Lukulista-sovelluksen avulla voit pitää kirjaa verkkosisällöstä tai suosikkisovellustesi sisällöstä, johon haluat palata myöhemmin. Sovellus järjestää siihen jaetun sisällön aikajärjestykseen ja näyttää lisätyn sisällön otsikot ja kuvat. Näin Lukulistaan lisätty sisältö on helppo löytää myöhemmin uudelleen.

Voit varmistaa, että käytössäsi on aina uusin versio Lukulistasta, kirjautumalla tietokoneeseen Microsoft-tilillä ja ottamalla käyttöön automaattiset sovelluspäivitykset.

Näytä kaikki

Miten lisään sisältöä Lukulistaan?

 1. Kun olet löytänyt kohteen, jonka haluat lisätä listaasi, sipaise näyttöä näytön oikeasta reunasta vasemmalle ja valitse Jaa.
  (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin ja valitse sitten Jaa.)

 2. Valitse Lukulista. Näkyviin tulee sisällön esikatselu.

  Valinnainen:
  Napauta tai napsauta avattavaa Luokittele-valikkoa. Valitse kohteen luokka tai luo uusi luokka.

 3. Valitse Lisää. Kohde näkyy listan kohdassa Tänään.

Miksi Lukulista ei näy vaihtoehtona, kun avaan Jaa-oikopolun?

Jos Lukulista ei näy Jaa-oikopolun vaihtoehdoissa, käyttämäsi sovellus tai selain ei jaa sisältöä Lukulistaan. Et voi jakaa sisältöä Lukulistaan työpöytäsovelluksista tai työpöydällä olevista selaimista.

Voit kuitenkin jakaa kohteita Lukulistaan monista Windows-kaupan sovelluksista ja Internet Explorerista, jos olet määrittänyt sen oletusselaimeksi ja avannut sen aloitusnäytöstä.

Miten Lukulista on järjestetty?

Lukulistassa näytetään ensimmäisenä uusimmat lisätyt kohteet. Vanhemmat kohteet näytetään aikajanalla, jota voit selata. Kuvat ja otsikot helpottavat lisäämäsi sisällön tunnistamista listaa selatessasi.

Voit myös suodattaa listan luokan mukaan, jolloin siinä näkyvät yhdellä kertaa vain tiettyyn luokkaan kuuluvat kohteet.

Listan suodattaminen luokan mukaan

 1. Sipaise näytön ylä- tai alareunasta.
  (Jos käytät hiirtä, napsauta hiiren kakkospainiketta sovelluksessa.)

 2. Valitse katseltavien kohteiden luokan nimi. TAI
  Valitse Luokat ja valitse sitten katseltavien kohteiden luokan nimi.

Voit palata katsomaan kaikkia listassa olevia kohteita sipaisemalla näytön ylä- tai alareunasta ja valitsemalla Kaikki kohteet.

Voit etsiä Lukulistasta myös tiettyä lisäämääsi sisältöä. Voit etsiä sisältöä otsikon, yhteenvedon tai sen sovelluksen nimen mukaan, josta sisältö on peräisin.

Miten luokkia hallitaan?

Lukulista sisältää seuraavat kuusi oletusluokkaa: talous, ruoka, terveys, uutiset, urheilu ja matkailu. Niiden avulla pääset hyvin alkuun. Voit siirtää kohteita luokasta toiseen, lisätä uusia luokkia, nimetä luokkia uudelleen tai poistaa niitä. Voit hallita luokkia vain, kun sovellus on koko näytön tilassa.

Uuden luokan luominen

 1. Sipaise näytön ylä- tai alareunasta.
  (Jos käytät hiirtä, napsauta hiiren kakkospainiketta sovelluksessa.)

 2. Valitse Luokat.

 3. Valitse Lisäälisää uusi -kuvake.
 4. Anna uuden luokan nimi. Valitse OK.

Uuden luokan luominen kohteelle tai kohderyhmälle

 1. Sipaise luokiteltavia kohteita ylhäältä alaspäin tai napsauta niitä hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Luokittele.

 3. Valitse Uusi luokka.

 4. Anna uuden luokan nimi. Valitse OK.

Kohteen tai kohderyhmän luokan muuttaminen

 1. Sipaise haluamiasi kohteita ylhäältä alaspäin tai napsauta niitä hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Luokittele.

 3. Valitse haluamasi luokka. TAI
  Valitse Uusi luokka, anna luotavan luokan nimi ja valitse OK.

Kohteen tai kohderyhmän luokan tyhjentäminen

 1. Sipaise haluamiasi kohteita ylhäältä alaspäin tai napsauta niitä hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Tyhjennä luokka.

Luokan nimeäminen uudelleen

 1. Sipaise näytön ylä- tai alareunasta.
  (Jos käytät hiirtä, napsauta hiiren kakkospainiketta sovelluksessa.)

 2. Valitse luokka, jonka haluat nimetä uudelleen.

 3. Sipaise näytön alareunasta ylöspäin ja valitse Nimeä luokka uudelleen.

TAI

 1. Sipaise näytön ylä- tai alareunasta.
  (Jos käytät hiirtä, napsauta hiiren kakkospainiketta sovelluksessa.)

 2. Valitse Luokat.

 3. Valitse uudelleennimettävä luokka sipaisemalla sitä ylhäältä alaspäin tai napsauttamalla sitä hiiren kakkospainikkeella.

 4. Valitse Nimeä luokka uudelleen.

Luokan ja kaikkien sen sisältämien kohteiden poistaminen

 1. Sipaise näytön ylä- tai alareunasta.
  (Jos käytät hiirtä, napsauta hiiren kakkospainiketta sovelluksessa.)

 2. Valitse poistettavan luokan nimi.

 3. Sipaise näytön alareunasta ylöspäin ja valitse Poista luokka.

TAI

 1. Sipaise näytön ylä- tai alareunasta.
  (Jos käytät hiirtä, napsauta hiiren kakkospainiketta sovelluksessa.)

 2. Valitse Luokat.

 3. Valitse poistettavat luokat sipaisemalla niitä ylhäältä alaspäin tai napsauta niitä hiiren kakkospainikkeella.

 4. Valitse Poista luokka.

Miten listan kohteita jaetaan ystävien kanssa?

Jos haluat jakaa listaan lisäämiäsi kohteita, voit tehdä sen suoraan Lukulistassa.

 1. Sipaise jaettavia kohteita ylhäältä alaspäin tai napsauta niitä hiiren kakkospainikkeella.

 2. Sipaise näytön oikeasta reunasta vasemmalle ja valitse Jaa.
  (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin ja valitse sitten Jaa.)

 3. Valitse, miten haluat jakaa kohteet. Jos esimerkiksi haluat lähettää ne sähköpostitse, valitse Sähköposti.

Kauanko voin säilyttää kohteita listassani?

Voit säilyttää kohteita listassasi niin pitkään kuin haluat. Tilan säästämiseksi yli kolme kuukautta sitten lisätyistä kohteista ei näytetä kuvia. Voit edelleen nähdä niiden otsikot ja kuvaukset ja avata ne listastasi.

Miten poistan kohteita listastani?

Voit poistaa kohteita listastasi, jos et enää halua säilyttää niitä.

Jos käytät sovellusta koko näytön tilassa

 1. Sipaise poistettavia kohteita ylhäältä alaspäin tai napsauta niitä hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Poista. Kohteet poistetaan listastasi ja siirretään Viimeksi poistetut -kansioon.

Jos tarkastelet sovellusta luettelona toisen sovelluksen vieressä

 1. Sipaise poistettavan kohteen poikki tai napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Poista-painike. Kohde poistetaan listastasi ja siirretään Viimeksi poistetut -kansioon.

Voit halutessasi lisätä kohteen takaisin listaan sen poistamisen jälkeen.

Kohteen lisääminen takaisin sen poistamisen jälkeen

 1. Sipaise alareunasta ylöspäin.
  (Jos käytät hiirtä, napsauta hiiren kakkospainiketta sovelluksessa.)

 2. Valitse Viimeksi poistetut. Näkyviin tulee luettelo kaikista kohteista, jotka olet poistanut tietyn aikavälin aikana. Oletusaikaväli on viimeiset 30 päivää.

 3. Valitse takaisin lisättävä kohde sipaisemalla sitä tai napsauttamalla sitä hiiren kakkospainikkeella.

 4. Valitse Lisää takaisin. Kohde lisätään listaasi.

Voit myös poistaa kohteita pysyvästi. Jotta voit poistaa kohteita pysyvästi, sovellusta on käytettävä koko näytön tilassa.

Kohteiden poistaminen pysyvästi

 1. Sipaise alareunasta ylöspäin.
  (Jos käytät hiirtä, napsauta hiiren kakkospainiketta sovelluksessa.)

 2. Valitse Viimeksi poistetut. Näkyviin tulee luettelo kaikista kohteista, jotka olet poistanut tietyn aikavälin aikana. Oletusaikaväli on viimeiset 30 päivää.

 3. Sipaise poistettavia kohteita ylhäältä alaspäin tai napsauta niitä hiiren kakkospainikkeella.

 4. Valitse Poista.

Huomautus

 • Viimeksi poistetut -kansion kohteet poistetaan oletusarvon mukaan pysyvästi 30 päivän jälkeen.

Miten muutan aikaa, jonka jälkeen kohteet poistetaan pysyvästi?

 1. Sipaise näytön oikeasta reunasta vasemmalle ja valitse sitten Asetukset.
  (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa alakulmaa, siirrä osoitinta ylöspäin ja valitse sitten Asetukset.)

 2. Valitse Asetukset.

 3. Valitse avattavasta valikosta viimeksi poistettujen kohteiden säilytysaika (10 päivää, 30 päivää tai 60 päivää).

Miten synkronoin Lukulistani Windows-laitteideni välillä?

Jos olet määrittänyt tietokoneesi käyttämällä suositeltuja asetuksia ja kirjautunut sisään Microsoft-tilillä, listasi synkronoidaan oletusarvon mukaan.

 1. Sipaise näytön oikeasta reunasta vasemmalle, valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia.
  (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa alakulmaa, siirrä hiiren osoitinta ylöspäin, valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia.)

 2. Valitse OneDrive ja valitse sitten Synkronointiasetukset.

 3. Varmista, että Synkronoi tämän tietokoneen asetukset ja Sovellusdata ovat käytössä.

Huomautus

 • Sinun on oltava kirjautuneena sisään tietokoneeseesi Microsoft-tilillä, jotta voit synkronoida asetuksesi laitteiden välillä. Lisätietoja on ohjeaiheessa Tietoja Microsoft-tilistä.

Montako kohdetta voin lisätä listaani?

Voit lisätä listaasi niin monta kohdetta kuin haluat. Sille on rajoitus, montako kohdetta voit synkronoida useisiin laitteisiin. Jos saavutat tämän rajoituksen, saat ilmoituksen, että uusia lisäämiäsi kohteita ei synkronoida muihin laitteisiin, ennen kuin poistat listastasi kohteita pysyvästi.

Tarvitsetko lisää ohjeita?