Tehtäväpalkki (yleiskatsaus)


Tehtäväpalkki on näytön alareunassa näkyvä vaakasuora palkki. Toisin kuin työpöytä, joka jää helposti avointen ikkunoiden taakse, tehtäväpalkki on melkein aina näkyvissä. Tehtäväpalkissa on kolme pääosaa:

  • Käynnistä-painike Kuva Käynnistä-painikkeesta, jota napsauttamalla Käynnistä-valikko avataan. Lisätietoja: Käynnistä-valikko (yleiskatsaus).
  • Keskiosa, jossa näkyvät avoimet ohjelmat ja tiedostot ja jonka avulla voit helposti siirtyä avoimesta ohjelmasta tai tiedostosta toiseen.

  • Ilmaisinalue, joka sisältää kellon ja kuvakkeita (pieniä kuvia). Niissä näkyy tiettyjen ohjelmien ja tietokoneen asetusten tila.

Tehtäväpalkin keskiosaa käytetään todennäköisesti eniten, joten sitä tarkastellaan ensin.

Ikkunoiden hallinta

Jos avaat useamman kuin yhden ohjelman tai tiedoston kerrallaan, työpöytä täyttyy nopeasti päällekkäisistä ikkunoista. Koska ikkunat usein peittävät toiset ikkunat näkyvistä ja täyttävät koko näytön, joskus on vaikea nähdä, mitä alla on, tai muistaa, mitä on avoinna.

Tällöin tehtäväpalkista on apua. Kun avaat ohjelman, kansion tai tiedoston, Windows luo vastaavan painikkeen tehtäväpalkkiin. Painikkeessa näkyy avointa ohjelmaa vastaava kuvake. Alla olevassa kuvassa on kaksi avointa ohjelmaa – Laskin ja Miinaharava – ja molemmilla on oma painike tehtäväpalkissa.

Kuva työpöydällä olevasta Laskimesta ja Miinaharavasta sekä niiden tehtäväpalkkipainikkeista
Molemmilla ohjelmilla on oma painike tehtäväpalkissa

Kuten huomaat, tehtäväpalkin Miinaharava-painike näkyy korostettuna. Se merkitsee, että Miinaharava on aktiivinen ikkuna. Se on muiden avointen ikkunoiden päällä ja valmis käytettäväksi.

Voit siirtyä ikkunasta toiseen napsauttamalla haluamasi ikkunan painiketta tehtäväpalkissa. Tässä esimerkissä Laskimen ikkunat tulevat päällimmäisiksi, kun Laskimen painiketta napsautetaan tehtäväpalkissa.

Kuva Miinaharavan edessä olevasta Laskimesta ja Laskimen korostettuna näkyvästä tehtäväpalkkipainikkeesta
Voit siirtyä ikkunaan napsauttamalla siihen liittyvää tehtäväpalkin painiketta

Siirtyminen ikkunasta toiseen tehtäväpalkin painikkeilla on vain yksi siirtymistapa monen muun joukossa. Lisätietoja on ohjeaiheessa Ikkunoiden käsitteleminen.

Ikkunoiden pienentäminen ja palauttaminen

Kun ikkuna on aktiivinen (sen painike tehtäväpalkissa näkyy korostettuna), voit pienentää ikkunan napsauttamalla sen painiketta tehtäväpalkissa. Tällöin ikkuna katoaa työpöydältä. Kun ikkuna pienennetään, sitä ei suljeta eikä sen sisältöä poisteta; se ainoastaan poistetaan tilapäisesti työpöydältä.

Alla olevassa kuvassa Laskin on vain pienennetty, ei suljettu. Ohjelma on edelleen käynnissä, koska sen painike näkyy tehtäväpalkissa.

Kuva pienennetystä Laskimesta tehtäväpalkissa
Kun Laskin pienennetään, vain sen painike näkyy tehtäväpalkissa

Voit pienentää ikkunan myös napsauttamalla ikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa Pienennä-painiketta.

Kuva hiiriosoittimesta, joka osoittaa Windowsin Pienennä-painikkeeseen
Pienennä-painike (vasen)

Voit palauttaa pienennetyn ikkunan takaisin työpöydälle napsauttamalla ikkunan painiketta tehtäväpalkissa. Lisätietoja näistä painikkeista on ohjeaiheessa Ikkunoiden käsitteleminen.

Avoimien ikkunoiden esikatselu

Kun siirrät hiiren osoittimen painikkeen päälle tehtäväpalkissa, näet pienen kuvan, joka näyttää kyseisen ikkunan pienoiskoossa. Tämä pikkukuvaksi kutsuttu esikatselu on erityisen hyödyllinen. Jos ikkunassa on käynnissä video tai animaatio, näet sen myös esikatselussa.

Huomautus

  • Pikkukuvat näkyvät vain, jos Aero voi toimia tietokoneessa ja Windows 7 -teema on käytössä.

Ilmaisinalue

Tehtäväpalkin oikeassa reunassa sijaitseva ilmaisinalue sisältää kellon ja joukon kuvakkeita. Se näyttää tältä.

Kuva ilmaisinalueesta
Ilmaisinalue tehtäväpalkin oikeassa reunassa

Nämä kuvakkeet kertovat tietokoneen kohteiden tilan ja niiden avulla voi käyttää joitakin asetuksia. Näkyvissä olevat kuvakkeet riippuvat tietokoneeseen asennetuista ohjelmista tai palveluista ja tietokoneen valmistajan asetuksista.

Kun siirrät osoittimen kuvakkeen päälle, näet kuvakkeen nimen tai asetuksen tilan. Osoittamalla esimerkiksi äänenvoimakkuuskuvaketta Kuva tehtäväpalkin ilmaisinalueen äänenvoimakkuuskuvakkeesta näet tietokoneen äänenvoimakkuustason. Osoittamalla verkkokuvaketta Kuva tehtäväpalkin ilmaisinalueen verkkokuvakkeesta näet, oletko yhteydessä verkkoon, mikä yhteysnopeus on ja kuinka voimakas signaali on.

Kaksoisnapsauttamalla ilmaisinalueen kuvaketta voit yleensä avata ohjelman tai siihen liittyvän asetuksen. Kaksoisnapsauttamalla esimerkiksi äänenvoimakkuuskuvaketta voit avata äänenvoimakkuuden säätötoiminnon. Kaksoisnapsauttamalla verkkokuvaketta voit avata Verkko- ja jakamiskeskuksen.

Ilmaisinalueella voi joskus näkyä pieni ponnahdusikkuna (eli ilmoitus), joka ilmoittaa jostain asiasta. Kun tietokoneeseen on esimerkiksi lisätty uusi laite, tällainen kohde voi olla näkyvissä.

Kun ilmoituksesta, jossa on sanoma "Laitteen ohjainohjelmisto on asennettu"
Ilmaisinalueella näkyy sanoma uuden laitteen asentamisen jälkeen
Jos haluat ohittaa sanoman, napsauta ilmaisinalueen oikeassa yläkulmassa olevaa Sulje-painiketta Kuva ilmoituksen sulkemispainikkeesta. Jos et tee mitään, ilmoitus häviää itsestään muutamassa sekunnissa.

Windows selkeyttää ilmaisinaluetta piilottamalla sen kuvakkeita, kun niitä ei hetkeen ole käytetty. Jos kuvake piilotetaan, napsauttamalla Näytä piilotetut kuvakkeet -painiketta saat piilotetut kuvakkeet tilapäisesti näkyviin.

Kuva ilmaisinalueesta ja Näytä piilotetut kuvakkeet -painikkeesta
Jos haluat kaikki ilmaisinalueen kuvakkeet näkyviin, napsauta Näytä piilotetut kuvakkeet -painiketta

Tehtäväpalkin mukauttaminen

Voit mukauttaa tehtäväpalkkia monin tavoin. Voit esimerkiksi siirtää tehtäväpalkin näytön vasempaan tai oikeaan reunaan tai yläreunaan. Voit suurentaa tehtäväpalkkia, määrittää, että Windows piilottaa sen automaattisesti, kun sitä ei käytetä, ja lisätä siihen työkalurivejä.Tarvitsetko lisää ohjeita?