Valikoiden, painikkeiden, palkkien ja ruutujen käyttäminen


Valikot, painikkeet, vierityspalkit ja valintaruudut ovat esimerkkejä ohjausobjekteista, joita käytetään hiiren tai näppäimistön avulla. Näiden ohjausobjektien avulla voit valita komentoja, muuttaa asetuksia tai käyttää ikkunoita. Tässä osassa kuvataan niiden ohjausobjektien tunnistamista ja käyttämistä, joita tarvitaan usein Windowsissa.

Valikoiden käyttäminen

Monissa ohjelmissa on kymmeniä tai satoja komentoja (toimintoja), joiden avulla ohjelmaa käytetään. Monet komennoista ovat valikoissa. Ohjelmavalikossa on lueteltu käytettävissä olevat vaihtoehdot. Jotta näyttö olisi selkeä, valikot tulevat näkyviin vasta, kun napsautat niiden otsikoita valikkorivillä, joka on otsikkorivin alla.

Voit valita valikossa olevan komennon napsauttamalla sitä. Toisinaan näkyviin tulee valintaikkuna, jossa on lisää valintoja. Jos komento ei ole käytettävissä eikä sitä voi napsauttaa, komento näkyy harmaana.

Kaikki valikon kohteet eivät ole komentoja. Niistä voi avautua muita valikoita. Seuraavassa kuvassa Uusi-kohdan osoittaminen avaa alivalikon.

Kuva valikosta ja alivalikosta
Jotkin valikkokomennot avaavat alivalikkoja

Jos et näe haluamaasi komentoa, etsi sitä toisesta valikosta. Jos siirrät hiiriosoitinta valikkorivillä, valikot avautuvat automaattisesti. Sinun ei tarvitse napsauttaa valikkoriviä uudelleen. Voit sulkea valikon valitsematta mitään komentoa napsauttamalla valikkoriviä tai muuta ikkunan osaa.

Valikoiden tunnistaminen ei aina ole helppoa, koska kaikki valikko-ohjausobjektit eivät ole samannäköisiä eivätkä ne välttämättä löydy valikkoriviltä. Miten ne voidaan tunnistaa? Jos sanan tai kuvan vieressä on nuoli, kyseessä on todennäköisesti valikko-ohjausobjekti. Esimerkkejä:

Kuva Windowsin valikko-ohjausobjekteista
Esimerkkejä valikko-ohjausobjekteista

Vihjeitä

  • Jos komennon voi suorittaa pikanäppäimellä, se näkyy komennon vieressä.

  • Voit käyttää valikoita näppäimiston avulla hiiren asemesta. Lisätietoja: Näppäimistön käyttäminen.

Vierityspalkkien käyttäminen

Kun asiakirja, WWW-sivu tai kuva ei mahdu kerralla ikkunaan, voit tarkastella ulos jääviä osia vierityspalkkien avulla. Seuraavassa kuvassa näkyy vierityspalkin osat.

Kuva vaaka- ja pystysuorista vierityspalkeista
Vaaka- ja pystysuorat vierityspalkit

Vierityspalkin käyttäminen:

  • Napsauttamalla ylä- ja alavieritysnuolia voit vierittää ikkunan sisältöä ylös- tai alaspäin vähän kerrallaan. Jos pidät hiiren painiketta painettuna, vieritys tapahtuu yhtäjaksoisesti.

  • Voit vierittää tietoja sivun verran ylös- tai alaspäin napsauttamalla vierityspalkin vieritysruudun ylä- tai alapuolella olevaa tyhjää kohtaa.

  • Vetämällä vieritysruutua ylös- tai alaspäin, vasemmalle tai oikealle voit vierittää tietoja kyseiseen suuntaan.

Vihje

  • Jos hiiressä on vierityspyörä, voit vierittää asiakirjoja ja WWW-sivuja sen avulla. Jos haluat vierittää alaspäin, pyöritä pyörää taaksepäin (itseesi päin). Jos haluat vierittää ylöspäin, pyöritä pyörää eteenpäin (itsestäsi poispäin).

Komentopainikkeiden käyttäminen

Napsauttamalla komentopainiketta voit suorittaa komennon (tehdä jotain). Komentopainikkeet ovat yleensä valintaikkunoissa, jotka ovat pieniä, tehtävän suorittamisessa tarvittavia asetuksia sisältäviä ikkunoita. Jos esimerkiksi suljet Paint-kuvan tallentamatta sitä, näkyviin voi tulla tällainen valintaikkuna.

Kuva Paintin valintaikkunasta
Valintaikkuna, jossa on kolme painiketta

Jos haluat sulkea kuvan, napsauta ensin Tallenna- tai Älä tallenna -painiketta. Jos napsautat Tallenna-painiketta, kuva ja tekemäsi muutokset tallennetaan. Jos napsautat Älä tallenna -painiketta, kuva poistetaan ja tehdyt muutokset menetetään. Jos napsautat Peruuta-painiketta, valintaikkuna sulkeutuu ja palaat ohjelmaan.

Vihje

  • Painamalla Enter-näppäintä voit tehdä samat toimet kuin napsauttamalla valittua (korostettua) komentopainiketta.

Valintaikkunoiden ulkopuoliset komentopainikkeet voivat olla erinäköisiä, mikä voi hankaloittaa niiden tunnistamista. Komentopainikkeet voivat olla esimerkiksi pieniä kuvakkeita (kuvia), joissa ei ole tekstiä tai suorakulmaista kehystä.

Voit luotettavasti selvittää, onko kohde komentopainike asettamalla osoittimen kohteen päälle. Jos kohde korostuu ja sen ympärille tulee suorakulmainen kehys, kyseessä on painike. Painikkeissa on usein myös niiden tarkoitusta kuvaava teksti. Se tulee näkyviin, kun kohdistin viedään painikkeen kohdalle.

Jos painike jakaantuu kahteen osaan, kun osoitat sitä, kyseessä on jaettu painike. Napsauttamalla painikkeen pääaluetta voit suorittaa komennon, kun taas napsauttamalla nuolta saat näkyviin valikon, jossa on lisää vaihtoehtoja.

Kuva jaetuista painikkeista
Jaetut painikkeet jakautuvat kahteen osaan, kun niitä osoitetaan

Valintanappien käyttäminen

Valintanappien avulla voit valita yhden vaihtoehdon kahdesta tai useammasta vaihtoehdosta. Valintanappeja löytyy usein valintaikkunoista. Seuraavassa kuvassa näkyy kaksi valintanappia. Väriasetus on valittuna.

Kuva valintanapeista
Napin napsauttaminen valitsee kyseisen vaihtoehdon

Voit valita vaihtoehdon napsauttamalla jotakin nappia. Voit valita vain yhden vaihtoehdon.

Valintaruutujen käyttäminen

Valintaruutujen avulla voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon, johon muut tehdyt valinnat eivät vaikuta. Valintanapeilla voi valita vain yhden vaihtoehdon, kun taas valintaruutuihin voi kerralla valita useita vaihtoehtoja.

Kuva valintaruuduista ja tyhjän ruudun päällä olevasta hiiriosoittimesta
Tyhjän valintaruudun napsauttaminen valitsee kyseisen vaihtoehdon

Valintaruutujen käyttäminen:

  • Voit valita tai ottaa käyttöön vaihtoehdon napsauttamalla tyhjää ruutua. Ruutuun tulee valintamerkki, joka osoittaa, että vaihtoehto on valittu.

  • Voit poistaa vaihtoehdon käytöstä poistamalla valintamerkin napsauttamalla.

  • Vaihtoehdot, joita ei voi valita tai joiden valintaa ei voi poistaa, näkyvät harmaina.

Liukusäädinten käyttäminen

Liukusäätimen avulla voit muuttaa asetusta tietyissä rajoissa. Se näyttää tältä.

Kuva liukusäätimestä
Liukusäätimen siirtäminen muuttaa osoittimen nopeutta

Palkin liukusäädin näyttää valitun arvon. Yllä olevassa esimerkissä liukusäädin on hitaan ja nopean puolivälissä, mikä tarkoittaa sitä, että osoittimen nopeus on keskitasoa.

Voit käyttää liukusäädintä vetämällä sitä haluamaasi arvoa kohti.

Muokkausruutujen käyttäminen

Muokkausruudun avulla voit kirjoittaa tietoja kuten hakutermin tai salasanan. Seuraavassa kuvassa on valintaikkuna, jossa on muokkausruutu. Muokkausruudussa lukee "karhu".

Kuva muokkausruudusta
Esimerkki valintaikkunan muokkausruudusta

Vilkkuva pystysuora viiva eli kohdistin osoittaa, missä kirjoittamasi teksti näkyy. Esimerkissä kohdistin on sanan viimeisen kirjaimen perässä. Voit siirtää kohdistinta helposti napsauttamalla uutta kohtaa. Jos haluat esimerkiksi lisätä toisen sanan aiemman sanan eteen, siirrä kohdistinta napsauttamalla hiirtä aiemman sanan edellä.

Jos muokkausruudussa ei näy kohdistinta, et voi vielä kirjoittaa muokkausruutuun. Napsauta ensin ruutua ja aloita sitten kirjoittaminen.

Salasana ei yleensä näy, kun kirjoitat sen salasanaruutuun. Näin muut henkilöt eivät voi nähdä salasanaa näytössä.

Kuva muokkausruudusta, jossa on salasana
Salasanaruudut yleensä piilottavat salasanan

Avattavien luetteloiden käyttäminen

Avattavat luettelot ovat kuin valikoita. Komennon napsauttamisen asemesta vaihtoehto valitaan. Kun avattava luettelo on suljettu, näkyvissä on vain yksi valittu vaihtoehto. Muut käytettävissä olevat vaihtoehdot tulevat näkyviin vasta, kun napsautat ohjausobjektia alla olevan esimerkin osoittamalla tavalla.

Kuva avattavasta luettelosta
Avattava luettelo suljettuna (vasemmalla) ja avattuna (oikealla)

Voit avata avattavan luettelon napsauttamalla sitä. Voit valita luettelosta vaihtoehdon napsauttamalla sitä.

Luetteloruutujen käyttäminen

Luetteloruutu sisältää valittavien vaihtoehtojen luettelon. Jotkin tai kaikki vaihtoehdot näkyvät jo valmiiksi luetteloruudussa toisin kuin avattavassa luettelossa, joka on ensin avattava.

Kuva luetteloruudusta
Luetteloruutu

Voit valita luettelon vaihtoehdon napsauttamalla sitä. Jos haluamasi vaihtoehto ei ole näkyvissä, voit vierittää luetteloa ylös- ja alaspäin vierityspalkin avulla. Jos luetteloruudun yläpuolella on tekstiruutu, voit kirjoittaa itse vaihtoehdon nimen tai arvon.

Välilehtien käyttäminen

Joissakin valintaikkunoissa asetukset on jaettu kahteen tai useampaan välilehteen. Voit tarkastella vain yhtä välilehteä eli asetusjoukkoa kerrallaan.

Kuva välilehdistä
Välilehdet

Valittu välilehti näkyy muiden välilehtien edessä. Voit siirtyä välilehdestä toiseen napsauttamalla haluamaasi välilehteä.Tarvitsetko lisää ohjeita?