumaan Microsoftin sekä tiettyjen Microsoftin yhteistyökumppaneiden tuotteisiin, sivustoihin ja palveluihin. Windows-palvelujen ja Office-palvelujen käyttämistä varten käyttäjän tulee kirjautua sisään Microsoft-tilillä. Kun käyttäjä luo Microsoft-tiliä, häntä pyydetään antamaan käyttäjätunnus ja salasana, joitakin demografisia tietoja (maa, syntymäaika, sukupuoli ja postinumero) sekä suojaustietoja, kuten vaihtoehtoinen sähköpostiosoite tai puhelinnumero. Sähköpostiosoite tai käyttäjänimi, jota käyttäjä käyttää Microsoft-tilin luomiseen, on yksilöivä niin kauan kuin käyttäjän Microsoft-tili on aktiivinen. Jos käyttäjä itse tai Microsoft sulkee käyttäjän Microsoft-tilin tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti, sähköpostiosoite tai käyttäjätunnus voidaan kierrättää järjestelmäämme tai antaa toiselle käyttäjälle. Microsoft-tilin jo omistavien käyttäjien on ehkä toimitettava suojaustietoja, jotta he voivat jatkaa Microsoft-tilinsä käyttöä. Käyttäjä voi käyttää ja hallita Microsoft-tiliään sekä suojaustietojaan käymällä Suojaustietojen verkkosivulla (https://account.live.com/proofs/Manage). Käyttäjän on syytä tarkistaa Tietosuojatiedot (määritetty jäljempänä) ymmärtääkseen, miten Microsoft kerää ja käyttää käyttäjän Microsoft-tiliin liittyviä tietoja. Käyttäjä on vastuussa tilitietojen ja salasanan pysymisestä luottamuksellisina tietoina. Käyttäjä voi Microsoft-tilinsä avulla käyttää muita Microsoft-tuotteita, -verkkosivustoja ja -palveluja (kuten Windowsia, Xbox-palveluita ja Windows Phonea). Jos käyttäjä tekee niin, ja kyseisten tuotteiden, verkkosivustojen ja palvelujen ehdot, mukaan lukien niiden tietosuojatiedot, poikkeavat tästä sopimuksesta, myös ne voivat olla voimassa kyseistä tuotetta, verkkosivustoa tai palvelua käytettäessä. Käyttäjän pitää kirjautua Microsoft-tiliinsä säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa, pitääkseen Microsoft-tiliinsä liitetyt palvelut aktiivisina, paitsi jos maksettua Palvelujen osaa koskevassa tarjouksessa on ilmoitettu toisin. Jos käyttäjä ei kirjaudu sisään tämän jakson aikana, suljemme käyttäjän tilin (mikä merkitsee sitä, ettei käyttäjällä ole pääsyä Windows-palveluihin, Office-palveluihin, tiliinsä tallennettuun sisältöön tai mihinkään muuhun tuotteeseen tai palveluun, joka käyttää Microsoft-tiliä. Jos käyttäjän Palvelut irtisanotaan, poistamme käyttäjän Microsoft-tiliin liitetyt tiedot ja Sisällön (määritetty jäljempänä) tai poistamme muilla tavoin yhteyden käyttäjän ja käyttäjän Microsoft-tilin välillä, ellei laki velvoita meitä säilyttämään ne.

2.2. Entä jos en pysty käyttämään Microsoft-tiliäni? Jos olet unohtanut salasanasi tai jos et voi muutoin käyttää Microsoft-tiliäsi, voit palauttaa Microsoft-tilisi käymällä salasanan palauttamissivulla (https://account.live.com/password/reset). Teemme parhaamme auttaaksemme sinua palauttamaan Microsoft-tilisi, mutta emme pysty takaamaan, että Microsofttilisi palautetaan tai että Sisältösi voidaan palauttaa.

2.3. Entä jos olen hankkinut Microsoft-tilini joltakin muulta toimittajalta kuin Microsoftilta? Microsoft ei salli käyttäjien siirtää Microsoft-tilejään, vaikka joissakin tapauksissa sallimme käyttäjälle Microsoft-tilin hankkimisen kolmannen osapuolen kautta. Näitä ovat muiden muassa koulu, yritys, Internet-palveluntarjoaja tai hallitun toimialueen (http://www.domains.live.com) järjestelmänvalvoja. Tällaisissa tapauksissa kyseisellä kolmannella osapuolella saattaa olla käyttäjän Microsoft-tiliä koskevia lisäoikeuksia, kuten mahdollisuus palauttaa salasana, tarkastella tilin käyttö- tai profiilitietoja, lukea tai tallentaa Sisältöä käyttäjän tilille tai sulkea tai irtisanoa käyttäjän Microsoft-tili. Näissä tapauksissa tämän Sopimuksen ja kaikki kyseisen kolmannen osapuolen käyttöehdot ovat voimassa. Kolmannen osapuolen on toimitettava kyseiset käyttöehdot käyttäjälle. Microsoft ei ole vastuussa kolmansien osapuolten lisäkäyttöehdoista. Jos käyttäjä on hallitun toimialueen järjestelmänvalvoja, hän on vastuussa kaikista hallitun toimialueen tilien tapahtumista, jotka aiheutuvat hänen huolimattomuudestaan tai laiminlyönneistään.

3. Sisältö

3.1. Kuka omistaa Sisällön, jonka käyttäjä lataa Palveluihin? Käyttäjä. Joidenkin Palvelujen avulla käyttäjä voi viestiä muiden kanssa ja jakaa tai tallentaa eri tyyppisiä tiedostoja, kuten valokuvia, asiakirjoja, musiikkia ja videoita. Käyttäjän viestinnän ja tiedostojen sisältö ovat ”Sisältöä”, emmekä vaadi käyttäjän Palveluihin tuottaman Sisällön omistusoikeutta lukuun ottamatta sellaista aineistoa, jonka käyttöoikeuden olemme myöntäneet käyttäjälle ja jonka käyttäjä saattaa sisällyttää omaan Sisältöönsä (kuten ClipArt-kuviin). Käyttäjän Sisältö pysyy hänen omanaan, ja hän on vastuussa siitä. Microsoft suosittelee Sisällön varmuuskopioimista säännöllisesti.

3.2. Kuka voi käyttää käyttäjän Sisältöä? Käyttäjä määrää alustavasti, kuka käyttäjän Sisältöä voi käyttää. Jos käyttäjä kuitenkin jakaa Sisältöä Palvelujen julkisilla alueilla sellaisten toimintojen kautta, jotka sallivat Sisällön julkisen jakamisen, tai käyttäjän valitsemien muiden käyttäjien käytettävissä olevilla jaetuilla alueilla, käyttäjä hyväksyy erikseen, että kuka tahansa käyttäjä, jolle Sisältö on jaettu, voi maksutta käyttää, kopioida, jaella, esittää, siirtää, tallentaa ja välittää viestitse Sisältöä ainoastaan Palvelujen ja muiden Microsoftin tai sen käyttöoikeudenhaltijoiden tuotteiden tai palvelujen yhteydessä. Jos käyttäjä ei halua myöntää kyseistä oikeutta muille, hänen ei pidä käyttää Palveluja Sisällön jakamiseen. Käyttäjä vakuuttaa, että käyttäjällä on tämän Sopimuksen keston ajan tarvittavat oikeudet Palveluihin ladattavaan tai Palveluissa jaettavaan Sisältöön ja että tässä luvussa eritellyn Sisällön käyttö ei ole lainvastaista eikä riko mitään kolmansien osapuolten oikeuksia.

3.3. Mitä Microsoft tekee käyttäjän Sisällöllä? Kun käyttäjä siirtää tai lataa Sisältöä Palveluihin, käyttäjä antaa Microsoft ille maailmanlaajuiset oikeudet käyttää Sisältöä maksutta tarpeen mukaisesti: tarjotakseen Palveluja käyttäjälle (niihin voivat sisältyä Sisällön koon, muodon tai muotoilun muuttaminen sen tallentamisen tai käyttäjälle esittämisen parantamiseksi), käyttäjän suojelemiseksi ja Microsoftin tuotteiden ja palvelujen kehittämiseksi. Microsoft käyttää ja suojelee käyttäjän Sisältöä Tietosuojatiedoissa kuvatulla tavalla (kuten kohdassa 5 on määritetty).

3.4. Millaista mainontaa Palveluissa on? Osa Palveluista on katettu mainonnalla. Microsoftin mukautetun mainonnan hallinta-asetukset ovat oman tietosuojan ja Microsoftin mukautetun mainonnan sivustossa (http://choice.microsoft.com). Emme käytä mitään käyttäjän sähköpostissa, pikaviestinnässä, videopuheluissa tai vastaajaviestissä sanomaa kohdistaaksemme mainontaa käyttäjälle. Emme käytä käyttäjän asiakirjoja, valokuvia tai muita henkilökohtaisia tiedostoja mainonnan kohdistamiseksi käyttäjälle. Mainostamiskäytäntömme on kuvattu yksityiskohtaisesti Tietosuojatiedoissa.

3.5. Minkä tyyppinen Sisältö tai toiminta eivät ole sallittuja? Suojellaksemme asiakkaitamme ja Palvelujamme olemme luoneet nämä Säännöt Palvelujen käyttöä varten. Tätä Sopimusta vastaan rikkovat Sisältö tai toiminta eivät ole sallittuja.

  1. i. Käyttäjä ei saa käyttää Palveluja mihinkään laittomaan toimintaan.

  2. ii. Käyttäjä ei saa osallistua mihinkään toimintaan, joka käyttää hyväksi, vahingoittaa tai uhkaa vahingoittaa lapsia.

  3. iii. Roskapostin lähettäminen tai tilin käyttäminen auttamaan muita lähettämään roskapostia on kielletty. Roskapostia on pyytämättä lähetetty massasähköposti, -julkaisu tai -pikaviestintä.

  4. iv. Sopimatonta kuva-aineistoa ei saa näyttää julkisesti (esimerkiksi alastonkuvia, eläimiin sekaantumista tai pornografiaa).

  5. v. Käyttäjän ei tule osallistua vilpilliseen tai harhaanjohtavaan toimintaan (esimerkiksi yrityksiin pyytää rahaa väärin perustein tai toisena henkilönä esiintymiseen).

  6. vi. Käyttäjä ei saa osallistua toimintaan, joka vahingoittaa Palveluja tai muita ihmisiä (esimerkiksi virusten levittäminen, vainoaminen, vihapuhe tai väkivaltaan yllyttäminen).

  7. vii. Käyttäjä ei saa loukata muiden oikeuksia (esimerkiksi luvaton tekijänoikeuksin suojatun musiikin jakaminen, Bing-karttojen, valokuvien tai muun Sisällön jälleenmyynti tai muu jakelu).

  8. viii. Käyttäjä ei saa osallistua toimintaan, joka loukkaa muiden yksityisyyttä.

Useissa tapauksissa Microsoft saa ilmoituksia Sääntöjen rikkomisesta asiakasvalitusten kautta, mutta käytämme myös automatisoituja tekniikoita tunnistamaan lapsipornoa tai hyväksikäyttöä, joka voisi vahingoittaa järjestelmäämme, asiakkaitamme tai muita ihmisiä. Tutkiessaan näitä tapauksia Microsoft tai sen edustajat käyvät läpi Sisällön ratkaistakseen asian. Nämä lisäykset koskevat Sopimuksessa ja Tietosuojatiedoissa kuvattuja käyttötapoja.

3.6. Voiko Microsoft poistaa käyttäjän Sisällön Palveluista? Kyllä. Pidätämme oikeuden Sisällön kieltämiseen tai sen poistamiseen Palveluista milloin tahansa, jos uskomme sen rikkovan soveltuvaa lakia tai tätä Sopimusta tai jos se ylittää tallennus- tai tiedostokoon rajoitukset. Jos käyttäjän Palveluihin tallentama Sisältö on laillista ja noudattaa tämän Sopimuksen ehtoja, on tekijänoikeuslakien suojaamaa ja käyttäjällä on oikeus käyttää Sisältöä, tarjoamme käyttäjälle mahdollisuuden palauttaa Sisältö. Tätä mahdollisuutta ei sovelleta, jos Sisältö poistetaan palvelimistamme siitä syystä, että Microsoft-tili on käyttämättömänä kohdassa 2.1 mainitun ajan. Saatamme myös estää viestinnän toimittamisen (kuten sähköpostin tai pikaviestinnän) Palveluihin tai Palveluista osana toimia, joilla suojaamme Palveluita tai asiakkaitamme tai muuten panemme täytäntöön tämän Sopimuksen ehtoja.

4. Palvelujen irtisanominen

4.1. Mitä tapahtuu, jos käyttäjä ei noudata tätä Sopimusta? Jos käyttäjä tahallisesti rikkoo tätä sopimusta ja jatkaa velvoitteidensa rikkomista sen jälkeen, kun on saanut huomautuksen, voimme kohtuullisen ajan jälkeen ryhtyä toimiin käyttäjää vastaan. Saatamme muun muassa pyytää käyttäjää lopettamaan tietynlaisen toiminnan, poistaa käyttäjän Sisältöä Palveluista, keskeyttää tai irtisanoa käyttäjän käyttöoikeuden Palveluihin, poistaa käyttäjän Microsoft-tilin käytöstä tai ilmoittaa käyttäjän toimista asianmukaisille viranomaisille. Tämä ehto ei vaikuta Microsoftin laillisiin lisäoikeuksiin lopettaa sopimus heti hyvästä syystä. Tällaisiin syihin lasketaan se, että käyttäjä rikkoo jotakin tämän Sopimuksen olennaista velvoitetta. Olennaiset velvoitteet sisältävät kaikki velvoitteet, joiden on täytyttävä tämän Sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jotka auttavat tämän Sopimuksen tavoitteiden pitämisessä ja joiden täyttymistä voidaan yleisesti olettaa tämän Sopimuksen merkityksen ja sisällön perusteella. Sisällön poistaminen ja Palvelujen irtisanominen merkitsee käyttäjän Microsoft liittyvien tietojen ja Sisällön tuhoamista tai niiden yhteyden poistamista käyttäjän Microsoft-tiliin. Tiedot ja Sisältö tuhotaan tai niiden yhteys poistetaan ja niistä tehdään näin palautuskelvottomia, joten kehotamme käyttäjää tekemään säännöllisesti varmuuskopioita Palveluihin tallentamistaan tiedoista ja Sisällöstä.

4.2. Voiko Palvelujen käyttöoikeuden menettää muilla tavoilla? Kyllä. Jos käyttäjä ei kirjaudu sisään Microsoft-tiliinsä (joko Outlook.comin, OneDriven tai minkä tahansa muun Microsoft-tiliä käyttävän palvelun kautta) vähintään kerran vuodessa (ks. kohta 2.1) tai jos Microsoft lakkaa tarjoamasta osaa Palveluistaan kohdan 1.5 mukaisesti. Siinä tapauksessa käyttäjän tiedot poistetaan pysyvästi kyseisestä osasta Palveluita tai niiden yhteys poistetaan käyttäjän ja käyttäjän Microsoft-tilin välillä, paitsi jos laki velvoittaa meidät säilyttämään tiedot. Jos irtisanomme maksullisen Palvelun, käyttäjälle hyvitetään suoritetut maksut suhteutettuna sen mukaan, miten suuri osuus palvelun käyttöoikeudesta on jäljellä juuri ennen irtisanomista. Jos käyttäjä on tilannut Palvelujen maksullisen osuuden eikä maksa sitä ajoissa, voimme keskeyttää tai irtisanoa käyttäjän Palvelun (lisätietoja on kohdassa 9.11).

4.3. Miten Palvelut voi irtisanoa? Käyttäjä voi irtisanoa Microsoft-tiliinsä liitetyt Palvelut milloin tahansa ja mistä tahansa syystä siirtymällä tilisivulleen (https://account.live.com/closeaccount.aspx). Palvelun irtisanomisesta on lisätietoja kohdassa 9.10. Jos käyttäjä irtisanoo Palvelunsa, nopein tapa poistaa Sisältö Palveluista on sen manuaalinen poistaminen Palvelujen eri osioista (esimerkiksi poistamalla manuaalisesti käyttäjän sähköposti). Käyttäjän tulee kuitenkin ottaa huomioon, että vaikka käyttäjällä ei ehkä ole pääsyä poistamaansa Sisältöön tai suljettuun tiliin liitettyyn Sisältöön, se saattaa olla edelleen tallennettuna järjestelmissämme, ennen kuin ryhdymme hävittämään poistettua Sisältöä järjestelmistämme, ja täten käyttäjä nimenomaisesti suostuu kuvatun kaltaiseen ja tarpeelliseen tietojenkäsittelyyn. Tietosuojatiedoissa on lisätietoja Microsoftin säilytyskäytännöistä.

4.4. Mitä tapahtuu, jos Palvelut irtisanotaan? Jos käyttäjän Palvelut irtisanotaan (joko käyttäjä tai Microsoft irtisanoo ne), käyttäjän oikeus Palveluihin lakkaa heti ja käyttöoikeus Microsoft-ohjelmistoihin päättyy. Käyttäjän on silloin poistettava ohjelmiston asennus, tai vaihtoehtoisesti Microsoft voi poistaa sen käytöstä. Jos käyttäjän Microsoft-tili irtisanotaan (joko käyttäjä tai Microsoft irtisanoo sen, käyttäjän käyttöoikeus Microsoft-tiliinsä päättyy heti. Jos käyttäjän Palvelut irtisanotaan, Microsoft poistaa käyttäjän Microsoft-tiliin liitetyt tiedot ja Sisällön (kuten edellä on määritetty) tai poistaa muilla tavoin yhteyden Microsoft-tilin ja käyttäjän välillä, paitsi jos laki velvoittaa Microsoftin säilyttämään ne. Microsoftilla ei ole velvollisuutta palauttaa Sisältöä käyttäjälle. Siksi Microsoft suosittelee, että käyttäjä tekee Sisällöstään säännöllisesti varmuuskopioita

5. Tietosuoja.

Käyttäjän tietosuoja on tärkeää Microsoftille. Windows-palveluiden tietosuojatiedot (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=253457), Bingin tietosuojatiedot (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248686), MSN:n tietosuojatiedot (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248688) ja Office-palvelujen tietosuojatiedot (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=327851) (yhdessä ”Tietosuojatiedot”) kuvaavat, miten käytämme ja suojaamme käyttäjän Sisältöä sekä mitä tahansa tietoja, joita keräämme käyttäjästä. Nämä tiedot ovat tärkeitä, joten ne on syytä lukea huolellisesti. Tämä Sopimus sisältää Tietosuojatiedot viitteinä. Käyttämällä Palveluja tai suostumalla näihin ehtoihin käyttäjä antaa Microsoftille luvan kerätä, käyttää ja tuoda julki Sisältöään ja tietojaan, kuten Tietosuojatiedoissa on kuvattu.

6. Palvelukatkokset ja varmuuskopiointi

Microsoft pyrkii pitämään Palvelut käynnissä ja saatavilla. Kaikki verkkopalvelut kärsivät kuitenkin toisinaan häiriöistä ja katkoksista. Käyttäjän tulisi säännöllisesti tehdä varmuuskopioita Sisällöstään, jota hän tallentaa Palveluihin. Säännöllinen varmistuskopiointisuunnitelma ja sen noudattaminen voivat auttaa oman Sisällön menetysten estämisessä. Microsoft pyrkii tarjoamaan yksityiskohtaisia palvelun tilan tietoja palvelun tilan sivustossa (http://status.live.com).

7. Ohjelmisto

7.1. Mitä ehtoja Palveluihin kuuluvassa ohjelmistossa sovelletaan? Minkä tahansa Microsoftin käyttäjälle tarjoaman Palveluihin kuuluvan ohjelmiston kohdalla sovelletaan tämän Sopimuksen ehtoja, paitsi jos ohjelmistolla on erillinen käyttöoikeussopimus. Ohjelmistolle myönnetään käyttöoikeus, sitä ei myydä. Microsoft pidättää kaikki oikeudet ohjelmistoon, joita Microsoft ei ole nimenomaisesti myöntänyt käyttösopimusehtojen mukaisesti. Jos tämä Sopimus koskee käyttäjän avaamaa sivustoa, minkä tahansa kyseiseen sivustoon liittyvän kolmannen osapuolen ohjelmakoodin käyttöoikeuden myöntävät ohjelmakoodin omistavat kolmannet osapuolet, ei Microsoft.

7.2. Miten osana Palveluihin toimitettavaa ohjelmistoa voi käyttää? Osana Palvelujen käyttöä Microsoft myöntää käyttäjälle oikeuden asentaa ja käyttää yhtä ohjelmistokopiota laitetta kohti maailmanlaajuisesti niin, että vain yksi henkilö kerrallaan voi käyttää sitä ja ainoastaan siinä tapauksessa, että käyttäjä noudattaa kaikkia muita tämän Sopimuksen ehtoja.

7.3. Onko jotakin, mitä ohjelmistolla tai Palveluilla ei voi tehdä? Kyllä. Muiden tämän Sopimuksen rajoituksien lisäksi käyttäjä ei voi kiertää eikä ohittaa mitään ohjelmistoon tai Palveluihin sisältyvää tai liittyvää teknistä suojakeinoa eikä purkaa, asentaa tai ohjelmoida uudelleen mitään ohjelmistoa tai muuta Palveluihin kuuluvaa ominaisuutta, joka sisältyy Palveluihin tai johon on pääsy Palvelujen kautta. Poikkeuksia tähän ovat vain toiminnot, jotka soveltuva tekijänoikeuslaki erityisesti sallii. Erillisiä ohjelmiston tai Palvelujen osia ei saa asentaa muihin laitteisiin. Ohjelmiston ja Palvelujen julkaiseminen, kopiointi, vuokraus ja lainaus ovat kiellettyjä. Ohjelmiston, minkä tahansa ohjelmiston käyttöoikeuden tai muun ohjelmistoon pääsyn mahdollistavan oikeuden siirto ovat myös kiellettyjä. Käyttäjä ei saa käyttää Palveluja millään luvattomalla tavalla, joka voisi häiritä toisen käyttäjän Palvelujen käyttämistä tai joka antaisi pääsyn mihinkään palveluun, tietoihin, tiliin tai verkostoon. Käyttäjä ei saa sallia valtuuttamattomien kolmansien osapuolien sovellusten pääsyä Palveluihin.

7.4. Miten ohjelmisto päivitetään? Microsoft voi tarkistaa automaattisesti käyttäjän ohjelmiston version. Tämä on välttämätöntä, jotta Palvelut voidaan tarjota. Microsoft voi myös automaattisesti maksua perimättä ladata käyttäjän tietokoneeseen ohjelmistopäivityksiä päivittääkseen, täydentääkseen ja kehittääkseen Palveluja edelleen. Käyttäjää voidaan pyytää hyväksymään tällaisia päivityksiä näiden ehtojen mukaisesti, paitsi jos päivityksiin sisältyy lisäehtoja tai muita ehtoja. Jos käyttäjä hyväksyy ne, kyseisiä muita ehtoja sovelletaan päivitettyyn ohjelmistoon, ja jos käyttäjä kieltäytyy hyväksymästä päivityksiin sovellettavia muita ehtoja, käyttäjä ei voi käyttää eikä saada päivityksiä. Jos käyttäjää ei pyydetä hyväksymään mitään lisäehtoja tai muita ehtoja päivityksen saadakseen, tämä Sopimus kattaa päivityksen. Microsoftilla ei ole velvoitetta toimittaa päivityksiä, eikä se takaa tukevansa järjestelmäversiota, johon ohjelmiston käyttöoikeus on myönnetty.

8. Office-palvelujen, MSN:n ja Bingin lisäehdot

8.1. Office-palvelujen mediaelementit ja -mallit. Jos käyttäjä käyttää Office-palveluja, hänellä saattaa olla käyttöoikeus kuviin, ClipArt-kuviin, animaatioihin, äänitiedostoihin, musiikkitiedostoihin, videoleikkeisiin, malleihin ja muihin sisältömuotoihin (”mediaelementit”), jotka toimitetaan Office.com-sivustosta saatavilla olevan ohjelmiston tai siihen liittyvien palveluiden osana. Microsoft myöntää käyttäjälle oikeuden kopioida, jakaa, esittää ja toistaa mediaelementtejä, jotka sisältyvät Office-palveluihin projekteissa ja asiakirjoissa. Poikkeuksena tähän Käyttäjä ei saa (i) myydä tai levittää mediaelementtien kopioita tai myöntää niiden käyttöoikeuksia yksittäin tai tuotteena, jos tuotteen pääasiallinen arvo on mediaelementit, (ii) myöntää asiakkailleen oikeuksia levittää mediaelementtejä tai myöntää niiden käyttöoikeuksia, (iii) levittää kaupalliseen tarkoitukseen sellaisia mediaelementtejä tai myöntää niiden käyttöoikeuksia, joissa on tunnistettavia yksityisiä henkilöitä, valtionhallintoja, logoja, tavaramerkkejä tai tunnuksia, tai käyttää tämän kaltaisia kuvia tavoilla, jotka ilmaisevat asiakkaan tuotteen, yhteisön tai toiminnon tukemista tai viittaavat johonkin näistä, tai (iv) luoda säädytöntä tai hävytöntä sisältöä mediaelementtien avulla. Muihin mediaelementteihin, jotka ovat käytettävissä muissa sivustoissa joidenkin Office-palvelujen kautta, sovelletaan kyseisten sivustojen ehtoja.

8.2. Bingin ja MSN:n aineistot. Bingissä ja MSN:ssä saatavana olevat artikkelit, valokuvat, videot, kolmansien osapuolien aineistot sekä upotettava videosoitin on tarkoitettu vain käyttäjän ei-kaupalliseen, henkilökohtaiseen käyttöön, ja jos tässä Sopimuksessa ei todeta muuta tai jos Microsoft ei sitä erikseen salli, videosoitinta ei saa ladata, kopioida, julkaista, vuokrata, lainata tai levittää ilman oikeuksien haltijoiden valtuutusta, paitsi ja ainoastaan sovellettavan tekijänoikeuslain erikseen sallimissa rajoissa. Tähän aineistoon myönnetään käyttöoikeus, sitä ei myydä. Microsoft tai muut oikeuksien haltijat pidättävät aineistoon kaikki oikeudet, joita Microsoft ei ole nimenomaisesti myöntänyt käyttösopimusehtojen mukaisesti, epäsuorasti, vastaväitteitä rajoittamalla tai muulla keinoin. Kolmannet osapuolet voivat valintansa mukaan tuoda saataville lisäaineistoja tai -palveluita myytäväksi tai käyttöoikeuksien myöntämistä varten Bingissä tai MSN:ssä. Microsoft ei vastaa tällaisista materiaaleista tai palveluista. Upotettavaa videosoitinta ei saa käyttää ilman Microsoftin erillistä kirjallista lupaa missään sivustossa, jonka pääasiallinen tarkoitus on mainosten esittäminen tai tilaustuottojen hankkiminen tai joka kilpailee suoraan Bingin tai MSN:n kanssa. Käyttäjä tiedostaa, että upotetun videosoittimen käyttö voi aiheuttaa kolmansien osapuolien lisäkustannuksia, käyttömaksuja ja tekijänoikeusmaksuja, mukaan lukien sovellettavia tekijänoikeusmaksuja käyttäjän maassa tai alueella.

8.3. Bing Karttojen lintuperspektiivikuvat. Bing Karttojen kanssa käyttäjä ei saa käyttää lintuperspektiivikuvia Yhdysvalloista, Kanadasta, Meksikosta, Uudesta-Seelannista, Australiasta tai Japanista valtionhallinnon tarkoituksiin ilman Microsoftin erillistä kirjallista lupaa.

9. Jos käyttäjä maksaa Microsoftille, seuraavat ehdot ovat voimassa

9.1. Maksut. Jos johonkin Palvelujen osaan liittyy maksu, käyttäjä suostuu maksamaan kyseisen maksun. Palvelujen hintaan sisältyvät kaikki sovellettavat verot ja valuutanvaihtomaksut, ellei muuta mainita.

9.2. Käyttäjän laskutustili. Käyttäjää pyydetään antamaan maksutapa Palvelun veloitusten maksamista varten kyseisen Palvelun käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttäjä voi tarkastella ja muuttaa laskutustilinsä tietoja ja maksutapaa laskutuksen ja tilien hallinnan sivustossa (https://commerce.microsoft.com). Käyttäjä suostuu pitämään laskutustilin tiedot aina ajan tasalla. Lisäksi käyttäjä antaa Microsoftille luvan käyttää maksutapaansa liittyviä päivitettyjä tilitietoja, jotka pankki tai maksupalvelu on toimittanut. Jos käyttäjä ilmoittaa lopettavansa maksutapansa käytön eikä anna Microsoftille toista maksutapaa kohtuullisessa ajassa saatuaan Microsoftilta kehotuksen toimia niin, Microsoft saattaa keskeyttää tai irtisanoo käyttäjän maksullisen Palvelun hyvästä syystä. Käyttäjän ilmoitus ei vaikuta maksuihin, joita Microsoft on perinyt käyttäjän laskutustililtä, ennen kuin laskutustilin tietoihin tulleisiin muutoksiin on voitu reagoida kohtuullisessa ajassa.

9.3. Laskutus. Ilmoittamalla Microsoftille maksutavan käyttäjä (i) vakuuttaa, että käyttäjällä on valtuudet käyttää ilmoittamaansa maksutapaa ja että kaikki käyttäjän ilmoittamat maksutiedot ovat tosia ja täsmällisiä, (ii) valtuuttaa Microsoft veloittamaan Palveluista käyttäjää ilmoitettua maksutapaa käyttämällä ja (iii) valtuuttaa Microsoftin veloittamaan kaikista Palvelujen maksullisista ominaisuuksista, joiden käyttäjäksi rekisteröidytään tai joita tilataan tämän Sopimuksen ollessa voimassa. Palvelun maksut saatetaan veloittaa käyttäjän valitseman maksutavan mukaan (a) ostohetkellä, (b) pian ostotapahtuman jälkeen tai (c) toistuvana veloituksena, jos kyseessä on tilauspalvelu. Veloitus saatetaan tehdä myös etukäteen, jos käyttäjä on antanut luvan tähän. Microsoft voi myös veloittaa käyttäjän hyväksymän summan ja ilmoittaa käyttäjälle erotuksesta etukäteen, jos kyseessä on toistuva tilauspalvelu. Microsoft voi veloittaa käyttäjältä usean umpeutuneen ja nykyisen laskutuskauden aikaisia maksuja yhdellä kertaa.

9.4. Automaattinen uusiminen. Jos automaattiset uusinnat on sallittu käyttäjän maassa tai alueella, Microsoft ilmoittaa käyttäjälle joko Palvelun käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä tai ennen Palvelun tilauksen automaattista uusimista, että Palvelun tilaus uusitaan automaattisesti. Kun Microsoft on ilmoittanut käyttäjälle, että Palvelujen tilaus uusitaan automaattisesti, Microsoft voi uusia käyttäjän Palvelut automaattisesti ja veloittaa käyttäjältä voimassa olevan maksun uudistamisjaksolta. Microsoft muistuttaa myös, että Palvelujen uusimisveloitus tehdään käyttäjän valitseman maksutavan mukaan, ja toimittaa Palvelun irtisanomisohjeet. Microsoft veloittaa sitten uudistamisjakson voimassa olevan hinnan, ellei käyttäjä ole ilmoittanut tämän Sopimuksen irtisanomisesta vähintään yhtä kuukautta ennen sen tai minkä tahansa uudistamisjakson umpeutumista tai muutoin irtisanonut palvelua Microsoftin osoittamalla tavalla.

9.5. Tiliotteet ja virheet. Microsoft toimittaa käyttäjälle verkkotiliotteen laskutuksen ja tilien hallinnan sivustossa (https://commerce.microsoft.com), jossa tiliotetta voi tarkastella ja sen voi tulostaa. Käyttäjä on velvollinen tarkistamaan tiliotteen säännöllisesti, vähintään kerran kuukaudessa. Muuta tiliotetta ei toimiteta. Käyttäjän vastuulla on tulostaa tai tallentaa kopio kustakin online-tositteesta ja säilyttää tällaiset kopiot. Jos Microsoft tekee laskutusvirheen, se sitoutuu tutkimaan ja korjaamaan virheen mahdollisimman pian käyttäjän ilmoitettua asiasta. Käyttäjän on ilmoitettava Microsoftille selkeästä laskutusvirheestä 120 päivän kuluessa siitä, kun virhe ensimmäisen kerran ilmenee. Jos käyttäjä ei ilmoita asiasta tässä ajassa, käyttäjä vapauttaa Microsoftin kaikista vastuista ja vaateista, jotka aiheutuvat mistä tahansa lievästä laiminlyönnistä aiheutuvasta virheestä. Lisäksi Microsoft ei ole velvollinen korjaamaan virhettä eikä antamaan hyvitystä. Jos Microsoft on muuten havainnut laskutusvirheen, käyttäjälle ilmoitetaan virheestä ja se korjataan mahdollisimman pian.

9.6. Harkinta-aika eli irtisanomisoikeus. Kun käyttäjä pyytää Microsoftilta Palveluja, hän on oikeutettu irtisanomis- eli harkintajaksoon, jonka kesto on 15 päivää alkaen Palvelujen alkamisajasta. Käyttäjä voi irtisanoa Palvelut kohdassa 9.10 kuvatulla tavalla. Lisätietoja Microsoftin maksujen palauttamiskäytännöistä on kohdassa 9.9.

9.7. Kokeilujaksotarjoukset. Jos käyttäjä osallistuu johonkin kokeilujaksotarjoukseen, hänen täytyy irtisanoa Palvelut kokeilujakson lopuksi välttääkseen toistuvat uudet maksut, jollei Microsoft toisin ilmoita. Palvelut voidaan irtisanoa kohdassa 9.10 kuvatulla tavalla. Jos käyttäjä ei irtisano Palveluja, ja Microsoft on ilmoittanut käyttäjälle Palvelujen muuttuvan maksulliseksi tilaukseksi kokeilujakson päätyttyä ja tiedottanut maksuista sekä muista sovellettavista ehdoista, käyttäjä valtuuttaa Microsoftin veloittamaan Palvelujen voimassa olevan hinnan valitun maksutavan mukaisesti.

9.8. Hintamuutokset. Jos Palvelulle on tarjouksen perusteella määritetty tietty kesto ja hinta, kyseinen hinta on voimassa, kunnes tarjousaika umpeutuu. Käyttäjän täytyy hyväksyä uusi tarjous ja hinta, jos hän haluaa jatkaa Palvelujen käyttöä. Jos Palvelut toimitetaan jaksoittain (esimerkiksi kuukausittain), ilman määrättyä ajanjaksoa, eikä kyseessä ole kokeilujakso, Microsoft voi muuttaa Palvelujen hintaa enintään 5 prosenttia vuodessa, kunhan käyttäjälle ilmoitetaan muutoksesta vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Käyttäjällä on mahdollisuus irtisanoa Palvelut ennen hinnan muuttumista. Kun Microsoft ilmoittaa hintamuutoksesta, samalla ilmoitetaan erityisesti myös siitä, että uusi hinta astuu voimaan, jos Palveluja ei irtisanota. Microsoft veloittaa Palvelujen käytöstä uuden hinnan mukaisesti jakson päätyttyä edellyttäen, että käyttäjä ei ole irtisanonut Palveluja. Jos käyttäjä ei hyväksy hintamuutosta, hänen on irtisanottava Palvelut ja lopetettava niiden käyttö ennen hintamuutoksen voimaantuloa. Jos käyttäjä irtisanoo Palvelut, ne päättyvät voimassa olevan palvelujakson loputtua, tai jos Microsoft laskuttaa käyttäjän tiliä laskutuskausikohtaisesti, sen jakson lopussa, jolla irtisanominen tehtiin.

9.9. Maksujen palauttaminen. Yleisesti ottaen maksuja ei palauteta, ellei palautus perustu tavalliseen irtisanomiseen tai johdu hyvästä syystä tai Microsoftin moitittavasta toiminnasta tai puutteesta, mukaan lukien tilanteet, joissa Palveluja ei toimiteta asianmukaisesti. Jos käyttäjällä on oikeus kohdassa 9.6 eriteltyyn harkinta-aikaan, kaikki toteutuneet maksut hyvitetään käyttäjälle kohtuullisessa ajassa.

9.10. Palvelujen irtisanominen. Käyttäjä voi irtisanoa Palvelut milloin tahansa ja ilman erillistä syytä. Lisätietoja Palvelujen irtisanomisesta ja niiden irtisanomisohjeet ovat laskutuksen ja tilien hallinnan sivustossa (https://commerce.microsoft.com). Palvelujen kuvauksen sisältävässä tarjouksessa on lisätietoja (i) kaikista maksuista, joita käyttäjä saattaa olla velvoitettu maksamaan Palveluista laskutustililtään ennen irtisanomispäivää, ja (ii) mahdollisesta Microsoft-tilin käyttöoikeuden menettämisestä Palvelujen irtisanomisen jälkeen.

9.11. Myöhästyneet maksut. Myöhästyneiden maksujen tapauksessa käyttäjän on maksettava kohtuulliset, lain ja säännösten sallimat asianajopalkkiot ja muut oikeuskulut, joita Microsoftille aiheutuu eräpäivän ylittäneiden maksujen perimisestä. Microsoft voi keskeyttää tai irtisanoa käyttäjän Palvelut, jos käyttäjä ei maksa koko maksua ajallaan sen jälkeen, kun hänelle on lähetetty muistutus maksun suorittamisesta asianmukaisen ajan kuluessa. Uhkana maksun suorittamattomuudesta on Palvelujen keskeyttäminen tai irtisanominen. Käyttäjä voi välttää keskeytyksen tai irtisanomisen, jos tarvittava maksu on maksettu muistutuksessa esitettyyn aikaan mennessä. Menettelytapa on toisenlainen, jos puuttuva summa on pienehkö. Määrät, jotka ovat pienempiä kuin kaksi prosenttia laskun kokonaissummasta, katsotaan aina pienehköiksi. Palvelujen keskeytys tai irtisanominen puuttuvien maksujen vuoksi saattaa johtaa Microsoft-tilin käyttöoikeuden menettämiseen.

9.12. Käyttäjälle maksettavat maksut. Jos Microsoft on velkaa käyttäjälle, tämä suostuu antamaan Microsoftille riittävän nopeasti ja tarkasti kaikki tiedot, joita maksun maksamiseen tarvitaan. Käyttäjä on vastuussa kaikista veroista ja maksuista, joiden suorittamiseen tämän maksun maksaminen voi käyttäjän velvoittaa. Jos käyttäjä saa maksun, joka on maksettu virheellisesti, Microsoft voi palauttaa maksun tai hakea sen palautusta ja käyttäjän tulee suostua yhteistyöhön sen mahdollistamiseksi.

9.13. Internet-palvelut ja muut maksut. Käyttäjä on vastuussa Internet-yhteyden tai langattoman yhteyden tarjoajan veloittamien maksujen suorittamisesta. Nämä maksut ovat lisäkustannuksia Palveluista Microsoftille maksettavien maksujen lisäksi. Jos käyttäjä käyttää Palveluja langattomien laitteiden (esimerkiksi puhelinten ja taulutietokoneiden) kautta, käyttäjän langattoman yhteyden tarjoaja voi veloittaa maksuja ilmoituksista, verkon käytöstä, viestinnästä ja muista palveluista, joihin vaaditaan langattomien yhteyksien ja tiedonsiirtopalvelujen käyttöä. Käyttäjän on syytä varmistaa palveluntarjoajaltaan, kuuluvatko jotkin maksut käyttäjän hoidettaviksi. Käyttäjä on yksin vastuussa kaikista maksuista, joita Palveluihin pääsystä minkä tahansa langattoman tai muun yhteyspalvelun kautta aiheutuu.

10. MICROSOFT EI ANNA MITÄÄN LISÄTAKUITA

POIS LUKIEN TAPAUKSET, JOISSA MICROSOFT ON TARKOITUKSELLISESTI PIMITTÄNYT VIKOJA TAI VIAT OVAT TEHNEET PALVELUJEN KÄYTÖN MAHDOTTOMAKSI, MICROSOFT TARJOAA PALVELUT ”SELLAISENAAN”, ”MAHDOLLISINE VIKOINEEN” JA ”SELLAISINA KUIN NE OVAT SAATAVILLA”. MICROSOFT EI TAKAA PALVELUJEN VÄLITYKSELLÄ SAATAVIEN TIETOJEN TÄSMÄLLISYYTTÄ TAI AJANTASAISUUTTA. KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTÄ TIETOKONE- JA TIETOLIIKENNEJÄRJESTELMÄT EIVÄT OLE VIRHEETTÖMIÄ JA ETTÄ SATUNNAISIA KÄYTTÖKATKOKSIA ILMENEE. MICROSOFT EI TAKAA, ETTÄ PALVELUT TOIMIVAT KESKEYTYKSETTÄ, AJANMUKAISESTI, TURVALLISESTI TAI VIRHEETTÄ. MICROSOFT YHTEISTYÖKUMPPANEINEEN, JÄLLEENMYYJINEEN, JAKELIJOINEEN JA MYYJINEEN EI MYÖNNÄ MINKÄÄNLAISIA TAKUITA EIKÄ EHTOJA. KÄYTTÄJÄLLE MYÖNNETÄÄN KAIKKI LAINMUKAISET TAKUUT, MUTTA MICROSOFT EI ANNA MITÄÄN MUITA TAKUITA. MICROSOFT EI MYÖNNÄ MITÄÄN OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI SEKÄ TAKUUT JA VASTUUT TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUDESTA, AMMATTIMAISUUDESTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, ELLEI SOVELLETTAVAN LAIN PAKOTTAVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ MUUTA JOHDU.

11. Vastuunrajoitus

11.1. Microsoft ei ole vastuussa mistään Sisällöstä, mukaan lukien linkeistä kolmansien osapuolien sivustoihin ja käyttäjien tarjoamista toiminnoista. Tällainen Sisältö ja toiminnot eivät kuulu Microsoftille, eivätkä ne edusta Microsoftin mielipidettä.

11.2. Microsoft on ainoastaan vastuussa omista, välillisesti Microsoftin puolesta toimivien asiamiesten ja/tai laillisten edustajien lievistä laiminlyönneistä, jos tämän Sopimuksen olennaisia velvoitteita on rikottu. Olennaiset velvoitteet sisältävät kaikki velvoitteet, joiden on täytyttävä tämän Sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jotka auttavat tämän Sopimuksen tavoitteiden pitämisessä ja joiden täyttymistä voidaan yleisesti olettaa tämän Sopimuksen merkityksen ja sisällön perusteella.

11.3. Microsoft, sen puolesta välillisesti toimivat asiamiehet ja/tai sen lailliset edustajat eivät ole vastuussa mistään ennalta arvaamattomista vahingoista, epätyypillisistä vahingoista ja/tai taloudellisista menetyksistä, jotka johtuvat epäsuorista vahingoista, mukaan lukien voittojen menetykset, elleivät Microsoft, sen puolesta välillisesti toimivat asiamiehet ja/tai sen lailliset edustajat ole toimineet törkeän huolimattomalla tavalla.

11.4. Vastuunrajoitus ei vaikuta mihinkään Microsoftin lakisääteisiin seurausvastuisiin, mukaan lukien rajoituksetta tuotevastuulain alainen vastuu ja takuurikkomusvastuu. Sama koskee Microsoftin, sen puolesta välillisesti toimivien asiamiesten ja/tai sen laillisten edustajien vastuuta kuolematilanteessa, henkilövamman ilmetessä tai terveyden ollessa uhattuna laiminlyönnin seurauksena.

11.5. Tästä Sopimuksesta ja/tai palvelujen käytöstä ei voida tehdä muita sopimuksellisia tai laillisia vaatimuksia kuin tämän osan 11 alakohdissa 11.1–11.4 eriteltyjä vaateita, lukuun ottamatta kaikki Microsoftin sopimuksenalaiset ja/tai lailliset vastuut kuolematilanteessa ja/tai henkilövamman ilmetessä, jos niitä ei ole käsitelty edellä tässä kohdassa 11.

12. Microsoft sopimusosapuoli, käytettävä oikeusistuin ja sovellettava laki – Eurooppa

Jos käyttäjä asuu (tai käyttäjä on yritys, jonka pääkonttori sijaitsee) Euroopassa ja käyttäjä käyttää Palvelujen maksuttomia osia (kuten Bingiä ja MSN:ää), käyttäjän sopimusosapuoli on Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Yhdysvaltain Washingtonin osavaltion lait kattavat kaikki maksuttomiin palveluihin liittyvät vaatimukset vaikuttamatta sen maan pakollista paikallista lainsäädäntöä kohtaan, johon Microsoft suuntaa Palvelunsa. Jos käyttäjä on maksanut osan Palveluista käytöstä (kuten mainokseton Outlook.com tai Office-palvelut), käyttäjän toinen sopimusosapuoli on Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 23-29, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. Kaikkiin maksullisiin Palveluihin liittyviin valituksiin, mukaan lukien kuluttajansuojavalituksiin, sovelletaan sen maan lakeja, johon Microsoft suuntaa käyttäjän Palvelut.

13. Kolmansien osapuolten sivustot

Käyttäjä saattaa voida päästä Palvelujen kautta kolmansien osapuolten sivustoihin tai palveluihin, jotka eivät ole Microsoftin valvomia tai julkaisemia. Microsoft ei ole vastuussa Palvelujen kautta saatavilla olevista kolmansien osapuolten sivustoista, palveluista tai aineistosta. Käyttäjä on täysin vastuussa yhteyksistään mahdollisiin kolmansiin osapuoliin (mainostajat mukaan lukien). Käyttäjän kolmansien osapuolten verkkosivustojen tai palvelujen käyttöä saatetaan valvoa kyseisen kolmannen osapuolen ehtojen mukaisesti.

14. Digitaalisten oikeuksien hallinta

Jos käyttäjä käyttää aineistoa, joka on suojattu digitaalisten oikeuksien hallinnalla (DRM), DRM-ohjelmisto voi automaattisesti pyytää mediakäyttöoikeuksia käyttöoikeuspalvelimesta sekä ladata ja asentaa DRM-päivityksiä, jotta käyttäjä voi käyttää aineistoa.

15. Microsoft .NET Framework -ohjelmisto

Tämä ohjelmisto voi sisältää Microsoft .NET Framework -ohjelmistoa. Tämä ohjelmisto on osa Windows-käyttöjärjestelmää. Käyttäjän .NET Framework -ohjelmiston käyttöön sovelletaan Windowsin käyttöoikeusehtoja.

16. Voimassa pysyminen

Kohdat 6, 9 (määrille, jotka on aiheutettu ennen tämän Sopimuksen päättymistä), 10, 11, 12, 19 ja ne, joita ehtojensa mukaisesti sovelletaan käytön päätyttyä, säilyvät tämän Sopimuksen kaikkien peruutuksien jälkeenkin.

17. Siirtäminen

Microsoft voi luovuttaa, siirtää tai muuten luopua oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tämän Sopimuksen alaisena joko kokonaan tai osittain, kunhan kyseinen luopuminen ei ole milloinkaan vahingollinen käyttäjälle ilman ennakkohuomautusta.

18. Ilmoitukset

Tämä sopimus on sähköisessä muodossa. Microsoft voi lähettää käyttäjälle sähköisessä muodossa tietoja Palveluista, lisätietoja ja tietoja, joita laki velvoittaa antamaan. Microsoft saattaa toimittaa tarvittavat tiedot käyttäjälle sähköpostitse käyttäjän Palveluihin kirjautumisen yhteydessä määrittämään osoitteeseen tai ilmoituksena Microsoftin verkkosivuston käytön kautta. Microsoft suosittelee käyttäjän määrittämän sähköpostiosoitteen seuraamista ja ylläpitämistä. Jos käyttäjä ei suostu saamaan huomautuksia sähköisesti, hänen tulee lopettaa Palvelujen käyttö. Käyttäjä voi lähettää ilmoituksen Microsoftille Palvelujen asiakastukitiedoissa kohdassa 22 mainitulla tavalla.

19. Sopimuksen tulkitseminen

Tämä on koko Sopimus käyttäjän ja Microsoftin välillä käyttäjän Palvelujen käytöstä. Se syrjäyttää kaikki aiemmat käyttäjän Palvelujen käyttöä koskevat sopimukset käyttäjän ja Microsoftin välillä. Tämän Sopimuksen väliotsikot on tarkoitettu vain viittaukseksi, eikä niillä ole juridista vaikutusta. Jos käyttäjä käyttää muita Microsoft-palveluja kuin niitä palveluita, jotka tämä Sopimus kattaa, tai maksaa niistä, erilliset ehdot tai lisäehdot saattavat olla voimassa.

20. Ei kolmannen osapuolen edunsaajia

Tämä Sopimus on vain käyttäjän ja Microsoftin eduksi. Tällä sopimuksella ei ole muita edunsaajia lukuun ottamatta tässä sopimuksessa mainittuja seuraajia ja tahoja.

21. Fonttikomponentit

Käyttäjä voi käyttää fontteja esittääkseen ja tulostaakseen aineistoa vain käyttäessään Palveluja. Fonteissa olevia upotusrajoituksia ei saa kiertää.

22. Tuki

Windows-palveluiden asiakastukea on saatavilla Microsoft Communityn (http://answers.microsoft.com) ja Windowsin sivuston (http://windows.microsoft.com) kautta. MSN Internet Access -asiakastukea on saatavilla MSN-tuesta (https://support.msn.com). Sähköpostitse toimitettavaa Bing- ja Bing-asiakasohjelmien asiakastukea on saatavilla Bing-tuesta (https://support.discoverbing.com). Kaikki tämän Sopimuksen toimeenpanoon liittyvät valitukset on suunnattava tässä lausekkeessa annettuihin sivustoihin. Rajoitettua asiakastukea Office 365 Home Premiumille ja Office 365 Universitylle on saatavilla Office-tuesta (http://office.com/support) (help/how to) ja Microsoft-tuesta (http://support.microsoft.com/ph/13615) (tekninen tuki).

23. Vientirajoitukset

Microsoftin maksuttomat ohjelmistot ja palvelut ovat Yhdysvaltojen ja muiden lainkäyttöalueiden vienti- ja teknologialakien alaisia, ja käyttäjä suostuu noudattamaan kaikkia tällaisia ohjelmistoja ja/tai palveluja koskevia sovellettavia lakeja ja säännöksiä. Näiden maksuttomien ohjelmistojen ja palvelujen siirtäminen kauppasaarron alaiseen maahan tai tietyille kielletyille osapuolille edellyttää Yhdysvaltojen valtionhallinnon lupaa. Lisätietoja on Yhdysvaltain valtiovarainministeriön sivustossa (http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx). Lisäksi maksulliset palvelut ovat Yhdysvaltojen vientilakien ja -säännösten alaisia, ja käyttäjän on noudatettava niitä. Nämä lait sisältävät kohdemaita, loppukäyttäjiä ja loppukäyttöä koskevia rajoituksia. Lisätietoja on Microsoft-tuotteiden vientiä käsittelevässä sivustossa (http://www.microsoft.com/exporting).

ILMOITUKSET

Immateriaalioikeusrikkomusten ilmoitukset ja korvausmenettely. Microsoft kunnioittaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia. Jos käyttäjällä on valituksia immateriaalioikeuksien loukkaamisesta, mukaan lukien tekijänoikeuden loukkaukset, Microsoft suosittelee lähettämään kyseiset huomautukset Microsoftin valitsemalle edustajalle. Lisätietoja ja yhteystiedot ovat tekijänoikeusrikkomusten ilmoituksia ja korvausmenettelyitä (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm) käsittelevässä artikkelissa. Microsoft vastaa tekijänoikeusrikkomusten ilmoituksiin Yhdysvaltain lain kohdan Title 17, United States Code, Section 512(c)(2) määrittämän menettelyn mukaisesti. Jos olosuhteet sitä edellyttävät, Microsoft voi myös poistaa käytöstä tai lopettaa sellaisten Microsoft-palveluiden käyttäjien tilit, jotka voivat toistaa rikkomuksensa.

Microsoft vastaa tekijänoikeusrikkomusten ilmoituksiin Yhdysvaltain lain kohdan Title 17, United States Code, Section 512(c)(2) määrittämän menettelyn mukaisesti. Jos olosuhteet sitä edellyttävät, Microsoft voi myös poistaa käytöstä tai lopettaa sellaisten Microsoft-palveluiden käyttäjien tilit, jotka voivat toistaa rikkomuksensa.

Huomautukset ja immateriaalioikeusasioita koskevat menettelyt mainonnassa. Käyttäjän tulee käydä läpi Microsoftin immateriaalioikeusohjeet (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207), jotka koskevat Microsoftin mainosverkoston immateriaalioikeuksia.

Tekijänoikeutta ja tavaramerkkejä koskevat ilmoitukset. Kaikki Palvelujen osat ovat tekijänoikeussuojattuja. Copyright © 2013 Microsoft Corporation ja/tai sen toimittajat, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki Palvelujen ja sen sisällön omistus- ja tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Microsoftille tai sen toimittajille. Microsoft ja kaikkien Microsoftin tuotteiden, ohjelmistojen ja palveluiden nimet, logot ja kuvakkeet voivat olla Microsoftin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä (http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx) Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Muut muiden yritysten ja tuotteiden nimet voivat olla kyseisten yritysten tavaramerkkejä. Microsoft pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei ole tässä Sopimuksessa nimenomaisesti myönnetty. Tietyissä Microsoftin sivustojen palvelimissa käytetyt tietyt ohjelmistot perustuva osaksi Independent JPEG Groupin työhön. Copyright © 1991–1996 Thomas G. Lane. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietyissä Microsoftin verkkosivustojen palvelimissa käytetty "gnuplot"-ohjelmisto on tekijänoikeussuojattu. Copyright © 1986–1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Kaikki oikeudet pidätetään.

Pörssinoteeraukset ja pörssi-indeksitiedot (indeksiarvot mukaan lukien). © 2013 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tähän sisältyvät tiedot (1) ovat Morningstarin ja/tai sen sisällöntuottajien omaisuutta (2) eivätkä ole kopioitavissa eivätkä jaettavissa, (3) eikä tietojen tarkkuutta, täydellisyyttä tai ajanmukaisuutta taata. Morningstar tai sen sisällöntuottajat eivät ole vastuussa mistään vahingoista tai menetyksistä, joita näiden tietojen käyttäminen voi aiheuttaa. Aiemmat suoritukset eivät takaa tuloksia vastaisuudessa.

Käyttäjä ei saa käyttää mitään Dow Jones IndexesSM-indeksejä, indeksitietoja tai Dow Jones -merkkejä minkään rahoitusinstrumentin tai investointituotteen (joita ovat esimerkiksi johdannaisinstrumentit, rakenteelliset tuotteet, sijoitusrahastot, noteeratut rahastot ja arvopaperisalkut, joissa instrumentin tai investointituotteen hinta, tuotto ja/tai suoritus perustuu, liittyy tai on tarkoitettu minkä tahansa Indexes tai minkä tahansa Indexes edustajan seuraamiseen) myöntämisen, luomisen, sponsoroinnin, kauppaamisen, markkinoinnin tai mainostamisen yhteydessä ilman erillistä Dow Jonesin kanssa tehtyä kirjallista sopimusta.

Sijoitustoimintaa koskeva huomautus. Microsoft ei ole Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilaissa tai muiden lainkäyttöalueiden arvopaperilaeissa tarkoitettu meklariliike tai rekisteröity sijoitusneuvoja, eikä se neuvo yksityishenkilöitä sijoittamaan arvopapereihin tai muihin rahoitusinstrumentteihin eikä ostamaan niitä tai myymään niitä. Mikään Palvelujen sisällössä ei ole tarjous tai kehotus ostaa tai myydä mitään arvopapereita. Microsoft ja sen pörssinoteerausten tai indeksitietojen käyttöoikeuksien myöntäjät eivät edusta tai suosittele mitään tiettyjä arvopapereita tai muita rahoitustuotteita. Mikään Palveluihin sisältyvä ei ole tarkoitettu ammattilaisneuvoksi, jollaiseksi luetaan sijoitus- tai verotusneuvot rajoittumatta pelkästään niihin.

Huomautus koskien videostandardeja H.264/AVC, MPEG-4 Visual ja VC-1. Ohjelmisto voi sisältää H.264/AVC-, MPEG-4 Visual- ja/tai VC-1-pakkauksenhallintatekniikkaa, jonka tekijänoikeudet saattaa omistaa MPEG LA, L.L.C. Tätä tekniikkaa käytetään videotietojen pakkaamiseen. MPEG LA, L.L.C. on edellyttänyt seuraavan ilmoituksen sisällyttämistä:

TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTTÖOIKEUDET KUULUVAT H.264/AVC-, MPEG-4 VISUAL -, JA VC-1-PATENTTIPORTFOLION ALAISUUTEEN JA KÄSITTÄVÄT KULUTTAJAN HENKILÖKOHTAISEN JA EI-KAUPALLISEN KÄYTÖN, JONKA TARKOITUKSENA ON (A) KOODATA VIDEOTA STANDARDIEN MUKAISESTI (”VIDEOSTANDARDIT”) JA/TAI (B) PURKAA H.264/AVC-, MPEG-4 VISUAL- JA VC-1-VIDEOTA, JONKA KOODASI HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN TOIMINTAAN OSALLISTUNUT KULUTTAJA JA/TAI JOKA HANKITTIIN VIDEOTOIMITTAJALTA, JOLLA ON OIKEUDET TOIMITTAA KYSEINEN VIDEO. KÄYTTÖOIKEUDET EIVÄT KOSKE MITÄÄN MUUTA TUOTETTA RIIPPUMATTA SIITÄ, KUULUUKO KYSEINEN TUOTE TÄHÄN OHJELMISTOON JONKIN YKSITTÄISEN KOHDAN MUKAISESTI. KÄYTTÖOIKEUTTA MIHINKÄÄN MUUHUN KÄYTTÖÖN EI MYÖNNETÄ, EIKÄ SELLAISTA TULE OLETTAA. LISÄTIETOJA VOI HANKKIA MPEG LA, L.L.C.:LTÄ. KATSO TIETOJA MPEG LA -SIVUSTOSTA (http://www.mpegla.com).

Selvennyksen vuoksi tämä ilmoitus ei rajoita tai estä tämän Sopimuksen nojalla toimitetun ohjelmiston käyttöä sellaisissa normaaleissa liiketoiminnallisissa käyttötilanteissa, jotka ovat ominaisia kyseiselle liiketoiminnalle ja joihin ei sisälly (i) ohjelmiston levittämistä kolmansille osapuolille tai (ii) aineiston luomista VIDEOSTANDARDIEN mukaisten tekniikkojen avulla kolmansille osapuolille levittämistä varten.

Arkistoitu Microsoftin palvelusopimus

Päivitetty 27.8.2012
Voimaantulopäivä 19.10.2012

Kiitos, että olet valinnut Microsoftin!

Tämä on sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan asuinpaikan mukaan määräytyvän Microsoft Corporationin konserniyhtiön) välillä. Sopimuksessa on kuvattu kohdassa 1.1 eriteltyjen ohjelmistojen ja palvelujen käyttöoikeudet. Osa tämän sopimuksen ehdoista on esitetty kysymys ja vastaus -muodossa tulkintaa helpottamaan. Koko sopimus on syytä lukea, koska kaikki ehdot ovat tärkeitä ja ne muodostavat yhdessä oikeudellisesti sitovan sopimuksen, joka astuu voimaan, kun käyttäjä hyväksyy sen. Lisäksi tässä sopimuksessa on linkkejä asiakirjoihin ja käytäntöihin, jotka kannattaa myös lukea.

1. Sopimuksen kattavuus, hyväksyminen ja muutokset

1.1. Mitkä palvelut tämä sopimus kattaa? Tämä sopimus koskee Microsoft Hotmailia, Microsoft SkyDriveä, Microsoft-tiliä, Windows Live Messengeriä, Windowsin valokuvavalikoimaa, Windowsin elokuvatyökalua, Microsoftin sähköposti -työpöytäsovellusta, Windows Live Writeria (edellä oleviin viitataan yhteisesti nimellä "Microsoft-palvelut"), Bingiä, MSN:ää, Office.comia ja muita ohjelmistoja, verkkosivustoja tai palveluja, joissa on linkki tähän sopimukseen (yhteisesti "palvelut").

1.2. Mitä ehtoja on noudatettava palveluja käytettäessä? Tavoitteemme on luoda turvallisempi ja suojatumpi ympäristö ja siksi edellytämme, että käyttäjien on palveluja käyttäessään noudatettava näitä ehtoja, Microsoftin roskapostin vastaista käytäntöä (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) ja Microsoftin sääntöjä (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426), jotka on lisätty tähän sopimukseen tällä viitteellä ("sopimus"). Palveluja ei saa käyttää kolmansien osapuolten oikeuksia rikkovalla tavalla, mukaan lukien rajoituksetta yksityishenkilön tai juridisen henkilön tietoinen vahingoittaminen.

1.3. Miten tämä sopimus hyväksytään? Microsoft tekee tarjouksen käyttäjälle tarjoamalla mahdollisuutta tilata palveluja. Nämä ehdot on hyväksyttävä antamalla suostumus, ennen kuin palveluja voi käyttää. Ehdot ja suostumus muodostavat kelvollisen sopimuksen käyttäjän ja Microsoftin välille. Kun käyttäjä käyttää palveluja tai hyväksyy nämä ehdot, kun mahdollisuus hyväksyntään on annettu käyttöliittymässä, käyttäjä vahvistaa noudattavansa tätä sopimusta muokkaamatta sitä. Jos käyttäjä ei hyväksy sopimusta, palveluja ei voi käyttää.

1.4. Voiko Microsoft muuttaa näitä ehtoja hyväksymisen jälkeen? Kyllä. Ilmoitamme, jos aiomme muuttaa tätä sopimusta. Tämän sopimuksen ehtoja saatetaan muuttaa, jos: (i) se on tarpeen sovellettavan lain perusteella, mukaan lukien rajoituksetta kyseiseen lakiin tehdyt muutokset, (ii) se on tarpeen sovellettavaan lakiin perustuvan ohjeistuksen ja/tai määräyksen perusteella, (iii) palvelun ja korvauksen välinen vastaavuussuhde on epäjärjestyksessä, (iv) se on tarpeen teknisen syyn vuoksi, (v) se on tarpeen palvelujen käytön varmistamiseksi tai (vi) ehtoja on muutettava käyttäjän eduksi. Ilmoitamme muutoksesta ennen sen voimaantuloa joko käyttöliittymän kautta, sähköpostitse tai jollakin muulla käytännöllisellä tavalla. Palvelujen tilauksen voi peruuttaa vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Jos käyttäjä ei peruuta palveluja irtisanomisjakson aikana, hän hyväksyy tähän sopimukseen tehdyn muutoksen. Viittaamme tähän myös erikseen, kun ilmoitamme tähän sopimukseen tehtävästä muutoksesta.

1.5. Millaisia muutoksia palveluihin voi odottaa tulevan? Parannamme palveluja jatkuvasti ja julkaisemme uusia ominaisuuksia tai sovellamme palveluja toimintojen parantamiseksi ja päivittämiseksi. Saatamme myös muuttaa palveluja tai poistaa ominaisuuksia milloin tahansa. Ilmoitamme maksullisiin palveluihin tehtävistä merkittävistä muutoksista etukäteen. Käyttäjä voi irtisanoa palvelut milloin tahansa. Saatamme julkaista palveluja tai palvelujen ominaisuuksia beetaversiona, joka ei välttämättä toimi oikein tai samalla tavalla kuin lopullinen versio.

2. Microsoft-tili

2.1. Mikä on Microsoft-tili? Palvelujen osien, kuten Microsoft-palvelujen, käyttäminen edellyttää Microsoft-tiliä. Microsoft-tili, joka oli aiemmin Windows Live ID, sisältää tunnistetiedot, joilla käyttäjä todennetaan verkossamme. Microsoft-tilin luomiseen tarvitaan käyttäjänimi ja salasana, tiettyjä demografisia tietoja ja "tilitodistukset", kuten vaihtoehtoinen sähköpostiosoite tai puhelinnumero. Microsoft-tilin jo omistavien käyttäjien on ehkä toimitettava "tilitodistukset", jotta he voivat jatkaa Microsoft-tilinsä käyttöä. Käyttäjä vastaa siitä, että tilin tiedot ja salasana pysyvät luottamuksellisina. Käyttäjä voi Microsoft-tilinsä avulla käyttää muita Microsoft-tuotteita, -verkkosivustoja ja -palveluja (Windowsia, Xbox LIVEä ja Windows Phonea). Jos kyseisten tuotteiden, verkkosivustojen ja palvelujen ehdot kuitenkin poikkeavat tästä sopimuksesta, myös ne voivat olla voimassa kyseistä tuotetta, verkkosivustoa tai palvelua käytettäessä. Microsoft-palvelut edellyttävät, että kirjaudut sisään Microsoft-tilille säännöllisesti vähintään 270 päivän välein, jotta Microsoft-palvelut pysyvät aktiivisina, ellei palvelujen maksullisen osan tarjouksessa ole muutoin sovittu. Jos et kirjaudu sisään tällä ajanjaksolla, saatamme peruuttaa Microsoft-palvelujen käyttöoikeuden. Jos Microsoft-palvelut peruutetaan siksi, että käyttäjä ei kirjaudu sisään, tiedot saatetaan poistaa pysyvästi palvelimiltamme.

2.2. Mitä jos en voi käyttää Microsoft-tiliäni? Jos olet unohtanut salasanasi tai jos et voi muutoin käyttää Microsoft-tiliäsi, voit palauttaa Microsoft-tilisi käymällä salasanan palauttamissivulla (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656). Microsoft ei takaa, että Microsoft-tili palautetaan tai että sisältö (määritetty jäljempänä) suojataan.

2.3. Mitä jos olen hankkinut Microsoft-tilin joltakin muulta toimittajalta kuin Microsoft? Joissakin tapauksissa Microsoft-tilin voi hankkia kolmannen osapuolen, kuten koulun, yrityksen, Internet-palveluntarjoajan tai hallitun toimialueen (http://www.domains.live.com) järjestelmänvalvojan kautta. Tällaisissa tapauksissa kyseisellä kolmannella osapuolella saattaa olla Microsoft-tiliä koskevia lisäoikeuksia, kuten mahdollisuus palauttaa salasana, tarkastella tilin käyttö- tai profiilitietoja, lukea tai tallentaa sisältöä tilille tai sulkea Microsoft-tili tilapäisesti tai kokonaan. Näissä tapauksissa tämän sopimuksen ja kaikki kyseisen kolmannen osapuolen käyttöehdot ovat voimassa. Kolmannen osapuolen on toimitettava kyseiset käyttöehdot käyttäjälle. Microsoft ei ole vastuussa kolmansien osapuolten lisäkäyttöehdoista. Jos käyttäjä on hallitun toimialueen järjestelmänvalvoja, käyttäjä on vastuussa kaikista hallitun toimialueen tilien tapahtumista, jotka aiheutuvat käyttäjän huolimattomuudesta tai laiminlyönneistä.

3. Sisältö

3.1. Kuka omistaa palveluihin lisätyn sisällön? Sisältöä on kaikki palvelujen kautta ladatut, tallennetut tai siirretyt tiedot, kuten asiakirjat, valokuvat, videot, musiikkitiedostot, sähköpostiviestit ja pikaviestit ("sisältö"). Lukuun ottamatta mahdollisesti omaan sisältöön lisättyä aineistoa, johon Microsoft myöntää käyttöoikeuden, (kuten ClipArt-kuvia), Microsoft ei vaadi käyttäjän palveluun toimittaman sisällön omistusoikeutta. Käyttäjän sisältö pysyy hänen omanaan ja hän on vastuussa siitä. Microsoft suosittelee sisällön säännöllistä varmuuskopiointia. Microsoft ei valvo, tarkista eikä tue käyttäjän ja muiden henkilöiden palveluihin toimittamaa sisältöä eikä maksa siitä.

3.2. Kuka voi käyttää sisältöä? Käyttäjä määrää alustavasti, kuka sisältöä voi käyttää. Jos käyttäjä jakaa sisältöä palvelujen julkisilla alueilla tai käyttäjien valitsemilla muiden käytettävissä olevilla jaetuilla alueilla, käyttäjä hyväksyy erikseen, että kuka tahansa käyttäjä, jolle sisältö on jaettu, voi maksutta käyttää, kopioida, jaella, esittää, siirtää, tallentaa ja välittää viestitse sisältöä ainoastaan palveluihin ja muihin Microsoftin tai sen käyttöoikeudenhaltijoiden tuotteisiin tai palveluihin liittyen. Jos käyttäjä ei halua myöntää kyseistä oikeutta muille, palveluja ei pidä käyttää sisällön jakamiseen. Jos käyttäjä käyttää tai jakaa palvelujen sisältöä tavalla, joka rikkoo muiden tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä tai muita immateriaalioikeuksia tai tietosuojaa, käyttäjä rikkoo tätä sopimusta. Käyttäjä vakuuttaa, että käyttäjällä on tämän sopimuksen keston kattavan ajan tarvittavat oikeudet palveluihin ladattavaan tai palveluissa jaettavaan sisältöön ja että tässä luvussa eritellyn sisällön käyttö ei ole lainvastaista eikä riko mitään kolmansien osapuolten oikeuksia.

3.3. Mitä Microsoft tekee sisällöllä? Kun käyttäjä lataa sisältöä palveluihin, käyttäjä hyväksyy, että sitä voidaan tarvittaessa muokata, soveltaa, tallentaa, kopioida, jakaa ja näyttää siinä määrin kuin se on tarpeellista käyttäjän suojelemiseksi sekä Microsoftin tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi, suojaamiseksi ja parantamiseksi. Microsoft voi esimerkiksi toisinaan eristää sähköpostiviestien, keskusteluiden tai valokuvien tietoja automaattisin menetelmin tarkoituksenaan tunnistaa roskapostia ja haittaohjelmia sekä suojata käyttäjiä niiltä tai parantaa palveluita niiden käyttämistä helpottavilla uusilla ominaisuuksilla. Käyttäjän sisältöä käsitellessään Microsoft ryhtyy tarvittaviin toimiin käyttäjän yksityisyyden turvaamiseksi.

3.4. Millaista sisältöä ei ole sallittu? Tätä sopimusta, sisältää Microsoftin roskapostin vastaisen käytännön (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) ja Microsoftin säännöt (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426), tai paikallisia lakeja rikkovaa sisältöä ei sallita palveluissa. Microsoft pidättää oikeuden tarkistaa sisällön tämän sopimuksen ehtojen noudattamisen tarkistamiseksi. Microsoft saattaa estää sähköpostit, pikaviestit ja muun viestinnän palveluihin ja palveluista suojatakseen palveluja ja asiakkaita tai toteuttaakseen tämän sopimuksen ehtoja muutoin.

3.5. Voiko Microsoft poistaa sisältöä palveluista? Kyllä. Microsoft pidättää oikeuden hylätä sisältöä tai poistaa sitä palveluista milloin tahansa, jos Microsoftilla on syytä epäillä, että sisältö rikkoo sovellettavaa lakia tai tätä sopimusta tai että sisältö ylittää tallennustila- tai tiedostokokorajoitukset. Microsoft voi kieltäytyä julkaisemasta käyttäjän sisältöä ja poistaa sisältöä mistä tahansa syystä tai kokonaan ilman syytä. Jos palveluihin tallennettu sisältö on laillista ja tämän sopimuksen mukaista, suojattu tekijänoikeuslailla ja käyttäjällä on valtuudet käyttää sisältöä, Microsoft antaa noutaa sisältöä. Tämä ei päde, jos sisältöä poistetaan Microsoftin palvelimista siksi, että Microsoft-tili on ollut käyttämättömänä kohdassa 2.2 eritellyn ajan verran.

4. Palvelujen peruutus

4.1. Mitä tapahtuu, jos näitä ehtoja ei noudateta? Jos käyttäjä rikkoo tätä sopimusta ja jatkaa velvoitteidensa rikkomista lopettamiskehotuksen saatuaan, Microsoft saattaa toimia asiaankuuluvalla tavalla, mukaan lukien (rajoituksetta) sisällön poistaminen palveluista, käyttäjän palvelujen käyttöoikeuden poistaminen, käyttäjän tiettyjen toimenpiteiden lopettamisen pyytäminen, palvelujen peruuttaminen ja/tai käyttäjän toimenpiteiden ilmoittaminen viranomaisille. Tämä ehto ei vaikuta Microsoftin laillisiin lisäoikeuksiin lopettaa sopimus heti hyvästä syystä. Tämä sisältää tässä sopimuksessa oleviin aineistovelvoitteisiin kohdistuvat rikkomukset. Aineistovelvoitteet sisältävät kaikki velvoitteet, joiden on täytyttävä tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jotka auttavat tämän sopimuksen tavoitteiden pitämisessä ja joiden täyttymistä voidaan yleisesti olettaa tämän sopimuksen merkityksen ja sisällön perusteella. Sisällön poistaminen ja palvelujen peruuttaminen tarkoittaa sitä, että tiedot poistetaan. Tiedot poistetaan, eikä niitä voi palauttaa. Tästä syystä Microsoft suosittelee varmuuskopioimaan palveluihin tallennetut tiedot ja sisällön säännöllisesti.

4.2. Voiko palvelujen käyttöoikeuden menettää muilla tavoilla? Kyllä. Tietyt palvelujen (nimenomaan Microsoft-palvelujen) osat edellyttävät, että Microsoft-tilille kirjaudutaan vähintään 270 päivän välein (lisätietoja on kohdassa 2.2). Lisäksi Microsoft saattaa tietyistä syistä lopettaa palvelujen joidenkin osien toimittamisen, mukaan lukien (rajoituksetta) osat, joiden toimittaminen ei ole enää järkevää, joiden tekniikka kehittyy, joiden asiakaspalaute ilmaisee muutostarpeesta tai joissa ilmenee palvelun jatkamisen järkevyyden kannalta liian merkittäviä ulkoisia ongelmia. Tällaisissa tapauksissa tiedot poistetaan pysyvästi kyseisestä palvelujen osasta. Jos Microsoft irtisanoo maksetun palvelun kokonaisuudessaan ilman syytä, Microsoft hyvittää suoritetun maksun palvelun osuudelta, joka on irtisanomishetkellä käyttämättä. Jos käyttäjä rekisteröityy maksetun palvelun käyttäjäksi, mutta ei suorita maksua ajallaan, Microsoft saattaa irtisanoa palvelun (lisätietoja on kohdassa 9.11).

4.3. Miten palvelut voi lopettaa? Palvelut voi lopettaa milloin tahansa ja mistä tahansa syystä. Tämän voit tehdä siirtymällä tilisi (https://account.live.com) sivulle ja noudattamalla kyseisestä linkistä löytyvää tilin irtisanomisprosessia. Lisätietoja maksetun palvelun irtisanomisesta on kohdassa 9.10. Jos peruutat palvelut, nopein tapa poistaa palveluissa oleva sisältö on poistaa se manuaalisesti palvelujen eri komponenteista (esimerkiksi poistaa sähköposti manuaalisesti). Käyttäjien on kuitenkin huomioitava, että vaikka poistettu tai suljettuun tiliin liittyvä sisältö ei ehkä ole käytettävissä, se saattaa silti pysyä Microsoftin järjestelmissä jonkin aikaa.

4.4. Mitä tapahtuu, jos palvelut irtisanotaan tai lopetetaan? Jos palvelut irtisanotaan tai lopetetaan (käyttäjän tai Microsoftin toimesta), käyttäjän oikeus käyttää palveluja lakkaa välittömästi ja ohjelmiston käyttöoikeus päättyy. Käyttäjän on silloin poistettava ohjelmiston asennus, tai vaihtoehtoisesti Microsoft voi poistaa sen käytöstä. Jos Microsoft-tili irtisanotaan tai lopetetaan (käyttäjän tai Microsoftin toimesta), käyttäjän oikeus käyttää Microsoft-tiliä lakkaa heti. Jos palvelut irtisanotaan tai lopetetaan, Microsoft voi poistaa käyttäjän sisältöä pysyvästi palvelimiltaan, eikä Microsoftilla ole velvoitetta palauttaa sisältöä käyttäjälle. Tästä syystä Microsoft suosittelee, että sisältö varmuuskopioidaan säännöllisesti.

5. Yksityisyys

5.1. Kerääkö Microsoft henkilökohtaisia tietoja? Käyttäjän tietosuoja on tärkeää Microsoftille. Microsoft kerää tiettyjä käyttäjää koskevia tietoja palvelujen ylläpitoa ja toimittamista varten. Lisäksi palveluihin saattaa kuulua automaattinen tietokonetta, palvelujen käyttöä ja palvelujen suorituskykyä koskevien tietojen lataaminen. Microsoftin online-tietosuojatiedoissa (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457) on lisätietoja tietojen käyttämisestä ja suojaamisesta.

5.2. Käytetäänkö palveluissa evästeitä? Kyllä, palveluissa käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa laitteeseen. Evästeet sisältävät tekstiä, joita voi myöhemmin lukea vain siihen verkkoalueeseen kuuluva verkkopalvelin, joka loi evästeen käyttäjälle. Jos esimerkiksi Bing.com tallentaa evästeen, vain Bing.com-verkkopalvelimet voivat lukea kyseisen evästeen. Palvelut käyttävät evästeitä eri tarkoituksiin, kuten asetusten tallentamiseen, sisällön käyttäjäkohtaiseen mukauttamiseen ja palvelujen käytön analysointiin niiden parantamiseksi. Microsoft käyttää evästeitä myös osana Microsoft-tilin kirjautumisprosessia sekä verkkomainonnassa (mukaan lukien käyttäytymisperustaiset mainokset). Lisätietoja evästeiden estämisestä, hallinnasta ja poistamisesta, mukaan lukien Microsoftin käyttäytymisperustaisen mainonnan peruuttamisesta, on tietosuojatiedoissa (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74170) kohdassa Evästeiden käyttäminen. Palveluja käyttämällä asiakas hyväksyy, että Microsoft saattaa määrittää evästeitä laitteeseen henkilökohtaisissa asetuksissa eritellyllä tavalla.

5.3. Paljastaako Microsoft henkilökohtaisia tietoja Microsoftin ulkopuolisille tahoille? Käyttäjä hyväksyy erikseen, että Microsoft voi käyttää, paljastaa ja säilyttää palvelujen käyttöön liittyviä tietoja, mukaan lukien (rajoituksetta) henkilötiedot ja sisältö tai tiedot, joita Microsoft kerää palvelujen käytön perusteella (kuten IP-osoite ja muut kolmansien osapuolten tiedot), kun Microsoft hyvässä uskossa tehdyn päätöksen mukaan määrittää, että tämä on tarpeellista (a) lain noudattamiseksi tai viranomaisilta tulleeseen oikeustoimeen liittyen, (b) tämän sopimuksen noudattamiseksi tai Microsoftin tai sen asiakkaiden omaisuuden tai oikeuksien suojaamiseksi tai (c) kuoleman tai vakavan henkilövahingon välttämiseksi.

5.4. Miten Microsoft reagoi oikeustoimiin? Kuten muutkin Internet-palveluntarjoajat, Microsoft saa verkkoihinsa tallennetun sisällön vuoksi oikeudellisiin toimiin liittyviä vaatimuksia ja pyyntöjä lainvalvonnasta vastaavilta viranomaisilta, valtionhallinnon tahoilta ja yksityisiltä asianosaisilta. Nämä tiedot saattavat liittyä oletettuun rikokseen tai riita-asiaan, ja niitä pyydetään yleensä tapahtumamaan tai -paikkakunnan tavanomaisten oikeustoimien mukaisesti. Microsoft saattaa olla velvoitettu suostumaan käyttäjän tietoihin tai sisältöön liittyviin pyyntöihin osana tällaisia tutkimuksia tai oikeustoimia.

6. Palvelukatkokset ja varmuuskopiointi

Microsoft pyrkii pitämään palvelut käynnissä. Kaikissa online-palveluissa ilmenee kuitenkin keskeytyksiä ja katkoksia aika ajoin. Palveluihin tallennettu sisältö on syytä varmuuskopioida säännöllisesti. Säännöllisen varmuuskopioinnin suunnitelma ja sen noudattaminen auttavat estämään sisältöhävikkejä.

7. Ohjelmisto

7.1. Mitkä ehdot koskevat palvelujen ohjelmisto-osaa? Jos palvelujen osana toimitetaan ohjelmisto, sen käyttöön sovelletaan jompaakumpaa Microsoftin kahdesta käyttöoikeussopimuksesta ("käyttöoikeussopimus"): Jos käyttäjä vastaanottaa erillisen ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen ja hyväksyy sen ehdot, esitetyt käyttöoikeussopimusehdot koskevat yksinomaan ohjelmistoa. Jos käyttäjä ei hyväksy käyttöoikeusehtoja, ohjelmistoa ei voi käyttää eikä vastaanottaa. Jos käyttöoikeussopimusta ei esitetä erikseen käyttäjälle, yksinomaan tämän sopimuksen ehdot ovat voimassa. Ohjelmistolle myönnetään käyttöoikeus, sitä ei myydä. Microsoft pidättää kaikki oikeudet ohjelmistoon, joita Microsoft ei ole nimenomaisesti myöntänyt käyttösopimusehtojen mukaisesti. Jos tämä sopimus koskee parhaillaan tarkasteltavaa verkkosivustoa, kaikkien tästä verkkosivustosta linkitettyjen tai viitattujen kolmansien osapuolten komentosarjojen tai koodin käyttöoikeuden myöntää koodin omistava kolmas osapuoli, ei Microsoft.

7.2. Miten palvelujen osana toimitettavaa ohjelmistoa voi käyttää? Microsoft myöntää yhdelle käyttäjälle kerrallaan oikeuden asentaa yhden ohjelmiston laitetta kohden ja käyttää sitä osana palveluja, mutta vain jos käyttäjä noudattaa kaikkia tässä sopimuksessa eriteltyjä muita ehtoja.

7.3. Onko ohjelmiston tai palvelujen käyttöä rajoitettu jotenkin? Kyllä. Tässä sopimuksessa eriteltyjen muiden rajoitusten lisäksi käyttäjä ei voi kiertää eikä ohittaa mitään ohjelmistossa tai palveluissa olevia tai niihin liittyviä teknisiä suojauskeinoja eikä hajottaa tai purkaa ohjelmistoa tai selvittää sen valmistustapaa tai jotain muuta palveluihin liittyvää, joka kuuluu palveluihin tai joka on käytettävissä palvelujen kautta, paitsi ainoastaan sen verran, mitä sovellettavan tekijänoikeuslain rajoissa on erikseen sallittu, erottaa ohjelmiston tai palvelujen osia eri laitteissa käytettäviksi, julkaista, kopioida, vuokrata, liisata eikä lainata ohjelmistoa tai palveluja, eikä siirtää ohjelmistoa, mitään ohjelmiston käyttöoikeuksia eikä mitään palveluihin liittyviä oikeuksia, ellei toimenpidettä ole erikseen sallittu tässä sopimuksessa. Käyttäjä ei saa käyttää palveluja luvattomasti tavalla, joka voisi häiritä muiden käyttäjien palvelujen käyttöä tai estää minkä tahansa palvelun, tietojen, tilin tai verkon käytön. Käyttäjä ei voi antaa palveluja valtuuttamattomien kolmansien osapuolen käyttöön.

7.4. Miten ohjelmisto päivitetään? Microsoft voi tarkistaa automaattisesti asiakkaan käytössä olevan ohjelmiston version. Microsoft voi myös automaattisesti maksua perimättä ladata asiakkaan tietokoneelle ohjelmistopäivityksiä päivittääkseen, täydentääkseen ja kehittääkseen palveluja edelleen. Käyttäjä hyväksyy tällaiset päivitykset näiden ehtojen mukaisesti, ellei päivitysten mukana toimiteta muita ehtoja. Jos muut ehdot toimitetaan, ne koskevat päivitettyä ohjelmistoa, ja jos käyttäjä ei hyväksy niitä, päivityksiä ei saa käyttää eikä niitä voi vastaanottaa. Microsoftilla ei ole velvoitetta toimittaa päivityksiä, eikä se takaa, että järjestelmäversiota, johon ohjelmiston käyttöoikeus on myönnetty, tuetaan.

8. Office.com-, MSN- ja Bing-lisäehdot

8.1. Office.com- ja Office Web App -mediaelementit ja -mallit. Jos Microsoft Office.com tai Microsoft Office Web Apps on käytössä, käyttäjällä saattaa olla käyttöoikeus kuviin, ClipArt-kuviin, animaatioihin, äänitiedostoihin, musiikkitiedostoihin, videoleikkeisiin, malleihin ja muihin sisältömuotoihin ("mediaelementit"), jotka toimitetaan Office.com-sivustosta saatavilla olevan ohjelmiston tai siihen liittyvän palveluosan mukana. Käyttäjä saa kopioida ja käyttää mediaelementtejä projekteissa ja asiakirjoissa. Käyttäjä ei saa (i) myydä tai levittää mediaelementtien kopioita tai myöntää niiden käyttöoikeuksia yksittäin tai tuotteena, jos tuotteen pääasiallinen arvo on mediaelementit, (ii) myöntää asiakkailleen oikeuksia levittää mediaelementtejä tai myöntää niiden käyttöoikeuksia, (iii) levittää kaupalliseen tarkoitukseen sellaisia mediaelementtejä tai myöntää niiden käyttöoikeuksia, joissa on tunnistettavia yksityisiä henkilöitä, hallituksia, logoja, tavaramerkkejä tai tunnuksia, tai käyttää tämän kaltaisia kuvia tavoilla, jotka ilmaisevat asiakkaan tuotteen, yhteisön tai toiminnon tukemista tai viittaavat johonkin näistä, tai (iv) luoda säädytöntä sisältöä mediaelementtien avulla. Lisätietoja on Microsoftin tekijänoikeuksilla suojattua sisältöä koskevaa käyttöä käsittelevällä WWW-sivulla (http://www.microsoft.com/permission).

8.2. MSN Video. MSN Video -palvelussa olevat videot ja upotettava videosoitin on tarkoitettu vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen käyttöön. Niitä ei voi ladata, kopioida tai jakaa ilman oikeuksien omistajien lupaa, ellei tässä sopimuksessa ole muutoin toisaalla ilmoitettu. Upotettavaa videosoitinta ei saa käyttää ilman Microsoftin erillistä kirjallista lupaa missään WWW-sivustossa, jonka pääasiallinen tarkoitus on mainosten esittäminen tai tilaustuottojen hankkiminen tai joka kilpailee suoraan MSN Video -palvelun kanssa. Käyttäjä hyväksyy, että upotettavasta videosoittimesta voi koitua kolmansien osapuolten lisäkustannuksia, maksuja ja tekijänpalkkioita, mukaan lukien julkiseen esittämiseen liittyviä tekijänpalkkioita omassa maassa tai omalla alueella.

8.3. Bing-äänihaku. Jos Bing-sovelluksen äänihakutoimintoa käytetään, käyttäjä hyväksyy erikseen, että Microsoft voi tallentaa ja kerätä käyttäjän äänisyötteen. Microsoft käyttää äänisyötetietoja vain Bing-palvelun toimittamiseen ja Microsoftin äänentunnistustuotteiden ja -palvelujen parantamiseen.

8.4. Sijaintitiedot ja m.bing.com. Jos käyttäjä on ottanut sijaintitiedot käyttöön laitteessaan m.bing.com-palvelua käyttäessään, käyttäjä hyväksyy erikseen, että Microsoft voi kerätä ja käyttää sijaintitietoja Microsoftin online-tietosuojatietojen (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457) mukaisesti. Microsoft käyttää sijaintitietoja haku- ja karttatulosten toimittamiseen ja parantamiseen.

9. Jos käyttäjä maksaa Microsoftille, seuraavat ehdot ovat voimassa

9.1. Maksut. Jos veloitus liittyy palvelujen osaan, käyttäjä suostuu maksamaan kyseisen veloituksen. Palvelujen hintaan sisältyvät kaikki sovellettavat verot ja valuutanvaihtomaksut, ellei muuta mainita.

9.2. Laskutustili. Käyttäjää pyydetään erittelemään maksutapa palvelun veloitusten maksamista varten kyseisen palvelun käyttäjäksi rekisteröitymisen hetkellä. Käyttäjä voi tarkastella ja muuttaa laskutustilin tietoja ja maksutapaa laskutuksen ja tilien hallinnan verkkosivustossa (https://billing.microsoft.com). Käyttäjä suostuu pitämään laskutustilin tiedot aina ajan tasalla. Lisäksi käyttäjä antaa luvan Microsoftille käyttää maksutapaan liittyviä päivitettyjä tilitietoja, jotka pankki tai maksupalvelu on toimittanut. Jos asiakas ilmoittaa lopettavansa ilmoittamansa maksutavan käytön eikä ilmoita toista maksutapaa kohtuullisessa ajassa saatuaan Microsoftilta kehotuksen toimia niin, Microsoft saattaa peruuttaa maksetun palvelun hyvästä syystä. Käyttäjän ilmoitus ei vaikuta maksuihin, joita Microsoft on perinyt käyttäjän laskutustililtä, ennen kuin laskutustilin tietoihin tulleisiin muutoksiin on kohtuullisessa ajassa voitu reagoida.

9.3. Laskutus. Kun käyttäjä ilmoittaa maksutavan Microsoftille, käyttäjä (i) vakuuttaa, että käyttäjällä on valtuudet käyttää ilmoittamaansa maksutapaa ja että kaikki käyttäjän ilmoittamat maksutiedot ovat tosia ja täsmällisiä, (ii) valtuuttaa Microsoftin veloittamaan palveluista ilmoitettua maksutapaa käyttämällä ja (iii) valtuuttaa Microsoftin veloittamaan kaikista palvelujen maksetuista ominaisuuksista, joiden käyttäjäksi rekisteröidytään tai joita käytetään tämän sopimuksen ollessa voimassa. Palvelun maksut saatetaan veloittaa käyttäjän valitseman maksutavan mukaan (a) ostohetkellä, (b) ostotapahtuman jälkeen tai (c) toistuvana veloituksena, jos kyseessä on tilauspalvelu. Veloitus saatetaan tehdä myös etukäteen, jos käyttäjä on antanut luvan tähän. Microsoft voi myös veloittaa käyttäjän hyväksymän summan ja ilmoittaa käyttäjälle erotuksesta etukäteen, jos kyseessä on toistuva tilauspalvelu. Microsoft voi veloittaa käyttäjältä usean umpeutuneen ja nykyisen laskutuskauden aikaisia maksuja yhdellä kertaa.

9.4. Automaattinen uusiminen. Edellyttäen, että automaattiset uusinnat on sallittu käyttäjän maassa tai alueella, Microsoft ilmoittaa käyttäjälle joko palvelun käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä tai ennen palvelun tilauksen automaattista uusimista, että palvelun tilaus uusitaan automaattisesti. Kun Microsoft on ilmoittanut käyttäjälle, että palvelujen tilaus uusitaan automaattisesti, Microsoftilla on oikeus uusia tilaus automaattisesti ja veloittaa käyttäjältä uuden kauden voimassa oleva maksu. Microsoft muistuttaa myös, että palvelujen uusimisveloitus tehdään käyttäjän valitseman maksutavan mukaan, ja toimittaa palvelun irtisanomisohjeet. Microsoft veloittaa sitten uusittavan kauden voimassa olevan hinnan, ellei käyttäjä ole ilmoittanut sopimuksen irtisanomisesta vähintään yhtä kuukautta ennen sen tai minkä tahansa uusittavan kauden umpeutumista tai muutoin irtisanonut palvelua Microsoftin osoittamalla tavalla.

9.5. Tiliotteet ja virheet. Microsoft toimittaa käyttäjälle online-tiliotteen laskutuksen ja tilien hallinnan verkkosivustossa (https://billing.microsoft.com), jossa tiliotetta voi tarkastella ja sen voi tulostaa. Käyttäjällä on velvollisuus tarkistaa online-tiliote säännöllisesti, vähintään kerran kuussa. Muuta tiliotetta ei toimiteta. Käyttäjän vastuulla on tulostaa tai tallentaa kopio kustakin online-tositteesta ja säilyttää tällaiset kopiot. Jos Microsoft tekee laskutusvirheen, se sitoutuu tutkimaan ja korjaamaan virheen mahdollisimman pian käyttäjän ilmoitettua asiasta. Käyttäjän on ilmoitettava selkeästä laskutusvirheestä 120 päivän kuluessa siitä, kun virhe ensimmäisen kerran ilmenee. Jos käyttäjä ei ilmoita asiasta tässä ajassa, käyttäjä vapauttaa Microsoftin kaikista vastuista ja vaateista, jotka aiheutuvat mistä tahansa lievästä laiminlyönnistä aiheutuvasta virheestä. Lisäksi Microsoft ei ole velvollinen korjaamaan virhettä eikä antamaan hyvitystä. Jos Microsoft on muuten havainnut laskutusvirheen, käyttäjälle ilmoitetaan virheestä ja se korjataan mahdollisimman pian.

9.6. Harkinta-aika. Kun käyttäjä pyytää palveluja Microsoftilta, käyttäjällä on oikeus irtisanoa palvelu tai miettiä tilausta vahvistamista 15-päiväisen "harkinta-ajan" verran, ellei palvelujen toimitusta aloiteta heti. Tässä tapauksessa irtisanomisoikeutta tai "harkinta-aikaa" ei ole. Käyttäjä voi irtisanoa palvelut kohdassa 9.10 kuvatulla tavalla. Lisätietoja Microsoftin hyvityskäytännöistä on kohdassa 9.9.

9.7. Kokeilujaksotarjoukset. Jos käyttäjä osallistuu kokeilujaksotarjoukseen eikä halua jatkaa palvelujen käyttöä maksullisena kokeilujakson päätyttyä, käyttäjän on irtisanottava palvelut ennen jakson päättymistä, ellei muutoin ilmoiteta. Palvelut voidaan irtisanoa kohdassa 9.10 kuvatulla tavalla. Jos käyttäjä ei irtisano palveluja, ja Microsoft ilmoittaa palvelujen muuttuvan maksulliseksi tilaukseksi kokeilujakson päätyttyä ja tiedottaa maksuista sekä muista lopullisista sovellettavista ehdoista, käyttäjä valtuuttaa Microsoftin veloittamaan palvelujen voimassa olevan hinnan valitun maksutavan mukaisesti.

9.8. Hintamuutokset. Jos palvelulle on tarjouksen perusteella määritetty tietty kesto ja hinta, kyseinen hinta on voimassa, kunnes tarjousaika umpeutuu. Käyttäjän on hyväksyttävä uudet tarjoukset ja hinnat, jotta palvelujen käyttöä voi jatkaa. Jos palvelut toimitetaan jaksoittain (esimerkiksi kerran kuussa), ilman määrättyä ajanjaksoa, eikä kyseessä ole kokeilujakso, Microsoft voi muuttaa palvelujen hintaa enintään 5 prosenttia vuodessa, kunhan käyttäjälle ilmoitetaan muutoksesta vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Käyttäjällä on mahdollisuus peruuttaa palvelujen tilaus ennen hintamuutosta. Kun Microsoft ilmoittaa hintamuutoksesta, samalla ilmoitetaan erityisesti myös uuden hinnan voimaantulosta, jos palveluja ei irtisanota. Microsoft veloittaa palvelujen käytöstä uuden hinnan mukaisesti kauden päätyttyä edellyttäen, että käyttäjä ei ole irtisanonut palveluja. Jos käyttäjä ei hyväksy hintamuutosta, hänen on irtisanottava palvelut ja lopetettava niiden käyttö ennen hintamuutoksen voimaantuloa. Jos käyttäjä irtisanoo palvelut, ne päättyvät palvelujakson päättyessä tai sen laskutuskauden päättyessä, jonka aikana käyttäjä peruuttaa tilauksensa, jos Microsoft laskuttaa käyttäjää laskutuskausikohtaisesti.

9.9. Maksujen palauttaminen. Yleisesti ottaen maksuja ei palauteta, ellei palautus perustu tavalliseen peruutukseen tai johdu hyvästä syystä tai Microsoftin moitittavasta toiminnasta tai puutteesta, mukaan lukien tilanteet, joissa palveluja ei toimiteta asianmukaisesti. Jos käyttäjällä on oikeus kohdassa 9.6 eriteltyyn harkinta-aikaan, kaikki toteutuneet maksut hyvitetään käyttäjälle kohtuullisessa ajassa.

9.10. Palvelujen irtisanominen. Käyttäjä voi irtisanoa palvelut minä tahansa ajankohtana ilman erillistä syytä. Lisätietoja palvelujen irtisanomisesta ja niiden irtisanomisohjeet ovat laskutuksen ja tilien hallinnan verkkosivustossa (https://billing.microsoft.com). Palvelutarjouskuvauksessa on lisätietoja (i) kaikista maksuista, joita käyttäjä saattaa olla velvoitettu maksamaan palveluista laskutustililtään ennen irtisanomispäivää, ja (ii) mahdollisesta Microsoft-tilin käyttöoikeuden menettämisestä palvelujen irtisanomisen jälkeen.

9.11. Myöhästyneet maksut. Käyttäjän on maksettava kohtuulliset, lain ja säännösten sallimat asianajopalkkiot ja muut oikeuskulut, joita Microsoftille aiheutuu eräpäivän ylittäneiden maksujen perimisestä. Microsoft voi keskeyttää tai irtisanoa palvelut, jos käyttäjä ei maksa palveluja kokonaan ajallaan saatuaan palvelujen keskeytys- ja/tai lopetusuhasta ilmoittavan muistutuksen Microsoftilta. Käyttäjä voi välttää keskeytyksen tai irtisanomisen, jos tarvittava maksu on maksettu muistutuksessa esitettyyn aikaan mennessä. Menettelytapa on toisenlainen, jos puuttuva summa on pienehkö. Alle 2 prosenttiin laskun kokonaismäärästä jäävät puuttuvat summat tulkitaan aina pieniksi. Palvelujen keskeytys tai irtisanominen puuttuvien maksujen vuoksi saattaa johtaa Microsoft-tilin käyttöoikeuden menettämiseen.

9.12. Käyttäjälle maksettavat maksut. Jos Microsoft on velkaa käyttäjälle, käyttäjä suostuu ilmoittamaan kaikki maksua varten tarvittavat tiedot hyvissä ajoin ja täsmällisesti oikein. Käyttäjä sitoutuu maksamaan kaikki verot ja veloitukset, joita tämän maksun vastaanottamisesta mahdollisesti aiheutuu. Jos käyttäjälle maksetaan maksu virheellisesti, Microsoftilla on oikeus peruuttaa maksu tai vaatia summan takaisinmaksua ja käyttäjä sitoutuu toimimaan tällaisen tilanteen edellyttämin tavoin.

9.13. Internet-palvelut ja muut maksut. Jos palvelut eivät sisällä Internet-yhteyttä, käyttäjä vastaa maksujen maksamisesta Internet-palveluntarjoajalle. Nämä maksut ovat lisäkustannuksia palveluista Microsoftille maksettavien maksujen lisäksi. Jos palveluja käytetään langattomalla laitteella (esimerkiksi matkapuhelimella tai taulutietokoneella), langattoman palvelun tarjoaja saattaa veloittaa maksuja ilmoituksista, Web-selauksesta, tekstiviesteistä ja muusta verkkokäytöstä ja langattomista datapalveluista. Käyttäjän on tarkistettava palveluntarjoajalta, koskevatko tällaiset maksut käyttäjää. Käyttäjä on yksinomaan vastuussa kaikista langattoman palvelun tai jonkin muun tietoliikennepalvelun aiheuttamista käyttökustannuksista.

10. MICROSOFT EI ANNA MITÄÄN LISÄTAKUITA

MICROSOFT TOIMITTAA PALVELUT SELLAISENAAN, MAHDOLLISINE VIKOINEEN JA SELLAISINA KUIN NE OVAT SAATAVILLA. MICROSOFT EI TAKAA PALVELUJEN VÄLITYKSELLÄ SAATAVIEN TIETOJEN TÄSMÄLLISYYTTÄ TAI AJANTASAISUUTTA. KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTÄ TIETOKONE- JA TIETOLIIKENNEJÄRJESTELMÄT EIVÄT OLE VIRHEETTÖMIÄ JA ETTÄ SATUNNAISIA KÄYTTÖKATKOKSIA ILMENEE. MICROSOFT EI TAKAA, ETTÄ PALVELUT TOIMIVAT KESKEYTYKSETTÄ, AJALLAAN, TURVALLISESTI TAI VIRHEETTÖMÄSTI. MICROSOFT JA MICROSOFTIN KONSERNIYHTIÖT, JÄLLEENMYYJÄT JA TOIMITTAJAT EIVÄT MYÖNNÄ MITÄÄN NIMENOMAISESTI ILMAISTUJA TAKUITA, SITOUMUKSIA TAI EHTOJA. KÄYTTÄJÄLLE MYÖNNETÄÄN KAIKKI LAINMUKAISET TAKUUT, MUTTA MICROSOFT EI ANNA MITÄÄN MUITA TAKUITA. MICROSOFT EI MYÖNNÄ MITÄÄN OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI SEKÄ TAKUUT JA VASTUUT TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUDESTA, AMMATTIMAISUUDESTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA.

11. Vastuunrajoitus

11.1. Microsoft ei ole vastuussa mistään sisällöstä, mukaan lukien linkit kolmansien osapuolten sivustoihin ja käyttäjien toimittamat toiminnot. Tällainen sisältö ja toiminnot eivät ole Microsoftin syyksi luettavia eivätkä ne edusta Microsoftin näkemystä.

11.2. Microsoft on ainoastaan vastuussa omista, välillisesti Microsoftin puolesta toimivien asiamiesten ja/tai laillisten edustajien lievistä laiminlyönneistä, jos sopimuksen aineistovelvoitteita on rikottu. Aineistovelvoitteet sisältävät kaikki velvoitteet, joiden on täytyttävä tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jotka auttavat tämän sopimuksen tavoitteiden pitämisessä ja joiden täyttymistä voidaan yleisesti olettaa tämän sopimuksen merkityksen ja sisällön perusteella.

11.3. Microsoft, sen puolesta välillisesti toimivat asiamiehet ja/tai lailliset edustajat eivät ole vastuussa mistään ennalta arvaamattomista vahingoista, epätyypillisistä vahingoista ja/tai taloudellisista menetyksistä, jotka johtuvat epäsuorista vahingoista, mukaan lukien voittojen menetykset, elleivät Microsoft, sen puolesta välillisesti toimivat asiamiehet ja/tai lailliset edustajat ole toimineet törkeän huolimattomalla tavalla.

11.4. Vastuunrajoitus ei vaikuta mihinkään Microsoftin lakisääteisiin seurausvastuisiin, mukaan lukien rajoituksetta tuotevastuulain alainen vastuu ja takuurikkomusvastuu. Sama koskee Microsoftin, sen puolesta välillisesti toimivien asiamiesten ja/tai laillisten edustajien vastuuta kuolematilanteessa, henkilövamman ilmetessä tai terveyden ollessa uhattuna laiminlyönnin seurauksena.

11.5. Tästä sopimuksesta ja/tai palvelujen käytöstä ei voida tehdä muita sopimuksellisia tai laillisia vaatimuksia kuin tämän osan 11 alakohdissa 11.1 - 11.4 eriteltyjä vaateita, lukuun ottamatta kaikki Microsoftin sopimuksenalaiset ja/tai lailliset vastuut kuolematilanteessa ja/tai henkilövamman ilmetessä, jos niitä ei ole käsitelty edellä tässä osassa 11.

12. Microsoftin sopimusosapuoli

12.1 Eurooppa. Jos käyttäjä asuu (tai jos yrityksen pääkonttori sijaitsee) Euroopassa, sopimusosapuoli on Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg, ja tätä sopimusta tulkitaan ja kaikki sopimusrikkomusvaatimukset käsitellään Luxemburgin valtion lakien mukaan eri laeissa ilmenevistä ristiriidoista huolimatta, ellei käyttäjä asu tai yrityksen pääkonttori sijaitse Espanjassa, missä tapauksessa tätä sopimusta tulkitaan Espanjan valtion lakien mukaan. Kaikkiin muihin vaateisiin, mukaan lukien kuluttajansuojalain ja sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevien lakien rikkomiseen liittyvät vaateet, sovelletaan sen maan lakeja, jonka asukkaille kyseiset palvelut on suunnattu. Tuomioistuinta koskien käyttäjä ja Microsoft voivat valita, että kaikki tähän sopimukseen liittyvät ristiriitaisuudet ratkaistaan maassa, johon palvelut toimitetaan, tai vastuullisessa oikeusistuimessa Luxemburgissa.

12.2. Yhdysvallat.Jos käyttäjä asuu (tai jos yrityksen pääkonttori sijaitsee) Yhdysvalloissa, sopimusosapuoli on Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Tätä sopimusta tulkitaan ja kaikki sopimusrikkomusvaatimukset ja muut vaateet (mukaan lukien kuluttajasuojaan, vilpilliseen kilpailuun ja oikeudenloukkauksiin liittyvät vaateet) käsitellään käyttäjän asuinosavaltion lakien mukaan eri laeissa ilmenevistä ristiriidoista huolimatta. Käyttäjä ja Microsoft sitoutuvat siihen, että kaikki tähän sopimukseen tai palveluihin liittyvät, tuomioistuimessa (ei välimieskäsittelyssä eikä vähäisiä vaateita käsittelevässä tuomioistuimessa) käsiteltävät ristiriitaisuudet ratkaistaan King Countyn osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimessa Washingtonissa Yhdysvalloissa.

12.3. Yhdysvaltain ulkopuolinen Pohjois- ja Etelä-Amerikka. Jos käyttäjä asuu (tai jos yrityksen pääkonttori sijaitsee) Pohjois- tai Etelä-Amerikassa mutta muualla kuin Yhdysvalloissa, sopimusosapuoli on Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Tätä sopimusta tulkitaan ja kaikki sopimusrikkomusvaatimukset käsitellään Washingtonin osavaltion lakien mukaan huolimatta sen lainvalintaa koskevista periaatteista. Kaikkiin muihin vaateisiin, mukaan lukien kuluttajansuojalain ja sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevien lakien rikkomiseen liittyvät vaateet, sovelletaan sen maan lakeja, jonka asukkaille kyseiset palvelut on suunnattu.

12.4. Lähi-itä ja Afrikka. Jos käyttäjä asuu (tai jos yrityksen pääkonttori sijaitsee) Lähi-idässä ja Afrikassa, sopimusosapuoli on Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg, ja tätä sopimusta tulkitaan ja kaikki sopimusrikkomusvaatimukset käsitellään Luxemburgin valtion lakien mukaan eri laeissa ilmenevistä ristiriidoista huolimatta, ellei käyttäjä asu tai yrityksen pääkonttori sijaitse Espanjassa, missä tapauksessa tätä sopimusta tulkitaan Espanjan valtion lakien mukaan. Kaikkiin muihin vaateisiin, mukaan lukien kuluttajansuojalain ja sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevien lakien rikkomiseen liittyvät vaateet, sovelletaan sen maan lakeja, jonka asukkaille kyseiset palvelut on suunnattu. Käyttäjä ja Microsoft sitoutuvat siihen, että kaikki tähän sopimukseen liittyvät ristiriitaisuudet ratkaistaan Luxemburgin tuomioistuimissa.

12.5. Aasia ja eteläisen Tyynenmeren alue, ellei maata ole mainittu erikseen. Jos käyttäjä asuu (tai yrityksen pääkonttori sijaitsee) Aasiassa tai eteläisen Tyynenmeren alueella, sopimusosapuolena toimii Yhdysvaltojen Nevadan osavaltion lakien mukaan perustettu Microsoft Regional Sales Corp, jonka Singaporessa sijaitsevan sivutoimipisteen osoite on 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968, ja tähän sopimukseen sovelletaan Yhdysvaltojen Washingtonin osavaltion lakeja lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Kaikki tähän sopimukseen liittyvät ristiriitaisuudet, mukaan lukien sen voimassaoloon, lainvoimaisuuteen tai päättymiseen liittyvät ristiriitaisuudet, käsitellään ja ratkaistaan Singaporessa Singapore International Arbitration Centerin (SIAC) välimiessääntöjen mukaisesti, joiden sääntöjen katsotaan sisältyvän viittauksena tähän sopimuskohtaan. Tuomioistuin koostuu yhdestä Singapore International Arbitration Centerin puheenjohtajan nimittämästä sovittelijasta, ja välimiesmenettelyn kieli on englanti. Sovittelijan päätös on lopullinen ja sitova eikä siitä voi valittaa. Päätöstä voidaan käyttää myöhemmin tuomioperusteena muussa maassa tai muulla alueella.

12.6. Japani. Jos käyttäjä asuu (tai jos yrityksen pääkonttori sijaitsee) Japanissa, sopimusosapuoli on Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. Tähän sopimukseen ja kaikkiin siihen liittyviin seikkoihin sovelletaan Japanin lakeja. Asiakas ja Microsoft sitoutuvat siihen, että kaikki tähän sopimukseen liittyvät ristiriitaisuudet ratkaistaan Tokion tuomioistuimessa.

12.7. Kiina. Jos käyttäjä asuu (tai jos yrityksen pääkonttori sijaitsee) Kiinassa, sopimusosapuoli on Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited, Suite B, 8th Floor, Building Ding, No. 555, Dongchuan Road, Minxing District, Shanghai, PRC, koskien MSN-, Bing- ja Windows Live Messenger -käyttöä. Tätä sopimusta koskevat Kiinan kansantasavallan lait tämän sopimuksen alaisen Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limitedin palvelujen käytön osalta. Kaikki tähän sopimukseen ja sen alaiseen MSN-, Bing- tai Windows Live Messenger -käyttöön liittyvät ristiriitaisuudet, mukaan lukien sen voimassaoloon, lainvoimaisuuteen tai päättymiseen liittyvät ristiriitaisuudet, käsitellään ja ratkaistaan Hongkongissa noudattaen Hong Kong International Arbitration Centren ("HKIAC") tuella UNCITRAL-välimiessääntöjä, joiden katsotaan sisältyvän viittauksena tähän sopimuskohtaan. HKIAC nimittää tällaisiin välimieskäsittelyihin yhden välimiehen UNCITRAL-välimiessääntöjen mukaisesti. Sovittelijan päätös on lopullinen ja sitova eikä siitä voi valittaa. Päätöstä voidaan käyttää myöhemmin tuomioperusteena Kiinassa tai muualla. Kaikkien muiden tämän sopimuksen alaisten palvelujen sopimusosapuolena toimii Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A, ja kyseisten palvelujen osalta sopimukseen sovelletaan Yhdysvaltojen Washingtonin osavaltion lakeja lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Washingtonin King Countyn osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimen päätösvalta on ei-eksklusiivinen.

12.8. Korean tasavalta. Jos asiakas asuu (tai yrityksen pääkonttori sijaitsee) Korean tasavallassa, sopimusosapuoli on Microsoft Korea, Inc., 6th Floor, POSCO Center, 892 Daechi-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, 135-777, Korea, ja tähän sopimukseen sovelletaan Korean tasavallan lakeja. Asiakas ja Microsoft sitoutuvat siihen, että kaikki tähän sopimukseen liittyvät ristiriitaisuudet ratkaistaan Soulin tuomioistuimessa.

12.9. Taiwan. Jos käyttäjä asuu (tai jos yrityksen pääkonttori sijaitsee) Taiwanissa, sopimusosapuoli on Microsoft Taiwan Corp, 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110 ja tähän sopimukseen sovelletaan Taiwanin lakeja. Käyttäjä ja Microsoft sitoutuvat siihen, että kaikkien tähän sopimukseen liittyvien ristiriitaisuuksien ensimmäinen ratkaisupaikka on Taipein tuomioistuin.

13. Kolmansien osapuolten verkkosivustot

Asiakkaalla ei ole välttämättä pääsyä kolmannen osapuolen verkkosivustoille sellaisten palvelujen kautta, joiden hallinnasta tai julkaisusta Microsoft ei vastaa. Microsoft ei ole vastuussa palvelujen kautta saatavilla olevista kolmannen osapuolen verkkosivustoista, palveluista tai sisällöstä. Käyttäjä on itse vastuussa yhteyksistään mahdollisiin kolmansiin osapuoliin (mainostajat mukaan lukien). Käyttäjän kolmansien osapuolten verkkosivustojen tai palvelujen käyttöä saatetaan valvoa kyseisen kolmannen osapuolen ehtojen mukaisesti.

14. DRM

Jos käyttäjä käyttää sisältöä, joka on suojattu Microsoftin Digitaalisten Oikeuksien Hallintatekniikalla (DRM), ohjelmisto saattaa sisällön toistamista varten pyytää automaattisesti median käyttöoikeuksia Internet-palvelimesta ja ladata ja asentaa DRM-päivityksiä. Lisätietoja on Microsoft Silverlight -tietosuojatiedoissa (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=178857) olevissa DRM-tiedoissa.

15. Microsoft .NET Framework -ohjelmisto

Tämä ohjelmisto voi sisältää Microsoft .NET Framework -ohjelmiston. Tämä ohjelmisto kuuluu Windows-käyttöjärjestelmään. .NET Framework -ohjelmiston käyttöön sovelletaan Windowsin käyttöoikeusehtoja.

16. Voimassa pysyminen

Osat 6, 9 (ennen tämän sopimuksen päättymistä aiheutuneiden kulujen osalta), 10, 11, 12, 19 ja osat, jotka ehtojensa puolesta ovat voimassa tämän sopimuksen päättämisen tai päättymisen jälkeen, pysyvät voimassa.

17. Siirtäminen

Microsoft saattaa milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta siirtää tai muutoin luovuttaa tämän sopimuksen alaisia oikeuksiaan ja velvoitteitaan kokonaan tai osittain edellyttäen, että tällainen siirto ei haittaa käyttäjää.

18. Ilmoitukset

Tämä sopimus on sähköisessä muodossa. Microsoft saattaa lähettää käyttäjälle tietoja palveluista, lisätietoja ja lakimääräysten edellyttämiä tietoja sähköisessä muodossa. Microsoft saattaa toimittaa tarvittavat tiedot käyttäjälle sähköpostitse käyttäjän palveluihin kirjautumisen yhteydessä määrittämään osoitteeseen tai ilmoituksena Microsoftin verkkosivuston käytön kautta. Microsoft suosittelee käyttäjän määrittämän sähköpostiosoitteen seuraamista ja ylläpitämistä. Jos käyttäjä ei hyväksy ilmoitusten toimittamista sähköisessä muodossa, käyttäjän on lopetettava palvelujen käyttö. Käyttäjä voi lähettää ilmoituksen Microsoftille palvelujen asiakastukitiedoissa kohdassa 22 mainitulla tavalla.

19. Sopimuksen tulkitseminen

Tämä sopimus sisältää kaiken sen, mitä Microsoftin ja käyttäjän välillä on sovittu palvelujen käytöstä. Se syrjäyttää kaikki aiemmat palvelujen käyttöä koskevat sopimukset käyttäjän ja Microsoftin välillä. Sopimuksen väliotsikot on tarkoitettu vain viitteeksi, eikä niillä ole oikeudellista vaikutusta. Jos käyttäjä käyttää muita Microsoft-palveluja kuin mitkä tämä sopimus kattaa tai maksaa niistä, erilliset ehdot tai lisäehdot saattavat olla voimassa. Kaikki tämän sopimuksen ehdot ovat voimassa asianmukaisen lain sallimaan enimmäismäärään saakka. Jos tuomioistuin päättää, että jokin tämän sopimuksen osa kirjallisessa muodossaan ei ole täytäntöönpantavissa, Microsoft saattaa korvata kyseiset ehdot samankaltaisilla ehdoilla niin, että ehdot ovat täytäntöönpantavissa asiaankuuluvan lain sallimalla tavalla. Muut sopimuksen osat eivät muutu.

20. Ei kolmannen osapuolen edunsaajia

Tämä sopimus on vain käyttäjän ja Microsoftin eduksi. Tällä sopimuksella ei ole muita edunsaajia lukuun ottamatta tässä sopimuksessa mainittuja seuraajia ja tahoja.

21. Fonttiosat

Käyttäjä saa käyttää fontteja sisällön näyttämiseen ja tulostamiseen vain palveluja käytettäessä. Fonteissa olevia upotusrajoituksia ei saa kiertää.

22. Tuki

Microsoft-palvelujen asiakastukea on saatavilla Microsoft Answers -keskustelupalstoilla (http://answers.microsoft.com) ja Windows -verkkosivustossa (http://windows.microsoft.com). MSN Internet Access -asiakastukea on saatavilla MSN-tukisivustossa (https://support.msn.com). Sähköpostitse toimitettavaa Bing- ja Bing-asiakastukea on saatavilla Bing Support -verkkosivustossa (https://support.discoverbing.com). Kaikki tämän sopimuksen toteuttamiseen liittyvät valitukset on lähetettävä tässä sopimuskohdassa eriteltyjen verkkosivustojen kautta.

23. Vientirajoitukset

Microsoftin maksuttomat ohjelmistot ja palvelut ovat Yhdysvaltojen ja muiden lainkäyttöalueiden vienti- ja teknologialakien alaisia, ja käyttäjä suostuu noudattamaan kaikkia tällaisia ohjelmistoja ja/tai palveluja koskevia sovellettavia lakeja ja säännöksiä. Näiden maksuttomien ohjelmistojen ja palvelujen siirtäminen kauppasaarron alaiseen maahan tai tietyille kielletyille osapuolille edellyttää Yhdysvaltojen valtionhallinnan lupaa. Lisätietoja on Yhdysvaltojen valtionvarainministeriön (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=243206) verkkosivustossa. Lisäksi maksetut palvelut ovat Yhdysvaltojen vientilakien ja -säännösten alaisia, joita käyttäjän on noudatettava. Nämä lait sisältävät kohdemaita, loppukäyttäjiä ja loppukäyttöä koskevia rajoituksia. Lisätietoja on Microsoft-tuotteiden vientiä kuvaavassa verkkosivustossa (http://www.microsoft.com/exporting).

ILMOITUKSET

Ilmoitukset ja menettely tekijänoikeuden loukkausta koskevissa asioissa. Tekijänoikeusrikkomusilmoitukset täytyy lähettää Microsoftin nimeämälle asiamiehelle. SEURAAVAN MENETTELYN KANNALTA EPÄOLENNAISIIN TIEDUSTELUIHIN EI VASTATA Lisätietoja ja yhteystietoja on tekijänoikeusrikkomusten ilmoituksia ja korvausmenettelyä käsittelevässä verkkosivustossa (http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm).

Sponsoroitujen sivustojen mainostamiseen liittyviä immateriaalioikeuksia koskevat ilmoitukset ja korvausmenettelyt. Microsoft suosittelee mainosverkostomme immateriaalioikeuksia koskevien immateriaalioikeusohjeiden lukemista (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207).

Tekijänoikeutta ja tavaramerkkejä koskevat ilmoitukset. Kaikki palvelujen sisällön tekijänoikeudet: Copyright © 2012 Microsoft Corporation ja/tai sen toimittajat, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki palvelujen ja sen sisällön omistus- ja tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Microsoftille tai sen toimittajille. Microsoft ja kaikki Microsoftin tuotteiden, ohjelmistojen ja palvelujen nimet, logot ja kuvakkeet ovat Microsoftin rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä (http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx) Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Muut muiden yritysten ja tuotteiden nimet voivat olla näiden yritysten tavaramerkkejä. Microsoft pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei ole tässä sopimuksessa nimenomaisesti myönnetty. Tietyissä Microsoftin verkkosivustojen palvelimissa käytetyt ohjelmistot perustuvat osaksi Independent JPEG Groupin työhön. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietyissä Microsoftin verkkosivustojen palvelimissa käytetty "gnuplot"-ohjelmisto on tekijänoikeudella suojattu: copyright © 1986–1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Kaikki oikeudet pidätetään.

Pörssinoteeraukset ja pörssi-indeksitiedot (indeksiarvot mukaan lukien). Kaikki Interactive Data Corporationin ("IDC") ja sen tytäryhtiöiden ("IDC-tiedot") toimittamat, palveluihin sisältyvät tiedot ovat IDC:n ja sen tytäryhtiöiden omaisuutta tai niille lisensoituja tietoja. Käyttäjällä on oikeus tallentaa, käsitellä, analysoida, muotoilla uudelleen, tulostaa ja näyttää IDC-tietoja vain henkilökohtaisessa käytössä. Käyttäjä ei saa julkaista, siirtää uudelleen, jakaa uudelleen tai muutoin kopioida mitään IDC-tietoja missään muodossa kenellekään. Käyttäjä ei saa myöskään käyttää mitään IDC-tietoja missään liikeyrityksessä tai muussa yhteydessä, mukaan lukien rajoituksetta arvopaperi-, sijoitus-, kirjanpito-, pankkitoiminta- tai mediayritykset tai juridiset palvelut. Ennen IDC-tietoihin perustuvan arvopaperikaupan toteuttamista käyttäjää neuvotaan konsultoimaan välittäjää tai muuta rahoitusneuvonantajaa hintatietojen varmistamiseksi. IDC ja sen tytäryhtiöt tai niiden lisensoijat eivät ole vastuussa käyttäjälle tai kenellekään muulle mistään IDC-tietoihin liittyvästä keskeytymisestä, epätäsmällisyydestä, viiveestä, virheestä tai laiminlyönnistä syystä riippumatta, taikka mistään aiheutuneista vahingoista (riippumatta vahingon välittömyydestä tai välillisyydestä, rangaistusluonteisuudesta tai muusta luonteesta). Tämän sopimuskohdan ehdot vastaavat Microsoftin sopimusta IDC:n ja sen tytäryhtiöiden kanssa, ja käyttäjä hyväksyy, että tämän sopimuksen kohdista vain tämä sopimuskohta koskee IDC-tietoja, jos jonkin muun tämän sopimuksen ehdon kanssa ilmenee ristiriita tai epäyhtenäisyys.

Käyttäjä ei saa käyttää mitään Dow Jones IndexesSM-indeksejä, indeksitietoja eikä Dow Jones -merkkejä minkään rahoitusinstrumentin tai investointituotteen (esimerkiksi johdannaisinstrumentit, rakenteelliset tuotteet, sijoitusrahastot, noteeratut rahastot ja arvopaperisalkut, joissa instrumentin tai investointituotteen hinta, tuotto ja/tai suoritus perustuu, liittyy tai on tarkoitettu minkä tahansa indeksin tai minkä tahansa indeksin edustajan seuraamiseen) myöntämisen, luomisen, sponsoroinnin, kauppaamisen, markkinoinnin tai promotoinnin yhteydessä ilman erillistä Dow Jonesin kanssa tehtyä kirjallista sopimusta.

Sijoitustoimintaa koskeva huomautus. Microsoft ei ole Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilaissa tai muiden lainkäyttöalueiden arvopaperilaeissa tarkoitettu meklariliike tai rekisteröity sijoitusneuvoja eikä neuvo yksityishenkilöitä sijoittamaan arvopapereihin tai muihin rahoitusinstrumentteihin eikä ostamaan niitä tai myymään niitä. Mikään palvelujen sisällössä ei ole tarjous tai kehotus ostaa tai myydä mitään arvopapereita. Microsoft ja sen pörssinoteerausten tai indeksitietojen lisensoijat eivät edusta eivätkä suosittele mitään tiettyjä arvopapereita tai muita rahoitustuotteita. Mitään palveluissa olevaa ei ole tarkoitettu ammattimaiseksi neuvonnaksi, kuten sijoitus- tai verotusneuvonnaksi.

H.264/AVC-kuvastandardia ja VC-1-kuvastandardia koskeva ilmoitus. Ohjelmisto saattaa sisältää H.264/MPEG-4 AVC- ja/tai VC-1-koodaustekniikkaa. MPEG LA, L.L.C. on edellyttänyt seuraavan ilmoituksen lisäämistä tekstiin:

TÄLLE TUOTTEELLE MYÖNNETÄÄN HENKILÖKOHTAINEN KÄYTTÖOIKEUS EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN AVC- JA VC-1-PATENTTILISENSSIEN MUKAISESTI (A) VIDEOIDEN KOODAAMISEEN MAINITTUJEN STANDARDIEN MUKAISESTI ("VIDEOSTANDARDIT") JA/TAI (B) SELLAISTEN AVC- JA VC-1-VIDEOIDEN TOISTAMISEEN, JOTKA ON KOODANNUT EI-KAUPALLISTA TOIMINTAA HARJOITTAVA YKSITYINEN HENKILÖ JA/TAI JOTKA ON HANKITTU MAINITUN VIDEON TARJOAMISEEN OIKEUTETULTA VIDEOIDEN TARJOAJALTA. KÄYTTÖOIKEUDET EIVÄT KOSKE MITÄÄN MUUTA TUOTETTA RIIPPUMATTA SIITÄ, KUULUUKO KYSEINEN TUOTE TÄHÄN OHJELMISTOON JONKIN YKSITTÄISEN KOHDAN MUKAISESTI. KÄYTTÖOIKEUTTA MIHINKÄÄN MUUHUN KÄYTTÖÖN EI MYÖNNETÄ EIKÄ SELLAISTA TULE OLETTAA. LISÄTIETOJA ON SAATAVILLA MPEG LA, L.L.C:LTÄ LISÄTIETOJA ON MPEG LA -VERKKOSIVUSTOSSA (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=31690).

Selvennyksen vuoksi tämä huomautus ei rajoita tai estä tämän sopimuksen nojalla toimitetun ohjelmiston käyttöä normaaleissa liiketoiminnallisissa käyttötilanteissa, jotka ovat ominaisia kyseiselle liiketoiminnalle ja joihin ei sisälly (i) ohjelmiston levittäminen kolmansille osapuolille tai (ii) sisällön luominen Videostandardien mukaisten tekniikkojen avulla kolmansille osapuolille levittämistä varten.