Muistin loppumisesta johtuvien ongelmien estäminen


Jos tietokoneen muisti ei riitä kaikkiin suoritettaviin toimintoihin, Windows ja ohjelmat saattavat lakata toimimasta. Windows pyrkii ehkäisemään tietojen menettämistä ilmoittamalla, jos tietokoneen käytettävissä on liian vähän muistia. Voit myös tunnistaa muistin loppumisen merkit ja ehkäistä ongelmia.

Mitkä ovat muistin loppumisen merkit?

Muistin loppumisen merkkejä ovat heikko suorituskyky, ilmoitukset muistin riittämättömyydestä sekä näyttöongelmat. Jos yrität esimerkiksi avata ohjelman valikon, kun tietokoneen muisti on vähissä, ohjelma saattaa vastata hitaasti tai ei vastaa lainkaan. Jos valikko tulee näyttöön, se ei välttämättä vastaa, kun yrität valita vaihtoehdon, tai osa vaihtoehdoista ei välttämättä näy lainkaan. Jos valitset valikon vaihtoehdon, valikko saattaa kadota ja jättää ruudulle tyhjän alueen sen sijaan, että siinä näkyisi käsiteltävän asiakirjan tai tiedoston sisältö.

Mistä muistiongelmat johtuvat?

Tietokoneessa on kahdentyyppistä muistia, RAM-muistia ja näennäismuistia. Kaikki ohjelmat käyttävät RAM-muistia, mutta jos RAM-muisti ei riitä suoritettavalle ohjelmalle, Windows siirtää väliaikaisesti tietoja, jotka tavallisesti tallennettaisiin RAM-muistiin, kiintolevyllesivutustiedostoksi kutsuttuun tiedostoon. Sivutustiedostoon väliaikaisesti tallennettuja tietoja kutsutaan myös näennäismuistiksi. Näennäismuistin käyttäminen (eli tietojen siirtäminen sivutustiedostoon ja -tiedostosta) vapauttaa riittävästi RAM-muistia, jotta ohjelmat voidaan suorittaa normaalisti.

Muistiongelmat ilmenevät, kun tietokoneen RAM-muisti loppuu ja näennäismuisti on vähissä. Näin voi tapahtua, jos suoritat useampia ohjelmia kuin mitä tietokoneeseen asennettu RAM-muisti tukee. Muistiongelmia ilmenee myös, kun ohjelma ei vapauta muistia, jota se ei enää tarvitse. Tätä ongelmaa kutsutaan muistin liikakäytöksi tai muistivuodoksi.

Muistiongelmien estäminen

Suoritettavien ohjelmien määrän vähentäminen voi ehkäistä muistiongelmia ja tietojen menettämistä. Kannattaa seurata, mitkä ohjelmat näyttävät merkkejä muistin loppumisesta, ja yrittää välttää niiden suorittamista samanaikaisesti.

Aina ei kuitenkaan ole järkevää rajoittaa suoritettavien ohjelmien määrää. Muistin loppumisen merkit ilmaisevat, että tietokone tarvitsee lisää RAM-muistia käytettäville ohjelmille. Muistiongelmien suositeltavat ratkaisutavat:

 • Sivutustiedoston (näennäismuistin) koon suurentaminen

  Windows yrittää automaattisesti suurentaa sivutustiedoston kokoa, kun tietokoneen muisti alkaa ensimmäisen kerran loppua, mutta voit suurentaa sitä myös manuaalisesti. Enimmäisarvo määräytyy asennetun RAM-muistin mukaan. Vaikka sivutustiedoston koon suurentaminen voi ehkäistä muistiongelmia, se myös hidastaa tietokoneen toimintaa. Koska tietokone lukee tietoja RAM-muistista huomattavasti nopeammin kuin kiintolevyltä (missä sivutustiedoston on), liian suuri näennäismuistin koko voi hidastaa ohjelmia.

  Lisätietoja on ohjeaiheessa Näennäismuistin koon muuttaminen.

 • RAM-muistin lisääminen

  Jos näet merkkejä muistin loppumisesta tai jos Windows varoittaa muistiongelmista, tutustu tietokoneen mukana tulleisiin ohjeisiin tai kysy tietokoneen valmistajalta, minkä tyyppinen RAM-muisti käy tietokoneeseesi. Asenna sitten lisää RAM-muistia. Valmistajan antamista tiedoista löydät ohjeet RAM-muistin asentamiseen.

  Lisätietoja on ohjeaiheessa Tietokoneessa olevan RAM-muistin määrän selvittäminen.

 • Ohjelman liiallisen muistinkäytön selvittäminen

  Jos tietokoneen muisti käy vähiin aina, kun suoritat tiettyjä ohjelmia, yhdessä tai useammassa näistä ohjelmista saattaa olla muistivuoto. Voit lopettaa muistivuodon sulkemalla ohjelman. Tarkista, onko ohjelmaan päivityksiä, tai ota yhteyttä ohjelmiston julkaisijaan muistivuodon korjaamiseksi.

  Määritä seuraavasti, mikä ohjelma käyttää eniten muistia:

  1. Avaa Tehtävienhallinta napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkkia ja valitsemalla sitten Käynnistä Tehtävienhallinta.

  2. Valitse Prosessit-välilehti.

  3. Lajittele ohjelmat muistinkäytön mukaan valitsemalla Muisti (yksityinen työskentelysarja).

  Voit myös etsiä ohjelmavirheitä ja tarkastella vianmääritystietoja Tapahtumienvalvonnan avulla.

  1. Voit avata Tapahtumienvalvonnan napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, valitsemalla Ohjauspaneeli, valitsemalla Järjestelmä ja suojaus, valitsemalla Valvontatyökalut ja kaksoisnapsauttamalla sitten Tapahtumienvalvonta-vaihtoehtoa. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.

  2. Voit tarkastella virhetapahtumia valitsemalla vasemmanpuoleisesta ruudusta Sovellus- ja palvelulokit. Saat ongelman kuvauksen näkyviin kaksoisnapsauttamalla tapahtumaa. Voit tarkastaa, onko vianmääritystietoja saatavilla, etsimällä linkkiä käytönaikaiseen ohjeeseen.

  Lisätietoja on ohjeaiheessa Mitä tietoja näkyy tapahtumalokeissa (Tapahtumienvalvonta)?.