Windows Media Centerin tukemat TV-signaalit


Windows Media Centerin avulla voit katsoa ja tallentaa suoria TV-lähetyksiä tietokoneella. Lisätietoja on ohjeaiheissa Televisio-ohjelmien katseleminen Windows Media Centerissä ja TV-ohjelmien tallentaminen Windows Media Centerissä.

Tuetut TV-signaalit sekä TV-ohjelmat, joita voit katsella ja tallentaa, riippuvat seuraavista seikoista:

 • Tietokoneeseen liitetyn tai asennetun TV-virittimen (tai TV-virittimien) tyyppi. TV:n katseleminen ja tallentaminen Media Centerissä edellyttää TV-viritintä. Lisätietoja on ohjeaiheessa Mitä tulisi tietää ennen kuin lisätään TV-virittimiä, joita käytetään Windows Media Centerin kanssa?

 • TV-virittimeen liitetyn signaalin tyyppi. Lisätietoja on ohjeaiheessa TV tietokoneessa: Tietoja TV-signaaleista ja TV-virittimistä.

 • Niiden TV-signaalien tyyppi, joita sijaintipaikassasi voidaan vastaanottaa.

 • Maa tai alue, jossa asut, ja käytettävä lähetysstandardi.

 • Niiden TV-ohjelmien tyyppi, jotka olet tilannut kaapeli- tai satelliittiyhtiöltä.

 • Television kaapeli- tai satelliittiyhtiö.

 • Tietokoneen käytettävissä olevat järjestelmäresurssit. Tällaisia järjestelmäresursseja ovat esimerkiksi suorittimen nopeus, muisti, näytönohjaimen ominaisuudet sekä käytettävissä olevat korttipaikat ja USB-portit.

Media Center tukee useita analogisia ja digitaalisia TV-signaaleja. Esimerkkejä analogisista TV-signaaleista ovat NTSC, PAL ja SECAM. Analogiset TV-signaalit vastaanotetaan yleensä kaapelitelevisiolähetyksinä. Digitaaliset TV-signaalit, kuten ATSC, ISDB-T, DVB-T ja DVB-S, vastaanotetaan digitaalisina kaapelitelevisiolähetyksinä tai antennin tai satelliitin kautta. Seuraavassa on tietoja erityyppisistä digitaalisista TV-signaaleista:

 • ATSC. ATSC (Advanced Television Systems Committee) on yleinen Yhdysvalloissa käytettävä digitaalinen signaalityyppi. (Sitä käytetään laajalti myös Kanadassa, Meksikossa ja Koreassa.) ATSC on tarkoitettu katsottavaksi laajakuvamuodossa (16:9) ja sen enimmäistarkkuus on 1920 x 1080 kuvapistettä.

 • NTSC. National Television System Committee (NTSC) on signaalityyppi, joka poistettiin vaiheittain käytöstä Yhdysvalloissa osana siirtymistä digitaaliseen televisioon vuonna 2009. Jos TV-virittimesi on yhteensopiva ainoastaan NTSC-signaalityypin kanssa, voit ehkä silti vastaanottaa TV-signaalia riippuen alueesta ja palveluntarjoajasta, mutta et pysty vastaanottamaan TV-signaalia antennin kautta.

 • QAM. QAM (Quadrature Amplitude Modulation) on digitaalinen kaapelijakelun standardi Yhdysvalloissa. QAM-signaaleja on kahdentyyppisiä: salaamaton QAM (kutsutaan joskus nimellä ClearQAM) ja salattu QAM. Useimmat QAM-yhteensopivat TV-virittimet toimivat ainoastaan salaamattomien kanavien kanssa. Maksullinen kaapelisisältö on yleensä salattua ja vaatii digitaalisen kaapelivirittimen kaapelipalveluiden tarjoajalta.

 • ISDB. ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting) on Japanissa luotu digitaalinen televisio- ja äänilähetysmuoto, jonka avulla sikäläiset radio- ja televisioasemat voivat siirtyä digitaalisiksi.

 • DVB-T. DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial) on eurooppalaisen DVB-yhteenliittymän standardi digitaalisia maanpäällisiä televisiolähetyksiä varten. DVB-T on laajasti käytetty digitaalinen muoto ja sitä tuetaan kaikilla alueilla. (Käyttö edellyttää DVB-T-viritintä.) Lisätietoja DVB-T-standardista on DVB-sivustossa.

  Jos asut Euroopassa ja käytät antennia, joka tukee DVB-T-kanavia, Media Center on voinut TV-signaalin määritysvaiheessa tunnistaa kanavia, joita et voi vastaanottaa. Tässä tapauksessa voit poistaa ohjelmaoppaasta kanavat, joita et voi vastaanottaa. Lisätietoja on ohjeaiheessa Windows Media Centerin oppaan käyttäminen.

 • DVB-S. DVB-S (Digital Video Broadcasting Satellite) on digitaalisen television lähetystapa, jota käytetään satelliittilähetyksissä Euroopassa ja muualla maailmassa. Riippumatta siitä, onko digitaalinen signaali avoin tai maksupohjainen, Media Center vaatii digisovittimen tämän lähetysstandardin tukemiseksi. DVB-S-satelliittilähetysprotokollan loi Digital Video Broadcasting Project, joka on alan digitaalitelevisiotekniikoita kehittävä yhteisö.

  Satelliitti-TV on televisiojärjestelmä, jossa signaali lähetetään radallaan kiertävään satelliittiin, joka vastaanottaa signaalin, vahvistaa sen ja lähettää sen sitten takaisin Maahan. Satelliittitelevisiosignaalit ovat digitaalisia, vaikka useimmat tavalliset televisiot Yhdysvalloissa ovat analogisia. Jotta toistaminen olisi mahdollista analogisessa televisiossa, satelliittitelevisiovastaanotin muuntaa digitaalisen signaalin analogiseen muotoon, jonka tavallinen televisio voi tunnistaa ja toistaa. Satelliittitelevisio käyttää kahta digitaalista signaalityyppiä:

  • Avoin (Free-to-air). DVB-S on satelliittitelevision ensisijainen signaalityyppi. Tällaista ohjelmasisältöä on saatavana ympäri maailmaa, ja se on suosittua Euroopassa.

  • Maksupohjainen. Suurin osa suoran satelliittijakelun (DTH) TV-signaaleista on salattu ja niitä voi katsella vain maksullisen tilauksen avulla. Tilaaja saa digisovittimen satelliittipalveluntarjoajaltaan. Digisovitin purkaa salattujen ohjelmien signaalit. Windows Media Center tukee DTH-satelliittisisältöä satelliittipalveluntarjoajan digisovittimen kautta.

Artikkelitunnus: MSW700019Tarvitsetko lisää ohjeita?