Verkon muodostaminen eri Windows-versioita sisältävistä tietokoneista



Jos olet joskus aiemmin muodostanut Windows XP -tietokoneiden välille kotiverkon, huomaat, että verkon muodostaminen Windows XP- ja Windows Vista -tietokoneiden välillä tapahtuu pitkälti samaan tapaan. Muutamia eroja on kuitenkin. Tämän vuoksi on tärkeää ymmärtää, miten prosessi on erilainen.

Tässä artikkelissa käsitellään myös asetuksia, jotka sinun on määritettävä tiedostojen ja tulostimien verkossa jakamista varten.

Windows XP:n jälkeen tapahtuneet muutokset

Nämä ovat tärkeimmät verkkoihin liittyvät erot Windows XP:n ja Windows Vistan välillä:

Ominaisuus Windows XP Windows Vista
Ominaisuus

Työryhmän oletusnimi

Windows XP

MSHOME Windows XP Home Edition -versiossa; WORKGROUP muissa versioissa

Windows Vista

WORKGROUP

Ominaisuus

Jaetun kansion nimi

Windows XP

Jaetut tiedostot

Windows Vista

Julkinen

Ominaisuus

Yksinkertainen tiedostojako

Windows XP

Sallittu oletusarvoisesti

Windows Vista

Ei sallittu oletusarvoisesti – jaettujen kansioiden, kuten julkisen kansion (jos jaettu), käyttö edellyttää käyttäjänimeä ja salasanaa

Ominaisuus

Verkon tietokoneiden havaitseminen ja käyttö

Windows XP

Havaitsee vain saman työryhmän tietokoneet ja käyttää niitä

Windows Vista

Havaitsee kaikki verkon tietokoneet ja käyttää niitä riippumatta niiden käyttöjärjestelmästä tai työryhmästä

Ominaisuus

Paikka, jossa asetuksia ja määrityksiä muutetaan

Windows XP

Verkkoympäristö

Windows Vista

Verkkokansio

Ominaisuus

Verkko-ohjaimet

Windows XP

Eri paikoissa käyttöjärjestelmässä

Windows Vista

Lähinnä Verkko- ja jakamiskeskuksessa

Älä lannistu. Jos et ole valmis päivittämään kaikkiin tietokoneisiin Windows Vista -käyttöjärjestelmää, voit eroista huolimatta saada verkon toimimaan ongelmitta. Seuraavassa käsitellään edellä mainittuja eroja ja kerrotaan, miten niiden kanssa on toimittava. Lisäksi saat ohjeet siitä, mistä muutettavat asetukset löytyvät.

Oletetaan, että olet jo itse määrittänyt fyysisen verkon. Jos et ole määrittänyt verkkoa, seuraavista kahdesta ohjeaiheesta on apua tässä tehtävässä:

Varmista, että kaikki tietokoneet ovat samassa työryhmässä

Kun verkko on muodostettu, seuraava vaihe on määrittää asetukset siten, että kaikki tietokoneet "näkevät" toisensa. Tämä on tehtävä, jotta tiedostoja ja tulostimia voidaan jakaa.

On tärkeää käyttää samaa työryhmän nimeä kaikille verkon tietokoneille. Näin tietokoneissa voidaan käyttää eri Windows-versioita toistensa havaitsemiseen ja käyttämiseen. Muista, että työryhmän oletusnimi ei ole sama kaikissa Windows-versioissa.

Työryhmän nimen etsiminen tai vaihtaminen Windows XP -tietokoneessa:

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, napsauta hiiren kakkospainikkeella Oma tietokone -kohtaa ja valitse sitten Ominaisuudet.

 2. Työryhmän nimi näkyy Ominaisuudet: Järjestelmä -valintaikkunan Tietokoneen nimi -välilehdessä. Voit muuttaa nimen valitsemalla Muuta, kirjoittamalla uuden nimen Tietokoneen nimi -ruutuun ja valitsemalla sitten OK.

Työryhmän nimen etsiminen Windows Vista -tietokoneessa:

 1. Avaa Järjestelmä napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Ohjauspaneeli, Järjestelmä ja ylläpito sekä Järjestelmä.

 2. Työryhmän nimi näkyy Tietokoneen nimen, toimialueen ja työryhmän asetukset -kohdassa.

Työryhmän nimen muuttaminen Windows Vista -tietokoneessa:

 1. Avaa Järjestelmä napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Ohjauspaneeli, Järjestelmä ja ylläpito sekä Järjestelmä.

 2. Valitse Tietokoneen nimen, toimialueen ja työryhmän asetukset ja valitse sitten Muuta asetuksia.

 3. Valitse Ominaisuudet: Järjestelmä -valintaikkunan Tietokoneen nimi -välilehdestä Muuta.

 4. Kirjoita Tietokoneen nimi- tai toimialuemuutokset -valintaikkunan Työryhmä-kohtaan käytettävän työryhmän nimi ja valitse sitten OK. Järjestelmä pyytää käynnistämään tietokoneen uudelleen.

Kuva Järjestelmä-ikkunasta
Työryhmän nimi näkyy Järjestelmä-ikkunassa

Aseta verkon sijaintityypiksi Yksityinen

Valitse seuraavaksi kaikkien Windows Vista -tietokoneiden verkkosijainnin tyyppi. Verkkosijainnin tyyppi on asetus, jonka avulla Windows Vista voi automaattisesti määrittää suojausasetukset ja muut asetukset sen verkon tyypin mukaan, johon tietokone on liitetty. Lisätietoja on ohjeaiheessa Verkkosijainnin valitseminen.

Verkkosijainnin tyyppi voi olla jokin seuraavista kolmesta vaihtoehdosta:

 • Julkinen. Tietokone on liitetty verkkoon, joka on julkisessa käytössä. Julkisia verkkoja ovat esimerkiksi julkisessa käytössä olevat, Internet-käyttöä varten muodostetut verkot lentokentillä, kirjastoissa ja kahviloissa. (Tämä sijaintityyppi vastaa Julkinen paikka -verkkotyyppiä.)

 • Yksityinen. Tietokone on liitetty verkkoon, joka on suojattu jollakin tasolla Internetistä (käyttämällä esimerkiksi reititintä ja palomuuria) ja joka sisältää tunnettuja tai luotettuja tietokoneita. Useimmat kotiverkot kuuluvat tähän luokkaan. (Tämä sijaintityyppi vastaa Koti- tai Työ-verkkotyyppiä.)

 • Toimialue. Tietokone on liitetty verkkoon, jossa on Active Directory -toimialueen ohjauskone. Esimerkiksi työpaikan verkko on luonteeltaan toimialueverkko.

Varmista kotiverkossa, että verkkosijainnin tyyppi on Yksityinen. Tarkistusohjeet:

 • Avaa Verkko- ja jakamiskeskus napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Ohjauspaneeli, Verkko ja Internet sekä Verkko- ja jakamiskeskus.

Verkkosijainnin tyyppi näkyy sulkeissa verkon nimen vieressä.

Kuva Verkko- ja jakamiskeskuksesta
Verkkosijainnin tyyppi näkyy Verkko- ja jakamiskeskuksessa

Jos verkkotyyppi on Julkinen, sen voi muuttaa Yksityiseksi seuraavasti:

 1. Valitse verkkonimen ja sijainnin tyypin oikealta puolelta Mukauta.

 2. Valitse Määritä verkkosijainti -valintaikkunan Sijainnin tyyppi -kohdasta Yksityinen, valitse Seuraava ja valitse sitten Sulje.

Varoitus

 • Muuta verkko yksityiseksi vain, jos kyseessä on tunnettu ja luotettu verkko, kuten kotiverkko. Julkisessa paikassa sijaitsevan verkon muuttaminen yksityiseksi voi aiheuttaa tietoturvaongelmia.

Avaa palomuurin portit tiedostojen ja tulostimien jakamista varten

Jos käytät Windowsin palomuuria, voit ohittaa tämän osan, koska Windowsin palomuuri avaa automaattisesti oikeat portit tiedostojen ja tulostimien jakamista varten, kun otat verkon etsimisen käyttöön. Jos käytät toista palomuuria, sinun on avattava nämä portit itse, jotta tietokone voi löytää muut tietokoneet ja laitteet, joissa on jaettavia tiedostoja tai tulostimia.

Jotta voit löytää muut Windows Vista -tietokoneet, avaa seuraavat portit:

 • UDP 3702

 • TCP 5357

 • TCP 5358.

Jotta voit löytää tietokoneet, joissa on aiempi Windows-versio, ja käyttää tiedostojen ja tulostimien jakamista kaikissa Windows-versioissa, avaa seuraavat portit:

 • UDP 137

 • UDP 138

 • TCP 139.

Jotta voit löytää verkkolaitteet, avaa seuraavat portit:

 • UDP 1900

 • TCP 2869.

Tiedostojen ja tulostimien jakamisen lisäasetusten ottaminen käyttöön

Jos muutat verkkosijainnin tyypiksi Yksityinen, verkon etsiminen tulee automaattisesti käyttöön Verkko- ja jakamiskeskuksen Jakaminen ja etsintä -osassa. (Lisätietoja verkon etsimisestä on ohjeaiheessa Tietoja verkon etsimisestä) Ota käyttöön myös seuraavat jakamisen ja etsinnän asetukset:

 • Tiedostojen jakaminen

 • Julkinen-kansion jakaminen

 • Tulostimen jakaminen.

Kun otat nämä asetukset käyttöön, tietokone voi

 • etsiä muita tietokoneita ja laitteita kotiverkossa ja antaa muiden tietokoneiden löytää oman tietokoneesi

 • jakaa tietokoneen kansiot

 • jakaa tietokoneen Julkinen-kansion

 • jakaa tietokoneen tulostimet.

Huomautus

 • Salasanalla suojattu jakaminen on erikoisasetus, jota käsitellään jäljempänä.

Voit ottaa tiedostojen jakamisen, Julkinen-kansion jakamisen ja tulostimen jakamisen käyttöön seuraavasti:

 1. Avaa Verkko- ja jakamiskeskus napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Ohjauspaneeli, Verkko ja Internet sekä Verkko- ja jakamiskeskus.

 2. Laajenna Tiedostojen jakaminen -osa napsauttamalla sen vieressä olevaa nuolipainiketta Kuva nuolipainikkeestaJakaminen ja etsintä -osassa, valitse Ota tiedostojen jakaminen käyttöön ja valitse sitten Käytä. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.
 3. Laajenna Julkinen-kansion jakaminen -osa napsauttamalla sen vieressä olevaa nuolipainiketta Kuva nuolipainikkeesta ja tee sitten jompikumpi seuraavista:
  • Jos haluat jakaa Julkinen-kansion siten, että muiden verkossa olevien tietokoneiden käyttäjät voivat avata tiedostoja mutta eivät luoda tai muokata tiedostoja, valitse Ota jakaminen käyttöön, jotta kuka tahansa verkkoyhteydessä oleva voi avata tiedostoja ja valitse sitten Käytä. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus. Tämä on oletusasetus.

  • Jos haluat jakaa Julkinen-kansion siten, että muiden verkossa olevien tietokoneiden käyttäjät voivat avata tiedostoja sekä myös luoda ja muokata tiedostoja, valitse Ota jakaminen käyttöön, jotta kuka tahansa verkkoyhteydessä oleva voi avata, muuttaa ja luoda tiedostoja ja valitse sitten Käytä. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.

 4. Laajenna Tulostimen jakaminen -osa napsauttamalla sen vieressä olevaa nuolipainiketta Kuva nuolipainikkeesta, valitse Ota tulostimien jakaminen käyttöön ja valitse sitten Käytä. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.

Salasanalla suojatun jakamisen käyttäminen

Jos otat salasanalla suojatun jakamisen käyttöön, muiden verkossa olevien tietokoneiden käyttäjät eivät voi käyttää jaettuja kansioita, kuten Julkinen-kansiota, antamatta omassa tietokoneessasi olevaa käyttäjätiliä vastaavaa käyttäjänimeä ja salasanaa. (Jos siis käytät salasanalla suojattua jakamista, kaikissa tietokoneissa on oltava vastaavat käyttäjätilit.)

Salasanalla suojatun jakamisen voi ottaa käyttöön seuraavasti:

 1. Avaa Verkko- ja jakamiskeskus napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Ohjauspaneeli, Verkko ja Internet sekä Verkko- ja jakamiskeskus.

 2. Laajenna Salasanalla suojattu jakaminen -osa napsauttamalla sen vieressä olevaa nuolipainiketta Kuva nuolipainikkeestaJakaminen ja etsintä -osassa, valitse Ota salasanalla suojattu jakaminen käyttöön ja valitse sitten Käytä. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.

Salasanalla suojatun jakamisen poistaminen käytöstä vastaa Windows XP:n yksinkertaista tiedostojakoa.

Verkkokartan käyttäminen

Verkko- ja jakamiskeskuksen verkkokartta on graafinen esitys verkossa olevista tietokoneista ja laitteista sekä niiden välisistä yhteyksistä ja mahdollisista ongelma-alueista. Kartasta voi olla apua vianmäärityksessä. Ennen kuin Windows XP -tietokone voidaan löytää ja ennen kuin se näkyy verkkokartassa, kyseiseen tietokoneeseen on ehkä asennettava LLTD-protokolla. Lisätietoja on Microsoftin WWW-sivuston kohdassa Verkkokartassa ei näy Windows XP -tietokoneita (sivu voi olla englanninkielinen).

Jos LLTD-protokolla on asennettu mutta Windows XP -tietokoneet eivät vieläkään näy verkkokartassa, palomuuriasetukset voivat estää Windowsia löytämästä sitä. Tarkista palomuurin asetukset ja varmista, että tiedostojen ja tulostimien jakaminen on käytössä. Jos käytät Windowsin palomuuria, voit katsoa ohjeet avaamalla Ohje ja tuki -toiminnon ja etsimällä ohjeita tiedostojen tai tulostimien jakamisen ottamisesta käyttöön. Avaa ohjeaihe ja siirry ohjeen loppuun. Jos käytössä on muu palomuuri, katso lisätietoja sen mukana toimitetuista tiedoista. Lisätietoja on ohjeaiheessa Verkkokartassa näkymättömien tietokoneiden vianmääritys.