Tietokoneen nopeuttaminen käyttämällä tallennuslaitteen muistia


ReadyBoost voi nopeuttaa tietokoneen käyttöä hyödyntämällä useimpien USB-muistitikkujen ja flash-muistikorttien tallennustilaa. Kun liität ReadyBoost-yhteensopivan tallennuslaitteen tietokoneeseen, voit halutessasi parantaa tietokoneen suorituskykyä ReadyBoostin avulla automaattisen käynnistyksen valintaikkunassa. Jos valitset tämän vaihtoehdon, voit valita, kuinka suuri osa laitteen muistista käytetään tähän tarkoitukseen.

Kun määrität laitteen toimimaan ReadyBoostin kanssa, Windows näyttää, kuinka suuri osa laitteen tilasta on suositeltavaa antaa toiminnon käyttöön suorituskyvyn optimoimiseksi. Jotta ReadyBoost voi nopeuttaa tietokonetta tehokkaasti, muistitikussa tai muistikortissa täytyy olla vähintään yksi gigatavu (Gt) vapaata tilaa. Jos laitteessa ei ole riittävästi vapaata tilaa ReadyBoostia varten, näkyviin tulee sanoma. Siinä ilmoitetaan, että järjestelmän nopeuttaminen laitteen avulla edellyttää tilan vapauttamista laitteesta.

ReadyBoostin voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tietyn muistitikun tai muun siirrettävän tallennusvälineen osalta. Lisätietoja on ohjeaiheessa ReadyBoost-toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä tallennuslaitteessa.

Kuva ReadyBoost-välilehdestä
ReadyBoost-välilehdessä voit määrittää, kuinka suuri osa siirrettävän laitteen tallennustilasta käytetään järjestelmän suorituskyvyn tehostamiseen.

Muistitikun suositeltavia ominaisuuksia

Nämä vihjeet kannattaa ottaa huomioon valittaessa USB-muistitikkua tai muistikorttia, jota on tarkoitus käyttää ReadyBoost -toiminnon kanssa:

  • Jotta ReadyBoost pystyy tehostamaan tietokoneen suorituskykyä riittävästi, tallennustilaa täytyy olla vähintään yksi gigatavu.

  • Parhaisiin tuloksiin päästään, kun muistitikussa tai muistikortissa on vähintään tietokoneen RAM-muistin määrään nähden kaksinkertainen määrä vapaata tallennustilaa. Suositus on nelinkertainen määrä. Jos tietokoneessa on esimerkiksi yksi gigatavu RAM-muistia ja liität neljän gigatavun USB-muistitikun tietokoneeseen, jätä vähintään kaksi gigatavua muistitikun tallennustilasta ReadyBoostin käyttöön. Suositus on kuitenkin neljä gigatavua. Muistin tarve määräytyy sen mukaan, kuinka tietokonetta käytetään. Jos useita ohjelmia on samanaikaisesti käynnissä, muistia kuluu paljon.

  • Useimmissa tietokoneissa tulokset ovat parhaat mahdolliset, kun ReadyBoostin käyttöön annetaan 2 - 4 gigatavua tilaa. Useimmissa muistitikuissa ja flash-muistikorteissa ReadyBoostin käyttöön voi määrittää enemmän kuin neljä gigatavua tilaa. (Tallennuslaitteisiin, jotka on alustettu vanhemman FAT32-tiedostojärjestelmän mukaisina, voi tallentaa enintään neljä gigatavua.) ReadyBoostin käyttöön voi antaa enintään 32 gigatavua yksittäisen siirrettävän tallennuslaitteen vapaata tilaa ja enintään 256 gigatavua tietokonetta kohti (liittämällä samaan tietokoneeseen kahdeksan USB-muistitikkua tai flash-muistikorttia).

  • ReadyBoostin käyttäminen edellyttää, että USB-muistitikku tukee vähintään USB 2.0 -versiota. Tietokoneessa täytyy olla vähintään yksi vapaa USB 2.0 -portti, johon muistitikku voidaan liittää. ReadyBoost toimii parhaiten, kun muistitikku liitetään suoraan tietokoneen omaan USB-porttiin esimerkiksi muiden laitteiden kanssa yhteisesti käytettävän ulkoisen USB-keskittimen asemesta.

  • Jos haluat varmistaa, että USB-muistitikku toimii ReadyBoostin kanssa, etsi muistitikusta valmistajan Tehostettu ReadyBoostia varten -merkintää. Kaikki valmistajat eivät ilmoita sitä pakkauksessa. Vaikka ReadyBoost-yhteensopivuudesta ei olisi mainintaa, muistitikku voi silti toimia ReadyBoostin kanssa.

  • Flash-muistikortteja on lukuisia erilaisia. Esimerkiksi CompactFlash- ja Secure Digital (SD) -muistikortit ovat flash-muistikortteja. Useimmat muistikortit ovat ReadyBoost-yhteensopivia. Kaikki SD-muistikortit eivät toimi tehokkaasti ReadyBoostin kanssa SD-korttiliittymään liittyvien ongelmien vuoksi. Jos tällaista korttia käytetään, ReadyBoost tuo näkyviin virhesanoman.

Huomautuksia

  • Jos tietokoneessa on kiintolevy, jossa käytetään SDD-tekniikkaa, valinta tietokoneen nopeuttamiseksi ReadyBoostin avulla ei välttämättä tule näkyviin USB-muistitikun tai flash-muistikortin liittämisen yhteydessä. Voit sen sijaan saada seuraavan sanoman: "ReadyBoost ei ole käytössä tässä tietokoneessa, koska järjestelmälevy on niin nopea, ettei ReadyBoost todennäköisesti tarjoa lisäetua". Osa SSD-asemista on niin nopeita, että ReadyBoost ei todennäköisesti tehosta niiden suorituskykyä.

  • Laitteen koko muistia ei kaikissa tilanteissa välttämättä voi käyttää tietokoneen nopeuttamiseen. Esimerkiksi joissakin flash-muistilaitteissa on sekä hidasta että nopeaa flash-muistia. ReadyBoost voi tehostaa tietokoneen suorituskykyä kuitenkin vain nopean flash-muistin avulla.Tarvitsetko lisää ohjeita?