Ääni- tai videotiedoston toistaminen: usein kysytyt kysymykset


Seuraavassa on vastauksia kysymyksiin, jotka koskevat ääni- tai videotiedostojen toistamista Windows Media Playerissa.

Näytä kaikki

Mitä voi tehdä ääniongelmille, kuten napsahtelulle tai rahinalle tai liian hitaalle tai nopealle äänen toistolle?

Jos ongelma vaikuttaa kaikkiin tai useimpiin toistettaviin tiedostoihin (eikä siis vain joihinkin tiettyihin tiedostoihin), äänikortin (eli ääniohjaimen tai -laitteen) ohjainohjelma voi olla vanhentunut. Voit tarkistaa saatavilla olevat päivitykset toimimalla seuraavasti.

 1. Avaa Windows Update napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta. Kirjoita hakukenttään Update ja valitse sitten tulosluettelosta Windows Update.

 2. Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta Tarkista päivitykset ja odota hetki, kun Windows etsii uusimpia päivityksiä tietokoneeseen.

 3. Jos päivityksiä löytyy, valitse Asenna päivitykset. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.

Joissakin tapauksissa ohjainohjelma on ladattava suoraan tietokoneen tai äänikortin valmistajan verkkosivustosta.

Mitä voi tehdä video-ongelmille, kuten videokuvassa näkyville viivoille, vilkkuvalle tai katkonaiselle videolle, ja niin edelleen?

Jos ongelma vaikuttaa kaikkiin tai useimpiin toistettaviin videotiedostoihin (eikä siis vain joihinkin tiettyihin tiedostoihin), näyttösovittimen ohjainohjelma voi olla vanhentunut. Tarkista saatavilla olevat näyttösovittimen ohjainohjelman päivitykset sekä Microsoft DirectX -päivitykset toimimalla seuraavasti.

 1. Avaa Windows Update napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta. Kirjoita hakukenttään Update ja valitse sitten tulosluettelosta Windows Update.

 2. Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta Tarkista päivitykset ja odota hetki, kun Windows etsii uusimpia päivityksiä tietokoneeseen.

 3. Jos päivityksiä löytyy, valitse Asenna päivitykset. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.

Joissakin tapauksissa ohjainohjelma on ladattava suoraan tietokoneen tai näyttösovittimen valmistajan verkkosivustosta.

Jos ohjainohjelman päivittäminen ei poista ongelmaa, pienennä videolaitteiston kiihdytystä (tai poista se käytöstä) toimimalla seuraavasti.

 1. Avaa Näytön tarkkuus napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, napsauttamalla Ohjauspaneeli, ja valitsemalla sitten Ulkoasu ja mukauttaminen -kohdasta Säädä näytön tarkkuutta.

 2. Valitse Lisäasetukset ja valitse Vianmääritys -välilehdestä Muuta asetuksia.

  Huomaa, että jotkin näyttösovittimien ohjaimet eivät salli asetusten muuttamista.

 3. Pienennä videolaitteiston kiihdytystä tai poista se käytöstä siirtämällä Laitteiston kiihdytys -liukusäädintä kohti Ei mitään -arvoa.

Miksi Media Player näyttää visuaalisen kuvan videon asemesta (tai virhesanoman), kun videotiedostoa toistetaan?

Tietokoneeseen ei ehkä ole asennettu videon pakkauksenhallintaa, jota tarvitaan videon purkamiseen ja näyttämiseen.

Jos esimerkiksi yrität toistaa MPEG-2-videopakkauksenhallinnalla koodattua tiedostoa eikä tietokoneeseen ole asennettu yhteensopivaa MPEG-2-dekooderia (eli DVD-dekooderia), näyttöön voi tulla virhesanoma tai muita toisto-ongelmia saattaa esiintyä.

Tietoja pakkauksenhallintojen löytämisestä ja lataamisesta on ohjeaiheessa Pakkauksenhallintamenetelmät: usein kysytyt kysymykset.

Miten voin tehdä Windows Media Playerista tiedostotyypin oletussoittimen?

Voit tehdä Windows Media Playerista useiden tiedostotyyppien (muotojen) oletussoittimen. Jos haluat muuttaa Media Playerin automaattisesti toistamia tiedostoja, sinun täytyy kirjautua tietokoneeseen järjestelmänvalvojana tai Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsenenä.

 1. Avaa Oletusohjelmat napsauttamalla Käynnistä-painikettaKuva Käynnistä-painikkeesta ja valitse sitten Oletusohjelmat.

 2. Valitse Määritä omat oletusohjelmat.

 3. Valitse Ohjelmat-luettelosta Windows Media Player ja valitse sitten Valitse tämän ohjelman oletukset.

 4. Valitse niiden tiedostotyyppien valintaruudut, joita haluat toistaa oletusarvoisesti Windows Media Playerissa.

  Jos et halua Windows Media Playerin toistavan jotain tiettyä tiedostotyyppiä oletusarvoisesti, siirry takaisin Määritä omat oletusohjelmat -kohtaan ja valitse toinen ohjelma kyseisen tiedostotyypin oletussovellukseksi.

  Huomautuksia

  • Huomaa, että Media Player ei ehkä pysty toistamaan tiedostoa, vaikka olisit valinnut sen tiedostotyypin. Näin voi käydä, jos tiedosto käyttää pakkauksenhallintaa, jota ei ole asennettu tietokoneeseen. Tietoja pakkauksenhallintojen löytämisestä ja lataamisesta on ohjeaiheessa Pakkauksenhallintamenetelmät: usein kysytyt kysymykset.

  • Windows Media Playeria ei voida määrittää oletussoittimeksi kaikille niille tiedostotyypeille, joita Windows Media Player pystyy toistamaan. Joitakin tiedostotyyppejä ei tueta.

Miksi näyttöön tulee virhesanoma, kun yritän toistaa äänivirtoja tietyistä palvelimista?

Tähän voi olla useita syitä.

 • Tietokoneessa tai palvelimessa voi olla väliaikainen ongelma verkkoyhteyksissä.

 • Jos käytät tietokonetta töissä, verkonvalvoja on ehkä estänyt tietyntyyppiset tietovirrat.

 • Windows Media Playerin asetuksia ei ehkä ole määritetty oikein.

  Lisätietoja Media Playerin määrittämisestä virtautukseen on ohjeaiheessa Mitä protokollia Windows Media Player käyttää virtauttamisessa?

 • Palvelimen asetuksia ei ehkä ole määritetty oikein.

Miksi Windows Media Player lakkaa usein vastaamasta tai sulkeutuu odottamatta?

Windows Media Player on vuorovaikutuksessa monien järjestelmän osien, kuten laiteohjainten, ääni- ja videopakkauksenhallinnan sekä DirectShow-suodattimien kanssa. Playerissa voi ilmetä ongelmia siksi, että tietokoneessa on käytössä muun ohjelmistotoimittajan kuin Microsoftin valmistama viallinen tai yhteensopimaton osa.

Erityisesti suosittelemme noudattamaan varovaisuutta asennettaessa pakkauksenhallintoja, esimerkiksi joitakin Internetistä ilmaiseksi ladattavia pakkauksenhallintapaketteja, joiden väitetään sisältävään pakkauksenhallintoja monista eri yrityksistä tai organisaatioista. Tällaisissa pakkauksenhallintapaketeissa on havaittu epäyhtenäisyyksiä, jotka voivat aiheuttaa vakavia toisto-ongelmia Windows Media Playerissa ja muissa multimediaohjelmissa, vaurioittaa järjestelmää ja hankaloittaa Microsoftin tuen vianmääritystä toisto-ongelmissa.

Näistä syistä kehotamme välttämään tämäntyyppisten pakkauksenhallintapakettien asentamista ja suosittelemme niiden poistamista, jos ne aiheuttavat ongelmia Media Playerissa. Suosittelemme pakkauksenhallintojen, suodattimien tai laajennusten asentamista vain luotetuista lähteistä, kuten virallisen toimittajan WWW-sivustosta. Tällöinkin kehotamme varovaisuuteen, koska monet pakkauksenhallintojen toimittajat tarjoavat vain vähän asiakastukea.

Suosittelemme myös järjestelmän palautuspisteen asettamista ennen digitaalisen median komponenttien asentamista. Tällöin voidaan tarvittaessa palata alkuperäiseen järjestelmäkokoonpanoon. Lisätietoja palautuspisteiden asettamisesta on ohjeaiheessa Mikä on Järjestelmän palauttaminen?

Lisätietoja pakkauksenhallinnoista on ohjeaiheessa Pakkauksenhallintamenetelmät: usein kysytyt kysymykset.

Miten estän videoiden automaattisen toistamisen koko näytön tilassa?

Yleensä Windows Media Player toistaa videoita koko näytön tilassa vain, jos napsautat Näytä koko näyttö -painiketta Kuva Näytä koko näyttö -painikkeesta tai painat Alt+Enter. Joissakin tapauksissa Player saattaa kuitenkin toistaa videoita koko näytön tilassa automaattisesti.

Näin käy usein, jos käytössä on useita näyttöjä ja näyttösovitin on määritetty käyttämään kloonaustilaa (usean näytön tilaa, jossa sama kuva näkyy vähintään kahdessa näytössä). Voit ehkä ratkaista koko näyttöön liittyvän ongelman poistamalla kloonaustilan käytöstä yhdessä tai useassa näytössä.

Joissakin tapauksissa tämä ongelma voi ilmetä myös, jos näyttösovitin on määritetty käyttämään zoomaustilaa (tilaa, joka sallii näytön osan suurentamisen). Voit ehkä ratkaista ongelman poistamalla zoomaustilan käytöstä.

Kloonaus- tai zoomaustilan käytöstä poistamiseen liittyvät ohjeet vaihtelevat näyttösovittimen mallin ja ohjainversion mukaan. Seuraavassa ovat yleiset ohjeet. Löydät omaa laitekokoonpanoasi koskevat ohjeet tietokoneen tai näyttösovittimen valmistajan sivustosta.

 1. Avaa Näytön tarkkuus napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, napsauttamalla Ohjauspaneeli, ja valitsemalla sitten Ulkoasu ja mukauttaminen -kohdasta Säädä näytön tarkkuutta.

 2. Valitse Lisäasetukset, etsi kloonaus- tai zoomaustilan asetus jostakin välilehdestä (aloita välilehdestä, joka sisältää näyttösovittimen tuotemerkin tai mallin nimen) ja poista sitten ominaisuus käytöstä.Tarvitsetko lisää ohjeita?