Tarkastele tietokoneen suorituskykytietoja Tehtävienhallinnan avulla


Tehtävienhallinnan Suorituskyky-välilehdessä on tietoja siitä, miten tietokone käyttää järjestelmäresursseja, kuten RAM-muistia ja suoritinta.

 1. Avaa Tehtävienhallinta napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkkia ja valitsemalla sitten Käynnistä Tehtävienhallinta.

 2. Valitse Suorituskyky-välilehti.

Näytä kaikki

Suoritin- ja muistiresurssien käytön seuranta

Kuva suorituskaavioista
Suorituskaaviot

Suorituskyky-välilehdessä on neljä kaaviota. Kaksi ylintä kaaviota näyttävät, kuinka paljon suoritinta käytetään sekä tällä hetkellä että muutamana edeltäneenä minuuttina. (Jos Suorittimen käyttöhistoria -kaavio näkyy jaettuna, tietokoneessa on joko useita suorittimia, yksi kaksiytiminen suoritin tai kummatkin näistä. Korkea prosenttiluku tarkoittaa, että ohjelmat tai prosessit käyttävät paljon suoritinresursseja. Tämä voi hidastaa tietokoneen toimintaa. Jos prosenttiosuus ei muutu tai on lähes 100 %, ohjelma on ehkä lakannut vastaamasta. Lisätietoja on ohjeaiheessa Vastaamattoman ohjelman lopettaminen.

Alemmat kaksi kaaviota näyttävät käytetyn fyysisen RAM-muistin määrän megatavuina (Mt) sekä tällä hetkellä että muutamana edeltäneenä minuuttina. Käytössä olevan muistin prosenttiosuus näkyy Tehtävienhallinta-ikkunan alareunassa. Jos muistin käyttö vaikuttaa jatkuvasti suurelta tai se hidastaa tietokoneen suorituskykyä huomattavasti, yritä vähentää samalla kertaa avoinna olevien ohjelmien määrää tai asenna lisää RAM-muistia. Lisätietoja on ohjeaiheessa Muistin loppumisesta johtuvien ongelmien estäminen.

Voit tarkastella tietokoneen yksittäisten prosessien muistin käyttöä valitsemalla Prosessit-välilehden. Muisti (yksityinen työskentelysarja) -sarake on valittuna oletusarvon mukaan. Yksityinen työskentelysarja on työskentelysarjan alijoukko. Työskentelysarja on tekninen termi, joka kuvaa sitä, miten paljon muistia kukin prosessi käyttää. Yksityinen työskentelysarja kuvaa erityisesti sitä muistimäärää, jota jokin prosessi käyttää ja jota muut prosessit eivät voi käyttää samanaikaisesti.

Kokeneen käyttäjän kannattaa tarkastella muita muistiarvoja Prosessit-välilehdessä. Voit tehdä tämän valitsemalla Näytä, valitsemalla Valitse sarakkeet ja valitsemalla sitten jonkin muistiarvon:

 • Muisti - työskentelysarja. Yksityisen työskentelysarjan muistimäärä sekä muiden prosessien jaettavissa oleva prosessin käyttämä muistimäärä.

 • Muisti - työskentelysarjan huippu. Prosessin käyttämän työskentelysarjamuistin enimmäismäärä.

 • Muisti - työskentelysarjan muutos. Prosessin käyttämän työskentelysarjamuistin muutoksen määrä.

 • Muisti - vahvistuskoko. Prosessin käyttöön varatun näennäismuistin määrä.

 • Muisti - sivutettu varanto. Prosessille varatun sellaisen näennäismuistin määrä, joka voidaan kirjoittaa toiseen tallennustietovälineeseen, kuten kiintolevylle.

 • Muisti - ei-sivutettu varanto. Prosessille varattu sellaisen näennäismuistin määrä, jota ei voi kirjoittaa toiseen tallennusvälineeseen.

Tietojen saaminen käytettävästä muistin määrästä

Kuva suorituskykytaulukoista
Suorituskykytaulukot

Kolmessa kaavioiden alapuolella olevassa taulukossa näkyy tietoja muistin ja resurssien käytöstä. Fyysinen muisti (Mt) -kohdassa Yhteensä tarkoittaa tietokoneeseen asennetun RAM-muistin määrää megatavuina (Mt). Välimuistissa tarkoittaa järjestelmäresurssien äskettäin käyttämän fyysisen muistin määrää. Käytettävissä on muistimäärä, joka on heti prosessien, ohjainten tai käyttöjärjestelmän käytettävissä. Vapaana tarkoittaa sitä muistimäärää, joka on käyttämättömänä tai ei sisällä hyödyllisiä tietoja (toisin kuin välimuistissa olevat tiedostot, jotka sisältävät hyödyllisiä tietoja).

Ytimen muisti (Mt) -kohdassa Sivutettu tarkoittaa Windowsin ydinosan eli ytimen käyttämän näennäismuistin määrää. Sivuttamaton tarkoittaa ytimen käyttämän RAM-muistin määrää.

Järjestelmä-taulukko sisältää viisi kenttää:

 • Kahvat. Prosessien käytössä olevien yksilöivien objektitunnisteiden määrä. Tätä arvoa tarvitsevat lähinnä IT-asiantuntijat ja ohjelmoijat.

 • Säikeet. Suurempien prosessien tai ohjelmien sisällä suoritettavien objektien tai prosessien määrä. Tätä arvoa tarvitsevat lähinnä IT-asiantuntijat ja ohjelmoijat.

 • Prosessit. Tietokoneessa käynnissä olevien yksittäisten prosessien määrä (nämä tiedot näkyvät myös Prosessit-välilehdessä).

 • Käynnissäoloaika. Tietokoneen uudelleenkäynnistyksen jälkeen kulunut aika.

 • Lähetys (Mt). Näennäismuistin käytön (kutsutaan myös sivutustiedoston käytöksi) kuvaus. Sivutustiedosto on kiintolevyllä oleva tila, jota Windows käyttää RAM-muistin lisäksi. Ensimmäinen luku on käytössä olevan RAM- ja näennäismuistin määrä ja toinen luku on tietokoneessa käytettävissä olevan RAM- ja näennäismuistin määrä.

Saat lisätietoja käytössä olevien muisti- ja suoritinresurssien määrästä napsauttamalla Resurssienvalvonta-painiketta. Resurssienvalvonta näyttää samankaltaiset graafiset yhteenvedot kuin Tehtävienhallinta, mutta Resurssienvalvonnassa on enemmän yksityiskohtia. Se sisältää myös lisätietoja resursseista, kuten levyn ja verkon käytöstä.

Lisätietoja Tehtävienhallinnasta on ohjeaiheessa Tehtävienhallinnan avaaminen.Tarvitsetko lisää ohjeita?