Lue tietoja offline-tiedostoista


Jos olet joskus tarvinnut verkon jaettuun kansioon tallennettuja tärkeitä tiedostoja, mutta et ole saanut niitä käyttöön kannettavan tietokoneen verkkoyhteyden ollessa pois käytöstä, ymmärrät varmasti offline-tiedostojen tarpeen. Offline-tiedostojen ansiosta voit käsitellä verkkotiedostojen kopioita silloinkin, kun tietokoneesi ei ole yhteydessä verkkoon.

Offline-tiedostojen käsittely on helppoa. Kun valitset verkon tiedostot (tai kansiot), joiden haluat olevan käytettävissä offline-tilassa, niin Windows luo automaattisesti kopion kustakin tietokoneen tiedostosta. Näitä kopioita kutsutaan offline-tiedostoiksi. Voit käsitellä näitä tiedostoja silloinkin, kun et ole yhteydessä verkkoon. Kun seuraavan kerran muodostat verkkoyhteyden, Windowssynkronoi offline-tiedostot automaattisesti verkkokansiossa olevien alkuperäisten tiedostojen kanssa.

Lisätietoja offline-tiedostojen käytöstä on ohjeaiheessa Verkkotiedostojen käsitteleminen offline-tilassa.

Kuva verkkotiedostoa käyttävästä verkkoon liitetystä kannettavasta tietokoneesta
Voit käyttää verkkotiedostoja, kun olet yhteydessä verkkoon, johon tiedostot on tallennettu.
Kuva verkkotiedoston paikallista kopiota käyttävästä kannettavasta tietokoneesta, jolla ei ole verkkoyhteyttä
Voit käsitellä verkkotiedostojen paikallisia versioita, kun et ole muodostanut verkkoyhteyttä.

Syitä käyttää offline-tiedostoja

Offline-tiedostoista on paljon hyötyä, jos käsittelet jaettuihin verkkokansioihin tallennettuja tiedostoja. Offline-tiedostoja käsittelemällä voit tehdä seuraavaa:

  • Älä anna verkkokatkosten häiritä työskentelyäsi. Kun käytät offline-tiedostoja, et joudu lopettamaan työskentelyäsi, vaikka verkko ei toimisi tai käyttämäsi verkkokansio ei olisi enää käytettävissä. Jos niin käy, Windows avaa automaattisesti tietokoneeseesi tallennetut offline-kopiot verkkokansion tiedostojen sijasta, ja voit jatkaa työskentelyä keskeytyksettä.

  • Käsitellä tiedostoja, kun verkko ei ole käytettävissä. Kun yhteys verkkoon katkeaa, et yleensä voi avata verkkoon tallennettuja tiedostoja. Offline-tiedostojen avulla voit katkaista yhteyden verkkoon ja käyttää kaikkia verkkotiedostojen kopioita, jotka olet määrittänyt offline-käyttöön. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä silloin, kun olet matkoilla ja mukanasi on kannettava tietokone.

  • Synkronoida tiedostot helposti verkkotiedostojen kanssa. Aina, kun haluat synkronoida verkkokansion viimeisimpien tiedostoversioiden kanssa, voit tehdä sen yhdellä napsautuksella.

  • Tehostaa työskentelyä hitaassa yhteydessä. Kun verkkoyhteytesi on hidas, jaetun verkkokansion tiedostojen käsittely voi olla tehotonta ja hidasta. Voit nopeuttaa työskentelyä siirtymällä käsittelemään verkkotiedostojen offline-kopioita milloin tahansa.

Offline-tiedostojen synkronoiminen

Kun valitset verkkotiedoston tai -kansion otettavaksi offline-käyttöön, Windows luo tiedostosta tai kansiosta automaattisesti kopion tietokoneeseesi. Aina, kun luot yhteyden verkkokansioon uudelleen, Windows synkronoi tiedostot verkkokansion tiedostojen kanssa. Ne voi myös synkronoida manuaalisesti milloin tahansa.

Muuta sinun ei tarvitsekaan tietää offline-tiedostojen synkronoimisesta. Jos kuitenkin olet asiasta kiinnostunut, tässä joitakin lisätietoja:

  • Jos työskentelet offline-tilassa ja teet muutoksia verkkokansiosta kopioituihin offline-tiedostoihin, Windows synkronoi automaattisesti tiedostoihin tekemäsi muutokset, kun seuraavan kerran muodostat yhteyden verkkokansioon.

  • Jos työskentelet offline-tilassa ja joku muu tekee samanaikaisesti muutoksia jaetun verkkokansion tiedostoon, Windows synkronoi muutokset tietokoneessasi olevan offline-tiedoston kanssa, kun seuraavan kerran muodostat yhteyden verkkokansioon. Jos sinäkin olet muuttanut tiedostoa sen jälkeen, kun viimeksi olit yhteydessä verkkokansioon, syntyy synkronointiristiriita ja Windows kysyy, kumman version haluat säilyttää.

    Joudut ehkä hallitsemaan offline-tiedostojen viemän levytilan määrää kiintolevysi koon mukaan. Lisätietoja on ohjeaiheessa Offline-tiedostojen levytilan hallinta.Tarvitsetko lisää ohjeita?