Vaihda kodin ja työpaikan verkon välillä


Jos haluat tuoda kannettavan tietokoneen töistä kotiin ja liittää sen koti verkkoosi, sinun on ehkä muutettava joitakin tietokoneen asetuksia.

Internetin käyttäminen

Jos haluat ainoastaan käyttää Internetiä kotoa, liitä työpaikkasi kannettava tietokone kotiverkkoon.

Näytä kaikki

Yhteyden muodostaminen Ethernet-kotiverkkoon

 • Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää kannettavaan tietokoneeseen ja toinen pää keskittimeen, kytkimeen tai reitittimeen. Internet-yhteyden pitäisi olla heti käytettävissä.

Yhteyden muodostaminen langattomaan kotiverkkoon

Kannettavassa tietokoneessa on oltava langattoman verkon verkkosovitin.

 1. Kytke virta kannettavaan tietokoneeseen.

 2. Avaa Yhdistä verkkoon napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella ilmoitusalueella olevaa verkkokuvaketta (Kuva langattoman verkon kuvakkeesta tai Kuva lankaverkon kuvakkeesta).

 3. Valitse langaton kotiverkkosi luettelosta ja kirjoita sitten verkon suojausavain tarvittaessa.

  Langattoman verkkoyhteyden ja Internet-yhteyden pitäisi nyt olla käytettävissä.

Huomautus

 • Jos kotiverkkosi on langaton, Microsoft suosittelee verkon suojausavaimen käyttämistä. Jos sitä ei käytetä, kannettava tietokone voi olla alttiina luvattomalle käytölle tai haittaohjelmille. Lisätietoja on ohjeaiheessa Miksi langaton verkko kannattaa suojata?

Jos verkkoyhteyden muodostamisessa ja Internetin käyttämisessä on ongelmia, katso lisätietoja ohjeaiheesta Miksi verkkoon ei saa muodostettua yhteyttä? tai Miksi Internetiin ei saa muodostettua yhteyttä?.

Tiedostojen ja tulostinten jakamisen ottaminen käyttöön

Tiedostojen ja tulostinten jakaminen on otettava käyttöön, jotta voit käyttää verkossa olevia jaettuja tiedostoja ja tulostimia. Helpoin tapa tehdä tämä on luoda kotiryhmä tai liittyä kotiryhmään.

Tiedostojen ja tulostinten jakaminen kotiryhmän avulla

Kun määrität tätä Windows-versiota käyttävän tietokoneen, kotiryhmä luodaan automaattisesti. Voit kuitenkin myös luoda kotiryhmän toimimalla seuraavasti:

 1. Avaa Verkko- ja jakamiskeskus napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, ja valitse sitten Ohjauspaneeli. Kirjoita hakukenttään verkko ja valitse sitten Verkko- ja jakamiskeskus.

 2. Valitse Valitse kotiryhmä ja jakamisasetukset.

 3. Luo kotiryhmä tai liity kotiryhmään noudattamalla ohjeita.

Huomautus

 • Jos tietokoneesi kuuluu toimialueelle, et pysty jakamaan tiedostoja ja tulostimia kotiryhmän kanssa, mutta pystyt silti käyttämään muiden jakamia tiedostoja ja tulostimia.

 • Kotiryhmät eivät ole käytettävissä Windows  Server 2008 R2 -versiossa.

Tiedostojen ja tulostinten jakaminen käyttämättä kotiryhmää

Microsoft suosittelee, että käytät kotiryhmää tiedostojen ja tulostinten jakamiseen, koska jakamisen määrittäminen sen avulla on paljon muita tapoja helpompaa. Lisätietoja on edellä olevassa Tiedostojen ja tulostinten jakaminen kotiryhmän avulla -osassa.

 1. Avaa Verkko- ja jakamiskeskus napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, ja valitse sitten Ohjauspaneeli. Kirjoita hakukenttään verkko ja valitse sitten Verkko- ja jakamiskeskus.

 2. Jos verkkosi näkyy luettelossa Julkisena verkkona, valitse Julkinen verkko ja valitse sitten Kotiverkko tai Työpaikan verkko.

Jos Windows 7 -tietokone on liitetty toimialueelle, et todennäköisesti voi muuttaa verkkosijainniksi sijaintia Koti tai Työpaikka. Valitse siinä tapauksessa vasemmanpuoleisessa ruudussa Muuta jakamisen lisäasetuksia ja varmista, että seuraavat asetukset on otettu käyttöön:

Huomautus

 • Jos haluat käyttää salasanasuojattua jakamista, käyttäjätilien ja salasanojen on oltava täsmälleen samat molemmissa tietokoneissa. Näin ei yleensä ole, jos käytät työpaikan kannettavaa tietokonetta ja kotitietokonetta. (Salasanasuojatun jakamisen vaihtoehto ei ole käytettävissä toimialueverkoissa.)

Tulostimen käyttäminen

Voit käyttää kotitietokoneeseen yhdistettyä tulostinta kannettavasta tietokoneestasi ottamalla ensin verkon etsimisen käyttöön (jos tulostin on liitetty Windows 7 -tietokoneeseen) ja varmistamalla sitten, että tulostin on jaettu.

Näytä kaikki

Tulostimen jakamisen tarkistaminen tai määrittäminen

 1. Kirjaudu tietokoneeseen, joka on osa kotiverkkoasi ja joka on yhdistetty tulostimeen.

 2. Voit avata Laitteet ja tulostimet -valintaikkunan napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla sitten Käynnistä-valikosta Laitteet ja tulostimet.

 3. Napsauta jaettavaa tulostinta hiiren kakkospainikkeella, valitse Tulostimen ominaisuudet ja valitse sitten Jakaminen-välilehti.

  Jos tulostin on jaettu, Jaa tämä tulostin on valittuna. Jos sitä ei ole valittu, valitse Jaa tämä tulostin ja valitse sitten OK.

Sinun on lisättävä tulostin kannettavaan tietokoneeseesi, jotta voit käyttää jaettua tulostinta.

Tulostimen lisääminen

 1. Avaa Ohjattu tulostimen asennus napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, valitsemalla Ohjauspaneeli, napsauttamalla Laitteisto ja äänet, napsauttamalla Tulostimet, ja valitsemalla lopuksi Lisää tulostin.

 2. Valitse Lisää verkkotulostin, langaton tulostin tai Bluetooth-tulostin ja noudata sitten ohjatun toiminnon ohjeita.

Tiedostojen ja kansioiden jakaminen

Voit jakaa tiedostoja ja kansioita kahdella tavalla: yksinkertaisen tiedostojaon avulla sijoittamalla tiedostot tai kansiot verkossa olevaan yhteiseen jaettuun kansioon tai sijainnista tapahtuvan tiedostojaon avulla merkitsemällä yksittäisiä tiedostoja tai kansioita jaetuiksi siirtämättä niitä niiden nykyisestä sijainnista.

Näytä kaikki

Jakamisen määrittäminen Windows XP -tietokoneissa

Jos jossakin kotitietokoneistasi on Windows XP -versio, joka on aiempi kuin Windows XP Service Pack 2 (SP2), tietokoneen käyttöjärjestelmä on päivitettävä, ennen kuin jakaminen voidaan määrittää.

 1. Suorita ohjattu verkkoasennustoiminto kaikissa kotitietokoneissasi, jos et ole jo tehnyt niin.

 2. Kun näyttöön tulee kehote tehdä valinta, ota tiedostojen jakaminen käyttöön. Tämä luo kuhunkin tietokoneeseen Jaetut tiedostot -kansion. Kaikki verkkosi käyttäjät pystyvät käyttämään tämän kansion tiedostoja.

Huomautuksia

 • Voit avata Jaetut tiedostot -kansion napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Omat tiedostot ja valitsemalla sitten Jaetut tiedostot.

 • Windows XP:ssä ei voi jakaa yksittäisiä tiedostoja. Sinun on jaettava koko kansio. Jos haluat jakaa kansioita ja niiden sisältöä siirtämättä niitä Jaetut tiedostot -kansioon, siirry haluamasi jaettavan kansion sijaintiin, napsauta kansiota hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Jakaminen ja suojaus. Valitse Jakaminen-välilehdessä Tämä kansio jaetaan ja valitse Käytä.

Jakamisen määrittäminen Windows Vista -tietokoneissa

Windows Vista -käyttöjärjestelmässä Jaetut tiedostot -kansio on korvattu Julkinen-kansiolla.

 1. Napsauta Verkko- ja jakamiskeskuksessa Julkinen-kansion jakaminen -kohdan vieressä olevaa nuolenkärkeä Kuva nuolenkärkikuvakkeesta ja valitse sitten jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:
  • Ota jakaminen käyttöön, jotta kuka tahansa verkkoyhteydessä oleva voi avata tiedostoja

  • Ota jakaminen käyttöön, jotta kuka tahansa verkkoyhteydessä oleva voi avata, muuttaa ja luoda tiedostoja

 2. Valitse Käytä. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.

  Kaikki verkkosi käyttäjät pystyvät nyt käyttämään Julkinen-kansion tiedostoja.

Huomautuksia

 • Voit avata Julkinen-kansion seuraavasti: Napsauta Tiedostot-kansiossa vasemmanpuoleisen ruudun alaosassa olevan Kansiot-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sen jälkeen Julkinen.

 • Jos haluat jakaa tiedostoja tai kansioita siirtämättä niitä tähän kansioon, siirry jaettavan tiedoston tai kansion sijaintiin, napsauta hiiren kakkospainikkeella tiedostoa tai kansiota, valitse Jaa ja noudata sitten ohjatun toiminnon ohjeita.

Jakamisen määrittäminen Windows 7 -tietokoneissa

Julkinen-kansio on korvattu kunkin tiedostotyypin erillisillä (tiedostot, kuvat, musiikki ja videot) julkisilla kansioilla Windows 7:ssä.

 1. Avaa Jakamisen lisäasetukset napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, ja valitse sitten Ohjauspaneeli. Kirjoita hakuruutuun verkko, valitse Verkko- ja jakamiskeskus ja valitse sitten vasemmasta ruudusta Muuta jakamisen lisäasetuksia.

 2. Laajenna nykyinen verkkoprofiili napsauttamalla nuolenkärkeä Kuva nuolenkärkikuvakkeesta.
 3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista Julkinen-kansion jakaminen -kohdassa:

  • Ota jakaminen käyttöön, jotta kaikilla verkkoon yhteydessä olevilla käyttäjillä on julkisten kansioiden tiedostojen luku- ja kirjoitusoikeudet

  • Poista julkisten kansioiden jakaminen käytöstä (tähän tietokoneeseen kirjautuneet käyttäjät voivat yhä käyttää näitä kansioita)

 4. Valitse Tallenna muutokset. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.

  Kaikki verkkosi käyttäjät pystyvät nyt käyttämään julkisten kansioiden tiedostoja.

Huomautuksia

 • Voit avata julkiset kansiot seuraavasti:

  1. Napsauta Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitse sitten käyttäjätilisi nimi.
  2. Kaksoisnapsauta Tiedostot-, Kuvat-, Musiikki- tai Videot-kansiota ja kaksoisnapsauta sitten Julkiset tiedostot, Julkiset kuvat, Julkinen musiikki tai Julkiset videot.

 • Jos haluat jakaa tiedostoja tai kansioita siirtämättä niitä johonkin julkiseen kansioon, siirry jaettavan tiedoston tai kansion sijaintiin, napsauta hiiren kakkospainikkeella tiedostoa tai kansiota, valitse Jaa ja noudata sitten ohjatun toiminnon ohjeita.

Verkon tietokoneiden käyttäminen

Toisen verkossa olevan tietokoneen käyttäminen edellyttää, että tiedät sen nimen.

Näytä kaikki

Tietokoneen nimen etsiminen

 1. Avaa Järjestelmä napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella Tietokone ja valitsemalla sitten Ominaisuudet.

 2. Nimi näkyy Tietokoneen nimen, toimialueen ja työryhmän asetukset -kohdassa.

Kotitietokoneen käyttäminen kannettavasta tietokoneesta

Voit käyttää kotitietokoneessa olevia tiedostoja joko kirjautumalla sisään vieraana (jolloin voit käyttää vain julkisten kansioiden tiedostoja) tai, jos sinulla on käyttäjätili kyseisessä tietokoneessa, kirjautumalla omalla tililläsi. Lisätietoja käyttäjätileistä on ohjeaiheessa Käyttäjätilit: usein kysytyt kysymykset. Voit käyttää toista tietokonetta toimimalla seuraavasti:

 1. Avaa Verkko napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, ja valitse sitten Ohjauspaneeli. Kirjoita hakukenttään verkko ja valitse sitten Verkko- ja jakamiskeskuksesta Tarkastele verkon tietokoneita ja laitteita.

 2. Jos sinulla on kotiryhmä, kaksoisnapsauta Kotiryhmä ja kaksoisnapsauta sitten sitä tietokonetta, jota haluat käyttää.

 3. Jos sinulla ei ole kotiryhmää, kaksoisnapsauta tietokoneen kuvaketta, niin näet ne tiedostot ja kansiot, joihin sinulla on käyttöoikeudet.

Huomautuksia

 • Jos sinulla on eri käyttäjänimi ja salasana tietokoneeseen, johon olet kirjautunut, kuin tietokoneeseen, jota yrität käyttää, sinua saatetaan pyytää antamaan kirjautumistietosi.

 • Jos toinen tietokone on määritetty sallimaan käyttö kaikille verkon käyttäjille, yhteys siihen muodostetaan automaattisesti mutta sinulla on vain vieraan oikeudet. Tämä tarkoittaa sitä, että voit käyttää vain julkisten kansioiden tiedostoja. Voit muodostaa yhteyden toiseen verkon tietokoneeseen automaattisesti kirjautumistietojesi avulla tallentamalla salasanasi. Lisätietoja on ohjeaiheessa Salasanojen, varmenteiden ja muiden tunnistetietojen tallentaminen automaattista kirjautumista varten.

Kannettavan tietokoneen käyttäminen kotitietokoneesta

 1. Avaa Verkko napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, ja valitse sitten Ohjauspaneeli. Kirjoita hakukenttään verkko ja valitse sitten Verkko- ja jakamiskeskuksesta Tarkastele verkon tietokoneita ja laitteita.

 2. Kaksoisnapsauta kannettavan tietokoneen kuvaketta.

 3. Kun järjestelmä pyytää sinua kirjautumaan sisään, kirjoita työpaikkasi toimialue ja käyttäjänimi kenoviivalla erotettuna (esimerkiksi toimialue\käyttäjänimi) ja kirjoita sitten salasana, jolla kirjaudut järjestelmään töissä.

  Kannettavan tietokoneen jaetut tiedostot ja kansiot sisältävä kansio avautuu.Tarvitsetko lisää ohjeita?