Näppäimistön käyttäminen


Kun käyttäjä kirjoittaa viestiä tai laskee numeroita, hän lisää tiedot pääasiassa näppäimistön avulla. Tietokonetta voi myös hallita näppäimistön avulla. Vain muutaman yksinkertaisen näppäimistökomennon (tietokoneelle annettavan ohjeen) avulla voit työskennellä tehokkaammin. Tässä artikkelissa on perustietoja näppäimistötoiminnoista ja -komennoista.

Näppäimien järjestys

Näppäimistön näppäimet voidaan jakaa useaan ryhmään näppäintoimintojen perusteella:

 • Kirjoitusnäppäimet (aakkosnumeeriset näppäimet). Näppäimiin kuuluvat samat kirjain-, numero-, välimerkki- ja merkkinäppäimet, jotka löytyvät myös kirjoituskoneen näppäimistöstä.

 • Ohjausnäppäimet. Näppäimien tai näppäimistä muodostuvien näppäinyhdistelmien avulla suoritetaan tiettyjä toimintoja. Yleisimmin käytetyt ohjausnäppäimet ovat Ctrl, Alt, Windows-näppäin Kuva Windows-näppäimestä ja Esc.
 • Toimintonäppäimet. Toimintonäppäimien avulla suoritetaan tiettyjä toimintoja. Toimintonäppäimiä ovat esimerkiksi F1, F2, F3 ja F12. Näppäimien toiminnot vaihtelevat ohjelmasta toiseen.

 • Siirtymisnäppäimet. Näitä näppäimiä käytetään asiakirjassa tai verkkosivuilla liikkumiseen ja tekstin muokkaamiseen. Niihin kuuluvat nuolinäppäimet sekä Home-, End-, Page Up-, Page Down-, Delete- ja Insert-näppäimet.

 • Numeronäppäimistö. Numeroiden kirjoittaminen onnistuu nopeasti ja kätevästi numeronäppäimistöllä. Näppäimet on ryhmitelty yhteen suorakulmion muotoon kuten laskimessa.

Seuraavassa kuvassa näkyy, missä järjestyksessä näppäimet tavallisesti ovat näppäimistössä. Käyttämäsi näppäimistöasettelu ei välttämättä ole sama.

Kuva näppäimistöstä ja näppäintyypeistä
Näppäimien järjestys näppäimistössä

Tekstin kirjoittaminen

Kun kirjoitat mihin tahansa ohjelmaan, sähköpostiviestiin tai muokkausruutuun, näyttöön tulee vilkkuva pystysuora viiva (Kuva kohdistimesta). Kyseessä on kohdistin, jota sanotaan myös lisäyskohdaksi. Se osoittaa kirjoitettavan tekstin aloituskohdan. Voit siirtää kohdistinta haluamaasi paikkaan napsauttamalla sitä hiirellä tai käyttämällä siirtymisnäppäimiä (lisätietoja on tämän artikkelin kohdassa "Siirtymisnäppäimien käyttäminen").

Numero-, kirjain-, välimerkki- ja merkkinäppäinten lisäksi vaihto-, Caps Lock-, sarkain-, Enter-, välilyönti- ja askelpalautinnäppäimet ovat kirjoitusnäppäimiä.

Näppäin
Käyttäminen

Vaihto

Kun painat vaihtonäppäintä ja kirjainta, tuloksena on iso kirjain. Kun painat vaihtonäppäintä ja jotakin muuta näppäintä, tuloksena on näppäimen yläosassa näkyvä merkki.

Caps Lock

Kun painat Caps Lock -näppäintä kerran, kaikki kirjoitettavat kirjaimet ovat isoja kirjaimia. Kun painat Caps Lock -näppäintä uudelleen, toiminto poistetaan käytöstä. Näppäimistössä on usein valo, joka osoittaa, onko Caps Lock käytössä.

Sarkain

Painamalla sarkainnäppäintä voit siirtää kohdistinta hyppäyksittäin eteenpäin. Sarkaimella voit myös siirtyä lomakkeen seuraavaan ruutuun.

Enter

Painamalla Enter-näppäintä voit siirtää kohdistimen seuraavan rivin alkuun. Painamalla valintaikkunassa Enter-näppäintä voit valita korostettuna näkyvän painikkeen.

Välilyönti

Painamalla välilyöntiä voit siirtää kohdistinta yhden välin eteenpäin.

Askelpalautin

Painamalla askelpalautinta voit poistaa kohdistimen edessä olevan merkin tai koko valitun tekstin.

Pikanäppäimien käyttäminen

Pikanäppäimien avulla näppäimistöä voi käyttää toimintojen suorittamiseen. Pikanäppäin-nimitys viittaa siihen, että näppäimien käyttö nopeuttaa työskentelyä. Itse asiassa lähes minkä tahansa toiminnon tai komennon voi suorittaa nopeammin näppäimien tai näppäinyhdistelmien kuin hiiren avulla.

Jos ohjeessa on kahden tai useamman näppäimen välissä +-merkki, näppäimiä on painettava yhtä aikaa toiminnon suorittamiseksi. Esimerkiksi Ctrl+A tarkoittaa, että Ctrl-näppäintä täytyy pitää painettuna, kun A-näppäintä painetaan. Ctrl+Vaihto+A tarkoittaa, että Ctrl- ja vaihtonäppäintä täytyy pitää painettuna, kun A-näppäintä painetaan.

Ohjelman pikanäppäimien etsiminen

Monissa ohjelmissa voi suorittaa toimintoja näppäimistön avulla. Avaamalla valikon voit tarkastella, mitä komentoja voi suorittaa pikanäppäimillä. Pikanäppäimet (jos käytettävissä) näkyvät valikon kohteiden vieressä.

Kuva Muistion Muokkaa-valikosta ja pikanäppäimistä, jotka näkyvät valikkokomentojen vieressä
Pikanäppäimet näkyvät valikon kohteiden vieressä.

Valikoiden, komentojen ja vaihtoehtojen valitseminen

Voit avata valikoita ja valita komentoja sekä muita vaihtoehtoja näppäimistön avulla. Jos ohjelman valikoissa on alleviivattuja kirjaimia, voit avata kirjainta vastaavan valikon painamalla Alt-näppäintä ja alleviivattua kirjainta. Painamalla valikossa jonkin kohteen alleviivattua kirjainta voit valita komennon. Valintanauhaa käyttävissä ohjelmissa, kuten Paintissa ja WordPadissa, Alt-näppäimen painallus tuo painettavan kirjaimen näkyviin valinnan päälle (ei alleviivauksena).

Kuva Paintin valikosta, jonka komennoissa on alleviivattuja kirjaimia
Painamalla Alt+T-näppäinyhdistelmää voit avata Tiedosto-valikon ja painamalla O-kirjainta voit valita Tulosta-komennon.

Tämä toimii myös valintaikkunoissa. Kun valintaikkunan valinnan kirjain on alleviivattu, voit valita komennon painamalla Alt-näppäintä ja kyseistä kirjainta.

Hyödyllisiä pikanäppäimiä

Seuraavassa taulukossa on luettelo joistakin hyödyllistä pikanäppäimistä. Tarkempi luettelo on ohjeaiheessa Pikanäppäimet.

Pikanäppäin
Toiminto
Windows -näppäin Kuva Windows-näppäimestä

Avaa Käynnistä-valikon

Alt+Sarkain

Siirtyminen ohjelmasta tai ikkunasta toiseen

Alt+F4

Sulkee aktiivisen kohteen tai ohjelman

Ctrl+S

Tallentaa nykyisen tiedoston tai asiakirjan (toimii useimmissa ohjelmissa)

Ctrl+C

Kopioi valitun kohteen

Ctrl+X

Leikkaa valitun kohteen

Ctrl+V

Liittää valitun kohteen

Ctrl+Z

Kumoaa toiminnon

Ctrl+A

Valitsee asiakirjan tai ikkunan koko sisällön

F1

Näyttää ohjelman tai Windowsin ohjeen

Windows-näppäinKuva Windows-näppäimestä+F1

Näyttää Windowsin Ohje ja tuki -toiminnon

Esc

Peruuttaa suoritettavan tehtävän

Sovellusnäppäin Kuva sovellusnäppäimestä

Avaa ohjelman valintoihin liittyvän komentovalikon. Vastaa valinnan napsauttamista hiiren kakkospainikkeella.

Siirtymisnäppäimien käyttäminen

Siirtymisnäppäimien avulla voit siirtää kohdistinta, siirtyä asiakirjassa tai WWW-sivuilla ja muokata tekstiä. Seuraavassa taulukossa on luettelo näiden näppäimien yleisistä toiminnoista.

Pikanäppäin
Toiminto

Vasen ja oikea nuolinäppäin sekä ylä- ja alanuolinäppäin

Kohdistimen tai valinnan siirtäminen välilyönnin tai rivin verran nuolen osoittamaan suuntaan, tai verkkosivun vierittäminen nuolen osoittamaan suuntaan

Home

Kohdistimen siirtäminen rivin alkuun tai WWW-sivun yläreunaan

End

Kohdistimen siirtäminen rivin loppuun tai WWW-sivun alareunaan

Ctrl+Home

Asiakirjan alkuun siirtyminen

Ctrl+End

Asiakirjan loppuun siirtyminen

Page Up

Kohdistimen tai sivun siirtäminen ylöspäin yhden näytön verran

Page Down

Kohdistimen tai sivun siirtäminen alaspäin yhden näytön verran

Delete

Kohdistimen perässä olevan merkin tai valitun tekstin poistaminen ja valitun kohteen poistaminen ja siirtäminen roskakoriin Windowsissa

Insert

Lisäystilan käyttöön ottaminen tai käytöstä poistaminen. Kun lisäystila on käytössä, kirjoitettu teksti lisätään kohdistimen kohtaan. Kun lisäystila on pois käytöstä, kirjoitettu teksti korvaa aiemmin kirjoitetut merkit.

Numeronäppäimistön käyttäminen

Numeronäppäimistössä ovat numerot 0-9, aritmeettiset operaattorit + (yhteenlasku), - (vähennyslasku), * (kertolasku) ja / (jakolasku) sekä desimaalipilkku, kuten tavallisessa laskimessa. Merkit löytyvät myös muualta näppäimistöstä, mutta numeronäppäimistön ansiosta voit syöttää numeerisia tietoja nopeasti ja tehdä matemaattisia laskutoimituksia yhdellä kädellä.

Kuva numeronäppäimistöstä
Numeronäppäimistö

Voit kirjoittaa numeroita numeronäppäimistön avulla, kun painat ensin Num Lock -näppäintä. Näppäimistöissä on usein valo, joka osoittaa, onko Num Lock käytössä. Kun Num Lock on poissa käytöstä, numeronäppäimet toimivat siirtymisnäppäinten tavoin (toiminnot näkyvät näppäimissä numeron tai muun merkin vieressä).

Voit käyttää numeronäppäimistöä yksinkertaisten laskutoimitusten suorittamiseen Laskin-ohjelmalla.

Laskimen käyttäminen numeronäppäimistön avulla

 1. Avaa Laskin napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta. Kirjoita hakuruutuun Laskin ja valitse sitten tulosluettelosta Laskin.

 2. Tarkista, palaako näppäimistön Num Lock -valo eli onko Num Lock käytössä. Jos valo ei pala, paina Num Lock -näppäintä.

 3. Kirjoita laskutoimituksen ensimmäinen luku numeronäppäimistön avulla.

 4. Valitse näppäimistöstä +, jos haluat lisätä, -, jos haluat vähentää, *, jos haluat kertoa tai /, jos haluat jakaa.

 5. Kirjoita laskutoimituksen seuraava luku.

 6. Voit suorittaa laskutoimituksen painamalla Enter-näppäintä.

Print Screen-, Scroll Lock- ja Pause/Break-näppäimet

Artikkelissa on käsitelty jo lähes kaikkia näppäimistön näppäimiä. Näppäimistössä on vielä kolme näppäintä, joita käytetään harvoin. PrtScn, Scroll Lock ja Pause/Break.

PrtScn (tai Print Screen)

Aikoinaan tietokoneen näytön teksti voitiin lähettää tulostimeen PrtScn-näppäimellä. Nykyään PrtScn-näppäimen painallus ottaa vedoksen koko näytöstä ja kopioi sen Leikepöydälle tietokoneen muistiin. Leikepöydältä voit liittää vedoksen (Ctrl+V-näppäinyhdistelmällä) Microsoft Paintiin tai muuhun ohjelmaan. Voit myös tulostaa sen kyseisestä ohjelmasta.

Harvinaisempi sen sijaan on SYS Rq, jota käytetään joissakin näppäimistöissä samalla näppäimellä kuin PrtScn-toimintoa. Alunperin SYS Rq -näppäin suunniteltiin "järjestelmäpyynnön" tekemiseen. Komento ei ole käytössä Windowsissa.

Lisätietoa Print Screen -näppäimestä on ohjeaiheessa Näyttökuvan sieppaaminen (näytön tulostaminen).

Vihje

 • Alt+PrtScn-näppäinyhdistelmällä voit ottaa vedoksen yksinomaan aktiivisesta ikkunasta koko näytön asemesta.

ScrLk (eli Scroll Lock)

Useimmissa ohjelmissa Scroll Lock -näppäimellä ei voi tehdä mitään. Joissakin ohjelmissa nuoli-, Page Up- ja Page Down -näppäinten toimintoja voi muuttaa Scroll Lock -näppäimellä. Painalluksen jälkeen asiakirjaa voi vierittää näillä näppäimillä kohdistimen paikkaa tai valintaa muuttamatta. Näppäimistössä saattaa olla valo, joka osoittaa, onko Scroll Lock käytössä.

Pause/Break

PAUSE/BREAK-näppäintä käytetään harvoin. Joissakin vanhoissa ohjelmissa ohjelma saatettiin keskeyttää Pause/Break-näppäimellä tai lopettaa Pause/Break+Ctrl-näppäinyhdistelmällä.

Muut näppäimet

Uusissa näppäimistöissä saattaa olla pikanäppäimiä tai painikkeita, joiden avulla voi nopeasti yhdellä painalluksella käyttää ohjelmia, tiedostoja ja komentoja. Joidenkin näppäimistöjen avulla voi säätää äänenvoimakkuutta, tai niissä on vierityspyörä, zoomauspyörä tai muita pienoisohjelmia. Lisätietoja näistä ominaisuuksista on näppäimistön tai tietokoneen mukana tulleissa ohjeissa sekä valmistajan WWW-sivustossa.

Vihjeitä näppäimistön käyttämiseen

Käyttämällä näppäimistöä oikein voit välttää ranteiden ja käsien rasitusvammat, etenkin jos työskentelet tietokoneen ääressä paljon. Näiden vihjeiden avulla voit välttää mahdollisia ongelmia:

 • Aseta näppäimistö kyynärpäiden korkeudelle. Käsivarsien yläosan tulisi levätä kylkiä vasten.

 • Aseta näppäimistö suoraan eteesi. Jos näppäimistössä on numeronäppäimistö, aseta näppäimistö niin, että välinäppäin on suoraan edessäsi.

 • Kirjoita niin, että kätesi ja ranteesi ovat ilmassa näppäimistön yllä. Tällä tavalla voit käyttää käsivarttasi, kun painat kauimmaisia näppäimiä, eikä sinun tarvitse kurkottaa sormilla.

 • Älä lepuuta kämmeniä tai ranteita esimerkiksi pöydän pinnalla, kun kirjoitat. Jos näppäimistössä on kämmentuki, käytä sitä vain, kun keskeytät kirjoittamisen hetkeksi.

 • Kun kirjoitat, kosketa näppäimiä vain kevyesti ja pidä ranteet suorina.

 • Kun et kirjoita, pidä kädet ja käsivarret rentoina.

 • Pidä lyhyitä taukoja tietokoneen käytössä 15–20 minuutin välein.

Lisätietoa muista tietokoneen osista on ohjeaiheessa Tietokoneen osat.